OP doprava


Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované
10. 08. 2016
V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované
10. 08. 2016
V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované
10. 08. 2016
V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované
10. 08. 2016
V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 09 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
21. 12. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.

Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
21. 12. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.

Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
21. 12. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.

Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
21. 12. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.

Registrace k odběru novinek OPD 2014-2020
3. 12. 2015
Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.

Registrace k odběru novinek OPD 2014-2020
3. 12. 2015
Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.

Registrace k odběru novinek OPD 2014-2020
3. 12. 2015
Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.

Registrace k odběru novinek OPD 2014-2020
3. 12. 2015
Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.

Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
7. 08. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.

Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
7. 08. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.

Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
7. 08. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.

Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
7. 08. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.

Oslavy 11 let ČR v EU
25. 05. 2015
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 11 let ČR v EU
25. 05. 2015
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 11 let ČR v EU
25. 05. 2015
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 11 let ČR v EU
25. 05. 2015
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
20. 05. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.

MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
20. 05. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.

MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
20. 05. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.

MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
20. 05. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.

EK schválila Operační program Doprava, ČR může čerpat až 125 miliard korun
12. 05. 2015
Evropská komise (EK) dnes schválila Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.

EK schválila Operační program Doprava, ČR může čerpat až 125 miliard korun
12. 05. 2015
Evropská komise (EK) dnes schválila Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.

EK schválila Operační program Doprava, ČR může čerpat až 125 miliard korun
12. 05. 2015
Evropská komise (EK) dnes schválila Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.

EK schválila Operační program Doprava, ČR může čerpat až 125 miliard korun
12. 05. 2015
Evropská komise (EK) dnes schválila Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.

Provoz na novém úseku metra do Motola byl zahájen
14. 04. 2015
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 byl slavnostně otevřen prodloužený úsek linky A vedoucí ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován z Operačního programu Doprava (OPD).

Provoz na novém úseku metra do Motola byl zahájen
14. 04. 2015
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 byl slavnostně otevřen prodloužený úsek linky A vedoucí ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován z Operačního programu Doprava (OPD).

Provoz na novém úseku metra do Motola byl zahájen
14. 04. 2015
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 byl slavnostně otevřen prodloužený úsek linky A vedoucí ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován z Operačního programu Doprava (OPD).

Provoz na novém úseku metra do Motola byl zahájen
14. 04. 2015
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 byl slavnostně otevřen prodloužený úsek linky A vedoucí ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován z Operačního programu Doprava (OPD).

Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
14. 04. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.

Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
14. 04. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.

Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
14. 04. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.

Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
14. 04. 2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.

Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava ve škole
13. 04. 2015
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava ve škole
13. 04. 2015
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava ve škole
13. 04. 2015
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava ve škole
13. 04. 2015
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

Soutěž Poznej projekt s účastí OPD
18. 03. 2015
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz začal tento týden již druhý ročník soutěže POZNEJ PROJEKT.

Soutěž Poznej projekt s účastí OPD
18. 03. 2015
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz začal tento týden již druhý ročník soutěže POZNEJ PROJEKT.

Soutěž Poznej projekt s účastí OPD
18. 03. 2015
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz začal tento týden již druhý ročník soutěže POZNEJ PROJEKT.

Soutěž Poznej projekt s účastí OPD
18. 03. 2015
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz začal tento týden již druhý ročník soutěže POZNEJ PROJEKT.

OPD na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní
12. 12. 2014
Ve středu 10.12.2014 navštívili zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze a přednášeli studentům třetích a čtvrtých ročníků o fungování Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a o jeho přínosech pro jednotlivé rezorty dopravy.

OPD na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní
12. 12. 2014
Ve středu 10.12.2014 navštívili zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze a přednášeli studentům třetích a čtvrtých ročníků o fungování Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a o jeho přínosech pro jednotlivé rezorty dopravy.

OPD na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní
12. 12. 2014
Ve středu 10.12.2014 navštívili zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze a přednášeli studentům třetích a čtvrtých ročníků o fungování Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a o jeho přínosech pro jednotlivé rezorty dopravy.

OPD na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní
12. 12. 2014
Ve středu 10.12.2014 navštívili zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze a přednášeli studentům třetích a čtvrtých ročníků o fungování Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a o jeho přínosech pro jednotlivé rezorty dopravy.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
15. 09. 2014
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD 15. 9. 2014 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 5. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 31. 10. 2014. Pro žadatele budou v rámci 5. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
15. 09. 2014
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD 15. 9. 2014 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 5. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 31. 10. 2014. Pro žadatele budou v rámci 5. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
15. 09. 2014
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD 15. 9. 2014 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 5. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 31. 10. 2014. Pro žadatele budou v rámci 5. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
15. 09. 2014
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD 15. 9. 2014 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 5. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 31. 10. 2014. Pro žadatele budou v rámci 5. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

Ministerstvo dopravy získalo souhlasné stanovisko SEA k OPD 2014 – 2020
4. 07. 2014
Ministerstvo dopravy v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces SEA) získalo v pondělí 30. června souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014 – 2020.

Ministerstvo dopravy získalo souhlasné stanovisko SEA k OPD 2014 – 2020
4. 07. 2014
Ministerstvo dopravy v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces SEA) získalo v pondělí 30. června souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014 – 2020.

Ministerstvo dopravy získalo souhlasné stanovisko SEA k OPD 2014 – 2020
4. 07. 2014
Ministerstvo dopravy v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces SEA) získalo v pondělí 30. června souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014 – 2020.

Ministerstvo dopravy získalo souhlasné stanovisko SEA k OPD 2014 – 2020
4. 07. 2014
Ministerstvo dopravy v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (proces SEA) získalo v pondělí 30. června souhlasné stanovisko k Operačnímu programu Doprava pro programové období 2014 – 2020.

Evropská komise schválila další velký projekt OPD "Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK"
3. 07. 2014
Dne 26. června 2014 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava.

Evropská komise schválila další velký projekt OPD "Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK"
3. 07. 2014
Dne 26. června 2014 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava.

Evropská komise schválila další velký projekt OPD "Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK"
3. 07. 2014
Dne 26. června 2014 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava.

Evropská komise schválila další velký projekt OPD "Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK"
3. 07. 2014
Dne 26. června 2014 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava.

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení
5. 06. 2014
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení.

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení
5. 06. 2014
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení.

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení
5. 06. 2014
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení.

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení
5. 06. 2014
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení.

Veřejné projednání SEA (OP Doprava)
19. 05. 2014
Ministerstvo dopravy ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

Veřejné projednání SEA (OP Doprava)
19. 05. 2014
Ministerstvo dopravy ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

Veřejné projednání SEA (OP Doprava)
19. 05. 2014
Ministerstvo dopravy ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

Veřejné projednání SEA (OP Doprava)
19. 05. 2014
Ministerstvo dopravy ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepce „OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

Oslavy 10 let ČR v EU
19. 05. 2014
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili dvoudenní akce u příležitosti oslav 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl ve dnech 29. a 30. 4. 2014 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 10 let ČR v EU
19. 05. 2014
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili dvoudenní akce u příležitosti oslav 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl ve dnech 29. a 30. 4. 2014 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 10 let ČR v EU
19. 05. 2014
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili dvoudenní akce u příležitosti oslav 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl ve dnech 29. a 30. 4. 2014 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Oslavy 10 let ČR v EU
19. 05. 2014
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili dvoudenní akce u příležitosti oslav 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl ve dnech 29. a 30. 4. 2014 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.

Soutěž Poznej projekt se rozběhla i s účastí OPD
21. 03. 2014
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz se již naplno rozběhla soutěž Poznej projekt, v rámci které je každý týden uveřejňována nová soutěžní fotografie projektu spolufinancovaného z některého z operačních programů. Úkolem soutěžících je uhodnout odpovědi na soutěžní otázky, přičemž mohou získat ceny, které do hry věnovali zástupci jednotlivých operačních programů. Nově tato soutěž probíhá rovněž za účasti OPD.

Soutěž Poznej projekt se rozběhla i s účastí OPD
21. 03. 2014
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz se již naplno rozběhla soutěž Poznej projekt, v rámci které je každý týden uveřejňována nová soutěžní fotografie projektu spolufinancovaného z některého z operačních programů. Úkolem soutěžících je uhodnout odpovědi na soutěžní otázky, přičemž mohou získat ceny, které do hry věnovali zástupci jednotlivých operačních programů. Nově tato soutěž probíhá rovněž za účasti OPD.

Soutěž Poznej projekt se rozběhla i s účastí OPD
21. 03. 2014
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz se již naplno rozběhla soutěž Poznej projekt, v rámci které je každý týden uveřejňována nová soutěžní fotografie projektu spolufinancovaného z některého z operačních programů. Úkolem soutěžících je uhodnout odpovědi na soutěžní otázky, přičemž mohou získat ceny, které do hry věnovali zástupci jednotlivých operačních programů. Nově tato soutěž probíhá rovněž za účasti OPD.

Soutěž Poznej projekt se rozběhla i s účastí OPD
21. 03. 2014
Na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz se již naplno rozběhla soutěž Poznej projekt, v rámci které je každý týden uveřejňována nová soutěžní fotografie projektu spolufinancovaného z některého z operačních programů. Úkolem soutěžících je uhodnout odpovědi na soutěžní otázky, přičemž mohou získat ceny, které do hry věnovali zástupci jednotlivých operačních programů. Nově tato soutěž probíhá rovněž za účasti OPD.

MD loni výrazně zrychlilo čerpání peněz z EU - získalo téměř 40 miliard korun
16. 01. 2014
Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 tak již získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 87,990 mld. Kč. OPD si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.

MD loni výrazně zrychlilo čerpání peněz z EU - získalo téměř 40 miliard korun
16. 01. 2014
Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 tak již získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 87,990 mld. Kč. OPD si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.

MD loni výrazně zrychlilo čerpání peněz z EU - získalo téměř 40 miliard korun
16. 01. 2014
Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 tak již získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 87,990 mld. Kč. OPD si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.

MD loni výrazně zrychlilo čerpání peněz z EU - získalo téměř 40 miliard korun
16. 01. 2014
Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 tak již získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 87,990 mld. Kč. OPD si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.

OPD na Základní škole Bohumila Hrabala
21. 12. 2013
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) navštívili Základní školu v Zenklově ulici v Praze a připravili pro děti ze druhé třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

OPD na Základní škole Bohumila Hrabala
21. 12. 2013
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) navštívili Základní školu v Zenklově ulici v Praze a připravili pro děti ze druhé třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

OPD na Základní škole Bohumila Hrabala
21. 12. 2013
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) navštívili Základní školu v Zenklově ulici v Praze a připravili pro děti ze druhé třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

OPD na Základní škole Bohumila Hrabala
21. 12. 2013
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) navštívili Základní školu v Zenklově ulici v Praze a připravili pro děti ze druhé třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.

OPD na Dni otevřených dveří Ministerstva dopravy
22. 10. 2013
Dne 19. 10. 2013 proběhl Den otevřených dveří budovy Ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody. Lidé si mohli poprvé od listopadu 1989 prohlédnout podzemní kryt z 60. let, bývalý byt Gustava Husáka, foyer budovy a místnosti ministra dopravy. Zájem o prohlídky byl značný, od 10 hodin do 16 hodin ministerstvo navštívilo zhruba 1400 návštěvníků.

OPD na Dni otevřených dveří Ministerstva dopravy
22. 10. 2013
Dne 19. 10. 2013 proběhl Den otevřených dveří budovy Ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody. Lidé si mohli poprvé od listopadu 1989 prohlédnout podzemní kryt z 60. let, bývalý byt Gustava Husáka, foyer budovy a místnosti ministra dopravy. Zájem o prohlídky byl značný, od 10 hodin do 16 hodin ministerstvo navštívilo zhruba 1400 návštěvníků.

OPD na Dni otevřených dveří Ministerstva dopravy
22. 10. 2013
Dne 19. 10. 2013 proběhl Den otevřených dveří budovy Ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody. Lidé si mohli poprvé od listopadu 1989 prohlédnout podzemní kryt z 60. let, bývalý byt Gustava Husáka, foyer budovy a místnosti ministra dopravy. Zájem o prohlídky byl značný, od 10 hodin do 16 hodin ministerstvo navštívilo zhruba 1400 návštěvníků.

OPD na Dni otevřených dveří Ministerstva dopravy
22. 10. 2013
Dne 19. 10. 2013 proběhl Den otevřených dveří budovy Ministerstva dopravy na nábřeží Ludvíka Svobody. Lidé si mohli poprvé od listopadu 1989 prohlédnout podzemní kryt z 60. let, bývalý byt Gustava Husáka, foyer budovy a místnosti ministra dopravy. Zájem o prohlídky byl značný, od 10 hodin do 16 hodin ministerstvo navštívilo zhruba 1400 návštěvníků.

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostř
17. 09. 2013
Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostř
17. 09. 2013
Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostř
17. 09. 2013
Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 % alokovaných prostř
17. 09. 2013
Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, neboli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jednotlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komisařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního programu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování oprav místních komunikací.

Evropská komise potvrdila dotaci na stavbu železniční trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
23. 07. 2013
Další v řadě schválených velkých projektů Operačního programu Doprava je projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", který se nachází na III. národním tranzitním železničním koridoru. Účelem projektu je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise 18. 7. schválila pro tento projekt příspěvek Fondu soudržnosti až do výše 2 003 922 668 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy na životní prostředí.

Evropská komise potvrdila dotaci na stavbu železniční trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
23. 07. 2013
Další v řadě schválených velkých projektů Operačního programu Doprava je projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", který se nachází na III. národním tranzitním železničním koridoru. Účelem projektu je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise 18. 7. schválila pro tento projekt příspěvek Fondu soudržnosti až do výše 2 003 922 668 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy na životní prostředí.

Evropská komise potvrdila dotaci na stavbu železniční trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
23. 07. 2013
Další v řadě schválených velkých projektů Operačního programu Doprava je projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", který se nachází na III. národním tranzitním železničním koridoru. Účelem projektu je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise 18. 7. schválila pro tento projekt příspěvek Fondu soudržnosti až do výše 2 003 922 668 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy na životní prostředí.

Evropská komise potvrdila dotaci na stavbu železniční trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
23. 07. 2013
Další v řadě schválených velkých projektů Operačního programu Doprava je projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", který se nachází na III. národním tranzitním železničním koridoru. Účelem projektu je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise 18. 7. schválila pro tento projekt příspěvek Fondu soudržnosti až do výše 2 003 922 668 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy na životní prostředí.

Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl schválen Evropskou komisí
15. 07. 2013
Dne 10. července 2013 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, jehož žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projekt Beroun – Zbiroh je již nyní stavebně dokončen a je součástí III. národního tranzitního železničního koridoru. Jeho hlavním cílem bylo uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení na daném úseku do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise svým Rozhodnutím potvrdila příspěvek z Fondu soudržnosti až do výše 3 543 465 535 Kč.

Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl schválen Evropskou komisí
15. 07. 2013
Dne 10. července 2013 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, jehož žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projekt Beroun – Zbiroh je již nyní stavebně dokončen a je součástí III. národního tranzitního železničního koridoru. Jeho hlavním cílem bylo uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení na daném úseku do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise svým Rozhodnutím potvrdila příspěvek z Fondu soudržnosti až do výše 3 543 465 535 Kč.

Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl schválen Evropskou komisí
15. 07. 2013
Dne 10. července 2013 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, jehož žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projekt Beroun – Zbiroh je již nyní stavebně dokončen a je součástí III. národního tranzitního železničního koridoru. Jeho hlavním cílem bylo uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení na daném úseku do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise svým Rozhodnutím potvrdila příspěvek z Fondu soudržnosti až do výše 3 543 465 535 Kč.

Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl schválen Evropskou komisí
15. 07. 2013
Dne 10. července 2013 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, jehož žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projekt Beroun – Zbiroh je již nyní stavebně dokončen a je součástí III. národního tranzitního železničního koridoru. Jeho hlavním cílem bylo uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení na daném úseku do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise svým Rozhodnutím potvrdila příspěvek z Fondu soudržnosti až do výše 3 543 465 535 Kč.

Rozhodnutí EK o projektu Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší
2. 07. 2013
Evropská komise schválila dne 27. 6. 2013 další velký projekt Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o železniční projekt s názvem „Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“. Finanční příspěvek z fondů Evropské unie činí 4,2 miliardy Kč.

Rozhodnutí EK o projektu Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší
2. 07. 2013
Evropská komise schválila dne 27. 6. 2013 další velký projekt Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o železniční projekt s názvem „Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“. Finanční příspěvek z fondů Evropské unie činí 4,2 miliardy Kč.

Rozhodnutí EK o projektu Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší
2. 07. 2013
Evropská komise schválila dne 27. 6. 2013 další velký projekt Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o železniční projekt s názvem „Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“. Finanční příspěvek z fondů Evropské unie činí 4,2 miliardy Kč.

Rozhodnutí EK o projektu Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší
2. 07. 2013
Evropská komise schválila dne 27. 6. 2013 další velký projekt Operačního programu Doprava. Tentokrát se jedná o železniční projekt s názvem „Optimalizace trati státní hranice SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“. Finanční příspěvek z fondů Evropské unie činí 4,2 miliardy Kč.

OPD ve škole
25. 06. 2013
Pracovníci Operačního programu Doprava navštívili již před měsícem Základní školu v Berouně - Závodí. Dětem se aktivity a dárky líbily natolik, že jsme se rozhodli před ukončením tohoto školního roku navštívit ještě další základní školu a pobavit se s dětmi o tom, co je to vlastně Evropská unie a k čemu slouží peníze EU.

OPD ve škole
25. 06. 2013
Pracovníci Operačního programu Doprava navštívili již před měsícem Základní školu v Berouně - Závodí. Dětem se aktivity a dárky líbily natolik, že jsme se rozhodli před ukončením tohoto školního roku navštívit ještě další základní školu a pobavit se s dětmi o tom, co je to vlastně Evropská unie a k čemu slouží peníze EU.

OPD ve škole
25. 06. 2013
Pracovníci Operačního programu Doprava navštívili již před měsícem Základní školu v Berouně - Závodí. Dětem se aktivity a dárky líbily natolik, že jsme se rozhodli před ukončením tohoto školního roku navštívit ještě další základní školu a pobavit se s dětmi o tom, co je to vlastně Evropská unie a k čemu slouží peníze EU.

OPD ve škole
25. 06. 2013
Pracovníci Operačního programu Doprava navštívili již před měsícem Základní školu v Berouně - Závodí. Dětem se aktivity a dárky líbily natolik, že jsme se rozhodli před ukončením tohoto školního roku navštívit ještě další základní školu a pobavit se s dětmi o tom, co je to vlastně Evropská unie a k čemu slouží peníze EU.

Fotosoutěž o autoatlasy ČR - vyhrává každý!
23. 05. 2013
Po úspěšné vědomostní soutěži o autoatlasy Operačního programu Doprava (OPD), která byla ukončena na podzim loňského roku, se Odbor fondů EU Ministerstva dopravy rozhodl vyhlásit další soutěž a nabídnout tak zájemcům další výtisky autoatlasů, které ocení nejen řidiči. V nové soutěži však nebudou zapotřebí vědomosti, ale pevná ruka a kreativní oko fotografa.

Fotosoutěž o autoatlasy ČR - vyhrává každý!
23. 05. 2013
Po úspěšné vědomostní soutěži o autoatlasy Operačního programu Doprava (OPD), která byla ukončena na podzim loňského roku, se Odbor fondů EU Ministerstva dopravy rozhodl vyhlásit další soutěž a nabídnout tak zájemcům další výtisky autoatlasů, které ocení nejen řidiči. V nové soutěži však nebudou zapotřebí vědomosti, ale pevná ruka a kreativní oko fotografa.

Fotosoutěž o autoatlasy ČR - vyhrává každý!
23. 05. 2013
Po úspěšné vědomostní soutěži o autoatlasy Operačního programu Doprava (OPD), která byla ukončena na podzim loňského roku, se Odbor fondů EU Ministerstva dopravy rozhodl vyhlásit další soutěž a nabídnout tak zájemcům další výtisky autoatlasů, které ocení nejen řidiči. V nové soutěži však nebudou zapotřebí vědomosti, ale pevná ruka a kreativní oko fotografa.

Fotosoutěž o autoatlasy ČR - vyhrává každý!
23. 05. 2013
Po úspěšné vědomostní soutěži o autoatlasy Operačního programu Doprava (OPD), která byla ukončena na podzim loňského roku, se Odbor fondů EU Ministerstva dopravy rozhodl vyhlásit další soutěž a nabídnout tak zájemcům další výtisky autoatlasů, které ocení nejen řidiči. V nové soutěži však nebudou zapotřebí vědomosti, ale pevná ruka a kreativní oko fotografa.

Dvě nová Rozhodnutí Evropské komise o velkých projektech OPD
17. 05. 2013
Dne 15. 5. 2013 vydala Evropská komise Rozhodnutí o velkém projektu "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany". Hned následující den bylo vydáno Rozhodnutí o velkém projektu "Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda". Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro oba projekty souhrnně cca 142,77 mil. EUR. Vydaná Rozhodnutí EK u těchto projektů dodatečně potvrzují dřívější schválení na národní úrovni.

Dvě nová Rozhodnutí Evropské komise o velkých projektech OPD
17. 05. 2013
Dne 15. 5. 2013 vydala Evropská komise Rozhodnutí o velkém projektu "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany". Hned následující den bylo vydáno Rozhodnutí o velkém projektu "Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda". Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro oba projekty souhrnně cca 142,77 mil. EUR. Vydaná Rozhodnutí EK u těchto projektů dodatečně potvrzují dřívější schválení na národní úrovni.

Dvě nová Rozhodnutí Evropské komise o velkých projektech OPD
17. 05. 2013
Dne 15. 5. 2013 vydala Evropská komise Rozhodnutí o velkém projektu "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany". Hned následující den bylo vydáno Rozhodnutí o velkém projektu "Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda". Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro oba projekty souhrnně cca 142,77 mil. EUR. Vydaná Rozhodnutí EK u těchto projektů dodatečně potvrzují dřívější schválení na národní úrovni.

Dvě nová Rozhodnutí Evropské komise o velkých projektech OPD
17. 05. 2013
Dne 15. 5. 2013 vydala Evropská komise Rozhodnutí o velkém projektu "Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany". Hned následující den bylo vydáno Rozhodnutí o velkém projektu "Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda". Schválený maximální možný příspěvek z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro oba projekty souhrnně cca 142,77 mil. EUR. Vydaná Rozhodnutí EK u těchto projektů dodatečně potvrzují dřívější schválení na národní úrovni.

Doprava na Kampě
13. 05. 2013
I přes nepřízeň počasí se Operační program Doprava účastnil akce Evropa na Kampě, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav Dne Evropy. Akce se konala v pátek 10. 5. od 15:00. Celý program byl doprovázen hudebními a tanečními vystoupeními formací z celé Evropy. Jako zlatý hřeb večera vystoupila skupina N.O.H.A.

Doprava na Kampě
13. 05. 2013
I přes nepřízeň počasí se Operační program Doprava účastnil akce Evropa na Kampě, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav Dne Evropy. Akce se konala v pátek 10. 5. od 15:00. Celý program byl doprovázen hudebními a tanečními vystoupeními formací z celé Evropy. Jako zlatý hřeb večera vystoupila skupina N.O.H.A.

Doprava na Kampě
13. 05. 2013
I přes nepřízeň počasí se Operační program Doprava účastnil akce Evropa na Kampě, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav Dne Evropy. Akce se konala v pátek 10. 5. od 15:00. Celý program byl doprovázen hudebními a tanečními vystoupeními formací z celé Evropy. Jako zlatý hřeb večera vystoupila skupina N.O.H.A.

Doprava na Kampě
13. 05. 2013
I přes nepřízeň počasí se Operační program Doprava účastnil akce Evropa na Kampě, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav Dne Evropy. Akce se konala v pátek 10. 5. od 15:00. Celý program byl doprovázen hudebními a tanečními vystoupeními formací z celé Evropy. Jako zlatý hřeb večera vystoupila skupina N.O.H.A.

Operační program Doprava dětem
9. 05. 2013
7. 5. 2013 - Pracovníci OPD navštívili družinu ZŠ Beroun - Závodí. Pro děti byly přichystány vědomostní soutěže, malování, ale i vymýšlení básniček na téma "Doprava". Dětem jsme rozdali spoustu dárků, propagačních předmětů a strávili jsme s nimi velmi příjemné odpoledne. A jak to viděly děti a jejich paní učitelka?

Operační program Doprava dětem
9. 05. 2013
7. 5. 2013 - Pracovníci OPD navštívili družinu ZŠ Beroun - Závodí. Pro děti byly přichystány vědomostní soutěže, malování, ale i vymýšlení básniček na téma "Doprava". Dětem jsme rozdali spoustu dárků, propagačních předmětů a strávili jsme s nimi velmi příjemné odpoledne. A jak to viděly děti a jejich paní učitelka?

Operační program Doprava dětem
9. 05. 2013
7. 5. 2013 - Pracovníci OPD navštívili družinu ZŠ Beroun - Závodí. Pro děti byly přichystány vědomostní soutěže, malování, ale i vymýšlení básniček na téma "Doprava". Dětem jsme rozdali spoustu dárků, propagačních předmětů a strávili jsme s nimi velmi příjemné odpoledne. A jak to viděly děti a jejich paní učitelka?

Operační program Doprava dětem
9. 05. 2013
7. 5. 2013 - Pracovníci OPD navštívili družinu ZŠ Beroun - Závodí. Pro děti byly přichystány vědomostní soutěže, malování, ale i vymýšlení básniček na téma "Doprava". Dětem jsme rozdali spoustu dárků, propagačních předmětů a strávili jsme s nimi velmi příjemné odpoledne. A jak to viděly děti a jejich paní učitelka?

Evropské dny nejen na Kampě 2013
7. 05. 2013
U příležitosti Dne Evropy proběhne od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí by měly připomenout významný den v historii evropské integrace a zejména zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii.

Evropské dny nejen na Kampě 2013
7. 05. 2013
U příležitosti Dne Evropy proběhne od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí by měly připomenout významný den v historii evropské integrace a zejména zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii.

Evropské dny nejen na Kampě 2013
7. 05. 2013
U příležitosti Dne Evropy proběhne od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí by měly připomenout významný den v historii evropské integrace a zejména zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii.

Evropské dny nejen na Kampě 2013
7. 05. 2013
U příležitosti Dne Evropy proběhne od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí by měly připomenout významný den v historii evropské integrace a zejména zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii.

Pozvánka na debatu "Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020"
1. 03. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na debatu na téma „Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020“, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropský parlament - Informační kancelář v ČR.

Pozvánka na debatu "Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020"
1. 03. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na debatu na téma „Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020“, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropský parlament - Informační kancelář v ČR.

Pozvánka na debatu "Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020"
1. 03. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na debatu na téma „Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020“, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropský parlament - Informační kancelář v ČR.

Pozvánka na debatu "Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020"
1. 03. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na debatu na téma „Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020“, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropský parlament - Informační kancelář v ČR.

Historie a vývoj dopravy na Kroměřížsku
26. 10. 2012
Brožura, která byla produkována jako doprovodný informační materiál k přednášce, která se konala 10. 11. 2010 v Kroměříži. Této přednášce pro širokou veřejnost předcházely zkrácené verze na středních školách.

Historie a vývoj dopravy na Kroměřížsku
26. 10. 2012
Brožura, která byla produkována jako doprovodný informační materiál k přednášce, která se konala 10. 11. 2010 v Kroměříži. Této přednášce pro širokou veřejnost předcházely zkrácené verze na středních školách.

Historie a vývoj dopravy na Kroměřížsku
26. 10. 2012
Brožura, která byla produkována jako doprovodný informační materiál k přednášce, která se konala 10. 11. 2010 v Kroměříži. Této přednášce pro širokou veřejnost předcházely zkrácené verze na středních školách.

Historie a vývoj dopravy na Kroměřížsku
26. 10. 2012
Brožura, která byla produkována jako doprovodný informační materiál k přednášce, která se konala 10. 11. 2010 v Kroměříži. Této přednášce pro širokou veřejnost předcházely zkrácené verze na středních školách.

Základní informace o OPD s mapou projektu - prosinec 2009
26. 10. 2012
V tomto letáku naleznete základní informace o Operačním programu Doprava, a to včetně mapy, ve které jsou vybrané projekty znázorněny.

Základní informace o OPD s mapou projektu - prosinec 2009
26. 10. 2012
V tomto letáku naleznete základní informace o Operačním programu Doprava, a to včetně mapy, ve které jsou vybrané projekty znázorněny.

Základní informace o OPD s mapou projektu - prosinec 2009
26. 10. 2012
V tomto letáku naleznete základní informace o Operačním programu Doprava, a to včetně mapy, ve které jsou vybrané projekty znázorněny.

Základní informace o OPD s mapou projektu - prosinec 2009
26. 10. 2012
V tomto letáku naleznete základní informace o Operačním programu Doprava, a to včetně mapy, ve které jsou vybrané projekty znázorněny.

Leták se základními informace o OPD - duben 2009
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2009) naleznete základní informace o programu - např. popis prioritních os, přehled podporovaných aktivit a informace o připravovaných výzvách na rok 2009.

Leták se základními informace o OPD - duben 2009
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2009) naleznete základní informace o programu - např. popis prioritních os, přehled podporovaných aktivit a informace o připravovaných výzvách na rok 2009.

Leták se základními informace o OPD - duben 2009
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2009) naleznete základní informace o programu - např. popis prioritních os, přehled podporovaných aktivit a informace o připravovaných výzvách na rok 2009.

Leták se základními informace o OPD - duben 2009
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2009) naleznete základní informace o programu - např. popis prioritních os, přehled podporovaných aktivit a informace o připravovaných výzvách na rok 2009.

Leták se základními informacemi o OPD - duben 2008
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2008) naleznete základní informace o programu a jeho finanční alokaci a dále aktuální údaje o vyhlášených výzvách.

Leták se základními informacemi o OPD - duben 2008
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2008) naleznete základní informace o programu a jeho finanční alokaci a dále aktuální údaje o vyhlášených výzvách.

Leták se základními informacemi o OPD - duben 2008
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2008) naleznete základní informace o programu a jeho finanční alokaci a dále aktuální údaje o vyhlášených výzvách.

Leták se základními informacemi o OPD - duben 2008
26. 10. 2012
V letáku Operačního programu Doprava (duben 2008) naleznete základní informace o programu a jeho finanční alokaci a dále aktuální údaje o vyhlášených výzvách.