iHNED - právní rádce


Léto budiž pochváleno
12. 07. 2022
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je obdobím umožňujícím na chvíli vydechnout a načerpat nových sil. Zapomenout na krize finanční i energetické, na konflikty za našimi hranicemi a dva prázdninové měsíce naplnit aktivním odpočinkem obdobně jako...

Absolventi práv bez práce nezůstanou
12. 07. 2022
Je snazší vyhrát v loterii, než natrefit na nezaměstnaného právníka. Zájem o profesní dráhu v advokacii s časem neupadá.

Velcí vs. malí: výhody a nevýhody
12. 07. 2022
Je pro advokátního koncipienta lepší svou přípravu na samostatnou právní praxi vykonávat v zázemí velké advokátní kanceláře, nebo se k rozmanitějším případům dostane spíše v rámci menšího týmu?

Nechceme mít z fakulty právní učiliště
12. 07. 2022
Fakulta musí ve výuce reflektovat společenský vývoj, říká děkan pražských práv Radim Boháč. Škola se nesmí uzavírat do sebe, ale být otevřená změnám a přijímat podněty zvenčí.

Líheň advokátů
12. 07. 2022
Než přistoupí k advokátním zkouškám, musí koncipienti splnit minimálně tříletou praxi a další požadavky na vzdělávání. Najdou se i tací, co si z různých důvodů praxi prodlužují a zůstávají koncipienty i po více než pěti letech.

Padl první rozsudek v kauze zasypané D8
12. 07. 2022
Kdo nese vinu za zavalenou dálnici D8, není ani po devíti letech jasné. Provozovatel kamenolomu by měl platit desetinu škody, přestože sesuv nezavinil.

Dětem vstup do hotelu zakázán. Podle soudu je takové omezení možné
12. 07. 2022
Nedávný rozsudek ukázal, že je možné omezit poskytování služeb jen pro určitou skupinu lidí, aniž by šlo o nedovolenou diskriminaci. Podnikatel musí být schopen prokázat, že daného cíle nešlo dosáhnout šetrněji.

Nástrahy home officu v praxi
12. 07. 2022
Přestože se home office stal poměrně běžně využívanou formou výkonu práce, zákonodárce jej stále fakticky opomíjí. Sankce tak hrozí jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Letní rozjímání o ústavě
12. 07. 2022
Po třech dekádách je čas na zamyšlení, zda si ústava nezasluhuje aktualizaci. Třeba o práva, která v době jejího vzniku nebyla celospolečenským tématem.

Jak zajistit udržitelné zadávání zakázek
12. 07. 2022
Požadavky na společenskou odpovědnost firem se promítají i do zadávání zakázek. Jak vytvořit tendr při zohlednění nákladů životního cyklu a co v praxi změnit pro naplnění nároků na udržitelnost?

Brána jazykům uzavřená
12. 07. 2022
Znalost samotné angličtiny je pro právníky věnující se unijnímu nebo mezinárodnímu právu nedostatečná. Další cizí jazyk by podporu ministerstva školství ztratit neměl.

Nová pravidla pro umělou inteligenci
12. 07. 2022
Přestože experti obecně vítají regulaci systémů umělé inteligence, navržený text evropského nařízení sklidil značnou kritiku. Jaké jsou jeho hlavní teze?

Judikatura
12. 07. 2022
Nejvyšší soud: nevyužití prostředků na odstranění průtahů nemá vliv na odškodnění Nepodávání podnětů či návrhu směřujících k dřívějšímu skončení řízení nelze přičítat účastníkovi k tíži. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda na odškodňování...

Vícepráce ve stavebnictví: Máte na ně dohodu?
12. 07. 2022
Skoro žádná stavba se neobejde beze změn rozsahu díla – vznikají takzvané vícepráce a méněpráce. Spory o zaplacení za vícepráce jsou jedněmi z nejčastějších typů sporů ze smluv o dílo.

Nejen transpoziční novela informačního zákona
12. 07. 2022
Vláda předložila parlamentu velkou novelu informačního zákona. Do původně toliko transpoziční novely zařadila řadu dalších zajímavých změn.

Online notářské zápisy nejsou vždy rychlejší volbou
12. 07. 2022
Od loňského roku může jednání s notářem probíhat i prostřednictvím videokonference. Zejména pro zahraniční podnikatele je ovšem tato forma v praxi často nedostupná.

Kam míří česká Sberbank
12. 07. 2022
Likvidace, či případná insolvence Sberbank budou komplexním a potenciálně zdlouhavým procesem. Jakými směry se může ubírat další vývoj?

Zázračné scénáře na zchudnutí
12. 07. 2022
Ženy k právu přistupují s větší empatií a snaží se víc pochopit problém klienta, říká advokátka a insolvenční správkyně Lucie Balýová. Nikdo už podle ní není zvědavý na dlouhé smlouvy, kterým nerozumí.

Sňatky i pro homosexuály štěpí politickou scénu
12. 07. 2022
Manželství je trvalý svazek dvou lidí. Tak by mohlo znít ustanovení občanského zákoníku, které by umožnilo uzavřít sňatek stejnopohlavním párům. Politikům se však tato změna příliš nezamlouvá.

Pragmatická sankce nakrátko změnila svět vyhrazený mužům
12. 07. 2022
Od smrti císařovny Marie Terezie nestanula v čele českých zemí žádná žena. Nadvláda mužů na nejprestižnějším postu trvá 242 let.

Právo na Hedvábné cestě
12. 07. 2022
Dnešní Čína se ráda vzhlíží ve své bohaté tisícileté historii. Na její exkurzi, která odpoví na otázky aktuálního vývoje země, zavede nové dílo profesora Michala Tomáška.

Byt jako zajíc v pytli
12. 07. 2022
Nucená dražba nemovitosti, kterou si zevnitř nemohli prohlédnout ani zájemci, ani soudní znalec, představuje riziko, s nímž musí kupující počítat.

Personálie
12. 07. 2022
Monika Kajanková partner Dentons Pražská kancelář Dentons přivítala do řad svého realitního týmu nového partnera – Moniku Kajankovou, která přichází z Wilsons. Podílela se na prodeji obchodních center a zpětném pronájmu hypermarketů Tesco. Má...

Něgušovo poselství
12. 07. 2022
Osud Etiopského císařství a důsledky habešské války ve 30. letech by měly být varováním pro mezinárodní společenství i dnes.

Češi v pasti vlastního bydlení
12. 07. 2022
Sen Čechů o dostupném bydlení se stává noční můrou. Lidé si kupují předražené byty, o které se pak ani nechtějí starat. Proč tedy raději nejdou do nájmu?

Rodinné záležitosti
7. 06. 2022
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s tím, jak se blíží letní slunovrat a dny se prodlužují do svého maxima, školáci napínají zbytky sil, aby si na poslední chvíli vylepšili známky, je jasné, že prázdniny už jsou za dveřmi. A s nimi letní dovolené, kdy...

Rodič vs. Norsko
7. 06. 2022
Případ Evy Michalákové ve věci zbavení rodičovských práv k jejím dvěma synům po dlouhých 11 letech dospěl ke konci. Nebo nikoliv?

Rodinám často chybí rituály
7. 06. 2022
Pro každou mladou ženu je klíčové najít si muže ve svém okolí s nejlepším přístupem ke zdrojům a přesvědčit ho, aby si ji vzal, říká advokátka Daniela Kovářová. Jinak na to doplatí.

Střídavá péče nemá mít vždy přednost
7. 06. 2022
Nedávný nález Ústavního soudu nemění zavedenou praxi. Soudy jen musí kvalitně zdůvodnit, proč zvolily rozšířený styk s druhým z rodičů namísto střídavé péče.

Zastavíme šíření dezinformací?
7. 06. 2022
Jako mimořádné opatření v mimořádné době označil správce české domény své rozhodnutí zablokovat osm dezinformačních webů. Sedm z nich už je opět v provozu.

Když nájemce míří k insolvenci
7. 06. 2022
Jak má pronajímatel postupovat, pokud se jeho nájemce ocitl v ekonomických problémech? Jaké limity v této oblasti dává české právo?

Nevstoupíš dvakrát do téže řeky?
7. 06. 2022
Prezident má právo navrženého člena vedení Nejvyššího kontrolního úřadu i nejmenovat. A zvrátit jeho rozhodnutí právní cestou kvůli dělbě moci nelze.

GDPR: Pověřenec jako důvod pro uložení pokuty
7. 06. 2022
Kvůli nesprávně nastaveným pravidlům pro výkon funkce pověřence v rámci GDPR může společnost přijít o statisíce korun. Jaká jsou základní pravidla pro fungování pověřence ve firmě?

Soudcovský slib opakovat nemusejí
7. 06. 2022
Komunistická minulost polských soudců nutně neznamená, že by soudcovský slib museli skládat znovu. Soudní dvůr EU se vyjádřil ke vztahu minulosti a současnosti.

Nekonečný příběh ePrivacy
7. 06. 2022
O nařízení ePrivacy se v EU diskutuje již pět let. Vzhledem k tomu, že nařízení stanoví dvouleté přechodné období, nebudou nová pravidla účinná před rokem 2024.

Sankce pro (ne)skutečné majitele
7. 06. 2022
Všechny společnosti by již touto dobou měly mít zapsaného skutečného majitele. Jaké sankce hrozí, pokud tomu tak není?

Nový stavební zákon a změny v soudním přezkumu
7. 06. 2022
V jakém stavu je aktuálně rekodifikace veřejného stavebního práva? Jaké změny se dostaly do přijatého nového stavebního zákona a jaké změny lze ještě očekávat?

Judikatura
7. 06. 2022
NS: Výzva ke zjednání nápravy je předpokladem pro následné vyloučení člena ze spolku Důvodem pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí spolku o vyloučení jeho člena je i skutečnost, že k porušování členských povinností, pro které byl člen ze spolku...

Zákazníci ovládaní s pomocí temných vzorců
7. 06. 2022
Poskytovatelé digitálních služeb se předhánějí v tom, aby právě to jejich uživatelské prostředí bylo co nejpřívětivější. Využívají množství nejrůznějších triků.

Soud zjednodušil uplatnění odpočtu DPH
7. 06. 2022
Finanční úřady ztratily možnost doměřovat podnikatelům DPH z přijatého plnění tam, kde je z podstaty věci zřejmé, že na straně dodavatele stál jiný plátce DPH.

Při mediaci se nesmíte bát konfliktu
7. 06. 2022
Řada lidí si mediaci plete s meditací, říká Diana Lokajíčková. Obliba této formy řešení sporů roste a s tím by podle ní měly stoupat i nároky na odbornou úroveň mediátorů.

V krizi táhneme za jeden provaz
7. 06. 2022
Zástupci právnických profesí se setkali na novodobém právnickém sjezdu a položili tak základ obnovené tradici, jejímž účelem má být posílení vzájemné spolupráce.

Vlivné osoby v pozadí vždy řídily běh dějin
7. 06. 2022
Složitá vyjednávání a přípravu smluv vedly za panovníka osobnosti s vysokou inteligencí a vlivem. Jejich osud ale nebýval ve všech zemích stejný.

Závazky při změně okolností
7. 06. 2022
Dodržování smluv je vůdčí zásadou smluvních závazkových vztahů. Doplňuje ji však klauzule rebus sic stantibus, jejímž atributům se věnuje nová monografie.

Míru poškození jste si odhadli sami
7. 06. 2022
Zákazník odstoupil od smlouvy a vrátil zboží, které sám špatným používáním poškodil. E‑shop ale u soudu udělal chybu. Včas neupřesnil výši škody, byť ji potvrdil i znalec.

Personálie
7. 06. 2022
Barbora Šafaříková senior associate, Noerr Advokátní kanelář Noerr povýšila advokátku Barboru Šafaříkovou na pozici senior associate. K Noerru nastoupila v roce 2020, specializuje se na oblast pracovního práva, přičemž poskytuje poradenství jak...

Romány pro válečné časy
7. 06. 2022
Čtenáři Remarquových románů snáze nacházejí pro uprchlíky pochopení a empatii. Nitro duše dnešních běženců je podobné jako těch ve 30. a 40. letech.

Byznys živený krizí
7. 06. 2022
Ekonomika opět zažívá zpomalení. Tlumení vysoké inflace i krize na Ukrajině si vybírají svou daň na firmách i spotřebitelích. Zároveň ale přinášejí nové dealy, které rozhýbou nový byznys.

Pomíjivost funkcí
10. 05. 2022
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, post ministra pro legislativu rozhodně nepatří k těm, které by bylo možné spojovat s existencí každé vlády. Zkrátka jednou je a jednou není. Využili jsme toho, že v tomto volebním období zrovna obsazený je, a Michala...

Když se za chyby platí příliš mnoho
10. 05. 2022
Každý vlastník či nájemce bytu nebo garáže by v těchto dnech už měl mít k dispozici vyúčtování všech nákladů za uplynulý rok. Zákon stanovuje povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům jako poskytovatelům služeb doručit tato...

Civilní i trestní právo procesní v novém
10. 05. 2022
Brzo se pravděpodobně dočkáme změn obou stěžejních kodexů procesního práva. Slibují posílení stávajících institutů i jejich zjednodušení nebo zrychlení řízení.

Dvojjediný přístup k legislativě
10. 05. 2022
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun chce dohnat resty minulé vlády v přijímání evropského práva a vyhnout se tím hrozbě miliardových pokut za pozdní transpozici.

Soudit se online bude levnější, stát hodlá slevit na soudních poplatcích
10. 05. 2022
Digitalizace soudnictví snad již brzo nebude jen písní budoucnosti. Elektronického spisu s dálkovým přístupem by se advokáti mohli dočkat už za tři roky a ani online rozhodování sporů se nezdá tak nemožné jako dříve.

Zákonem roku je nové stavební právo
10. 05. 2022
Z loňských legislativních počinů podnikatelská veřejnost označila za nejprospěšnější nový stavební zákon. I přesto, že se ho vláda chystá přepracovat.

Kde začíná hranice hrubého nepoměru
10. 05. 2022
Občanský zákoník z ro­ku 2012 zavedl staronové pravidlo, podle kterého může strana ve lhůtě jednoho roku od uzavření smlouvy požadovat její zrušení, pokud plnění, které poskytla, je v „hrubém nepoměru“ k tomu, co obdržela od druhé...

Svoboda (nejen) médií v dnešním světě
10. 05. 2022
Ze středoevropského pohledu si to nemusíme uvědomovat, ale nezávislá žurnalistika je omezována nebo zcela blokována v drtivé většině zemí světa.1 💬 O to více se sluší připomínat si důležitost ověřených informací a nezávislých médií. K tomu...

Troušení pověstí nepravdivých
10. 05. 2022
Má-li být trestáno šíření dezinformací, pak je zapotřebí právně vymezit, co ještě je a co už není pravda. V šíření nepravd přitom během covidové pandemie nezahálel ani stát.

Akt o digitálních trzích: Snaha o omezení obrů
10. 05. 2022
Spravedlivé a otevřené digitální trhy. Takové je motto a ústřední motiv Aktu o digitálních trzích, který je k nalezení na oficiální internetové stránce Evropské komise. Akt o digitálních trzích, Digital Markets Act nebo zkráceně DMA, je zcela nový...

Zproštění obžaloby v Německu již jen s výhradou
10. 05. 2022
Ismet H., který byl v roce 1983 zproštěn obžaloby za vraždu 17leté Frederike von Möhlmannové, je od letošního února na základě stejného obvinění opět ve vyšetřovací vazbě.1 💬 Obnova řízení byla shledána přípustnou i proto, že stopy spermatu...

Když jeden dělá totéž, není to totéž
10. 05. 2022
Společná zahraniční a bezpečnostní politika je silným nástrojem Evropy. Ukrajinská krize ukázala, že ji Rusko významně podcenilo.

Neshoda ústavních soudců nad otázkou transgenderu
10. 05. 2022
Nález Ústavního soudu ve věci podmínek pro změnu pohlaví a na ni navazující změnu rodného čísla vyvolal bouřlivou diskusi. Přinášíme věcné shrnutí tohoto judikátu.

Vymáhání pohledávek z junk bondů
10. 05. 2022
Řada firem si své financování zajišťuje prostřednictvím korporátních dluhopisů. Jak se domoci pohledávek v případě, že společnost skončí v insolvenčním řízení?

Judikatura
10. 05. 2022
Nejvyšší soud: Započtení pohledávek nemůže být neúčinným právním úkonem Započtení pohledávek nelze považovat za způsob či jinou formu plnění dluhu. Jde o způsob zániku nesplněného závazku, při kterém povinnost plnit naopak zaniká. Nejvyšší soud se...

Bojovat s nenávistí je vyčerpávající
10. 05. 2022
Pomáháme těm, kterým osud nerozdal dobře karty, říká advokátka Klára Kalibová. Sama se stala terčem nenávistných útoků a zastání našla až u Ústavního soudu.

Jen ano je ano. Sex bez souhlasu k trestnímu stíhání stačí
10. 05. 2022
Nedobrovolný styk mezi partnery či neschopnost utéct z důvodu šoku. I tyto situace mohou hrát významnou roli pro případnou redefinici trestného činu znásilnění.

Nedokončené záměry Josefa I. na zpřehlednění legislativy
10. 05. 2022
Začátek 18. století přinesl v Evropě sjednocení Anglie a Skotska do Velké Británie, základ Českého vysokého učení technického i vůbec první autorský zákon.

Směnky a jejich rizika
10. 05. 2022
Odborný vhled do problematiky směnek přináší komentář ke směnečnému a šekovému zákonu od praktikujícího advokáta zaměřeného na směnečné spory.

Příkaz akcionáře a ekonomická realita
10. 05. 2022
Rozhodnutí valné hromady i podmínky vyhlášené obchodní soutěže by mělo představenstvo firmy dodržet. Ale co když to není možné, aniž by narůstala škoda?

Personálie
10. 05. 2022
Roman Bazgier Advokát, Sniehotta & Vajda Legal Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal začala trvale spolupracovat s advokátem Romanem Bazgierem. Dříve působil ve dvou dalších pražských advokátních kancelářích zabývajících se generální...

Sovětsko‑ruská šablona vedení války
10. 05. 2022
Příklady z historie ukazují, že Rusko k podmanění nových území používá obdobné nástroje. Poučit se lze z afghánských dějin.

Hráč u kormidla
10. 05. 2022
Ministr Marián Jurečka se pustil do tvrdé hry o modernizaci zákoníku práce. Hraje dobře míněný vabank na tenkém ledě, kde už ztroskotala celá řada jeho předchůdců.

EU chce férovější e-tržiště, přinutí srovnávače zveřejnit pravidla řazení nabídek
5. 12. 2018
Evropská unie chystá novou regulaci elektronických tržišť, srovnávačů a vyhledávačů.Budou muset zveřejnit podmínky svého fungování včetně pravidel pro řazení nabídek.Platformy se obávají ztráty know-how.

Soudní spory budou dražší. Stát chce lidem nařídit, aby si brali advokáty
28. 11. 2018
Ministerstvo spravedlnosti chce lidem a firmám uložit povinnost nechat se před soudy zastupovat advokáty.Chce tak spory zprofesionalizovat. Jenže podle kritiků je to hlavně prodraží.A třeba pro řešení spotřebitelských pří budou lidé těžko hledat právníka.

Právní a daňové odlišnosti při dlouhodobém a krátkodobém nájmu
23. 11. 2018
Velmi zajímavou možností investice a rostoucím trendem na trhu nemovitostí je pořízení bytu či domu za účelem dalšího pronajímání. Víte ale, jaké jsou zásadní odlišnosti při dlouhodobém a krátkodobém nájmu a jaké daňové povinnosti jednotlivý typ nájmu přináší?

Firmy chtějí mít zaměstnance pod dohledem. "Šmírování" ale omezují zákony
20. 11. 2018
Podniky si stále více hlídají, co lidé dělají s jejich daty.Jak ale ukazují zjištění Státního úřadu inspekce práce, často při tom zapomínají, že sledování zaměstnanců má zákonem stanovené limity.Za jejich překročení hrozí firmám až milionová pokuta.

Banky se spolčily s pojišťovnami, řekl Ústavní soud. Pojištění hypotéky přestalo chránit
13. 11. 2018
Pojistka sjednaná spolu s hypotékou může být úplně k ničemu.Pokud pojišťovna odmítla zaplatit, klienti neměli šanci uplatnit svoji stížnost. To mohla udělat pouze banka, která však často byla s pojišťovnou majetkově propojená.Ústavní soud tuto praxi nyní změnil.

České firmy hazardují. Nedbají na prevenci trestné činnosti svých zaměstnanců
7. 11. 2018
Tuzemské podniky podceňují význam interních pravidel k zamezení nezákonného jednání svých zaměstnanců a manažerů.Za trestné činy, jako jsou krácení daní, podplácení nebo dotační podvody, přitom jen loni státní zástupci obžalovali přes 200 společností.Hrozí jim pokuty i zrušení.

Stát chce zlepšit kvalitu insolvenčních správců, vadí mu, že sdílí kanceláře
26. 10. 2018
Podle ministerstva spravedlnosti nemá řada insolvenčních správců dostatečné zázemí pro svoji práci.Když narazilo s vyhláškou, která to měla změnit, zkouší změnit zákon.Tyto snahy ale vzbuzují rozpaky u neziskovek i správců samotných.

Svěřenské fondy přišly o své tajemství. Banky jim přesto dál nevěří
17. 10. 2018
Svěřenské fondy nejsou už jen výstřelkem pro miliardáře typu Andreje Babiše.Zakládají si je i drobní podnikatelé nebo rodiny se složitými vztahy, které chtějí předejít tříštění dědictví.Založení fondu ale není jednoduché. Některé banky jim totiž nechtějí otvírat účty.

Stát má políčeno na korunové dluhopisy. Podává trestní oznámení a mění zákony
8. 10. 2018
Daňová správa i politici dál řeší korunové dluhopisy.Finanční úřady už zkontrolovaly stovky firem a podaly 104 trestních oznámení. Žalobě už ale kvůli dluhopisům čelila i sama finanční správa.Ministerstvo financí pracuje na změně zákona, která má zdanit i ty výnosy z korunových dluhopisů, z nichž zatím jejich majitelé daň neplatili.

Podvodníci útočí na patenty. Jejich majitele připravují o statisíce
3. 10. 2018
Česko i svět čelí podvodům s patenty a ochrannými známkami.Firmy z různých zemí rozesílají žadatelům a držitelům ochranných známek nabídky, ve kterých za poplatek nabízejí třeba prodloužení registrace nebo zveřejnění známek a patentů v soukromých databázích.Své oběti tak připravují o peníze. Usvědčených podvodníků je ale jen hrstka. Na většinu je zákon krátký.

Dvě hodiny na vrácení peněz. Kvůli vládnímu plánu hrozí konec směnáren v bankách
26. 09. 2018
Vláda chce chránit turisty před nekalými praktikami některých směnáren.Chce dát zákazníkům právo odstoupit od výměny peněz do dvou hodin od jejího provedení.Jenže plán vlády se nelíbí směnárníkům ani bankéřům. Jeho zavedení do praxe bude prý komplikované a drahé.Některé velké banky už proto uvažují, že s poskytováním směnárenských služeb skončí.

Boj proti firmám z daňových rájů sílí. Tajemné podniky přicházejí o bankovní účty
19. 09. 2018
Celosvětový boj proti daňovým rájům nabírá na intenzitě.Do globální výměny informací pro daňové účely se zapojí i země tradičně považované za daňové ráje. Pro firmy, které tam sídlí, začíná být obtížné zřídit si v evropských zemích třeba bankovní účet.Společností ovládaných z daňových rájů kvůli tomu ubývá.

Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy, říká odborník na stavební právo Lukáš Klee
13. 09. 2018
Lukáš Klee působí na pomezí dvou oborů - práva a stavebnictví. V současné době vydává již druhou edici publikace o mezinárodním smluvním stavebním právu, zabývá se mezinárodními smluvními standardy FIDIC a také pomáhá vytvářet české stavební standardy.

News
6. 09. 2018

Vyhazov kvůli "virtuální" kritice šéfa aneb Na co si dát pozor na sociálních sítích
5. 09. 2018
Svoboda projevu nebo sdílení fotek a videí na sociálních sítích mají své hranice a pravidla.Šéfové by se například měli ptát svých lidí, jestli mohou na firemním profilu zveřejnit jejich jména nebo fotky.Zaměstnanci zase nesmí firmu na síti kritizovat bez důkazů. Pokud to udělají, hrozí jim výpověď.

Jaké možnosti má malý podnikatel, když mu někdo dluží? Nejdůležitější je si partnera prověřit předem
4. 09. 2018
Podle odborníků klesá počet českých firem, které dluží svým dodavatelům a jiným podnikům. Může za to především dobrá situace tuzemské ekonomiky. Ale co když už vám někdo dluží? Zeptali jsme se expertů, jaké možnosti má malý podnikatel.

Smlouvy na nové byty nahrávají developerům. Zákazníkům hrozí vysokými sankcemi i změnami bytů
30. 08. 2018
Smlouvy, které developerské společnosti uzavírají se svými zákazníky, jsou plné nástrah.Byty kupované tzv. "z papíru", tedy takové, které ještě nestojí, se mohou v průběhu stavby měnit. Zmizet může třeba i terasa.Byt se také může oproti původním plánům i o několik metrů zmenšit, aniž by to developer zohlednil v ceně.Zákazníci tak přicházejí o statisíce.

Finanční správa získala jména pronajímatelů přes Airbnb, nyní na nich vymáhá neuhrazené daně
29. 08. 2018
Finanční správa začala poskytovatelům krátkodobých pronájmů rozesílat výzvy k doplacení daní.Kde získala jména hostitelů, se s jistotou neví.Přesto by výzvu berního úřadu neměli ubytovatelé ignorovat.Že by úředníci blufovali, není pravděpodobné.

Podnikové dluhopisy jsou hitem. Investory ale lákají i firmy, které neuspěly u bank
24. 08. 2018
Podnikové dluhopisy dosahují až dvouciferného výnosu. Jenže tyto cenné papíry nejsou zdaleka tak bezpečnou investicí jako ty státní, kterých je na trhu nedostatek. Mezi emitenty figurují i netransparentní společnosti, které stát považuje za nespolehlivé plátce DPH.

Přibývá nedobytných pohledávek za bydlení. Družstva proto žádají změnu oddlužovací novely
8. 08. 2018
Bytová družstva a společenství vlastníků tíží dluhy členů.Podle statistik Svazu českých a moravských bytových družstev je téměř polovina pohledávek nedobytná.Příliš nepomohla ani loňská novela občanského soudního řádu, která rezervuje desetinu výtěžku z prodeje dlužníkova bytu na krytí jeho dluhů vůči společenství vlastníků. Její praktické využití může navíc ještě omezit připravovaná novela insolvenčního zákona.

Zákazy prodeje přenechme krajům, navrhuje ministryně Marte Nováková
1. 08. 2018
Podle ministryně by zákaz svátečního prodeje mohly regionálně vyhlašovat kraje či ho prosazovat odboráři podnik od podniku.Lepší občanskou vybavenost na venkově by měly dotovat přímo obce z rozpočtového určení daní.Ministryně počítá s tím, že vypíše výběrové řízení na dostavbu Dukovan.

Přivést zaměstnance z ciziny trvá i půl roku. Víme, jak to zvládnout bez chyb
30. 07. 2018
Nezaměstnanost v Česku je na historickém minimu, firmy tak stále více hledají zaměstnance v zahraničí.Pokud ale neuspějí v EU a přijímají pracovníky ze třetích zemí, znamená to pro ně složité administrativní kolečko.Na nástup vybraného kandidáta si kvůli tomu počkají až pět měsíců.

O vyšších platech pro učitele se rozhodne v srpnu. Odboráři jim chtějí přidat 15 procent
10. 07. 2018
Na tom, kolik přidat pracovníkům ve veřejném sektoru, se vláda s odboráři na pondělní schůzce nedohodla. Rozhodnout by se mělo do poloviny srpna, kdy bude jasnější, s jakými příjmy může počítat rozpočet pro příští rok. Odboráři chtějí přidat učitelům o 15 procent, ostatním zaměstnancům pak zvýšit tarify o desetinu.

Přijít o byt bude snazší. Stát chce zjednodušit obranu proti problémovým sousedům
4. 07. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu občanského zákoníku, která má řešit problémy, na které narážejí majitelé bytů.Plánuje v ní například novou výjimku z předkupního práva nebo zjednodušení podmínek pro nucený prodej bytů vlastníků, kteří neplatí příspěvky do společné pokladny anebo jinak opakovaně naruší klid v domě.

Ve svých 88 letech zemřela Dagmar Burešová, první dáma české justice
2. 07. 2018
Na Twitterovém účtu oznámila Česká advokátní komora úmrtí Dagmar Burešové, obhájkyně disentů, první porevoluční ministryně spravedlnosti.

Chyba v dotacích zasáhla stovky podnikatelů
2. 07. 2018
O nejasnostech v dotačním programu ICT a sdílené služby a  problémech tím způsobených jsme mluvili s odborníkem firmy enovation Ondřejem Maříkem.

Falešné značky obírají evropské výrobce o 60 miliard eur ročně, ukázal průzkum EU
29. 06. 2018
Padělatalé značkových výrobků způsobují firmám z EU ztráty ve výši 60 miliard eur ročně a o práci připravují přes 400 tisíc lidí.Vyplývá to ze studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).V Česku má problémy s padělateli například Dermacol, Ryor, ale i PRIM.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
28. 06. 2018
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová obdržela za celoživotní boj za ochranu lidských práv a právního státu nejvyšší francouzské vyznamenání - Řád čestné legie.Advokátní kancelář Arrows má nového vedoucího týmu pro bankovnictví a pojišťovnictví, advokáta Marcela Janíčka.Advokáti z Kocián Šolc Balaštík získali české ocenění v soutěži "Deal of the Year" magazínu CEE Legal Matters.

Novela insolvenčního zákona: Hrozí krize insolvenční justice, varuje advokát Richter
28. 06. 2018
Advokát Tomáš Richter kritizuje chystanou novelu insolvenčního zákona, která by "nepromyšleně" zpřístupnila oddlužení statisícům lidí."Celým insolvenčním systémem prošlo za 10 let zhruba 300 tisíc případů a teď najednou má do systému přijít třeba i dvojnásobek. A to bez přípravy," popisuje v rozhovoru.Důležité tak podle Richtera je, co chtějí zákonodárci udělat se soudním systémem na prvních a druhých instancích, aby v krátkém období nezkolaboval.

Záludné výluky z cestovního pojištění: Některé pojistky neochrání ani hráče kuliček
27. 06. 2018
Při sjednávání cestovního pojištění se Češi často orientují jen podle ceny a nečtou všeobecné podmínky.V těch se přitom skrývají výluky z pojistek, tedy případy, které pojišťovny neplatí.K těm napříč trhem patří třeba zubní protézy, vysoký stupeň těhotenství nebo adrenalinové sporty.

Ocenění TOP Odpovědná firma se bude udělovat už po patnácté
25. 06. 2018
Velké i malé firmy mohou přihlašovat do soutěže TOP Odpovědná firma 2018 své projekty, které jsou společensky odpovědné. Vítěze vybere odborná porota i veřejnost letos na podzim.Organizátor soutěže Byznys pro společnost také pořádá seminář, kde mohou firmy využít konzultace ohledně svých přihlášek.

Suspendovaný šéf Audi Rupert Stadler vezeňský mundúr zřejmě dlouho nesundá
25. 06. 2018
Šéf Audi Rupert Stadler byl 18. června zatčen, což překvapilo nejen celý koncern Volkswagen, kam Audi patří, ale i veřejnost a manažera samotného.Státní zástupce v Mnichově ho obvinil z podvodu, neboť Stadler podle úřední verze věděl o tom, že Audi zákazníkům prodává naftová auta s motorovým softwarem umožňujícím manipulovat s měřením emisí oxidů dusíku. Rupert Stadler, jemuž dozorčí rada Audi pozastavila výkon funkce, tráví nyní čas v mužské věznici, jež byla dokončena v roce 2015 a patří k nejmodernějším v Německu.

Ministr Pelikán ještě před koncem současné vlády složil svůj poslanecký mandát
22. 06. 2018
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO odchází z vysoké politiky.Poté, co avizoval svůj konec ve vládě, složil i svůj poslanecký mandát.Oznámila to mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Odpovědnost za škodu: poškození se naučili jít po firmách
21. 06. 2018
Zákazníci stále častěji žádají po podnikatelích kompenzaci škod, které jim způsobili při plnění zakázky. Odškodnění často šplhá do milionů.Přesto řada podnikatelů zůstává nepojištěna. Nedávná analýza České asociace pojišťoven ukázala, že pojistku obecné nebo profesní odpovědnosti má jen zhruba každý osmý podnikatel.V praxi podnikatel odpovídá za veškeré škody, které způsobil svou činností, ať již porušil zákon, smlouvu, nebo dobré mravy. Občanský zákoník od roku 2014 dokonce zavedl i odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou.

Kamery se už nemusí hlásit státu. Veškerá odpovědnost se přesouvá na jejich provozovatele
19. 06. 2018
V Česku funguje na 21 tisíc kamerových systémů.Nové kamery se teď už nemusí registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Brusel ale klade na jejich provozovatele nové povinnosti, například musí hlásit únik záznamů, a zůstávají i ty staré.Tak třeba kamery nemohou snímat cokoliv. Sledovat by neměly sousedovu zahradu ani dveře do bytů v činžáku.

Stát si chce opět půjčovat od lidí, ministerstvo zvažuje vydávat spořicí dluhopisy
18. 06. 2018
Ministryně financí Alena Schillerová zvažuje opět vydávat státní spořicí dluhopisy pro domácnosti. Drobní střadatelé by tak získali možnost investovat do "bezpečných" cenných papírů a zároveň by půjčovali státu peníze.V minulosti stát vydával takzvané korunové dluhopisy, snaha však skončila aférou, když možnosti zákona využívaly i banky a velké firmy k daňové optimalizaci.

DPH na točené pivo se sníží na polovinu, drobní živnostníci vyřídí EET bločkem
18. 06. 2018
Vláda schválila návrh změn elektronické evidence tržeb a DPH.Nejmenší podnikatelé s hotovostními příjmy do 200 tisíc korun ročně by nemuseli odesílat účtenky.Zároveň vláda schválila snížení DPH na točené pivo z dosavadních 21 na 10 procent.

Konec neplatných pracovních smluv statutárů
15. 06. 2018
Nejvyšší soud dospěl nedávno k převratnému rozhodnutí ohledně přípustnosti souběhu pracovněprávního poměru s výkonem funkce člena statutárního orgánu. Otočil dosavadní judikaturu a uzavřel, že člen orgánu může platně uzavřít na výkon své funkce pracovní smlouvu. Tento judikát ušetří členům orgánů hodně vrásek. Řada z nich má odměnu upravenou v manažerské pracovní smlouvě.

Právničky umí lépe komunikovat s klienty, říká v rozhovoru pro HN britská advokátka
15. 06. 2018
V právu jsou podle britské advokátky Caroline Nobletové pro ženy stále lepší příležitosti. Některé z nich se ale cesty na kariérní vrchol obávají.Nobletová vede v mezinárodní advokátní kanceláři Squire Patton Boggs úspěšný tým mladých právníků. Jejich nejnovějším projektem je vývoj pracovněprávního portálu Global Edge.

Zajišťovací příkaz zlikviduje firmu za den. Na obranu tak zbývá jen pár hodin
13. 06. 2018
Zajišťovací příkaz dokáže firmu s miliardovým obratem zlikvidovat během několika hodin. Naopak soudní obrana se táhne roky.Justice se nicméně snaží daňové úředníky krotit. Vede je k tomu, aby místo zajišťovacích příkazů sahali raději po alternativních opatřeních.A ministerstvo financí kvůli špatným zkušenostem s příkazy plánuje i změnu zákona.

Úrokové sazby Česká národní banka zvýší zřejmě už v létě, analytici sází na srpen
11. 06. 2018
Přehřívání ekonomiky si zřejmě vynutí dřívější zvýšení úrokových sazeb ze strany bankovní rady České národní banky.Naposledy vzrostla klíčová sazba ČNB v únoru - o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.Podle viceguvernéra Mojmíra Hampla za současného stavu už měla být základní sazba nad jedním procentem. Pro růst sazeb se vyjádřil také guvernér Jiří Rusnok.

GDPR čeká na zákon, o první verzi jednaly výbory sněmovny
11. 06. 2018
Evropské nařízení GDPR počítá s tím, že si každá členská země upraví pravidla podle místního práva.V Česku je však zatím taková norma na samém začátku vzniku.Včera o ní jednaly dva sněmovní výbory: ústavně-právní a rozpočtový.

GDPR si Česko změkčí. Výjimky dostanou média či vědci, sníží se statisícové pokuty
8. 06. 2018
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, počítá s tím, že si každá členská země upraví pravidla podle sebe takzvanými adaptačními zákony.Česko by mohlo kromě výjimek snížit sankce, které hrozí v případě porušování ochrany dat.Předkladatelem pozměňovacího návrhu o výjimce médiím je poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Zdanění církevních restitucí může být protiústavní, zasáhne menší církve
7. 06. 2018
Šéfové hnutí ANO i ČSSD potvrdili, že splní podmínku komunistů a podpoří zdanění církevních restitucí.Už při lednovém hlasování ve vládě se ale počítalo s tím, že příslušná novela může narazit u Ústavního soudu.Zdanění finančních náhrad navíc citelněji postihne chudší nekatolické církve, které jsou více závislé na státních penězích.

Stát se z firem snaží dostat účetní závěrky. V některých letech je nezveřejnily až čtyři pětiny společností
7. 06. 2018
Sbírka listin obchodního rejstříku zeje prázdnotou. O roky neřešený problém se teď začínají zajímat hned dvě ministerstva - spravedlnosti a financí.Jedno chce usnadnit rušení "hříšníků", ve hře je ale i možnost, že by stát podniky úplně zbavil povinnosti vkládat předepsané dokumenty do sbírky. Soudy ale na novinky nemají kapacity, a navíc jim brzy přibudou další povinnosti s rejstříkem konečných vlastníků firem.

I roboti musí dodržovat zákon. Europoslanci pro ně chtějí povinné ručení
5. 06. 2018
Rozvoj umělé inteligence je na vzestupu.V Americe už roboti za klienty platí účty.Stroje ale nejsou neomylné. Škodu, kterou způsobí, zaplatí jejich provozovatel.

Vláda chce rozhodovat, kdo do Česka přijde pracovat. Zjednoduší to přijímání lidí třeba v případě kalamity
4. 06. 2018
Vláda hodlá stanovovat pro jednotlivé země kvóty na počty žádostí o pracovní povolení.Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara systém umožní lépe reagovat na potřeby pracovního trhu.Cizinci s dlouhodobým pobytem budou povinně absolvovat adaptační kurzy.

Centrální banka spouští dohled nad úvěrovými firmami
1. 06. 2018
K 1. červnu končí rok a půl trvající proces udělování licencí úvěrovým společnostem, který byl pro Českou národní banku (ČNB) za posledních deset let největší akcí v oblasti dohledu nad finančními službami.Licence nakonec získalo 84 společností.Více než dvě desítky firem neuspěly nebo žádost samy stáhly.

Přichází čtvrtá průmyslová revoluce. Co na to zákony?
31. 05. 2018
Zavádění umělé inteligence může podle Martina Maisnera z České advokátní komory vznést mnoho právních otázek. Technický a vědecký rozvoj je přitom podle něj výrazně rychlejší než vývoj legislativní.

Africká Indka zlepšuje v Londýně vztahy právníků s klienty. Z počátku čelila diskriminaci
31. 05. 2018
Britové ji diskriminovali kvůli barvě pleti i tomu, že je žena. Přesto se Nilema Bhakta-Jonesová dostala mezi světovou elitu právníků. Na počátku letošního roku založila a vede společnost Alacrity, která se snaží pomocí on-line platformy zlepšovat vztahy právníky s klienty.

Platební revoluce se nekoná. O licence na nové služby není v Česku zájem
29. 05. 2018
Rychlý nástup aplikací, které lidem měly umožnit ovládat různé bankovní účty z jednoho místa, se zatím v Česku nekoná.Zdržely ho nejasnosti při podávání žádostí o licence, ale i absence pojištění odpovědnosti, které musí žadatelé o povolení povinně mít.Nová evropská směrnice tak zatím do Česka přinesla jen dílčí změny.

Chceme vzdělávat, ne tvrdě trestat, říká šéfka Úřadu pro ochranu osobních údajů
28. 05. 2018
Evropské nařízení GDPR bude u firem kontrolovat Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Podle jeho šéfky Ivany Janů bude úřad firmy při porušení pravidel spíše vybízet k nápravě. Likvidační pokuty, které mohou dosáhnout až stovek milionů korun, udělovat spíše nebude.ÚOOÚ hrozí, že nebude schopen stíhat šetřit všechny případy zneužití dat. Od vlády letos navíc dostal jen symbolickou částku.

První umělá inteligence v právu umí najít informace, které by člověk mohl přehlédnout
25. 05. 2018
Kanaďan Andrew Arruda se snaží, aby byla umělá inteligence v právu dostupná pro každého na světě. Založil proto systém ROSS, který rozumí lidské řeči. Je tak možné pokládat mu celé otázky, a ne pouze zadávat klíčová slova do systému. Arruda byl jednou z hlavních hvězd na právnické konferenci Innovative Legal Services Forum pořádané mediálním domem Economia.

Právníky bez specializace nejspíš nahradí technologie, říká světový šéf pro technologie v Deloitte Legal
25. 05. 2018
Thomas Northoff je managing partner Deloitte Legal pro Německo a světový šéf pro technologie v Deloitte Legal.Na konferenci Innovative Legal Services Forum například prohlásil, že práce právníka by měla spočívat spíše v jeho expertize než v opakování monotónních úkonů.V rozhovoru pro HN tvrdí, že pokud se právníci budou věnovat bez specializace převážně repetitivní práci, nahradí je technologie.

Češi nejsou na GDPR připravení, ukázal průzkum. Pětina firem o nařízení neví, či mu nerozumí
25. 05. 2018
Pětina českých firem netuší, co pro ně znamená nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, nebo o něm vůbec neví.Celoevropský průzkum EOS Group poukázal i na to, že se Češi nejvíce z celé Evropy nařízení obávají.Samotné GDPR je přitom určující jen pro třetinu českých společností.

Ke sdělení známky žákovi před třídou učitel jeho souhlas nepotřebuje, aneb mýty o GDPR
24. 05. 2018
V pátek začalo platit nové evropské nařízení známé pod zkratkou GDPR.Jeho hlavním cílem je ochrana dat občanů před jejich zneužíváním především velkými korporacemi. Český stát nestihl potřebnou legislativu zavést, což může zapříčinit pokuty.Je GDPR "revolucí"? Bude znamenat začerňování fotografií a obří pokuty pro školy a malé firmy? Na vaše otázky ohledně GDPR odpovídal právník Michal Nulíček.

Lidé mají dostat šanci do dvou hodin vrátit směnárníkovi až tisíc eur. Zakázat by se měly i provize
23. 05. 2018
Některé směnárny za zprostředkování obchodu požadují až třicetiprocentní provizi, jejich kurz se navíc výrazně odlišuje od toho, který stanovuje ČNB. Ministerstvo financí proto přichází s novelou, která by lidem umožnila od obchodu do dvou hodin odstoupit. Směnárny by za obchod nově nesměly požadovat ani provizi, tu by směly promítnout jen do směnného kurzu.

Stát chce zlepšit reputaci realitních makléřů. Budou muset mít diplom a pojistku
23. 05. 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj znovu předložilo zákon regulující realitní trh. Reaguje tak na negativní zkušenosti zákazníků s realitními zprostředkovateli.Podle tří čtvrtin Čechů jsou makléři nepoctiví a lžou, ukázal průzkum. Stát proto chce lépe kontrolovat, kdo prodej domů a bytů zprostředkovává.Makléři budou muset mít diplom a registraci.

Přijde s umělou inteligencí konec právníků? Počítače ušetří kancelářím miliony eur ročně
20. 05. 2018
Mediální dům Economia pořádal třetí ročník exkluzivní právnické konference Innovative Legal Services Forum.Přední světoví přednášející hovořili o chytrém využití technologií, outsourcingu nebo trendech ve středoevropském regionu.Konference se účastnilo přes 200 právníků z více než 25 zemí.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
18. 05. 2018
Petr Pánek byl jmenován novým řídícím partnerem pražské kanceláře White & Case.Mezinárodní advokátní kancelář CMS v Praze jmenovala partnerem Libora Prokeše.Weinhold Legal radila podnikateli Zdeňku Rinthovi při prodeji akcií společnosti Kara Trutnov.

Nejvyšší soud povolil souběh funkcí. Pracovní smlouvy členů statutárních orgánů firem jsou platné
18. 05. 2018
Pracovní smlouvy členů statutárních orgánů společnosti už nepůjde označit za neplatné. Nejvyšší soud takzvaný souběh funkcí povolil.Rozhodnutí Nejvyššího soudu ušetří manažerům hodně vrásek.

Stát chce dostat z firem účetní závěrky. Kdo je nedá do rejstříku, toho do roku zruší
16. 05. 2018
Sbírka listin obchodního rejstříku zeje prázdnotou. Ačkoliv do ní mají firmy každoročně vkládat výroční zprávy a účetní závěrky, řada z nich to ignoruje.Ministerstvo spravedlnosti chce hříšníky důsledněji trestat.Vymazat je z rejstříku má být pro soudy jednodušší.

Absurditou roku je zadržování odpočtů DPH
14. 05. 2018
Za vítěze ankety Absurdita roku 2018 bylo Hospodářskými novinami vyhlášeno zadržování nadměrných odpočtů DPH v průběhu kontroly finančního úřadu.Toto byrokratické opatření bylo vybráno z celkem šesti navržených opatření, která podnikatelům v Česku ztěžují život.Finanční správa se brání, že je tento postup nutný, jinak by bylo možné podvodnými daňovými přiznáními vyprázdnit celou státní kasu.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
11. 05. 2018
Právníci z PwC Legal zastupovali hlavního distributora zdravotnického konopí v České republice, společnosti Annabis Medical, při jejím prodeji kanadské skupině Canopy Growth Corporation. Kanceláře Kocián Šolc Balaštík, PwC Legal Česká republika, PwC Legal Německo a Heuking Kühn Lüer Wojtek uspěly v tendru pro právní poradenství Agentury pro evropský globální navigační systém GSA. Týdeník Trend vyhlásil ve spolupráci se společností Epravo.sk vítěze soutěže Právnická firma roka 2018.

Češi léta podceňovali ochranu osobních dat. Díky EU ale začínají firmy zavádět pravidla
11. 05. 2018
Česko léta zaostávalo v ochraně osobních údajů za západní Evropou.Nové evropské nařízení spojené s hrozbou až půlmilardové pokuty to teď mění.České firmy začínají nastavovat pravidla, která měly dodržovat už dávno.

Pravidla pro osobní bankrot čekají změny. Ve hře je i dvouletá lhůta pro oddlužení důchodců
10. 05. 2018
Pozměňovací návrh Patrika Nachera a Taťány Malé ruší sedmiletou nulovou variantu oddlužení, kterou prosazoval jejich spolustraník z hnutí ANO a ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. I tak je návrh k dlužníkům mírnější. Člověk nebude na začátku testován, jestli je schopen za pět let zaplatit alespoň 30 procent závazků. O konečné podobě návrhu se nyní rozhoduje ve sněmovních výborech.

Stát chce pro ubytování přes Airbnb stejná pravidla jako pro hotely
10. 05. 2018
Ministerstvo financí chce změnit systém rekreačních poplatků.Podle nových pravidel by měli turisté ubytování v soukromí platit na novém poplatku z pobytu stejně jako v hotelu.

Přelévání zisku do daňových rájů se zkomplikuje. Firmy mohou kvůli novele přijít o miliardy
9. 05. 2018
Zabránit přelévání peněz mezi spřízněnými firmami má novela, která začne platit od příštího roku. Zpřísní podmínky, za jakých si budou firmy odečítat úroky z půjček od daňového základu. Takzvaným daňovým balíčkem, jehož je návrh součástí, se bude vláda zabývat na některém z příštích jednání.

Za sdílení pracovníků může insolvenční správce přijít o licenci
8. 05. 2018
Malým insolvenčním správcům hrozí vážné komplikace.Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje vyhlášku, podle níž mohou využívat jen důvěryhodné pracovníky, kteří ale zároveň nejsou zaměstnáni u jiného insolvenčního správce. Používání společných kanceláří a sdílení lidí je přitom běžná praxe drobných správců, kteří tak šetří náklady.

Po zadlužených nelze chtít, aby byli ze všech nejmorálnější
8. 05. 2018
Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse pomáhá vězňům krotit jejich dluhy. Tvrdí, že pokud nemají dlužníci rodinu, která jim finančně pomůže, proces oddlužení nezvládnou.

Monika Novotná: Cesta prolomení advokátní mlčenlivosti není správná
8. 05. 2018
Expertka na daňové právo a členka představenstva České advokátní komory Monika Novotná odsuzuje snahu o prolomení advokátní mlčenlivosti v pozměňovacím návrhu novely daňového řádu.

Klienti chtějí efektivnější a hlavně levnější právníky, myslí si odborníci.
4. 05. 2018
Masivní technologický pokrok, zvyšující se požadavky klientů a rostoucí konkurence jsou faktory, které určují vývoj právních služeb. Klienti chtějí, aby jim právníci radili i s byznysovými otázkami a zefektivnili svou práci. "Určité procento služeb, které nemají velkou přidanou hodnotu, jde nahradit automatem," přibližuje možný vývoj Martin Hrdlík.

Hrad polevil, po měsíci čekání svolil ke schůzce Zemana s šéfem Ústavního soudu Rychetským
3. 05. 2018
Již počátkem dubna požádal předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský o schůzku s prezidentem Zemanem. Na ní by chtěl řešit obsazení nejvyšších postů v justici.Koncem září totiž končí mandát předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi a blíží se i doba, kdy skončí sám Rychetský v čele Ústavního soudu.Prezident ke schůzce svolil až takřka po měsíci a nijak s ní nespěchá; Rychetského si pozval až na půlku června.

Dvě varianty oddlužení a snížení základu daně o nesplacené pohledávky
3. 05. 2018
Plán ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na změnu insolvenčního zákona narazil.S novou verzí přichází Patrik Nacher a Taťána Malá. Jejich návrh je vstřícnější k dlužníkům i věřitelům.Věřitelé by si v budoucnu mohli nedobytné pohledávky odepsat z daní.Pro dlužníky by se měl zkrátit proces oddlužení ze sedmi na pět let.

Podnikoví právníci na vzestupu, pomáhá jim stále složitější legislativa
2. 05. 2018
Profese podnikových právníků zažila diametrální obrat.Zatímco v 90. letech byli opomíjení a jejich práce neměla takřka žádné renomé, dnes jsou důležití pro stát i firmy.Interní právní týmy si tak dnes počtem lidí nezadají se středně velkými advokátními kancelářemi.

Prezident Zeman musí znovu rozhodnout o jmenování Ošťádala a Fajta profesory
29. 04. 2018
Městský soud v Praze v pátek rozhodl ve věci nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory. Miloš Zeman musí rozhodnout znovu.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
27. 04. 2018
Advokátní kancelář Clifford Chance byla v letošním ročníku prestižní mezinárodní soutěže právnických firem Chambers Europe Awards 2018 vyhlášena nejlepší právní firmou v ČR.V rámci dalšího mezinárodního ocenění, tentokrát IFLR European Awards, si cenu pro nejlepší právní firmu roku 2018 v České republice odnesla pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Novým partnerem Císař Češka Smutný se stal její dosavadní ředitel Jakub Hollmann.

Přípravu na změny v ochraně dat jsme zvládli jen se svými právníky
27. 04. 2018
Tereza Rychtaříková vede právní oddělení společnosti UPC jak pro Česko, tak pro Slovensko. Její tým letos zvítězil v rámci ocenění Podnikový právník 2018. V rozhovoru pro HN popisuje, že přípravu na změny v ochraně dat (GDPR) zvládla jen se svými právníky. "Nařízení se naplno věnují dva právníci a samozřejmě spolupracujeme s externisty. Jak hodně náročná bude následná aplikační praxe, to uvidíme v krátké době," popisuje Rychtaříková.

Ocenění pro "neviditelné" firemní experty
26. 04. 2018
Unie podnikových právníků ocenila desítku nejlepších firemních právníků za letošní rok. Role této nenápadné skupiny právníků přitom stále roste. Mnohem častěji se dostávají do užšího vedení korporací. "Posunuli jsme se od expertů pro dílčí právní otázky k byznyspartnerům," tvrdí jedna z oceněných, Jitka Piňosová z Lega.

Zákonem roku se stal "ořez" systému elektronické evidence tržeb
26. 04. 2018
Devátý ročník ankety Zákon roku vyhrála iniciativa podnikání uvážlivěji regulovat, tedy nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET). V hlasování odborné veřejnosti se na druhém místě umístila zákon o platebním styku implementující PSD2 a na třetím novela stavebního zákona. V anketě, kterou organizuje společnost Deloitte Legal, vybíraly stovky podnikatelů z pěti nominovaných legislativních počinů, které mají pozitivní dopad na byznys.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zmírnit pamlskovou vyhlášku, vrátí se obložené chleby
25. 04. 2018
Ministerstvo zdravotnictví poslalo ve čtvrtek resortu školství návrh na zmírnění takzvané pamlskové vyhlášky.Navrhuje se v něm například úprava hladiny tuků, cukrů a soli tak, aby bylo možné ve školních bufetech a jídelnách připravovat třeba obložený chléb s kvalitní šunkou a sýrem a zeleninovou oblohou.Návrh na resortu zdravotnictví připravila meziresortní skupina složená z hygieniků, lékařů i potravinářů.

Podvodníci našli nový způsob, jak vylákat z firem statisíce. Zvou je na konference
25. 04. 2018
Podvodníci vytvářejí stránky falešných mezinárodních konferencí a vydělávají na vstupních poplatcích.Firmy by si měly konference předem ověřovat například u avizovaných řečníků.Věřit se nedá ani profilům údajného pořadatele na sociálních sítích.

Berní správa má na zajišťovací příkaz jen jeden pokus, rozhodl Nejvyšší správní soud
23. 04. 2018
Obrana podnikatelů proti zajišťovacím příkazům zrychlí.Nejvyšší správní soud opět zasáhl ve prospěch firem.Zajišťovací příkazy musí finanční úřad náležitě zdůvodnit hned, jak je vydává. Jinak má smůlu.

Pavel Rychetský: Naše civilizace prožívá krizi, je svým způsobem vypotřebovaná
22. 04. 2018
Přestože mu v srpnu bude 75 let, každý týden prohání míček na tenisových kurtech. "Odpadají i mladší partneři a musíme shánět do deblu náhradu," říká.Vášnivý kuřák Pavel Rychetský chce vést Ústavní soud minimálně do roku 2020.

Nejlepší podnikové právníky má letos UPC, Lego či Česká spořitelna. Musí rozumět i byznysu
20. 04. 2018
Unie podnikových právníků ocenila spolu s měsíčníkem Právní rádce nejlepší firemní právníky pro rok 2018.Deset osobností si odneslo ceny celkem v sedmi kategoriích.Role podnikových právníků kvůli přibývajícím zákonům roste.Vedle práva musí rozumět i podnikání firmy, pro niž pracují.

S osobními daty se začalo handlovat ve velkém, říká šéfka české pobočky právní pojišťovny D.A.S.
19. 04. 2018
Před šesti lety představila českému publiku anglického právníka Richarda Susskinda, který prorazil s knihou o "konci právníků". Jitka Chizzola, šéfka české pobočky pojišťovny D.A.S., v rozhovoru pro HN tvrdí, že šlo tehdy o hodně provokativní téma. "Dnes už vnímáme mnohem více, že se nové technologie budou dostávat do oblasti poskytování právních služeb," popisuje.

Hromadné žaloby mají pomoci spotřebitelům, ve světě na nich ale vydělávají hlavně právníci
18. 04. 2018
Češi se možná dočkají hromadných žalob. Vláda minulý týden schválila plán ministerstva spravedlnosti na sepsání zákona, který má pomoci spotřebitelům domáhat se jejich práv.Novinka by měla především snížit náklady na vedení soudních sporů a ulevit soudům.

Soutěž pro studenty vysokých škol na téma společenské odpovědnosti
16. 04. 2018
Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha ve spolupráci s Českým rozhlasem pořádá již šestý ročník literární soutěže určené nejen studentům právnických fakult. Přihlašovat se mohou ještě do 19. dubna.

V novém rejstříku je zatím jen minimum svěřenských fondů, zápis do něj drhne
16. 04. 2018
Už jen dva a půl měsíce zbývá na zápis do rejstříku svěřenských fondů. Ty, které tam nebudou, přestanou od července existovat. V rejstříku jsou nyní jen čtyři desítky fondů, jejich počet se přitom blíží sedmi stovkám.Dva svěřenské fondy Andreje Babiše, do kterých převedl Agrofert a SynBiol, aby nepřišel o dotace a veřejné zakázky, zatím v evidenci nejsou.

Ústava vládu v demisi příliš neomezuje. Záleží na prezidentovi, kterého přímá volba posílila
15. 04. 2018
Současný Babišův kabinet vládne v demisi již několik měsíců a bývá často kritizován za to, že překračuje své pravomoci, když činí například některá personální rozhodnutí.Ústava však vládu v demisi v jejích krocích přímo neomezuje, vysvětluje v rozhovoru právník Aleš Gerloch.Podle dosavadních názorů právníků by bylo obtížné stanovit, co vláda v demisi smí a co ne. Mohlo by dojít k momentům, kdy by kabinet musel něco řešit a ústava by mu to zakazovala.

Facebookový profil a e-mail díky GDPR budou až od 15 let se souhlasem rodičů
12. 04. 2018
Nová pravidla ochrany osobních údajů zavádí vyšší ochranu dětí. Česko proto upravuje zákon. Založit si e-mail nebo profil na sociální síti budou moci české děti samostatně až od 15 let. Do té doby budou potřebovat souhlas rodičů. Nařízení dále také důrazně doporučuje, aby zpracování osobních údajů dětí neprobíhalo automatizovaně.

Předkupní právo je zpátky. Komplikuje ale prodej bytů s parkovacím stáním
11. 04. 2018
Novela občanského zákoníku vrátila po čtyřleté pauze do českého právního řádu předkupní právo k nemovitostem ve spoluvlastnictví.Novinka ale zkomplikovala prodej bytů, k nimž patří i parkovací místo ve společné garáži.Prodávající teď kvůli tomu musí s nabídkou na prodej obesílat i stovky spoluvlastníků garáže.

Češi jsou v ochraně soukromí nejlaxnější v Evropě. Aféra Facebooku povede k dalšímu zpřísnění
10. 04. 2018
Sociální síť Facebook nedokázala zabránit zneužití dat 87 milionů svých uživatelů, z toho 70 milionů patřilo občanům USA a společnost Cambridge Analytica je použila k lepšímu cílení prezidentské kampaně Donalda Trumpa."Nechci z Čechů dělat paranoiky, ale větší opatrnost, zvláště v ochraně soukromí dětí nebo mladých lidí, by nám neuškodila," říká v rozhovoru pro HN česká eurokomisařka Věra Jourová, do jejíž agendy spadá i ochrana spotřebitelů."Kauza s Facebookem ukázala, že na sítích jsme úplně nazí," dodává.

Pelikán v politice končí i proto, že nechtěl dávat záminky Zemanov
10. 04. 2018
Důvodem rozhodnutí Roberta Pelikána skončit v politice je to, že se jeho názory neshodují s většinovým stanoviskem hnutí ANO. Roli hrála i kauza ruského hackera Nikulina, kterého proti vůli prezidenta vydal do USA. Nechce dát Miloši Zemanovi možnost, aby jej nejmenoval do nové vlády.Pelikán proslul například bojem proti vysokým odměnám pro exekutory, připravil zákon umožňující oddlužení širšímu okruhu lidí. Zároveň ale jako ministr spravedlnosti nehnul ani brvou, když Andrej Babiš tvrdil, že v Česku si lze objednat trestní stíhání.V některých chvílích působil Pelikán v Babišově hnutí jako zjevení. Na schůze vlády jezdil zpočátku na kole a nebylo výjimečné, že na pracovní jednání v zahraničí přiletěl malou cessnou, kterou sám pilotoval.

Od igelitek ke kryptoměnám: pachatelé praní špinavých peněz přicházejí na stále nové metody
9. 04. 2018
Případů praní špinavých peněz jsou v Česku odhadem až tisíce ročně a v průběhu času se tento fenomén značně proměnil.Praní špinavých peněz je ale zakořeněné mnohem dál v minulosti. Jako fenoménu se ho chytili američtí detektivové ve třicátých letech v době prohibice. Českým úřadům se dlouho nedařilo - a ani nyní příliš nedaří - praní špinavých peněz odhalovat a trestat.

Lenka Bradáčová: V kauze GIBS šlo o odbornou nezpůsobilost, konstatovali jsme fakta
8. 04. 2018
Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová odmítá obvinění, že by státní zastupitelství pracovalo na politickou objednávku.Je přesvědčena, že po 24 letech existence je svébytnou a emancipovanou institucí.Nosí státní zástupci zbraň? "Někteří," řekla HN po kratším zaváhání Bradáčová. Otázku, jak je na tom ona, radši nechala bez odpovědi.

V Česku Kristus do reklamy nesmí, Evropský soud pro lidská práva mu dal zelenou
5. 04. 2018
Reklama, v níž se objevila postava připomínající Ježíše, sklidila kritiku Rady pro reklamu.Televizní stanice spot v reakci na to stáhly z vysílání.Mantinely užití náboženských symbolů v reklamě se hledají i jinde.Litevský spor se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Dobrá zpráva pro české firmy. Soud řekl, kdy jim finanční správa nesmí zadržovat peníze
4. 04. 2018
Revoluční rozsudek Nejvyššího správního soudu napadl postup finanční správy při zabavování majetku. Když soud zruší zajišťovací příkazy ještě předtím, než je stanovena daň, berňák musí peníze vrátit. Daň je pravomocně stanovena až po ukončeném odvolání, řekl jasně soud v kauze moravské firmy.

Provozovatelé dronů čekají na evropskou legislativu, může stroje byrokraticky "uzemnit"
2. 04. 2018
Světové příjmy z prodeje komerčních dronů za loňský rok odhaduje The Statistical Portal téměř na tři miliardy dolarů.Evropská organizace pro bezpečnost letectví EASA připravuje novou celoevropskou legislativu pro bezpilotní prostředky.Ta by mohla značným způsobem omezit komerční využívání dronů v Evropě.

Úroveň společenské odpovědnosti firem v Česku podle právníka Jaromíra Císaře stoupá
1. 04. 2018
Právník a mecenáš Jaromír Císař tvrdí, že Česko nemotivuje firmy k dobročinnosti tak, jak to dělají státy na západě.Podpoře dobročinnosti by podle něj měla být více přizpůsobena daňová politika státu.Vzorem může být podle Císaře třeba americká úprava.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
30. 03. 2018
Exekutorská komora má nové vedení, do jejího čela se dostal dosavadní viceprezident a soudní exekutor v Praze 7 Vladimír Plášil.Právníci z White & Case radili mezinárodní investiční skupině PPF při koupi telekomunikačních aktiv skupiny Telenor ve střední a východní Evropě.Advokátní kancelář Havel & Partners radila největšímu knižnímu vydavatelství v České republice, mediální společnosti Albatros Media.

Moderní technologie a inovace určí právníkům nová pravidla hry
29. 03. 2018
Kvůli stále se zvyšujícím požadavkům klientů prochází oblast právních služeb klíčovými inovacemi.Jedním z hlavních faktorů, proč se zejména mezinárodní právnické firmy snaží najít co nejefektivnější systém právního poradenství, je cena.Řada právnických firem proto v posledních letech mění roky zajeté modely fungování a inovuje.

Pokud vás někdo straší s GDPR, radši se obraťte přímo na nás
29. 03. 2018
Podle předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů by bylo nebezpečné, kdyby nemusely ministerstva a úřady platit pokuty za špatnou správu dat.Vláda minulý týden poslala do sněmovny návrh zákona o zpracování osobních údajů.Podle šéfky Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivany Janů jde ale jen o poměrně malý soubor doplňků k evropskému nařízení.

Spory o advokátní mlčenlivost: Novela daňového řádu ohrožuje důvěru klientů v právníky
28. 03. 2018
Piráti představili novelu daňového řádu, která zasahuje do mlčenlivosti advokátů a daňových poradců.Obdobný návrh se přitom již loni pokoušelo prosadit ministerstvo financí.Advokáti varují, že kvůli široké formulaci se státní úřady mohou dostat i k detailům o rozvodech.

Cestování za prací se zjednoduší. Výpisy z rejstříků budou vícejazyčné
27. 03. 2018
Vláda dnes hodlá schválit návrh zákona o vícejazyčných formulářích výpisu z rejstříku trestů. Vyhoví tím nařízení EU o podpoře volného pohybu osob.Vícejazyčné budou i další listiny, například rodné, oddací či úmrtní listy.

Pokut za urážení úředníků a policistů padlo už přes 450, jen v únoru téměř stovka
26. 03. 2018
Poslanci TOP 09 usilují o to, aby ze zákona zmizelo ustanovení o pokutě za urážení úředníků či policistů.Nová podoba zákona o některých přestupcích platí od loňského léta, slovním agresorům hrozí sankce až deset tisíc korun.Není přitom potřeba ublížení na cti zesměšněním nebo hrubou urážkou. Stačí "znevážit postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci".Dosud úřady evidují přes 450 případů, v nichž novou pravomoc uplatnily.

Celníci budou moci díky ministerstvu financí kontrolovat EET v utajení, s krycími doklady
23. 03. 2018
Ministerstvo financí prosazuje zvýšení pravomocí celníků. Ti by od roku 2019 měli mít možnost kontrolovat EET například se změněnou identitou. Úřad argumentuje tím, že chce celníky chránit, a v některých případech by kontrola EET nebyla možná.

Nařízení o ochraně dat vypadá složitě, dá se ale číst jednoduše
22. 03. 2018
U každého osobního údaje by měly firmy na základě nového evropského nařízení GDPR pečlivě zvážit, zda pro svou práci vůbec potřebují zaznamenávat a uchovávat osobní údaje.Z tohoto ohledu bývají pro většinu společností bolavým místem databáze neúspěšných uchazečů o zaměstnání.Přesná doba, po kterou může firma osobní údaje uchovávat, by měla vyplynout z konkrétního účelu, pro nějž data schraňuje.

"Berňák" zřejmě získá silnou zbraň: Advokáti i daňoví poradci mu mají dávat informace o klientech
21. 03. 2018
Sněmovnou už tento týden pravděpodobně projde novela daňového řádu, která dává finanční správě další nástroj v boji s daňovými úniky. Původní evropská směrnice chtěla pouze posílit mezinárodní spolupráci v boji proti praní špinavých peněz. Ve sněmovně se ale její podoba výrazně změnila.Česká finanční správa bude moci prolomit také mlčenlivost advokátů nebo daňových poradců při podezření na daňový únik v hodnotě nad 500 tisíc korun.

K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek
21. 03. 2018
Rejstříkový soud při zápisu nových skutečností nezkoumá, zda jsou pravdivé.Na změnu jednatele stačí podat fiktivní zápis z valné hromady.Základem obrany je každodenní kontrola datové schránky a obchodního rejstříku.

Bývalý nucený správce VZP překročil pravomoci, když podepsal smlouvu s Protonovým centrem
20. 03. 2018
Bývalý nucený správce Všeobecné zdravotní pojišťovny dostal dvouletý podmíněný trest za to, že překročil svoje pravomoci a podepsal jejím jménem se soukromým Protonovým centrem smlouvu, ve které se zavázal, že mu pojišťovna bude 15 let plně proplácet léčení 1650 pacientů ročně. VZP to mohlo přijít až na dvanáct miliard korun.Smlouvu s Protonovým centrem podepsala VZP až předloni v červnu.Za tu dobu mu poslala zhruba 200 pacientů.

Úředník neprávem vyhozený z finanční správy vysoudil více než milion korun
19. 03. 2018
Bývalý šéf chrudimského berňáku dostával rok plat za to, že nepracuje. Potom byl propuštěn.Za neoprávněný vyhazov nyní vysoudil na státu přes milion korun.Dlužnou mzdu i s úroky vysoudil také vyhozený úředník z pražského finančního ředitelství.

Brusel chce daň z obratu digitálních firem. Velké společnosti mají do rozpočtů přinést miliardy
16. 03. 2018
Evropská komise příští týden ve středu představí návrh na zdanění digitálních firem.Podle informací listu Financial Times bude návrh obsahovat daň na obrat z digitálních služeb ve výši tří procent.Tato nová daň by měla přinést do rozpočtů členských států 4,8 miliardy eur ročně navíc.

Evropský soudní dvůr zasáhl do arbitráží. Rozhodčí doložky jsou podle něj v rozporu s právem EU
15. 03. 2018
Soudní dvůr EU vydal v minulém týdnu přelomové rozhodnutí, které může ovlivnit arbitráže napříč celou Evropskou unií. Rozhodčí doložky obsažené v dohodách na ochranu investic mezi členskými státy Evropské unie jsou totiž podle soudců v rozporu s unijním právem, a neměly by tak o nich rozhodovat mezinárodní tribunály. Rozhodnutí soudu může mít výrazný dopad i na arbitráže vedené solárníky proti České republice.

Nová pravidla mění trh s půjčkami, lichváři se přeorientovávají na podnikatele
14. 03. 2018
Nový zákon měl pročistit trh se spotřebitelskými úvěry. Trh se sice změnil, extrémně drahé půjčky se ale nabízejí dál.U desítky nejdražších společností přeplatí dlužníci při třicetitisícové půjčce 20 tisíc korun i více.Někteří poskytovatelé přecházejí do ilegality.

Budoucím právníkům při studiu pomáhají aplikace
13. 03. 2018
Aplikace zjednodušující život si našly cestu i ke studiu tak klasického oboru, jako je právo. Co studentům v přípravě na klíčové zkoušky nejvíce pomáhá?

Insolvenční správce Vítkovice Power Engineering: Odkládáním konkurzu jsme projedli půl miliardy
13. 03. 2018
V dubnu uběhnou dva roky od podání prvního insolvenčního návrhu na dříve miliardovou firmu Vítkovice Power Engineering. Ta je od léta v konkurzu a insolvenční správce David Vandrovec ji postupně rozprodal. Z 800 lidí v ní zbylo jen 15. Celou věc ale provázely ostré spory s mateřskou společností. Padly první žaloby.

EET pro advokáty nebo řemeslníky se stále odkládá. Třetí i čtvrtou vlnu mají čekat v létě 2019
12. 03. 2018
Třetí a čtvrtá fáze EET by se měly spustit od poloviny roku 2019, potvrdila v rozhovoru pro týdeník Ekonom ministryně financí Alena Schillerová. Dříve se přitom spekulovalo o březnu příštího roku.Schillerová chce udělit výjimku z EET fyzickým osobám, které neplatí DPH a ročně jim projde rukama méně než 200 tisíc korun v hotovosti.Ústavní soud rozhodl o vyjmutí plateb kartou a v e-shopech.

Se zadlužením si neumí poradit ani vzdělaní lidé, v Česku je normální řešit ho další půjčkou
12. 03. 2018
Lidé se v dnešní době stydí o svých dluzích mluvit a pro pomoc si přicházejí, až když je pozdě.Většina dlužníků podlehne tlaku exekutorů, kteří je nutí vzít si půjčky na uhrazení starých dluhů.Podle ředitelky Vzdělávacího centra a Dluhové poradny Lucie Kopecké je na vině špatně nastavený systém vzdělávání. Češi neumí finanční gramotnost správně učit.

Začernit rodné číslo nestačí. Vhodnější je osobní údaje šifrovat
9. 03. 2018
Nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR donutí od konce května firmy lépe zabezpečit data, která spravují. Společnosti by měly vyhodnotit dopad zásahů do svých databází a zvolit vhodná opatření. Možnou cestou je takzvaná pseudonymizace nebo šifrování.

Daňový balíček snížil podnikatelům papírování, nyní novela bojuje v anketě Zákon roku
8. 03. 2018
Loňský vládní daňový balíček se může stát Zákonem roku. Snížil podnikatelům papírování. Jednou z největších změn je snížení hranice pro uplatňování paušálních výdajů OSVČ. Ministerstvo financí mezi hlavní přínosy novely řadí zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti.

Počítače vytlačují právníky, samy už zvládnou sepsat odvolání či nájemní smlouvu
7. 03. 2018
I do tak konzervativního odvětví, jako je právo, začínají vstupovat moderní technologie. Právníkům umí pomoct s analýzou rozsáhlých právních dokumentů, přinášejí jim ale také novou konkurenci.Britský software už například dokáže sepsat odvolání proti pokutě, kanadský program zase předpovídá výsledky daňových sporů.V Česku technologie nahrazují právníky při sepisování smluv.

Z restitucí se stává bitva právníků. Stát může liknavost při nápravě křivd přijít na miliardy
6. 03. 2018
Státní administrativa k restituentům přistupuje jako k někomu, kdo se chce obohatit na úkor státu.Pozemkový úřad si najímá za desítky milionů korun právníky, aby ochránili majetek republiky.Soudy však dávají za pravdu lidem, kteří se soudí o svá majetková práva. Státu hrozí, že za svou liknavost zaplatí desítky miliard.

Nejvyšší správní soud dál krotí finanční správu v její horlivosti při výběru DPH
5. 03. 2018
Finanční úřad chtěl po firmě Kovář plus uhradit DPH za dlužníka z důvodu, že mu poslala peníze do slovenské banky. Nejvyšší správní soud se nyní firmy zastal.Platba na účet v zahraničí není podezřelá okolnost, vyvrací soudci názor daňové správy.Rozsudek ztíží berní správě praxi, kdy po podnikatelích uplatňuje ručení za daň, kterou nezaplatil jejich dodavatel, míní experti.

Osobní údaje už nebudou sloužit jako platidlo za poskytované služby
2. 03. 2018
Evropské nařízení známé jako GDPR posiluje právo člověka na ochranu osobních údajů. Od letošního května získají lidé díky nařízení některá nová práva, jako je právo na přenositelnost osobních údajů. V soudních sporech se navíc lidé budou moci domáhat odškodnění za pomoci odborných organizací.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
2. 03. 2018
Advokátní kanceláře CMS a Allen & Overy se podílely na akvizici bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group. Advokát a partner kanceláře Havel & Partners Robert Neruda se zařadil do skupiny nejvlivnějších světových lídrů pro oblast soutěžního práva a ekonomie britské ratingové agentury Who's Who Legal. Advokátní kanceláře Jiřího Štaidla a Rudolfa Lešky se začátkem února spojily do nové společnosti Štaidl Leška Advokáti.

Ústavní soud stanovil limity státní regulace v nálezu na zrušení části EET
1. 03. 2018
Nález Ústavního soudu k EET stanovil hranice státní regulace. Získal za to nominaci na Zákon roku. Díky nálezu povinnost elektronicky evidovat tržby zatím nedopadne na lékaře, právníky a účetní nebo také na kadeřnice, elektrikáře, pokrývače či výrobce hraček či nábytku. Nález zasáhl i pravomoci vlády, které jí zákon o EET přiznal. Rozhodování o výjimkách z elektronické evidence tržeb Ústavní soud vrátil do rukou poslanců a senátorů.

Nový daňový balíček má snížit daně zaměstnancům, firmy naopak zaplatí více
28. 02. 2018
Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení nový daňový balíček. Ten přináší změny do DPH i daně z příjmu.Znovu zavádí daňovou progresi a ruší superhrubou mzdu.Zaměstnanci si polepší, naopak víc do státní pokladny podle návrhu zaplatí pronajímatelé bytů, lidé obchodující s cennými papíry nebo firmy.

Nový daňový balíček má snížit daně zaměstnancům, firmy naopak zaplatí více
28. 02. 2018
Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení nový daňový balíček. Ten přináší změny do DPH i daně z příjmu.Znovu zavádí daňovou progresi a ruší superhrubou mzdu.Zaměstnanci si polepší, naopak víc do státní pokladny podle návrhu zaplatí pronajímatelé bytů, lidé obchodující s cennými papíry nebo firmy.

Nový daňový balíček má snížit daně zaměstnancům, firmy naopak zaplatí více
28. 02. 2018
Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení nový daňový balíček. Ten přináší změny do DPH i daně z příjmu.Znovu zavádí daňovou progresi a ruší superhrubou mzdu.Zaměstnanci si polepší, naopak víc do státní pokladny podle návrhu zaplatí pronajímatelé bytů, lidé obchodující s cennými papíry nebo firmy.

Nový daňový balíček má snížit daně zaměstnancům, firmy naopak zaplatí více
28. 02. 2018
Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení nový daňový balíček. Ten přináší změny do DPH i daně z příjmu.Znovu zavádí daňovou progresi a ruší superhrubou mzdu.Zaměstnanci si polepší, naopak víc do státní pokladny podle návrhu zaplatí pronajímatelé bytů, lidé obchodující s cennými papíry nebo firmy.

Cizinců pracujících v Česku načerno přibývá. Firmy riskují i vysoké pokuty
27. 02. 2018
Firmy mají nedostatek lidí, a proto stále častěji riskují pokutu a zaměstnávají cizince bez pracovních povolení. Podle policejních dat je počet těchto vyhoštěných ilegálů osmkrát větší než před čtyřmi lety. Nejčastěji jde o Ukrajince, kteří jsou držiteli polských víz - ta je ale neopravňují k práci v Česku.

Předdůchody byly hlavně pro starší, kteří neseženou práci. Oblíbili si je úspěšní manažeři
26. 02. 2018
Podle penzijních společností jsou předdůchody nyní středem zájmu hlavně úspěšných lidí. Chtějí jít dřív na odpočinek a přitom si nekrátit starobní důchod jako v předčasném důchodu. Aktuálně o ně žádají ti, kteří mají ve fondu minimálně zhruba 207 tisíc korun.

Češi nevydrží šetřit. Mnozí si raději půjčují, nejčastěji na spotřební elektroniku
26. 02. 2018
Alespoň jeden úvěr, nepočítaje hypotéku, splácí nyní každý pátý Čech. Třetina z těchto lidí má dvě nebo více půjček. Domácnosti se často zadlužují impulzivně přímo při nákupu, platí to například pro spotřební elektroniku nebo bílé zboží.

Pravidla pro soudy neustále drhnou. Nepomohla ani loňská novela
23. 02. 2018
Loňská novela občanského soudního řádu z dílny ministerstva spravedlnosti se probojovala do finále ankety Zákon roku.Zaměřila se třeba na dovolání, které jako mimořádný opravný prostředek řeší Nejvyšší soud.Resort pod vedením ministra Roberta Pelikána přitom připravuje zcela nový civilní soudní řád.

Západ Evropy nechce výjimky pro zahraniční zaměstnance. Deset států včetně Česka je ale požaduje
22. 02. 2018
Debata kolem nových evropských pravidel pro vysílání pracovníků do zahraničí se vyhrocuje.Nedaří se najít rovnováhu mezi ochranou pracovníků před zneužíváním a zachováním konkurenceschopnosti firem z chudších států.Západní země zatím odmítají přijmout výjimku pro přeshraniční dopravce, přestože nová pravidla přináší plošné zvýšení nákladů.

Firmy si nechrání své nápady a snižují tím svoji tržní cenu
20. 02. 2018
Zhruba o 400 miliard korun na licenčních poplatcích přijdou ročně české firmy kvůli tomu, že nedostatečně chrání své duševní vlastnictví.V Česku se ročně zaregistruje třikrát méně patentů a ochranných známek než v Rakousku nebo ve Švédsku.Ochrana nápadů a vynálezů přitom nemusí být drahá.Pro začátek k ní stačí odvaha a kus papíru.

O prohřešcích právníků by se měla vést větší odborná debata
19. 02. 2018
Akademik Maxim Tomoszek působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje například předměty Kurz právnických dovedností nebo Profesní etika. V rozhovoru pro Právního rádce tvrdí, že by měla být profesní etika povinný předmět právnických fakult.

Soudy dávají majitelům domů šanci získat zpět miliardy za nezákonnou regulaci nájemného
16. 02. 2018
Majitelé domů v Česku se snaží prolomit praxi tuzemských soudů, které jim osmnáct let zamítají žaloby, v nichž chtějí po státu náhradu za nezákonnou regulaci nájemného v letech 2002 až 2006.Pokud soudy majitelům dosud vůbec vyhověly, tak jim daly jen zlomek sumy, o kterou je regulace připravila.Šanci jim dal až loni Evropský soud pro lidská práva a několik rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu z posledních měsíců. Někteří proto znovu zkouší rozjet novou vlnu žalob.

Kraje musí zajišťovat sociální péči, jinak se jí lze domáhat zásahovou žalobou
16. 02. 2018
Ústavní soud rozhodl ve prospěch chlapce s těžkou poruchou autistického spektra, kterému kraj téměř po dobu 4 let neposkytl sociální péči.

Češi budou moci podávat hromadné žaloby. Sníží se tím náklady spotřebitelů na soudní spory
15. 02. 2018
V Česku by už brzy mohlo být možné podávat hromadné žaloby stejně jako ve Spojených státech nebo západoevropských zemích.Nový zákon by pomohl hlavně spotřebitelům, kteří by mohli vymáhat i tisícikorunové škody.Česko v nedávné době zažilo několik kauz, které si o hromadnou žalobu "říkaly".

Díky evropskému nařízení o ochraně osobních údajů získají zaměstnanci silnější postavení
15. 02. 2018
K čemu firmám slouží data jejich pracovníků, už nebude tajemstvím. Od května bude účinné nové evropské nařízení, které klade důraz na informační povinnosti. Zaměstnanci by se u soudu měli svých práv domoci snadněji.

Nejde o žádnou revoluci, zajišťovací příkazy v ohrožení nejsou, míní o rozhodnutí Karel Šimka
15. 02. 2018
Nejvyšší správní soud se v důležitém rozsudku zastal firmy Vyrtych před finanční správou. Společnost se s berním úřadem soudila o uznání odpočtu daně z přidané hodnoty. Podle soudce Nejvyššího správního soudu Karla Šimky nebylo zjištěno, že by sama firma věděla, že někdo v řetězci dodavatelů nakonec provede podvod.

Nový stavební zákon velké projekty neurychlí. U Ústavního soudu ho napadli ekologové
15. 02. 2018
Do finále ankety Zákon roku se letos dostalo pět předpisů, včetně novely stavebního zákona. Tu ale zkoumá Ústavní soud.Odborníci na novele chválí hlavně sjednocení tří fází povolovacího řízení do jedné.Klady na straně menších staveb ale vyvažují nedostatky u těch velkých.

Finanční úřady "klekly" na spřízněné podniky. Za chyby v převodních cenách hrozí firmám pokuty
14. 02. 2018
Téměř miliardu korun navíc na daních vynesla státu v roce 2016 kontrola cen, které si mezi sebou účtují spřízněné podniky.Počet kontrol převodních cen za pět let vzrostl téměř trojnásobně.Jenže jednoznačný postup, jak správně nastavit převodní ceny, neexistuje.

Pět let v nejistotě. Češi při prodeji nemovitosti zapomínají na odpovědnost za její stav
10. 02. 2018
V Česku se ročně prodá přes půl milionu domů a bytů. Řada z nich je přitom ve špatném technickém stavu. Kupující to ale neřeší. Více než třetina z nich ani neví, že skryté vady, které se v době koupě ještě viditelně neprojevily, mohou reklamovat pět let od koupi bytu nebo domu. Po předchozím majiteli mohou žádat odstranění závad nebo slevu z kupní ceny.

Úřady bojují s mýty nové ochrany osobních dat. Kvůli nim panuje v Česku panika, říká Jourová
9. 02. 2018
Zavádění silnější ochrany osobních údajů v obcích a na úřadech komplikují mylné informace, říká eurokomisařka Věra Jourová.Orgány státní správy přitom mají přípravy na nová pravidla v mnoha ohledech jednodušší než soukromé firmy.Odpadnou jim některé povinnosti, které musí podle nových pravidel plnit soukromý sektor.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
8. 02. 2018
V neděli odpoledne zemřel ve věku 68 let soudce Nejvyššího správního soudu Jan Vyklický. Martin Murad doplnil tým advokátní kanceláře UEPA, kde má nově na starosti přeshraniční spory. Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners radila finské potravinářské společnosti Raisio při prodeji divize Valeo Foods, která se zabývá výrobou cukrovinek.

Český parlament často přetvoří dobrou evropskou směrnici na špatný zákon a svede to na Unii
8. 02. 2018
Podle soudce Karla Šimky je snadné svést na Evropskou unii špatné zákony, které jsme si sami v parlamentu "upravili". Soudce brněnského Nejvyššího správního soudu také tvrdí, že by stát neměl chránit občany proti jejich vůli, třeba u povinného pojištění cestovních kanceláří. Obává se také, co bude s "jeho" soudem po plánovaném odchodu předsedy Josefa Baxy.

Chystá se regulace Airbnb v Česku. Piráti chtějí firmu dotlačit k tomu, aby podávala přehledy
4. 02. 2018
On-line zprostředkovatel turistických pronájmů Airbnb se v Česku možná dočká nových pravidel.Podle pirátské strany by původně sanfranciská firma měla státu pravidelně posílat přehledy, z nichž bude jasné, kdo jejich prostřednictvím byty pronajímá a kolik na tom vydělává.Současně by podle nich bylo vhodné, aby místní poplatky za ubytované turisty odvádělo státu přímo Airbnb.

Úřad vlády nemusí bývalému řediteli vracet statisíce zabavené v trezoru, rozhodl soud
30. 01. 2018
Soud rozhodl, že Úřad vlády nemusí vydat čtvrt milionu korun, které si ve svém trezoru uložil jeho tehdejší ředitel Lubomír Poul.Soudkyně uvedla, že Poul neprokázal, že peníze byly skutečně jeho.Peníze spolu s dalšími 3,5 milionu korun, které si tam údajně uschovali Poulovi rodiče, objevili policisté při razii v červnu 2013.

K pojistkám dostanou lidé víc informací, pojišťováci budou muset sdělit i výši provize
26. 01. 2018
Nový zákon má pročistit trh s pojištěním. Pojišťováků bude míň, klientům prozradí i výši své provize. Pojišťovny se přípravě brání.

Ochrana dat zaměstnanců: Stačí drobně seřídit stroj
25. 01. 2018
Nejpočetnější skupinou, na kterou se bude vztahovat nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR, jsou zaměstnavatelé. Není ale třeba, aby se nových pravidel obávali. Nařízení pro ně nemění koncepci ani základní strukturu a osu zpracování osobních údajů.

Evropský soud zakázal víkendové spaní řidičů v kamionu. Jinak hrozí vysoké pokuty
25. 01. 2018
Podle rozsudku Soudního dvora EU nesmí řidiči trávit v kamionu povinnou 45hodinovou pauzu. Měli by jít na vhodnější místo - třeba do hotelu.Českým dopravcům ale rozsudek evropského soudu vadí. Po Evropě totiž podle nich není dostatek vhodných parkovacích míst.Rozsudek navíc legitimizoval tažení západních zemí proti levnější konkurenci z Východu.

Čeká nás tsunami žádostí o marketingové souhlasy, říká advokátka
19. 01. 2018
Advokátka Petra Dolejšová tvrdí, že podnikatelé ochranu osobních údajů podceňovali. Teprve hrozba vysokých pokut z ní udělala téma, které řeší. Ani nová pravidla pro ochranu osobních dat přitom nezbaví Evropany nechtěné reklamy a marketingových telefonátů. Spousta marketérů se proto podle ní pokusí do května získat nové souhlasy.

Údaje v evidenci skutečných majitelů firem nejsou spolehlivé
18. 01. 2018
Od ledna v Česku funguje nová evidence skutečných majitelů právnických osob. Za aktuálnost a správnost údajů v novém rejstříku ručí jen sám podnik a nikdo jiný. Údaje v evidenci tak nemusí být vždy aktuální a pravdivé. Soudy je prověřovat nebudou.

Soud zprostil bývalou šéfku ERÚ Vitáskovou obžaloby v kauze licencí na solární elektrárny
18. 01. 2018
Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková nepůjde do vězení v případu licencí pro dvě solární elektrárny spojené se syny podnikatele Zdeňka Zemka.Jednatelé elektráren Zdeněk a Alexandr Zemkovi mají jít do vězení na šest let a devět měsíců.Pro rozhodnutí soudu byla klíčová výpověď bývalé úřednice ERÚ, která vzala vinu na sebe.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
18. 01. 2018
V Česku vznikla nová poradenská skupina a advokátní kancelář - Arrows advisory group. Advokátní kancelář Weinhold Legal radila skupině Sarantis při koupi značky Indulona. Erik Kolan se stal sedmým partnerem advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Podle zákoníku práce jsou firmy odpovědné i za snubní prsteny svých zaměstnanců
17. 01. 2018
Odškodnění za ztrátu nebo poškození věci se odvíjí od toho, zdali se škoda stala na věci, kterou zaměstnanci běžně nosí do práce.Při autonehodě ve vlastním autě na pracovní cestě náleží odškodnění od firmy zaměstnanci jen tehdy, když firma dala k použití automobilu souhlas.

Evropská bankovní revoluce nabírá zpoždění. Rozvoj brzdí chybějící technické standardy
14. 01. 2018
Nová směrnice EU o platebním styku by měla od 13. ledna umožnit lidem ovládat účty vedené u různých bank z jediné aplikace nebo zadat platbu za zboží z e-shopu bez přihlášení do internetového bankovnictví.Rozvoj inovací ale brzdí chybějící evropské standardy.Nejméně dvě české banky tak s otevřením svého rozhraní internetového bankovnictví fintech konkurenci otálejí.

Nový zákon o dani z příjmů nebo zjednodušení oddlužení plánují ministři Babišovy vlády
12. 01. 2018
Komplexní změny zákonů, ale i dílčí úpravy předpisů kvůli požadavkům z Bruselu budou zákonodárci řešit v roce 2018.Česko čeká na nový zákon k ochraně osobních dat i nová pravidla pro odměny pojišťovacích zprostředkovatelů. V plánu je ale i zcela nový zákon o dani z příjmů.První legislativní novinky letošního roku už ministerstva posílají vládě.

Za selhání soudců může jejich špatný výběr, říká Josef Baxa
9. 01. 2018
Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru varuje před narušením kontinuity "svého" soudu. Příští rok totiž končí jak on sám, tak jeho místopředseda Michal Mazanec. O tom, kdo klíčové justiční funkcionáře nahradí, rozhodne budoucí prezident.

Většina uchazečů o prezidentský post je pro zřízení Nejvyšší rady soudnictví
5. 01. 2018
Většina uchazečů o prezidentský post je pro zřízení Nejvyšší rady soudnictví. Kandidáti jsou také spokojeni s aktuálním složením Ústavního soudu či prací nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Vyplývá to z dotazníku Hospodářských novin mezi uchazeči o Hrad.

Citlivá data musí být zabezpečena jako v trezoru, nařizuje Evropský unie
5. 01. 2018
Údaje o zdravotním stavu či orientaci musí být lépe chráněny. Přísnější pravidla přináší evropské nařízení GDPR. Zabezpečení musí mít v pořádku hlavně nemocnice a neziskovky, jež ve velkém zpracovávají citlivá data. Jednou z novinek, které nařízení GDPR pro nemocnice přináší, je i pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Lékaři musí od začátku roku vydávat elektronické recepty. Sankce se ale zatím bát nemusí
2. 01. 2018
Od ledna musí lékaři povinně vydávat elektronické recepty. Sedm tisíc z nich se ale k systému nestihne připojit.Změny se dotknou i povinného očkování.Dětem a seniorům klesnou ochranné limity na doplatky na léky.

O tom, kdo smí na jednání vlády, má nově rozhodovat premiér. Nejvyšší kontrolní úřad protestuje
2. 01. 2018
Vláda projedná posílení pravomocí premiéra při jednání kabinetu. Premiér bude rozhodovat o tom, kdo se jednání může zúčastnit, a také bude vstupovat do sporů ministrů. Změny se nelíbí zejména prezidentovi NKÚ Miloslavu Kalovi.

Začala platit druhá část protihazardního zákona, anonymně si od Nového roku nikdo nezahraje
2. 01. 2018
Stát od počátku roku opět utáhl šrouby hazardu. Všichni hráči bez výjimky se budou muset v herně nově zaregistrovat, provozovatel bude muset ověřit jejich totožnost.Automaty také postupně zmizí z hospod a nově budou smět být pouze v hernách a kasinech a budou podléhat přísnějšímu dozoru.Všechny herny bez výjimky musí od 1. ledna mít nepřetržitě v provozu monitorovací systém a uchovávat záznam, který si mohou vyžádat kontroloři.

Novela od ledna zkrátí povolování staveb. Developeři čekají menší byrokracii a větší rychlost
29. 12. 2017
Od ledna 2018 vstoupí v účinnost novela stavebního zákona, která má urychlit zdlouhavé povolovací procesy nových staveb.Developeři očekávají, že se díky změnám podaří zkrátit povolování staveb až o polovinu. Dařit by se mělo především bytové výstavbě, pro české stavebnictví je však klíčová stavba nových dálnic.Ministerstvo dopravy proto chystá další úpravy stavebního zákona.

Politici už by neměli přijímat další zákony. Je čas udělat inventuru a proškrtat je, říká Josef Baxa
27. 12. 2017
Žijeme v nejlepších časech, které kdo pamatuje, ale přesto volíme ty, kteří nám slibují změnu, říká předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Politici by podle něj neměli dělat nové zákony, ale udělat inventuru těch stávajících a proškrtat je. Máme dobrou ústavu a politici by měli odolat pokušení ji měnit ve svůj prospěch, varuje Baxa.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
22. 12. 2017
Jakub Čech z Allen & Overy úspěšně ochránil růžovou pilulku. Advokáti z Schönherr poskytli poradenské služby společnosti Deutsche Private Equity Management III při koupi německé tiskařské skupiny Euro-Druckservice. Marie Bernardová povede inovačního hub Nextlaw Lab.

Neziskovky mohou mít kvůli GDPR problémy s oslovováním dárců. Dlouhodobě nařízení zanedbávají
22. 12. 2017
Většina neziskových organizací stále neví, jak moc jejich chod ovlivní nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Pro firmy i státní úřady totiž znamená GDPR kompletní revizi práce s osobními údaji a také nové povinnosti. Neziskový sektor podle právníků ochranu osobních údajů dlouhodobě zanedbává.

Regulace Uberu by měla přijít co nejdříve, říká Ťok v reakci na rozhodnutí soudního dvora EU
21. 12. 2017
Soudní dvůr EU rozhodl, že by měl být Uber regulován jako běžná taxislužba.Otevírá tím cestu k regulaci nejen Uberu, ale i jiných společností založených na sdílené ekonomice.Podle ministra dopravy Dana Ťoka by se měl Uber neprodleně přizpůsobit českým zákonům o taxislužbách.

Přípravy na GDPR: Firmy se bojí, souhlasy chtějí i tam, kde nejsou třeba
21. 12. 2017
Firmy a veřejné instituce stále čekají na závazný evropský výklad nových pravidel pro ochranu osobních údajů.Kolem nařízení zatím panuje řada mýtů a nejasností.Podle předsedkyně českého Úřadu pro ochranu osobních údajů jich nejvíc koluje k nové podobě souhlasů.

Chyby při sčítání hlasů mění organizaci voleb. Lístky budou jednostranné, odměny komisí vyšší
19. 12. 2017
Tvrdá kritika Nejvyššího správního soudu v případu, který nakonec vedl ke změně volebních výsledků, donutila ministerstvo vnitra konat.Zapisovatelé okrskových volebních komisí by měli být úředníky nebo mít vysokoškolské vzdělání. Jim i předsedům komisí se o pět set korun zvýší odměny.Lístky navíc budou příště tištěny jen jednostranně, padají i návrhy na zkrácení voleb do jediného dne.

Změny v EET po zásahu Ústavního soudu: Bude třetí a čtvrtá vlna? Pokračuje Účtenkovka?
19. 12. 2017
Ústavní soudci zrušili některé části zákona o EET.Podle Ústavního soudu je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny podnikatelů.Třetí a čtvrtá vlna EET je tak odložena. Znamená to těžkou ránu pro dodavatele technologických zařízení, která již mají naskladněná.

Pět soudců Ústavního soudu: Měli jsme stisknout "jaderný knoflík" a EET úplně zrušit
18. 12. 2017
Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Hned pět jeho soudců však s verdiktem nesouhlasí.Podle jejich stanoviska měl být zákon zrušen jako protiústavní celý.Právě EET může být pro mnohé živnostníky poslední kapkou, tvrdí zmínění soudci.

Ochranu osobních údajů musí nově zajistit i firmy se sídlem mimo Evropskou unii.
14. 12. 2017
Zajistit ochranu osobních údajů podle nových pravidel musí i firmy se sídlem mimo území Evropské unie.Odborníci z právní praxe se shodují, že v budoucnu budou žaloby kvůli nelegálnímu předávání citlivých dat častější.Dohnat nadnárodní firmy k odpovědnosti za zneužití údajů však bude náročné. Legislativa na to jasný recept zatím nemá.

České studentky porazily Harvard v právnické soutěži. Pomohly jim přípravy narychlo
13. 12. 2017
Univerzita Karlova slaví historický úspěch v soutěži mezinárodních investičních arbitráží. Tým studentek za sebou nechal řadu prestižních univerzit včetně Lomonosovy univerzity nebo Harvardu. Ve finále pomohla improvizace i soudržnost.

Konec anonymity svěřenských fondů: Nová evidence ukáže, kdo do nich schoval majetek
13. 12. 2017
Od ledna začne fungovat evidence svěřenských fondů. Ta má prolomit dosavadní anonymitu jejich zakladatelů a beneficientů, a zabránit tak možnému zneužití těchto fondů k praní špinavých peněz nebo odklánění majetku.Nový rejstřík ale usnadní i fungování fondů samotných. To by mohlo zvýšit zájem o jejich zakládání.

Jourová sestaví seznam zemí, odkud mohou proudit peníze pro teroristické útoky v Evropě
12. 12. 2017
Evropská komise si chce došlápnout na země, kde se perou špinavé peníze a financuje se z nich terorismus.Seznam rizikových zemí má sestavit česká eurokomisařka Věra Jourová. K dispozici bude mít mimo jiné záznamy Europolu.Když pak z dané země přijdou do Evropy podezřelé peníze, banky to budou muset nahlásit.

Češka mezi nejvlivnějšími Evropany. Europoslankyně už šest let bojuje za kvalitní potraviny
12. 12. 2017
Europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová se dostala na prestižní seznam evropských politiků. Místo na seznamu si vysloužila především za to, že léta bojuje proti dvojí kvalitě potravin v různých zemích EU.Původním povoláním je ale lékařka, pracovala na jednotce intenzivní péče, studovala i v USA.

Senátoři odmítli povolení kouření v menších hospodách i zavedení kuřáren v těch větších
11. 12. 2017
Senát se zabýval peticí proti zákazu kouření, kterou podepsalo přes šedesát tisíc lidí. Senátoři odmítli schválit návrhy změn protikuřáckého zákona. V nezávazném usnesení měli možnost povolit kouření v nejmenších podnicích nebo v oddělených kuřárnách.

Žalobci asi odloží případ miliardové stavby jaderného meziskladu v Temelíně
11. 12. 2017
Již více než tři roky není státní zastupitelství schopné uzavřít případ zakázky na stavbu jaderného meziskladu, kterou vyhrála firma CEEI s utajenými vlastníky a bez zkušeností.Podnět k otevření dal na jaře 2014 Obvodní soud pro Prahu 7, který řešil vzájemný spor jednatelů CEEI a došel k tomu, že jedenapůlmiliardová zakázka byla zřejmě předražená a zmanipulovaná.Za firmou CEEI nejspíš stál bývalý ředitel vládního kabinetu premiéra Václava Klause Jiří Kovář.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
8. 12. 2017
Stát musí vyplatit úrok ze zdaněných emisních povolenek, rozhodl Nejvyšší správní soud.PwC Legal opouští partner Michael Mullen.Do firmy Schönherr přichází advokátka Eva Bajáková.Americký profesor práv James E. Moliterno pokřtil český překlad své knihy Globální problémy profesní etiky právníků.

Nová pravidla ochrany osobních údajů komplikují prověřování klientů, říká odbornice ČSOB
8. 12. 2017
Banky patří v přípravách na nová evropská pravidla pro ochranu osobních údajů k premiantům. Přesto i ony čelí problémům.Chybí jim oficiální výklad k podobě souhlasů se zpracováním osobních údajů, o něž už musí žádat klienty.Nevědí také, jestli podle nových pravidel zvládnou správně prověřovat schopnost klientů splácet úvěry.

Soudkyně Králová čelí už druhé kárné žalobě za rozhodování o odposleších v kauze Nečasová
7. 12. 2017
Kvůli zmatenému rozhodování o použitelnosti odposlechů v jedné z kauz Jany Nečasové čelí soudkyně Helena Králová už druhé kárné žalobě.Podal ji předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. První kárnou žalobu na ni podal ministr spravedlnosti.Informaci přinesla Česká televize.

Firmám chybí přesný návod, jak správně ochránit data, shodli se odborníci
7. 12. 2017
Firmy a veřejné instituce hledají přesný návod, jak zajistit ochranu osobních údajů.Český úřad jim s přípravou na nové nařízení nepomůže, protože zastává roli kontrolora.Hospodářské noviny přináší informace o posledních "vodítkách", která přicházejí z Bruselu.

Brusel žaluje Česko kvůli tomu, že nepřijímá uprchlíky. Hrozí pokuta až stamiliony eur
6. 12. 2017
Evropská komise posílá Česko před nejvyšší evropský soud kvůli neplnění kvót na přijímání uprchlíků.Brusel to Praze údajně oznámí už tento týden, nejspíš ve čtvrtek, jak HN potvrdily dva zdroje.Pokud dá Soudní dvůr EU komisi za pravdu, může Česko odsoudit k vysoké pokutě.

Škodí vám zaměstnanci? Nastavte si přesná pravidla, jinak se kompenzace nedočkáte
6. 12. 2017
Za škodu způsobenou z nedbalosti zaplatí zaměstnanec až 4,5násobek platu.Firma ovšem musí prokázat, že se o nedbalost jednalo.

Odboráři: Peníze, nebo stávka. Vyjednávání o mzdách se podle odborů týká 1,5 milionu lidí
5. 12. 2017
Tlak na firmy, aby navyšovaly mzdy zaměstnancům, roste. Zatímco před několika lety odbory jednaly o navýšení v řádech několika procent, dnes požadují výrazně více.Zaměstnancům hraje do karet dobře fungující ekonomika, nízká nezaměstnanost i snaha přiblížit se německým platům.Silnou pozici odborů by mohla oslabit změna, která usnadní zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a dalších zemí.

Nový zákon o ochraně osobních údajů má zpoždění, do května se připravit nestihne
4. 12. 2017
Firmy a instituce se připravují na nové evropské nařízení, které upravuje ochranu osobních údajů. Takzvanému GDPR se nevyhnou od května příštího roku, český implementační zákon do té doby ale nebude připraven. Podle průzkumu mezi účastníky konference Osobní údaje 2018, kterou pořádala společnost Economia, správci údajů zatím jako největší problém vidí povinnost ohlásit bezpečnostní incident dozorovému úřadu do 72 hodin.

FAU vyhrála spor s finanční správou. Zajišťovací příkazy, které firmu zničily, jsou nezákonné
1. 12. 2017
Přerovská společnost FAU vyhrála soudní při s finanční správou.Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Odvolacího finančního ředitelství.Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, který rušil zajišťovací příkazy na firmu FAU.

Klasický systém politických stran letos skončil, říká soudce Nejvyššího správního soudu Šimka
30. 11. 2017
Změny politického systému, v němž dosud vládly tradiční strany, přinášejí také debaty o možném ohrožení demokracie v Česku.Na konferenci "Kam kráčíš, Česko" o tom hovořil soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka.Za nebezpečné považuje posilování takzvané přímé demokracie.

Rána pro Airbnb: Finanční správa vyrukovala s novým výkladem zákona
29. 11. 2017
Generální finanční ředitelství v říjnu zveřejnilo stanovisko, jež upřesňuje povinnosti ubytovatelů, kteří nabízejí své byty ke krátkodobým pronájmům.Musí platit daně, evidovat tržby a většina z nich se neobejde ani bez živnostenského oprávnění.S tím souvisí i povinnost platit sociální a zdravotní pojištění a další odvody.

Finanční správa hodnotí kontrolory EET podle počtu odhalených přestupků
28. 11. 2017
Soutěž o počet nálezů obhajuje finanční správa tím, že jí jde o maximální efektivnost kontrolní činnosti.Podíl kontrol EET, při kterých úředníci najdou nesrovnalosti, stoupá.Většinu podnětů, kam se mají kontroloři vydat, určuje pražské vedení berní správy.

Finanční správa se zajišťovacími příkazy snaží získat 1,3 miliardy, loni více než dvojnásob
27. 11. 2017
Hodnota vydaných zajišťovacích příkazů během prvních tří kvartálů letošního roku klesla na méně než polovinu.Oproti 2,9 miliardy za prvních devět měsíců loňského roku letos obstavili úředníci majetek za 1,3 miliardy korun.Počet vydaných zajišťovacích příkazů přitom zůstává přibližně stejný.

Stát bude vracet až stovky milionů. Několik let nesprávně vybíral daň z nabytí nemovitosti
27. 11. 2017
Finanční správa potvrdila, že se daň z nabytí nemovitosti vyměřovala od roku 2014 špatně jak u prodávajících, tak i u kupujících.Reaguje tím na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého se prodávajícímu, který je plátce DPH, neměla daň vypočítat z částky včetně DPH.Stovky až tisíce plátců DPH mají nyní možnost zažádat o vrácení přeplatku na dani.

Souhlasy se zpracováním osobních údajů budou muset firmy změnit
24. 11. 2017
Nová pravidla ochrany soukromí změní podobu udělování souhlasů se zpracováním osobních údajů, s nimiž pracují banky či e-shopy.Od května 2018 bude nutné zákazníkovi přesně uvést, na co jeho data podnik využije. Nebude možné udělením souhlasu podmiňovat nákup či poskytnutí služby.E-shopy či banky mohou lidi k udělení souhlasu motivovat slevami. Odborníci radí, aby nové souhlasy získaly formou SMS nebo přes e-mail.

Soud uznal Nečasovou vinnou v kauze zneužití tajné služby. Využívala vztahu s premiérem
23. 11. 2017
Soud uznal Janu Nečasovou a trojici bývalých zpravodajců vinnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.Předchozí soudkyně Helena Králová obžalované u Obvodního soudu pro Prahu 1 opakovaně osvobodila.Rozsudek není pravomocný.

Systém jednotného elektronického "tržiště" potřebuje úpravy, ÚOHS však další vývoj zatrhl
23. 11. 2017
V elektronizaci veřejných zakázek Česko zaostává za ostatními evropskými zeměmi. Rozvoj státního systému navíc brzdí zákaz. Úřad na ochranu hospodářské soutěže definitivně zatrhl další vývoj jednotného státního "tržiště" pro zakázky. Systém však stále potřebuje úpravy.

Berňáky zadržují prodejcům aut kvůli DPH peníze, údajně kvůli neznalosti podnikání
22. 11. 2017
Úředníci nechápou princip obchodu, brání se dealeři, které kontroluje daňová správa.Ta tvrdí, že při vývozu automobilů zaznamenala vysoké riziko daňových úniků.Berní správa proto zadržuje nadměrné odpočty DPH i velkým zavedeným obchodníkům.

Nová pravidla pro pracovní cesty za hranice rozdělují Evropu
22. 11. 2017
Pracovní síla ze střední a východní Evropy se má prodražit.Zatímco nyní platí, že zaměstnancům vyslaným do zahraničí musí dát firma alespoň minimální mzdu hostitelské země, nově budou mít tito lidé nárok na veškeré příplatky a příspěvky běžné v cizině, například 13. plat nebo zaměstnanecké benefity.České firmy se kvůli tomu bojí ztráty konkurenceschopnosti.

Soud přiznal českému velvyslanci v Maďarsku statisícové odškodné za nezákonné stíhání
21. 11. 2017
Současnému velvyslanci v Maďarsku Juraji Chmielovi v minulosti hrozilo až deset let vězení za údajné zmanipulování zakázek na propagaci České republiky.Soud však před čtyřmi lety Chmielovo stíhání označil za nezákonné a nyní mu přiřkl odškodné 112 tisíc korun.Od ministerstva spravedlnosti Chmiela dostal dalších 146 tisíc korun a písemnou omluvu.

Monika Novotná: U rodinných sporů si nedokážu udržet odstup
19. 11. 2017
Monika Novotná je jednou z nových tváří v představenstvu České advokátní komory. Letos se také zařadila mezi laureáty ocenění Právník roku a v přehledu významných právniček měsíčníku Právní rádce figuruje již potřetí. Jak se jí podařilo skloubit rodinu a kariéru? A jak moc je odlišná "nová" generace právniček?

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
16. 11. 2017
Společnost Epravo.cz vyhlásila výsledky desátého ročníku žebříčku Právnická firma roku. Gabriela Porupková se stala novou partnerkou advokátní kanceláře bpv Braun Partners. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners pomáhala zachránit Zoo Tábor.

Podle Dame Fiony Woolfové jsou energetické zákony příliš detailní a neumožňují změnu
16. 11. 2017
Partnerka energetického týmu londýnské právnické firmy CMS Fiona Woolfová během své kariéry radila více než 28 vládám i Světové bance v oblasti energetických reforem a infrastruktury. Tvrdí, že legislativa v oblasti energetiky nepřináší dostatečný prostor pro změny. Výzvou jsou podle ní také investice do obnovitelných zdrojů, které jsou pro některé země extrémně atraktivní.

České firmy podle Pavla Smutného společenskou odpovědnost zatím příliš nezvládají
14. 11. 2017
Investice firem do prospěšných projektů je třeba promyslet, říká zakladatel advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a nadačního fondu Bohemian Heritage Fund Pavel Smutný.Firmy se podle něj musí věnovat dobročinným aktivitám, které mají logiku. Společnosti by také měly rozhodovat daleko více o tom, na co budou směrovány jimi odvedené daně.

Kartel operátorů v Česku není, ceny jsou v pořádku, zjistil antimonopolní úřad.
14. 11. 2017
Antimonopolní úřad (ÚOHS) ukončil šetření trhu mobilních operátorů, v němž zjišťoval, zda mezi firmami T-Mobile, Vodafone a O2 nedošlo ke kartelové dohodě.Ceny hlavního neomezeného tarifu trojice firem se po čtyři roky držely na stejné hodnotě.Podle ÚOHS ale k jejich koordinaci nedošlo.

Obchodníci žádají po brexitu dvouleté přechodné období. Jinak nastane chaos
14. 11. 2017
Evropské podnikatelské svazy si přejí, aby po vystoupení Británie z EU platilo pro obchodní vztahy minimálně dvouleté přechodné období. Pokud by Británie odešla z EU bez dohody, došlo by k chaosu. Británie je čtvrtou nejdůležitější destinací pro český export.

Lháře ani po letech praxe nepoznám, říká Tomáš Sokol
13. 11. 2017
Nový místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol tvrdí, že z medializace kauz nemá nikdy radost. Zároveň své klienty neškatulkuje podle sympatií. Jeho úkolem je pomoci zajistit spravedlivý proces.

Soud zrušil třísettisícovou pokutu pro exstarostu Prahy 2. Za hlasování jej nelze trestat
10. 11. 2017
Praha 2 vypověděla nevýhodnou smlouvu na dodávku tepla, ale několik let pak nevysoutěžila nového zadavatele.Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jí za to dal pokutu tři sta tisíc korun, které radnice začala vymáhat po bývalém starostovi, který vypovězení smlouvy navrhl, a prvoinstanční soud jí dal zapravdu.Městský soud v Praze ale verdikt zrušil s tím, že vypovězení smlouvy byl legitimní krok a nemělo vliv na to, že úřad několik let nebyl schopen řádně vypsat výběrové řízení.Mezi členy rady, kteří navrhli exstarostu potrestat, byli i lidé, kteří jeho původní krok odsouhlasili.

Nová evropská legislativa zpřísňuje ochranu osobních údajů. Kyberhrozby ale nevymizí
10. 11. 2017
Jedním z cílů evropského nařízení o ochraně osobních údajů je zabezpečit nashromážděná citlivá data proti případným útokům hackerů.GDPR přesto recept proti kyberhrozbám nepřináší.Podle expertů zároveň nařízení zahýbe s množstvím investic do zabezpečení dat.

V první debatě kandidátů na prezidenta bodoval Drahoš. Zeman byl na Olomoucku
9. 11. 2017
V Praze se v přímé debatě poprvé utkali kandidáti na prezidenta republiky.Publikum v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy nejvíce oslovil Jiří Drahoš. Nejcivilněji působili Marek Hilšer a Mirek Topolánek.Scházel prezident Miloš Zeman, který dle svých slov nevede kampaň, momentálně je ale na návštěvě Olomouckého kraje, kde se setkává s občany.

Úřední dokumenty mají být srozumitelné, říká Pelikán. Nyní se chystá na dokumenty soudní
9. 11. 2017
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) byl členem poroty právnické soutěže Pro bono & CSR 2017 společnosti Economia.V rozhovoru pro HN mimo jiné řekl, že dobrovolná práce jako služba veřejnosti je přirozenou součástí každého zaměstnání, které přináší dostatek zisku.Pelikán by ve své funkci rád pokračoval navzdory tomu, že některé momenty označuje za frustrující.

Po české stopě Paradise Papers vyrazil Finanční analytický úřad, zkoumat bude třeba účty
8. 11. 2017
Finanční analytický úřad se začal zabývat jedním z největších úniků dokumentů ohledně vyvádění peněz do daňových rájů.Žádá o přístup do databáze Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, kteří Paradise Papers pustili do světa.Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku je v Paradise Papers přes 12 tisíc dokumentů týkajících se České republiky.

Finanční úřad na lovu daňových úniků. Víme, jaké fígle při vyšetřování využívá
8. 11. 2017
Zdrojem informací pro finanční úřady není jen daňové přiznání nebo kontrolní hlášení.Pozvánkou ke kontrole z finančního úřadu mohou být také nepřesnosti na firemní webu.Indicie, které upozorní na nekalé chování daňových poplatníků, mohou úředníci získat také od zaměstnanců nebo sousedů.

Český statistický úřad se přou s vládou kvůli mzdě soudců a politiků
7. 11. 2017
Český statistický úřad je postavený před rozhodnutí, jestli poruší nařízení vlády, nebo evropská statistická pravidla. Může za to spor statistiků s vládou kvůli údaji o mzdě v nepodnikatelském sektoru, ze kterého se odvozují platy soudců a politiků. Hrozí, že v roce 2019 nebudou úředníci schopní vypočítat výši mezd politiků a soudců. Situaci může vyřešit změna zákona.

V kauze ŘSD chtěli uplatit soudce a ovlivnit svědka. Mezi obžalovanými jsou i dva advokáti
7. 11. 2017
Osm mužů se podle obžaloby pokusilo ovlivnit kauzu vyšetřování nevýhodných zakázek Ředitelství silnic a dálnic. Skupina například chtěla uplatit soudce, aby obviněné pustil z vazby, či se snažila přimět jednoho svědka ke změně výpovědi. Mezi obžalovanými jsou i dva advokáti, jeden z nich byl mezitím odsouzen za zpronevěru 52 milionů korun, které si u něj uložili klienti.

Rychetský: Zatím nejsme způsobilí k zavedení přímé demokracie včetně obecného referenda
6. 11. 2017
Česko není v tuto chvíli způsobilé k zavedení přímé demokracie včetně obecného referenda.Prozatím se totiž vůbec nezabývalo otázkami, zda vůbec a v jakých případech všelidové hlasování potřebuje.Na debatě k 25 letům od vzniku ústavy to uvedl předseda Ústavního soudu.

Prezident nemůže protahovat vládnutí kabinetu bez důvěry neomezeně, říká Rychetský.
3. 11. 2017
Česká ústava z roku 1993 je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského velmi dobrá a silná. Návrhům, například Andreje Babiše či Tomia Okamury, které by hypoteticky mohly výrazně změnit český ústavní pořádek, by měla odolat. "V tuto chvíli však velmi vehementně deklaruji, prosím, na ústavu nesahat!" říká Rychetský.

Dagmar Dubecká: Advokacie je tvrdá dřina, ale dá se zvládnout i s rodinou
3. 11. 2017
Řídící partnerka Kocián Šolc Balaštík Dagmar Dubecká tvrdí, že se dá vysoké pracovní nasazení zvládnout i s rodinou.Je ale třeba se obklopit lidmi, kteří mají pochopení. Tvrdí také, že chce mít nastupující generace právníků vyváženější život."Představy ze školy mohou být někdy nereálné. Základem advokacie bohužel je,vysedět si to'," říká v rozhovoru pro HN.

Pomáhají neslyšícím i seniorům, teď dostali ocenění pro výjimečné právníky
2. 11. 2017
Economia vyhlásila výsledky právnického ocenění Pro bono & CSR 2017.Ocenění získali pražský advokát Dan Zwieb, projekt Street Law, Kancelář ombudsmana pro zdraví a advokátní kancelář bnt attorneys-at-law.Vítězné projekty vybrala odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti, předsedy Nejvyšších soudů a zástupci notářů, podnikových právníků, advokátů či státních zástupců.

Proběhlo již druhé setkání významných právniček a předání cen Pro Bono & CSR
1. 11. 2017
Proběhl již druhý ročník setkání významných právniček a ocenění Pro Bono & CSR. Cenu získal například projekt Street Law, který předává právo široké veřejnosti.

Rychetský: Lidé mají strach z budoucnosti. Politici vůbec nepochopili, čím lidé žijí
1. 11. 2017
Žádná z politických stran nebyla schopna ve volební kampani otevřít témata, kterými lidé skutečně žijí, říká v rozhovoru pro HN předseda Ústavního soudu Rychetský.Vystavit Chovance s kvérem a mluvit o inkluzi, není volební téma, říká na adresu ČSSD.Propast mezi vysokopříjmovou skupinou obyvatel a většinou národa u nás i ve všech ostatních zemích této civilizace se za posledních třicet let začala prohlubovat, dodává Rychetský.

České ekonomice se nedaří dosáhnout úrovně západu. Pomoci má novela zákona o investičních pobídkách
1. 11. 2017
Systém investičních pobídek je v Česku špatně nastavený, podpora směřuje do výrobních podniků s levnou pracovní silou.Zákon zavazuje firmy vytvářet nová pracovní místa, přestože kapacity pracovního trhu jsou téměř vyčerpané. O podporu tak není zájem. Změnit to má novela zákona o investičních pobídkách, nově budou mířit do výzkumu a vývoje.

Platební morálka firem v České republice patří k nejhorším v Evropě
1. 11. 2017
O dvacet dní delší dobu splatnosti, než je pro ně ekonomicky únosné, poskytují běžně české firmy svým zákazníkům.Bojí se, že by jinak přišly o zakázky. Ani to jim ale nezaručí, že dostanou v dohodnutém termínu zaplaceno.

Soud zrušil trest úředníkům, kteří ministerstvu vnitra objednali předražené právní služby
31. 10. 2017
Vrchní soud v Praze zrušil tresty pro dvojici bývalých vysoce postavených úředníků ministerstva vnitra.Podle vrchního soudu první instance porušila princip zásady "v pochybnostech ve prospěch obžalovaného".Muži objednávali právní služby, i když byl vysoutěžený limit už dávno překročen.

Pro Babiše je zdravotnictví černá díra. Zavřít by ji měl mladý právník a zpěvák Adam Vojtěch
30. 10. 2017
Začínal jako právník v Mafře, později si ho Andrej Babiš vzal na ministerstvo financí a udělal z něj svého poradce pro oblast zdravotnictví. Nyní jednatřicetiletý Adam Vojtěch uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny. Je také jedním z lidí, o kterých se v hnutí mluví jako o kandidátech na ministra zdravotnictví. On sám by se tomu nebránil, zároveň ale rozdělování funkcí považuje za předčasné.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
27. 10. 2017
Notáři dnes radí ve svém pražském sídle veřejnosti zdarma. Weinhold Legal rozšířil svůj tým pro veřejné zakázky a spornou agendu o Adélu Šípovou.

Po Brně zase s Uberem. Vrchní soud zrušil předběžné opatření, které ho zakazovalo
27. 10. 2017
Vrchní soud v Olomouci zrušil předběžné opatření Krajského soudu v Brně, které zakazovalo službu Uber na území Brna. Lze tak aplikaci znovu začít využívat.

Podpora zákona o celostátním referendu roste. Kromě SPD jsou pro ANO, ČSSD nebo piráti
26. 10. 2017
Po volbách by se do sněmovny mohlo vrátit rozhodování o tom, zda má mít Česko zákon o obecném referendu.Jeho největším zastáncem je Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Podporu ale deklarovaly i další strany.Klíčové budou parametry, jako například kdo může referendum vypsat, o čem lze hlasovat a kolik lidí musí přijít, aby byl výsledek závazný.

EU mění ochranu osobních údajů v bankách. Souhlas se zasíláním reklam nesmí být skrytý
26. 10. 2017
Přísné evropské nařízení o ochraně osobních dat zavádějí i banky. Narážejí ale na staré zákony.Typickým případem, kdy se musí podřídit novým pravidlům, je využití osobních údajů v marketingu.

Rath u soudu už druhý den, advokáti si čtou nebo klimbají. Ostatní obžalovaní odešli
25. 10. 2017
Jestliže se soudce Robert Pacovský nebude řídit rozhodnutím odvolacího soudu, měla by na něj být podána kárná žaloba, myslí si exposlanec David Rath.Bývalý politik to řekl u Krajského soudu v Praze, kde už druhý den odůvodňuje námitku ohledně podjatosti soudce Pacovského.V jednací síni zbylo jen posledních pět novinářů a klimbající obhájci.

Nezaměstnali vás kvůli lechtivým fotkám na Facebooku? Žádejte odškodnění
25. 10. 2017
Personalisté často využívají pro účely výběrového řízení sociální sítě. Podle zákona by tak ale činit neměli.Uchazeč odmítnutý na základě informací z Facebooku se může domáhat odškodnění.

Je to spiknutí vaší rodiny, obořil se Rath na soudce, který znovu projednává jeho případ
24. 10. 2017
Krajský soud v Praze začal znovu projednávat korupční případ Davida Ratha a dalších deseti obžalovaných. K novému projednání kauzu vrátil Vrchní soud v Praze.Bývalý středočeský hejtman se snaží opět jednání zmařit námitkou podjatosti, kdy argumentuje svým soudním sporem s advokátem Michalem Pacovským, který je strýcem soudce Roberta Pacovského.

Lidé odmítli politický systém a upřednostnili spravedlnost před ekonomickým růstem
24. 10. 2017
Lidé si ve volbách řekli, že spravedlnost je pro ně důležitější než výše HDP. Tak výsledky voleb čte expremiér Petr Pithart. A to je podle něj i důvod, proč tak výrazně ztratila levice, zejména vládní ČSSD. "Pořád sázeli jen na ekonomický růst a růst platů."Ale to, že se tady od začátku nenaplňuje právo, že je nedokážeme vynutit, že tu běhá po svobodě spousta grázlů, to nikdo moc neřešil. Babiš toho jen umně využil," uvádí Pithart v rozhovoru.

Státní dluh klesl na nejnižší úroveň od roku 2009. Na každého připadá 152 tisíc korun
23. 10. 2017
Státní dluh Česka klesl za pouhé tři měsíce bezmála o 180 miliard korun.Země tak nyní dluží nejméně za posledních více než pět let.Přispěly k tomu i nižší prodeje státních dluhopisů v posledních čtvrtletích, ve zbytku roku si ale stát bude muset půjčovat opět více.

S povinnými kvótami na přijímání uprchlíků je konec. Bez souhlasu Česka se neschválí
23. 10. 2017
Země EU se na summitu v Bruselu dohodly, že nové uprchlické kvóty je možné přijmout jen jednomyslně. Návrh tak nemůže projít bez souhlasu zemí, jako je Česko.Státy EU teď kladou důraz na to, aby se ještě více snížil počet běženců, kteří do Evropy přicházejí.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
20. 10. 2017
Bývalý forenzní specialista a státní zástupce Jan Vučka je novou posilou Dvořák Hager & Partners.Advokátní kancelář LP Legal posílila svůj tým o nového trvale spolupracujícího advokáta Davida Vavřínku. Podle průzkumu kanceláře CMS a agentury Mergermarket čeká evropský transakční trh v následujících 12 měsících růst.

Finanční správa navzdory rozhodnutí soudu nadále zadržuje miliony, které má vrátit FAU
20. 10. 2017
Firmy FAU se v září už podruhé zastal Krajský soud v Ostravě a zrušil zajišťovací příkazy, které na firmu vydala celní správa.Obchodník s pohonnými hmotami je ale stále bez prostředků, které mu zabavily finanční správa a celní úřady.Kvůli nejasnostem o tom, kdo o masivním zajištění majetku rozhodl, podává nyní firma FAU trestní oznámení.

Začíná druhá vlna kotlíkových dotací. Peníze budou stačit na 35 tisíc kotlů
19. 10. 2017
Do konce října vyhlásí všechny kraje další vlnu kotlíkových dotací, zatím tak učinily čtyři kraje.Nejvíce peněz na proplacení výměny kotlů má Moravskoslezský kraj. Dostal k dispozici 900 milionů korun.Dotace z EU na výměnu kotlů mohou podle ministerstva životního prostředí stačit na výměnu 80 tisíc kotlů.

Češi budou mít lepší povědomí, co firmy a úřady dělají s jejich osobními údaji
19. 10. 2017
S novým evropským nařízením na ochranu dat (GDPR) získají Češi více informací o tom, co se s jejich osobními údaji děje.Nejvíc to pocítí při nákupu v e-shopech, které budou muset v souhlasu se zpracováním údajů uvést, na co jejich e-maily či adresy použijí.Zvýší se také pokuty za zasílání obtěžující reklamy a mohlo by se omezit i přeprodávání databází osobních údajů mezi firmami, které se k nim i podle současných zákonů mnohdy dostávají ilegálně.

Velcí zemědělci se radují, podle Evropské komise mohou státy zavést předkupní právo
18. 10. 2017
Evropská komise se zabývá možnostmi, jak prodávat zemědělskou půdu.Připouští předkupní právo, naopak odmítá požadavek na to, aby kupující byl farmář z daného státu.Čeští zemědělci se předkupní právo opět pokusí prosadit po volbách.

Virtuální měny jsou pro firmy lukrativním byznysem, pro banky důvodem ke zrušení účtu
18. 10. 2017
Virtuální měny přestávají být záležitostí úzkého okruhu nadšenců.Podnikatelé na nich staví směnárenský byznys.Ve světě virtuálních měn se postupně začíná orientovat i stát.

Centrálním bankéřem roku ve střední a východní Evropě je letos Jiří Rusnok
16. 10. 2017
Letošním nejúspěšnějším centrálním bankéřem ve střední a východní Evropě se stal Jiří Rusnok.Vyhlásil to list GlobalMarkets, který Rusnokovi ocenění udělil za hladké ukončení devizových intervencí, včetně důkladné přípravy a efektivní komunikace.Ocenění GlobalMarkets Award je udělováno od roku 2004 nejlepším ministrům financí a guvernérům centrálních bank z tzv. rozvíjejících se trhů.

Územní plán se často stává středem soudních sporů, je vhodné zabývat se jím včas
16. 10. 2017
Jen do roku 2022 mají obce a města čas na to, aby aktualizovaly své územní plány pořízené do konce roku 2006. Pokud to nestihnou, pozbudou staré plány platnost, a dotčené obce se pak nebudou moci rozšiřovat mimo již zastavěné území.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
13. 10. 2017
Daniela Zemanová z Nejvyššího správního soudu je opět v čele Soudcovské unie.Organizace Czech Institute of Directors sestavila spolu s poradci z Deloittu české znění pokynů organizace OECD pro řízení státem vlastněných firem.Advokátní kancelář Wolf Theiss posílila o advokáta Martina Koláčka, experta na oblast obchodního práva, práva obchodních společností či fúzí a akvizic.

Senát schválil zákon o platebním styku i s kritizovaným pozměňovacím návrhem
13. 10. 2017
Senátoři podpořili zákon o platebním styku, který zlepšuje ochranu klientů bank.Při ztrátě karty budou lidé riskovat třikrát nižší ztrátu než dosud, ruší se také poplatek za platbu kartou.Zákon prošel i s kritizovaným pozměňovacím návrhem, který byl v rozporu s rozsudkem evropského soudního dvora.

Pokud nesplníte pravidla nařízení o ochraně osobních údajů, budete muset smazat databáze
12. 10. 2017
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů zavádí nová pravidla pro zpracování dat klientů i zaměstnanců.A ačkoliv vstoupí v účinnost až na konci května 2018, firmy i instituce začínají už nyní žádat klienty o udělení souhlasů podle nových pravidel.Kdo se s novými pravidly nesladí, bude muset své databáze smazat.

Systém zadávání veřejných zakázek: asi 500 orgánů státní správy se mu od července nevyhne
12. 10. 2017
Rozvoji jednotného státního systému pro zadávání veřejných zakázek dosud bránil zákaz plnění smlouvy, který loni udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.Ministerstvo pro místní rozvoj, které systém vyvíjí, podle něj vybralo dodavatele za netransparentních podmínek.Nyní úřad svůj postoj přehodnotil a kauzu znovu posoudí. Ministerstvu tak nic nebrání v tom, aby za rozvoj systému utratilo další desítky milionů korun.

Když se byznys topí v dluzích, nečekejte na zázrak, problémy řešte hned
11. 10. 2017
Před dluhy a nezaplacenými fakturami by podnikatel neměl zavírat oči.Může si buď s věřiteli vyjednat splátkový kalendář, anebo dluhy sloučit do jedné bankovní půjčky.Když už ale dojde na bankrot, může se zbylými dluhy pomoct oddlužení.

Bývalý český policejní prezident Martinů může velet Europolu, je ve finále výběru
10. 10. 2017
Bývalý český policejní prezident Oldřich Martinů postoupil mezi tři finalisty při výběru nového šéfa Europolu. Europol koordinuje vyšetřování nejzávažnější trestné činnosti v EU.O tom, jestli Martinů funkci získá, rozhodnou ministři vnitra zemí EU.

Podle Kysely by posílení prezidentských pravomocí vedlo k paralýze vlády
9. 10. 2017
Podle ústavního právníka Jana Kysely by se pravomoce prezidenta republiky neměly rozšiřovat.O zvyšování pravomocí svého úřadu se zasazuje současný prezident Miloš Zeman.Kysela je přesvědčen, že důvodem ke změně není ani přímá volba hlavy státu, protože ta je v jeho očích změnou volby, ne novou definicí formy vlády.

Advokát Daniel Bartoň: K cestě na Cambridge stačilo dobře napsat přihlášku
9. 10. 2017
Advokát Daniel Bartoň se během své právní praxe věnuje občanskému i trestnímu právu, ale středem jeho zájmu jsou především práva lidská, náboženské symboly a náboženská svoboda. Propojil tak studium práv na Univerzitě Karlově s teologickou fakultou a své znalosti doplnil stipendijními pobyty v Paříži a Aténách, LL.M. vystudoval na Cambridgi.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
6. 10. 2017
Nejvyšší představitelé soudců, notářů, státních zástupců, exekutorů a podnikových právníků podepsali memorandum o spolupráci. Deloitte povýšil do pozice ředitele Jana Procházku, vedoucího týmu bankovnictví a financí advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Advokátní kancelář PwC Legal zastupovala český logistický holding Šmídl při koupi společnosti Nika Logistics, včetně její dceřiné DHL Logistics.

ÚS: Samuel Saudek by měl dostat odškodnění, zastavení řízení není dostatečné
6. 10. 2017
Nejvyšší soud po 10 letech zastavil trestní stíhání Samuela Saudka, protože tak údajně měl učinit podle Úmluvy o ochraně základních práv a svobod. Podle Ústavního soudu se zastavení řízení nedá považovat za dostatečnou kompenzaci, jak soud argumentuje.

Po roamingu si Evropská unie posvítí i na drahé volání na zahraniční čísla
5. 10. 2017
Europoslanci navrhují zlevnění mezinárodních hovorů a SMS v rámci EU. Již prosazený konec příplatků za roaming se týká jen volání a SMS zasílaných mezi lidmi, kteří trvale sídlí v jednom státě. Za volání z Česka na německá či chorvatská čísla se tak stále platí až šestkrát více než za domácí hovory. Tuzemští europoslanci doufají, že snížení cen mezinárodních hovorů a SMS může platit již za rok. Zatím se ale neví, jak moc by se zlevňovalo.

Jak splnit požadavky GDPR? Kontrolám se firmy vyhnou, když přesunou data do Česka
5. 10. 2017
Tuzemské firmy chystající se na nové evropské nařízení pro ochranu dat (GDPR) si musí dát pozor na kontroly úřadů v jiných členských státech, kde mají své pobočky. Podle právníků budou obzvlášť přísní Němci, ale také Nizozemci a Britové. Česko by mělo být shovívavější. Přísnějším zahraničním kontrolám se tuzemské podniky mohou vyhnout tehdy, pokud zpracování svých dat z poboček v EU přesunou do Česka.

Česká advokacie se po stavovských volbách víc otevře on-line platformám a elektronizaci
5. 10. 2017
Česká advokátní komora má po čtyřech letech nové vedení.Mezi jeho úkoly patří podpora elektronické advokacie a boj s vinkláři.Mezi další priority vedení patří i aktivnější spolupráce při přípravě zákonů, podpora regionů anebo zlepšení vzdělávacího systému.

Šéf není Velký bratr. Za šmírování zaměstnanců hrozí firmám nově milionová pokuta
4. 10. 2017
Na konci července začala platit novela, která má omezit sledování zaměstnanců na pracovištích.Inspekce práce díky ní získala pravomoc pokutovat zaměstnavatele za nepřiměřený zásah do soukromí pracovníků.Moderní technologie udělaly z kontroly zaměstnanců téma.Některé firmy neváhají své lidi sledovat na každém kroku.

Vyřídit si občanku z domova? Politici mají velké plány, jak v Česku zavést eGovernment
3. 10. 2017
Rozvinutí kvalitního eGovernmentu představuje pro Českou republiku dlouhodobý problém.Nic se na tom nejspíše nezmění ani po volbách, ačkoliv digitalizaci veřejné správy věnují některé politické strany ve volebních programech dost prostoru.Navrhnout opatření, která by zvedla úroveň českého eGovernmentu, je přitom pro politiky nutností. V žebříčku DESI, který hodnotí stav eGovernmentu v EU, skončilo letos Česko na 22. místě z 28.

Nápad lze financovat i externě, oblíbený je crowdfunding i peer-to-peer půjčky
3. 10. 2017
Podnikání je možné nastartovat i bez vlastních peněz.Nejjednodušší možností je nabídnout investorovi část firmy výměnou za peníze.Stále oblíbenější jsou peer-to-peer půjčky a crowdfundingové akce.

Soud umělcům ze Ztohoven potvrdil půlroční podmínky, statisícové odškodné Hrad nedostane
2. 10. 2017
Případ skupiny Ztohoven, která vyměnila prezidentskou standartu na Hradě za rudé trenýrky, je uzavřen. Soud umělcům potvrdil půlroční podmínky.Hrad navíc požadoval 310 tisíc korun za nahrazení nemajetkové újmy.To soud odmítl.

V Estonsku stačí pár kliknutí k vyřízení daní i k hlasování ve volbách
2. 10. 2017
Lídři evropské osmadvacítky se sešli na summitu EU v estonském Tallinnu. Řešili návrhy na zavedení jednotného digitálního trhu EU a zlepšení kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech.Nejvíce ale zástupce vlád zaujal koncept estonského digitálního občanství, kdy lidé mohou daňové přiznání vyřídit několika kliky.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
29. 09. 2017
Největší právnická stavovská organizace v zemi, Česká advokátní komora, má nové vedení. Další dva roky ji povede ostravský advokát Vladimír Jirousek, který už předsedou komory mezi lety 2004 a 2009 byl.V kanceláři Havel, Holásek & Partners začala působit advokátka Eva Hrubá.Poradenská skupina Vilímková, Dudák & Partners posílila svůj tým o advokáta a specialistu na farmaceutické a soutěžní právo Romana Barinku.

Osobní údaje, které je třeba dle GDPR chránit, hledejme i v kódech na popelnicích
29. 09. 2017
Prvním krokem ke zdárnému "zkrocení" GDPR je vyjasnění, co se skrývá pod pojmem osobní údaje.Nová definice zakotvená v evropském nařízení výrazně rozšiřuje chápání osobních údajů o novou oblast vyplývající z nepřímé identifikace osob.Mezi osobní údaje tak například patří i kódy na popelnicích pro chytrý svoz odpadu.

Bez ochránce osobních dat si řada firem neporadí. Stát je to může až stovky tisíc měsíčně
29. 09. 2017
Jak zacházet s citlivými údaji, bude firmám a veřejným institucím od příštího roku radit pověřenec pro ochranu osobních údajů.Povinnost vytvořit tuto novou pracovní pozici zavádí nová evropská legislativa nazývaná GDPR, která od příštího roku platí pro sběratele a zpracovatele citlivých údajů.Náklady na takového zaměstnance mohou dosáhnout až stovek tisíc korun měsíčně.

Elektronické náramky: probační služba si oddechne, soudy mohou více ukládat domácí vězení
27. 09. 2017
Ministerstvo spravedlnosti podepsalo smlouvu s dodavatelem elektronických náramků pro domácí vězení. Náramky pomohou přeplněným věznicím i probačním úředníkům.

Účtenková loterie odstartuje v neděli. Pro zapojení do soutěže je nutné mít internet
26. 09. 2017
Od neděle budou slosovatelné všechny účtenky vydané systémem elektronické evidence tržeb.Ministerstvo financí si od možnosti milionových výher pro zákazníky slibuje větší tlak na prodejce, aby vydávali účtenky EET.Kdo bude chtít vyhrát, musí se registrovat prostřednictvím webu nebo mobilního telefonu.

Vysoké školy dostanou o tři miliardy více z rozpočtu. Vláda tak odvrací chystané protesty
26. 09. 2017
Vláda v pondělí schválila navýšení rozpočtu vysokých škol o tři miliardy korun.Minimum tří miliard bylo podmínkou škol k tomu, aby nezahájily protesty proti nízkému financování.Na vědu a výzkum dá vláda z rozpočtu 35 miliard korun.

PES ohlídá byrokracii. Malý podnikatel za něj zaplatí tisícovku ročně
26. 09. 2017
Poslanecká sněmovna schválila vznik webu, který má podnikatele upozorňovat na povinnosti, jež na ně stát valí.Firmám a živnostníkům by to mělo ušetřit až 43 miliard korun za rok.Nesplnění povinností, které nebudou na portálu uvedeny, nebude stát pokutovat.

Školy zjišťují, jak budou chránit osobní údaje, informace od ministerstva nemají. Zbývá jim čas jen do května
25. 09. 2017
V květnu 2018 vstoupí v platnost evropské nařízení o ochraně osobních dat, známé pod zkratkou GDPR. Nařízení sjednocuje pravidla pro celou unii. České školy dosud nevědí, co pro ně nová pravidla budou znamenat.

Český stát za nás přípravu na GDPR nevyřeší
25. 09. 2017
Evropské nařízení o ochraně osobních údajů doprovází také návrh nového českého zákona. Většina jeho ustanovení přitom podle advokáta Michala Nulíčka ve skutečnosti na GDPR jako takové nereaguje a nařízení nezpřísňuje. Výhody z navržených "českých" úprav podle něj bude mít hlavně veřejná správa, které se sníží hranice pro pokuty.

Na výklad ke GDPR si ještě chvíli počkáme
25. 09. 2017
Společnosti řeší, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Orgánem, který dá "jasnější" návod, je bruselská poradní skupina W29. V té sedí zástupci dozorových úřadů členských zemí EU. Většina klíčových ustanovení ale na svůj výklad zatím čeká a skupina by měla jejich návrh zveřejnit až v průběhu října.

Česká "adaptace" GDPR
25. 09. 2017
Datum účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se blíží a ministerstvo vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů připravilo zákon, který má nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů. Návrh zákona reflektuje možnost členských států zvolit si v některých případech vhodnou vnitrostátní právní úpravu.

Ochrana osobních údajů dětí podle GDPR
25. 09. 2017
Nový evropský předpis, který bude s účinností od 25. května 2018 upravovat ochranu osobních údajů, není asi již třeba příliš představovat. GDPR ve svých ustanoveních věnuje pozornost také ochraně osobních údajů dětí.

Musím hájit finanční správu, pracuje dobře, vysvětluje Pilný, proč nechce odvolat Janečka
25. 09. 2017
Ministr financí Ivan Pilný se sice omluvil za chyby daňové správy, odvolat jejího šéfa Martina Janečka ale nechce.Ministři oslovení HN uvedli, že by při rozhodování vlády pro odvolání Janečka ruku zvedli.Stát se navíc musí připravit na jednání o vyplacení odškodného za firmy zničené zajišťovacími příkazy.

Pochybnosti nad postupem policie osvobodily anarchisty obžalované z přípravy útoku na vlak
25. 09. 2017
Městský soud v Praze zprostil viny anarchisty, kteří dle výpovědí tajných agentů a policejních důkazů připravovali útok na vlaky převážející vojenský materiál.

Novela stavebního zákona nestačí, Šlechtová razí reformu veřejné správy.
22. 09. 2017
Krátce po novelizaci stavebního zákona navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj další změny v oblasti veřejného stavebního práva.Ministryně Karla Šlechtová je nastiňuje v materiálu, který předložila vládě.Uvažuje například o snížení počtu samostatných obcí.

Evropská komise zkoumá závadnost rumového aroma. Recept tuzemáku se možná změní
22. 09. 2017
Lihovarníci se připravují na možnost, že budou muset změnit složení rumového aroma, které dává tuzemáku typickou chuť a vůni.Podle analýzy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jsou některé složky této tresti rakovinotvorné.Případem se bude zabývat Evropská komise ještě v průběhu září.

David Černý veřejně urazil Milana Knížáka, pokutu ale platit nechtěl, spor se dostal k ÚS
22. 09. 2017
Mezi tehdejším ředitelem Národní galerie Milanem Knížákem a laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého Davidem Černým došlo v roce 2000 ke sporu, který byl medializován v dokumentu České televize. Ústavní soud rozsudek Vrchního soudu o pokutě za urážku neshledal protiústavním.

ESD nařídil přezkum kauzy Intel, podle Roberta Nerudy se jedná o klíčový rozsudek
21. 09. 2017
Známý výrobce počítačových procesorů a čipů Intel čelil historické pokutě za zneužití dominantního postavení. Nyní má naději, že se pokutě vyhne. Evropský soudní dvůr vrátil případ k projednání soudu nižší instance. Přelomový rozsudek říká, že pro dominantní podniky dosud zakázané slevové rabaty nejsou vždycky špatně.

Proti zločinům na síti bojuje tým kyberžalobců. Zabývá se i projevy nenávisti youtubera
20. 09. 2017
Nejvyšší státní zastupitelství zřídilo síť zhruba dvaceti státních zástupců, kteří se specializují na kyberzločiny.Podle šéfa žalobců Pavla Zemana mělo k sestavení takového týmu ale dojít už dříve, protože každý rok počty trestných činů spáchaných na internetu stoupají."Zřídili jsme síť na počítačovou kriminalitu. V této oblasti nám ujel vlak i s nádražím," řekl HN Zeman.

Nevyzvednuté objednávky stojí e-shopy miliony, některé za ně dávají pokuty
20. 09. 2017
Až 10 milionů korun ročně stojí větší e-shop příprava a expedice objednávek, které si ale zákazníci nikdy nevyzvednou.Některé e-shopy proto začaly od nesolidních klientů požadovat poplatky za nevyzvednutí. Jejich vymahatelnost je však sporná.

Stát změnil názor na korunové dluhopisy, probíhá kontrola a padají první trestní oznámení
19. 09. 2017
Finanční správa rozjela kontroly korunových dluhopisů. V 25 případech už dokonce podala trestní oznámení.Více než 30 firem a podnikatelů už podalo dobrovolně nová přiznání, v nichž si zvýšili daně celkem o devět milionů korun. Úředníci postupně zkontrolují všechny případy korunových dluhopisů.

Soudy zastavují již vymožené exekuce z nesplácených půjček, peníze se budou i vracet
19. 09. 2017
Nejvyšší soud rozhodl, že běžela-li exekuce na základě neplatné rozhodčí doložky, má být zastavena, i když již došlo k jejímu vymožení.Jde tak o další posun v kauze neplatných rozhodčích doložek, která se naplno rozjela v roce 2013.Tento rozsudek může podle Daniela Hůleho ze společnosti Člověk v tísni otevřít cestu k řešení tisíců nespravedlivých exekucí v minulosti.

Berní úředníci nejsou hnáni k odpovědnosti za škody, které firmám způsobí
15. 09. 2017
Jediná úřednice finančního úřadu se za minulé dva roky musela podílet na náhradě škody, kterou zavinila.Jeden pracovník finanční správy, která má přes 15 tisíc zaměstnanců, byl zbaven výkonu služby a pravomocně odsouzen za trestný čin.Šéf Martin Janeček uklidňoval podřízené, kteří se obávají trestní odpovědnosti v souvislosti se zátahy na karuselové podvody, že není čeho se bát.

Soud zrušil trest pro Nečasovou a Rittiga, případ úniku zprávy BIS se projedná znovu
15. 09. 2017
Vrchní soud v Praze zrušil podmíněné tresty pro Janu Nečasovou, Ivo Rittiga a právníka Davida Michala v kauze úniku tajné zprávy BIS. Prvoinstanční soud musí kauzu projednat znovu. Žalobce Rostislav Bajger přitom požadoval zvýšení trestu z podmíněných 18 měsíců na tři roky.

Živnostníci a malí podnikatelé si mohou nově pojistit i jen jednu fakturu
14. 09. 2017
ČSOB začíná nabízet živnostníkům a malým firmám pojištění vybraných faktur.Pojistit jednu konkrétní fakturu dosud pojišťovny nenabízely. Klient navíc může vše vyřešit online.Zatím novou službu ČSOB umožňuje svým klientům a klientům společnosti Insia.

Konec tajností - Evropané budou díky novému nařízení vědět, co se děje s jejich daty
14. 09. 2017
Nová pravidla, která začnou platit od 25. května 2018, mění celou filozofii práce s citlivými informacemi. Správci a zpracovatelé dat se na to musí pečlivě připravit.Náklady na zavedení veškerých opatření, která z evropského nařízení plynou, mohou přitom ve velkém podniku působícím na českém trhu vyšplhat až na půl miliardy korun.

Revoluce v přestupcích: Trestat se bude víc než dřív, pokuty se zvýší až dvacetinásobně
13. 09. 2017
Od července platí nová pravidla pro ukládání trestů za přestupky. Úředníci navíc dostali nový manuál, jak pachatele stíhat.Ten by jim měl do budoucna usnadnit práci a ušetřit čas, který mohou využít na další případy. Trestat se tak bude víc než dřív.

Google se odvolal proti rekordní pokutě od Evropské komise, má zaplatit 2,4 miliardy eur
12. 09. 2017
Google se poslední možný den rozhodl bránit rekordní sankci od Evropské komise.Podle jejího rozhodnutí má vyhledávač zaplatit pokutu ve výši 2,4 miliardy eur za zneužívání dominantního postavení.Pokuta se týkala zejména on-line nakupování, v rámci kterého Google systematicky umisťoval své služby na přední místa.

Problém se zdaněním sportovců zůstane bez řešení. Na novém zákoně nikdo nepracuje
11. 09. 2017
Ministerstvo školství definitivně ukončilo práce na novém zákoně o sportu.Ten měl kromě financování sportu vyřešit také daňová pravidla pro sportovce.Ti se nyní dostávají do sporů s finančními úřady kvůli tomu, jestli jsou spíše živnostníky, nebo vykonavateli svobodného podnikání.

Právník skialpinista aneb Od osmitisícovek k paragrafům a zase zpátky...
11. 09. 2017
Karel Svoboda je právník, sportovec a skialpinista. Osm měsíců strávil na cestách kolem Hedvábné stezky, kde s lyžemi na zádech lezl na hory a pak je sjížděl dolů. Mimo jiné takto zdolal i osmou nejvyšší horu světa Manáslu (8163 m n. m.) v Nepálu. Předtím pracoval ve velké právnické firmě, kam se i po osmiměsíční pauze vrátil. O cestě, kterou podnikl s kamarádem Martinem Štouračem, natočili pro Českou televizi minisérii Nahoru a dolů Hedvábnou stezkou.

Lidé se bojí řečí politiků o uprchlících, politici pak nechtějí kvůli kvótám o voliče přijít
8. 09. 2017
Petr Pithart je významnou osobností české politické i právnické scény. V rozhovoru odsuzuje budování strachu z uprchlíků jednotlivými politiky i sebestřednost Prahy a její neschopnost vnímat okolní Čechy.

Kvóty na přijímání uprchlíků platí, odmítl Soudní dvůr EU žalobu Slovenska a Maďarska
7. 09. 2017
Nejvyšší soud v EU odmítl žalobu Slovenska a Maďarska proti povinným kvótám na přijímání uprchlíků.Podle Soudního dvora EU bylo jejich odhlasování zeměmi unie v souladu s právem.Česko, Polsko a Maďarsko se jimi odmítají řídit a hrozí jim žaloba.

Služební cesta nemusí být vždy povinností, víme, jak ji zaměstnavateli odmítnout
7. 09. 2017
Poslat zaměstnance na služební cestu bez dohody není možné. To ale neznamená, že by o vyslání museli šéfové se svými lidmi složitě "papírovat".Souhlas nemusí mít písemnou formu. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud zaměstnanec na služební cestu bez řečí nastoupil, má se za to, že s ní souhlasil.

Zásahy do náboženských svobod muslimů se míjí účinkem, říká Daniel Bartoň
7. 09. 2017
V právu musíme sledovat konkrétní lidské osudy, a ne jen slepě kopírovat obecné pravdy, říká advokát Daniel Bartoň.Řadě konfliktů ve společnosti se dá podle něj předejít dialogem s těmi, které chceme regulovat. "V Česku máme již po staletí řádové sestry, které nosí šátky, a nikdy s tím problémy nebyly," říká ke sporům ohledně zahalování.

Vláda chce zjednodušit pravidla pro hotely a taxikáře kvůli Airbnb či Uberu
6. 09. 2017
Vláda oficiálně představila svou analýzu sdílené ekonomiky, do níž se řadí firmy jako Uber či Airbnb. Materiál odhaluje, že se už obě společnosti dotahují na tradiční byznysy taxikářů a hoteliérů a nastiňuje podobu jejich budoucí regulace. Vedle nových pravidel pro sdílené služby hodlá stát zjednodušit podobu regulace klasických oborů podnikání a upravit stávající zákony. Firmy působící ve sdílené ekonomice by měly výhledově státu povinně posílat své finanční údaje a on by pak rozhodoval o jejich danění.

Finanční správa bude po průlomových rozsudcích vracet část daně z nabytí nemovitosti
6. 09. 2017
Na začátku byl spor obce Střelské Hoštice s finančním úřadem o zhruba tři tisíce korun. Rozsudky Nejvyššího správního soudu otevírají možnost, že bude stát vracet část zaplacené daně z nabytí nemovitosti.Kritici poukazují na to, že ani současný systém by nemusel být plně funkční.

Novela zákona drží insolvenční šikanu zkrátka, ale i tak může podnikatele zaskočit
6. 09. 2017
Novela insolvenčního zákona se snaží odstranit šikanózní insolvenční návrhy.Insolvenční šikaně se však vyhnou hlavně připravené podniky.Za neoprávněný insolvenční návrh lze podat i trestní oznámení.

Lidé mohou žádat o tříměsíční placené ošetřovatelské volno, novelu podepsal prezident
5. 09. 2017
Miloš Zeman podepsal novelu o nemocenském pojištění.Lidé mohou žádat tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné.Ošetřovatelské volno bude podle předlohy podmíněno souhlasem zaměstnavatele.

Důkladnější ochraně dat se nevyhnou dvě třetiny podniků. Přípravy většina z nich podceňuje i přes hrozbu vysokých pokut
4. 09. 2017
Firmám i úřadům se krátí čas přípravy na nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). To ochranu soukromí zpřísňuje a zavádí také stamilionové pokuty. Banky nebo mobilní operátoři už hlásí připravenost. Ostatní společnosti ale zatím často ani nezačaly. Do startu GDPR chybí devět měsíců, taková doba je ale podle odborníků na provedení všech změn krátká. Stát už přišel s návrhem českého zákona zpřesňujícího evropské nařízení. Úřadům, obcím či krajům jím podstatně snižuje maximální pokuty.

Výpovědní lhůta zázníka vůči operátorům bude díky novele kratší než třicet dní
4. 09. 2017
Třicetidenní výpovědní lhůtu nebo možnost odstoupit od smlouvy, pokud operátor neinformuje zákazníka o změně podmínek, zavádí novela zákona o elektronických komunikacích.Má přinést zlevnění na českém mobilním trhu. Ten především v ceně dat patří k nejdražším v Evropě.Platit začala 2. září.

Eliška Wágnerová: České republice chybí legislativci, kteří umí psát zákony
4. 09. 2017
Senátorka, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu tvrdí, že profese legislativců v Česku upadá. V rozhovoru pro Právního rádce také popisuje, že ten, kdo hledá mezery v ústavě, jí není věrný.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
1. 09. 2017
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners zvýšila v první polovině tohoto roku meziročně zisk v Česku před zdaněním o více než 20 procent a čistý obrat o více než 11 procent. Advokátní kancelář LP Legal, společnost Wolters Kluwer a Komora právní odpovědnosti vytvořily novou platformu, která pomůže podnikatelům s takzvanými compliance požadavky. Michal Brychta se stal pátým partnerem advokátní kanceláře Žižlavský.

Stěžovatel neměl pracovní smlouvu, odškodnění z úrazu mu ale náleží jako slabší straně
1. 09. 2017
Ústavní soud se zastal uchazeče o práci, který během prvního dne na pracovišti, kdy ještě neměl pracovní smlouvu, přišel při řezání prken o čtyři prsty.

Šetření Babiše může začít, FAU zbavila mlčenlivosti finanční správu, šéfa ANO i Pilného
31. 08. 2017
Opavská firma FAU zprostila prostřednictvím svého advokáta Alfréda Šrámka mlčenlivosti finanční správu, která čelí podezření, že firmu chtěla účelově zlikvidovat.Správa tak nyní může zveřejnit podrobnosti k případu a ke svým krokům.Firma loni skončila v insolvenci a později v konkurzu.

Turecký prezident Erdogan chce trest smrti, firmy se obávají propadu měny
31. 08. 2017
Turecko se stále více vzdaluje demokratickému režimu, plánuje navrácení trestu smrti do tamního právního řádu. Pokud k něčemu takovému dojde, evropští lídři upozorňují, že zmrazí rozhovory o vstupu Turecka do unie, což může škodit obchodu. Byznysové zájmy má v Turecku také Česká republika. Dle údajů ministerstva zahraničních věcí přesáhl export České republiky do Turecka loni hodnotu 53 miliard korun.

Poslanci dořeší pivo či vyhnance zpod Karpat a práci, kterou nestihli, zahodí
30. 08. 2017
Poslance na poslední schůzi před volbami čeká už jen zlomek ze dvou set zákonů, které jsou nyní ve sněmovně. Jednat budou o snížení spotřební daně na pivo nebo odškodném pro vyhnance z Podkarpatské Rusi. Neprojednané zákony spadnou pod stůl.

I za sako, které Vám číšník v restauraci polije kávou, můžete žádat odškodnění
30. 08. 2017
Host, kterého číšník polil kávou, má nárok na odškodnění. Vyplatit ho musí provozovatel restaurace. Peníze pak může strhnout číšníkovi z platu.Zříci se odpovědnosti není snadné. Třeba nápisy ve sportovních areálech, které hlásají, že za věci odložené v šatnách provozovatel neručí, nemají podle právníků žádnou váhu.

Insolvenční správce VPE žádá po Světlíkovi dohromady 1,3 miliardy korun
29. 08. 2017
Na skupinu Vítkovice a její mateřské firmy míří 16 žalob. Za společnost Vítkovice Power Engineering je podal insolvenční správce David Vandrovec. Správce žádá po společnostech Jana Světlíka celkem 1,3 miliardy korun. O stovky milionů měla VPE přijít například půjčkami mezi jednotlivými firmami koncernu.Vítkovice, a. s., se žalobami nesouhlasí. Podle mluvčí firmy byly všechny úkony VPE standardní.

Praha kvůli Airbnb zvažuje regulaci sdíleného ubytování. Pronájem by byl možný omezeně
28. 08. 2017
Hlavní město zvažuje po vzoru dalších evropských metropolí regulaci sdíleného ubytování.V druhé polovině září spustí na svých webových stránkách kampaň, kde bude informovat o povinnostech, o kterých možná nemá řada pronajímatelů bytů ponětí.Jak by konkrétní opatření měla vypadat v Praze nebo dalších českých městech, bude záležet na schválených pravidlech a následně na politicích.

Když je útočník opilý, má nízký podíl viny na znásilnění, píše policejní učebnice
28. 08. 2017
Sociálními sítěmi se rozšířila fotografie stránky z kapitoly učebnice Kriminologie věnující se sexuálnímu násilí.Teze, že z opilosti útočníka při znásilnění plyne nízký podíl jeho viny, nebo že část viny nese oběť, vzbudila pobouření."Kriminologie ale nemůže zamlčovat něco, co je. Celkové vyznění kapitoly je jasné, oběť má mít své místo, má o ni být postaráno a má k ní být citlivý přístup," oponuje vedoucí kolektivu autorů Tomáš Gřivna.

Darování krve či spoření na důchod mohou ušetřit na daních i tisíce korun ročně
25. 08. 2017
I při sjednávání pracovního poměru je vhodné myslet na výhody jednotlivých smluv.Na daních jde ušetřit díky studiu, ale například i spořením na důchod.Přeplatek na daních lze získat díky ročnímu zúčtování nebo daňovému přiznání.

O budoucnosti advokacie
24. 08. 2017
ČAK chystá již sedmý volební sněm, který rozhodne o chodu komory na další čtyři roky.

Dobývat nerosty vesmíru mohou pomoci i české firmy, říká odborník na kosmické technologie
24. 08. 2017
Podle Ondřeje Švába, vedoucího odboru vesmírných technologií a aplikací z ministerstva dopravy, je pro účast českých firem na vesmírných projektech stěžejní členství České republiky v Evropské vesmírné agentuře. Lucembursko vytváří podmínky pro případnou těžbu na vesmírných tělesech. Aby české firmy mohly čerpat peníze z lucemburského státního programu, musely by do země přenést své sídlo, upozorňuje Šváb. "Naším zájmem ale naopak je, abychom české know-how udrželi u nás," říká.

Lucembursko láká investory na těžbu surovin v kosmu. Založilo pro firmy fond s miliony eur
24. 08. 2017
Malá země jako první v Evropě přijala zákon, který vytváří právní podmínky pro těžbu na asteroidech a jiných tělesechNyní na své území láká zahraniční firmy, které mohou čerpat peníze ze státního fondu na podporu vesmírného průmyslu.

Ministerstvo financí zpřísní kontrolu poskytovatelům ilegálního hazardu
23. 08. 2017
Ministerstvo přitvrdí proti poskytovatelům internetu, kteří neblokují nelegální hazard. Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského už nastal čas, kdy stát může začít rozdávat providerům pokuty. Firmám za to hrozí pokuta až milion korun.

Jistotu ochrany ani pojistka nepřinese. Pojišťovny kličkují ve výlukách a definicích
23. 08. 2017
Mít uzavřenou pojistku na auto nebo dům ještě neznamená, že pojišťovna zaplatí každou škodu.U většiny pojistek záleží na tom, co si pojistník dohodl ve smlouvě anebo co dalšího se skrývá v hloubi všeobecných podmínek.Ekonom zmapoval nejčastější případy, kdy kvůli tomu pojišťovna žádost o peníze odmítne.

Stát pomůže živnostníkům z venkova. Chystá výhodnější úvěry nebo odkládání splátek
22. 08. 2017
Vláda schválila plán na podporu živnostníků z odlehlých venkovských oblastí, kde se byznysu příliš nedaří. Drobní venkovští podnikatelé budou moci žádat o výhodné státní úvěry nebo jim stát uhradí část úroků z úvěrů u komerčních bank. Vedle chystaného projektu už stát od června venkovským podnikatelům poskytuje výhodné úvěry, které jsou placeny z evropských fondů.

Ves porazila stát v přelomovém sporu o daň. Hrozí, že finanční správa bude vracet miliony
22. 08. 2017
Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokud platil daň z nabytí nemovitosti prodávající, který byl plátce DPH, neměla se daň vypočítat z částky včetně DPH.Tento verdikt způsobil velkou nejistotu - soud se vůbec nezmínil, jak se má postupovat v obdobném případě, kdy daň platí kupující. V současnosti se vypočítává včetně DPH.Podle daňových expertů mají nyní stovky až tisíce plátců DPH možnost zažádat o vrácení části daně z nabytí nemovitosti.

Miliony od policie, hospic pro vojáky a zdržující advokát. Soud se snaží rozplést kauzu
21. 08. 2017
Obvodní soud pro Prahu 1 již několik měsíců nemůže uzavřít neobvyklý případ údajné korupce na ministerstvu obrany.Policie se před čtyřmi lety snažila chytit člověka, který požadoval dvacetimilionový úplatek za to, že ministerští úředníci odpustí padesátimilionovou pokutu při nedodrženém obchodu.Policie proto peníze na úplatek sama poskytla, jenže z obavy, že jí zmizí, je zbrkle stáhla. Ke komu měl úplatek doputovat, se tak nepodařilo zjistit.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
18. 08. 2017
Advokátní kancelář Taylor Wessing Praha v nedávném průzkumu zjišťovala, jak se lidé staví k diskutovaným změnám v rámci insolvencí.Kancelář bnt posílila o nové advokátky tým insolvencí, restrukturalizací a korporátního práva a také oblast nemovitostí. Ambruz & Dark Deloitte Legal posiluje v oblasti technologií.Do jeho týmu přichází seniorní právník Ján Kuklinca.

Vládnutí v koalici je problém, brzdí přijímání zákonů, někdy záměrně, říká Gerloch
18. 08. 2017
Vláda roky připravuje zákony, které se před volbami nestihnou projednat a nakonec úplně "spadnou pod stůl".Podle Aleše Gerlocha, bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy, to někdy může být záměr a sporné věci se odkládají schválně."Koalice se většinou sice shodne na tom, že potřebujeme nový zákon, neumí se ale dohodnout na jeho obsahu," říká Gerloch.

"Sliby a chyby" na kontě ministerstev aneb Když neprosadí zákony, které slibují
17. 08. 2017
Ministrům se občas nepodaří prosadit zákony, které přislíbili. Za chyboz pak údajně stojí posouvání jejich pořadí v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Níže jsou uvedeny některé případy neprojednaných zákonů.

Odkládání zákonů může být strategie. Ministři zákony slibují ale neprosadí je
17. 08. 2017
Ministři na začátku svého mandátu slibují zákony, které nedokážou prosadit.Neschopnost získat pro své návrhy podporu koalič­ních partnerů svádí na špatně nastavený jednací řád Poslanecké sněmovny.Podle znalců právní teorie je chyba na straně legislativců.Návrhy zákonů jsou zbytečně detailní a neplní svůj účel.

Ústavní soud: exekuce dívky za neplacení poplatků za odpad matkou je protiústavní
16. 08. 2017
Plénum Ústavního soudu se vyjádřilo k platbě za odpady, která se dle právní úpravy týkala i nezletilých. Pokud rodiče odpad neplatily, děti se dostávaly po dovršení 18 let věku do exekuce.

Zvůle finančních úřadů sílí. Úředníci vyměří obří daně, podnikatelé musí k soudu
15. 08. 2017
Finanční úřady se stále častěji snaží vybrat daň za kaž­dou cenu, nerespektují ani rozhodnutí odvolacích úřadů. Podnikatel, který se svým odvoláním uspěje, nakonec stejně musí daň zaplatit. Firmy, kterým je odvolání zamítnuto, v několika případech následně uspějí u soudu.

Základní příjem lze zavést i v Česku. Podívejte se, jak by to šlo a jaký by to na vás mělo dopad
14. 08. 2017
Hospodářské noviny v uplynulém týdnu uvedly speciál k základnímu příjmu, který vyvolal bouřlivou diskusi.HN proto přináší doplnění předešlé analýzy na základě mnoha podnětů ze strany čtenářů.V anketě mezi více než tisícovkou čtenářů HN jsou síly příznivců zavedení této dávky a odpůrců prakticky vyrovnané.

Berní úředníci promluvili o zajišťovacích příkazech. U firmy Herst se báli o daně
14. 08. 2017
Takzvaný zajišťovací příkaz by berní úředníci podle soudců měli používat jen v nejzazších případech. Praxe je nicméně jiná.Jaké měli kontroloři důvody k tomu, hnát firmy do exekuce, zatím veřejně vysvětlit odmítali. Odvolávali se na povinnost mlčenlivosti.HN se jako prvním podařilo získat zbavení této povinnosti v případu společnosti Herst.

Hranice mezi podnikáním a nelegální prací je tenká. Víme, jak ji poznat
11. 08. 2017
Nižší daně a odvody motivují Čechy k tomu, aby se pouštěli do podnikání, a to i v případě, že pracují jen pro jedinou firmu. Riskují přitom vysoké pokuty.Tam, kde se totiž podnikání nápadně podobá zaměstnaneckému vztahu, zakládá podezření na tzv. švarcsystém.

Koncipientů je stále méně. Absolventi chtějí více volna a lákají je jiné obory
10. 08. 2017
V advokacii působí stále méně koncipientů.Současný stav je nejnižší od roku 2009.Důvodem je zpřísnění zákona i jiné pracovní příležitosti.

Levní pracovníci se nakonec mohou prodražit. Řada agentur se údajně vyhýbá placení DPH
10. 08. 2017
Řada pracovních agentur se podle finanční správy snaží vyhnout placení DPH. Firmám pak hrozí, že daň budou muset odvést ony.Dalším problémem je, že některé agentury účelově zakládají dceřiné agentury a přesouvají mezi nimi "své" lidi. Za ně pak neodvádějí sociální pojištění. Této praxi má zabránit kauce, kterou musí zaplatit každá agentura.

Mobilní operátoři omezují "neomezené" volání a SMS zprávy prý kvůli bezpečnosti
9. 08. 2017
Neomezené tarify se striktními limity. Provolat se dají už za týden.Je to neférové, říká expert na telekomunikační právo.Český telekomunikační úřad v tom naopak problém nevidí.

Slovensku hrozí předčasné volby. Slovenská národní strana vypověděla koaliční smlouvu
8. 08. 2017
Koaliční partneři jsou podle prvních prohlášení zaskočeni.Danko, jehož strana má kolem deseti procent podpory v průzkumech, se chce domluvit na nových vztazích v koalici.Vyloučeny ale nejsou ani předčasné volby.

ÚS: Otec údajně týral syny. Soud měl nařídit asistovaný styk, ne jeho zákaz
8. 08. 2017
Ústavní soud zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který zakázal styk dětí s otcem na základě zahájeného trestního řízení týkajícího se údajného týrání dětí.

Seznam zablokuje serverům, které publikují nepravdivé informace, platby za reklamy
7. 08. 2017
Zpravodajským serverům, na kterých se objevují zkreslené nebo lživé zprávy, nebude Seznam.cz nově platit za reklamy.Přidal se tak k dalším nadnárodním značkám, které už před časem začaly bojovat se zobrazováním reklamy na internetových severech se závadným obsahem.Zatím není jasné, kterých dezinformačních serverů se změna podmínek dotkne.

Za nabádání k sebevraždě 15 měsíců za mřížemi, dívky se zastala i Amanda Knoxová
7. 08. 2017
Michelle Carterová z amerického státu Massachusetts se odvolala po vyslechnutí rozsudku na 15 měsíců za mřížemi za nabádání k sebevraždě.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
4. 08. 2017
Bezplatná právní pomoc se dostane k více lidem.Prošla novela zákona o advokacii. Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal posiluje v oblasti technologií.Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo výroční statistickou zprávu českého soudnictví za rok 2016.

Prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová tvrdí, že soudci musí víc přemýšlet
4. 08. 2017
Problémy s chováním některých soudců odstartovaly na české poměry bezprecedentní debatu.Ta se už promítá i do etických pravidel, která svazují soudcovský stav.Kultivaci soudcovské etiky by pak mohla prospět i nejvyšší rada soudnictví, po jejímž vzniku soudci volají a která má podporu už i ve vládních kruzích.

Zapomeň na mě
3. 08. 2017

V zadávání veřejných zakázek panuje chaos a právní nejistota
3. 08. 2017
Firmy chtějí soutěžit o státní peníze po svém. Kritizovaný systém ministerstva pro místní rozvoj ale nemohou obejít.Dodavatelé, kteří soutěží o veřejné zakázky, raději zaplatí za soukromé nástroje, než aby používali státní systém.Neuvědomují si, že se mohou dostat do rozporu se zákonem a hrozí jim milionové pokuty nebo zrušení výběrového řízení.

Zákaz používání telefonu při přecházení silnice? V zahraničí už existuje
2. 08. 2017
V hlavním městě Havaje byl schválen zákon, který zakazuje při přecházení silnice používat mobilní telefon. Je první svého druhu.

Bruselské nařízení vyčaruje práci pro tisíce lidí. Stanou se ochránci osobních dat
2. 08. 2017
Nařízení, které Evropská unie schválila loni v dubnu, zavádí novou profesi - pověřence pro ochranu osobních dat.Povinně ho budou muset jmenovat všechny veřejné instituce, ale také nemocnice, mobilní operátoři, banky, pojišťovny nebo internetové vyhledávače.Jen státní úřady by měly takových lidí podle odhadů vládní pracovní skupiny zaměstnat až 13,5 tisíce.

Brusel chce zlepšit ochranu citlivých dat Evropanů. Rozdává nová práva i povinnosti
2. 08. 2017
Lepší kontrolu nad tím, co se děje s osobními daty, které o sobě lidé sdělují oobchodníkům i úřadům by mělo přinést nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů.Za porušení pravidel budou správcům dat hrozit vysoké pokuty.Na druhou stranu ale nařízení otvírá i nové podnikatelské příležitosti a cesty k vytvoření desetitisíců nových pracovních míst.

Zákazník porazil ČEZ, ten musí hradit zničené spotřebiče. Ojedinělé, tvrdí firma
1. 08. 2017
Petru Vlasákovi ze Strančic u Říčan vyhořelo několik domácích spotřebičů.Soud rozhodl, že na vině je společnost ČEZ, která zanedbala údržbu vedení, v němž tak došlo ke zkratu. Největší česká energetika by měla Petru Vlasákovi uhradit způsobenou škodu.

Prodej luxusních značek na eBay by měl podléhat souhlasu, říká poradce SDEU
1. 08. 2017
Firma Coty se už 10 let pře se společností Parfümerie Akzente. Ta prodává produkty společnosti na serverech Amazon a eBay bez svolení. Poradce Soudního dvoru Evropské unie dal za pravdu Coty.

Na úřadech by se mělo dát platit kartou, nepůjde to ale všude. Jde i o finance
31. 07. 2017
Díky novele daňového řádu může správce daně začít nabízet možnost zaplatit kartou.Nadále to však žádný zákon nepřikazuje.Rychlost, jakou se bude platba kartou na úřadech rozvíjet, závisí podle Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí, na poptávce daňové veřejnosti a výši poplatků za transakce.

Bankéř se soudil o 15 milionů liber za sázku z hospody, podle soudu smlouva neplatí
31. 07. 2017
Investiční bankéř požadoval po majiteli Sports Directu vyplacení 15 milionů liber jako odměnu, když cena akcií firmy překročí hranici osmi liber. To se stalo, podle soudu šlo ale o žert, nikoliv o obchod. Kuriózní spor každopádně přitížil pověsti majitele Sports Directu Mikea Ashleyho.

"Estébáci" hrozili lékaři smrtí, pokud neemigruje. Policie je stíhá až nyní
28. 07. 2017
Policisté obvinili za výhrůžky smrtí tři bývalé členy komunistické Státní bezpečnosti.Hrozí jim až 10 let vězení za to, že na počátku 80. let vyhrožovali zabitím disidentovi a lékaři a celé jeho rodině, když se nevystěhuje ze země.Případ souvisí s akcí Asanace, kdy se StB snažila vyštvat z Československa nepohodlné signatáře Charty 77 a další disidenty a kritiky režimu.

Praha uvažuje o zákazu prodeje alkoholu po 22. hodině. Radní si stěžuje na hluk
28. 07. 2017
Pražští radní budou po prázdninách diskutovat o tom, zda v některých oblastech nezakážou v nočních hodinách prodej alkoholu ve večerkách.Levný a dostupný alkohol podle radního Jana Wolfa napomáhá k rušení nočního klidu, se kterým se potýká zejména centrum města.Primátorce Adrianě Krnáčové se takový návrh nelíbí, nicméně i někteří další radní připustili, že by po diskusi takový návrh podpořit mohli.

ČEZ není první, komu se nechce zveřejňovat informace, říkáadvokátka Bielinová
27. 07. 2017
Společnost ČEZ není první, kdo se vyhýbá povinnosti zveřejňovat data podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V minulosti měl podobný postoj například Dopravní podnik hlavního města Prahy, který všechny žádosti o informace házel rovnou do koše. Stížnost dopravního podniku ale Ústavní soud zamítl, takže musel nabrat nové zaměstnance a žádosti začít vyřizovat.

ÚS: Soud jednal protiústavně při odebrání dítěte z péče, odškodnění bude vyšší
27. 07. 2017
3 dny po narození byla dcera stěžovatelky odebrána z péče a umístěna do dětského centra na základě předběžného opatření, které soud protiústavně prodlužoval. Ústavní soud jím nyní přiznal vyšší odškodnění než 610 tisíc, které dceři i matce přiznávaly obecné soudy.

Stát může za účelem ochrany zdraví posílat úředníky kontrolovat, čím doma lidé topí
26. 07. 2017
Poslanci ODS a TOP 09 se domnívali, že novela porušuje ústavní právo na nedotknutelnost obydlí. Zastánci kontrol však nad něj staví právo na ochranu zdraví před rakovinotvornými látkami.Kontrola spalování škodlivých paliv v domech je možná od letošního ledna.

Zahraniční služební cesty hlaste úřadům. Za neoznámení hrozí milionové pokuty
26. 07. 2017
Servis do zahraničí prodaného zboží nebo třeba stavba dřevodomků českými dělníky v sousední zemi patří mezi typické příklady, kdy musí firma vyslaným zaměstnancům zajistit stejné minimální podmínky, jaké mají v hostitelské zemi domorodci.Týká se to délky dovolené, ale i minimální mzdy.Ta ale může být v porovnání s Českem vyšší až o desetitisíce korun.

Oba homosexuální partneři budou i v Čechách oficiálně otci, rozhodl Ústavní soud
25. 07. 2017
Homosexuální pár se domohl uznání rodičovství pro každého z partnerů před Ústavním soudem. Nyní mohou v Čechách rozhodovat například o poskytnutí lékařské péče dítěte oba dva.

Česko se oficiálně přihlásilo o finančníky z Londýna. V Praze by si ale pohoršili
24. 07. 2017
Vláda schválila podání přihlášky na přesun sídla Evropského orgánu pro bankovnictví z Londýna.Praha by mohla zabodovat především kvůli své bezpečnosti, myslí si vládní zmocněnec pro kandidaturu Karel Dobeš.Překážkou kandidatury je fakt, že by si zde bankéři vydělali o 60 procent méně než v britské metropoli.

Kaczyńskému ještě postavíme pomník, říká polský sociolog. Protestují hlavně mladí
24. 07. 2017
V 88 městech protestují davy lidí proti schválenému zákonu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), který má změnit soudní systém a podřídit ho ministerstvu spravedlnosti.Kontroverzní návrh v noci na sobotu hladce prošel Senátem.Oproti dosavadním protestům proti PiS je vidět jedna zásadní změna: demonstrací se účastní mnohem větší počet mladých lidí než v minulosti.

Miliardy ČEZ, a. s. pod pokličkou aneb nález Ústavního soudu a jeho následky
24. 07. 2017
Podle Ústavního soudu se na ČEZ, a. s. nevztahuje povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Shrnutí kauzy: Proč Hrad doporučil Kyrgyzstánu neznámou firmu Liglass?
21. 07. 2017
Hradní kancléř Vratislav Mynář i ministerstvo průmyslu a obchodu doporučovali v Kyrgyzstánu českou firmu, která získala miliardový kontrakt na stavbu elektráren.Doteď se však neví, kde společnost Liglass Trading CZ na investici za stovky milionů dolarů vezme. Její obrat byl dosud v řádu stovek tisíc, naposledy v roce 2014 vykázala milion korun ztráty.

Kontroloři ČOI budou moct při kontrolách předkládat falešný občanský průkaz.
20. 07. 2017
Inspektoři České obchodní inspekce budou mít možnost vystupovat pod falešným jménem či vstupovat do zamčených prostor podnikatelů.Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček tvrdí, že novela zákona, kterou ve středu schválil Senát, přinese lepší ochranu kontrolorů.Podle opozice představuje zákon další omezení svobody.

Poslední daňové změny už platí, řada podnikatelů o nich ale dosud neví
20. 07. 2017
Podnikatelé od července účtují podle nových pravidel, některé daňové změny ale unikají pozornosti, přestože jsou zásadní.Další velké změny přijdou po volbách, chystá se například novela o dani z příjmů.S konečnou podobou zákonů zamíchají volby, které by podle posledních průzkumů vyhrálo hnutí ANO.

Stát prý dělá málo v boji s HIV. Ministerstvo proto chystá akční plán
19. 07. 2017
Počty nakažených virem HIV rok od roku strmě rostou. Nejohroženější jsou homosexuální muži. Stát a lékaři vidí příčinu v lehkovážnosti. Podle aktivistů ale existují i jiné možnosti ochrany než kondom a stát v prevenci zaspal.

Pojišťovny musí více platit majitelům nabouraných aut, rozhodl Ústavní soud
19. 07. 2017
Zatímco doposud platily pojišťovny řidičům po nehodě z povinného ručení jen součástky a práci autoservisů, teď by měly platit víc.Odškodnění by mělo kompenzovat i ztrátu hodnoty nabouraného auta.Získat peníze ale nebude snadné, ztrátu hodnoty budou muset majitelé aut pojišťovnám prokázat.

U nejpomalejšího soudu v zemi se lidé neodvolávají, říká v rozhovoru Pelikán
18. 07. 2017
Na nelichotivém čele délky soudních řízení se podle velké studie práce soudců, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti, umístil Chomutov.Zatímco průměrný soud vynese v civilním řízení rozsudek za 197 dní, tomu chomutovskému to trvá 885 dní. A odvolání tam podává jen každý padesátý."Nejde vyloučit, že lidé rezignují a nechtějí se dál soudit. Ale spíš bych to přičítal jiné sociální struktuře," říká v rozhovoru Robert Pelikán.

Stát chce změnit platby hospicům. Dosud pojišťovny hradí jen prvních třicet dní
17. 07. 2017
Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí mobilním hospicům náklady spojené s péčí o umírající jen 30 dní. Pokud pacienti do měsíce nezemřou, mobilní hospice musejí shánět finanční prostředky na jejich péči u nadací či od sponzorů. Ministr zdravotnictví si uvědomuje, že je potřeba časové omezení zachovat, ale chce mu dát jiná pravidla.

Jako soudce se necítil komfortně, dnes ochutná až pět tisíc vín ročně
17. 07. 2017
Během bývalého režimu byl Luboš Bárta soudcem, následně působil na ministerstvu státní kontroly. Nakonec se však vrátil ke své životní lásce, k vínu. Jakožto mezinárodní degustátor se účastní prestižních soutěží na všech kontinentech. Nyní se z pozice šéfredaktora časopisu Sommelier snaží o propagaci tuzemských vín v zahraničí, ale i o trénink nových degustátorů pro mezinárodní soutěže.

Bělobrádek: Konec koalice jsme nenavrhli, je to jediná možná varianta spolupráce
13. 07. 2017
Koaliční smlouva se Starosty nadále platí, říká předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Pro šéfa lidovců je i nadále představitelné, že by Starostové kandidovali na kandidátních listinách jeho strany.Tuto variantu však Starostové údajně striktně odmítají.

Vraha jsem si nenajal, byl to jen poradce, tvrdil zadlužený podnikatel soudu
13. 07. 2017
Podnikatel Radovan Sáček si podle obžaloby objednal vraždu muže, s nímž u soudu prohrál spor o 40 milionů korun. Obvinění je podle Sáčka vykonstruované a nemá oporu v důkazech.Spolu se Sáčkem čelí obžalobě muž, který měl vraždu zprostředkovat, a údajný nájemný vrah.

Kvalita zboží je v Čechách nižší, zákonem ji ale vymáhat nelze, právo totiž mlčí
13. 07. 2017
Výzkum, který nechal vypracovat ministr zemědělství Marian Jurečka, potvrdil, že kvalita výrobků na trhu střední a východní Evropy je nižší než v zemích Západu.Zákonem ale nelze stejnou kvalitu výrobků vymáhat.Řešením může být změna společné evropské legislativy, komise ale náš problém neřeší.

Odboráři požadují vyšší mzdy pro bankéře, chtějí zabránit odlivu schopných lidí
12. 07. 2017
Odboráři se chystají vytáhnout do boje za lepší mzdy a pracovní podmínky v bankách a pojišťovnách. Důvodem je podle nich vysoká fluktuace a odchod schopných lidí mimo bankovní sféru. To se následně projevuje i v kvalitě poskytovaných služeb.

Kariérní řád pro pedagogy nejspíš nebude. Poslancům se do něj už před volbami nechce
11. 07. 2017
Kariérní řád pro učitele se možná vůbec nedostane na program posledního jednání před sněmovními prázdninami. Hnutí ANO ho nechce podpořit a couvají také lidovci. Přesvědčily je protestní hlasy učitelů. Jak se nakonec k zákonu politici postaví, rozhodne koaliční jednání a debata v poslaneckých klubech.

Dostával veřejné zakázky, i když neměl. Seznam nepoctivců ministerstvo stáhlo
11. 07. 2017
Loňská novela zákona o veřejných zakázkách zrušila černou listinu nepoctivých zakázek.Ministerstvo pro místní rozvoj ji ale téměř rok zapomnělo odstranit ze svých stránek. Ukázalo se, že podnikatel, který na seznamu byl, i přes "zákaz" dál dostával zakázky od státních institucí.

Nikdy jsem nebyla v hejnu právníků, říká paralympionička Mirka Sedláčková
11. 07. 2017
Právnička a úspěšná paralympionička Mirka Sedláčková rozezná jen světlo a tmu. Před třemi lety upadla a ze zlomené ruky se časem vyvinula rakovina. Dnes má za sebou poslední operaci a prožívá vše znovu, "poprvé".

Pokud se Babiš vrátí do vlády, Agrofert nedostane dotace. Brusel chystá nový zákon
10. 07. 2017
Brusel chystá zákon, který nutí politiky k razantnějšímu oddělení jejich soukromého byznysu od veřejné funkce, píše týdeník Respekt."Buď účast ve vládě a pak se firmy pana Babiše budou muset rozloučit s penězi z evropských fondů. Nebo neúčast a bezproblémové čerpání evropských dotací," říká europoslankyně Ingeborg Grässle.Norma nicméně oficiálně není motivována případem Andreje Babiše.

Česko na eutanazii ještě připraveno není, stále se totiž umírá nedůstojně
10. 07. 2017
V Poslanecké sněmovně od loňského května čeká na projednání návrh zákona o důstojné smrti, který má do českého právního řádu zavést institut eutanazie. Úprava má však mezi poslanci četné odpůrce. Někteří odborníci se shodují, že v České republice dosud neproběhla dostatečná diskuse na téma asistované smrti.

Cesta k rychlému povolení k pobytu: Investovat 75 milionů a zaměstnat 20 lidí
7. 07. 2017
Až dva roky pobytu budou moci dostávat podnikatelé, kteří budou chtít investovat v Česku. Základním předpokladem k tomu, aby zde dostali trvalý pobyt pro sebe a rodinu, bude investovat v Česku nejméně 75 milionů korun a vytvořit tím aspoň 20 pracovních míst. Počítá s tím návrh ministerstev průmyslu a obchodu a vnitra, který bude v červenci projednávat vláda. Pokud projde, platit může začít už v srpnu.

Nejvyšší soud: I za úraz mimo pracoviště se může zaměstnanec dočkat odškodnění
5. 07. 2017
Firmy musí podle Nejvyššího soudu odškodnit i úraz, který se stal zaměstnanci na teambuldingu s klienty.Peníze náleží všem zaměstnancům, kteří v době svého zranění jednají ve prospěch firmy, ať už byli kdekoliv.Takový pohled zásadně mění dosavadní přístup k odškodňování.

Program srovná platy mužů a žen a odhalí, jestli jsou odměny spravedlivé
4. 07. 2017
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje na podzim spustit testování původně švýcarského softwaru, který dokáže ve firmách odhalit nerovné odměňování žen a mužů.Do pilotu se zapojí třicet úřadů i soukromých podniků.Rozdíl v platech Čechů a Češek je druhý nejhlubší v Evropské unii.

Vláda zpřísní podmínky pro získání zbrojního průkazu. Dosud nejsou totiž rovné
4. 07. 2017
Dvakrát více lidí než v roce 2015 se loni hlásilo na zkoušky o získání zbrojních průkazů.A ještě více vzrostl počet těch, kteří u ní neuspějí a stěžují si na postup zkušebních komisařů.To, co u jednoho neprojde, jinému prý nevadí.

Hackerské útoky otvírají nový byznys pojišťovnám, lidé žádají kyber ochranu
3. 07. 2017
Rozsáhlé hackerské útoky představují pohromu pro firmy. Pojišťovnám se ale otevírá nový byznys.Podle expertů prodej produktů spojených s kybernetickou ochranou prudce poroste.Trh s těmito produkty nejdále pokročil v USA.V Evropě je teprve na počátku.

Hypotéky ohrožují banky i lidi. Novele zákona se poslanci ale vyhýbají
3. 07. 2017
Rostoucí hypotéky se podle ČNB staly rizikem pro lidi i banky. Klíčovým nástrojem k jejich omezení má být novela zákona, které se ale poslanci před volbami vyhýbají.Dosud ČNB regulovala hypoteční trh pomocí svých doporučení, ta ale banky dokázaly obcházet.

Nejvyšší soud věc náhrady škody neprojednal řádně, bude muset rozhodovat znovu
3. 07. 2017
Ústavní soud vyhověl stížnosti matky a jejího druha na náhradu škody za smrt syna způsobenou sražením automobilem. Nejvyšší soud totiž případ řádně neprojednal.

Že se zálohování vyplácí, bude platit dvojnásob. Řešením je i cloudové uložiště
30. 06. 2017
Počítačoví odborníci radí firmám, aby nepodceňovaly počítačovou ochranu svých osobních dat v souvislosti s novým evropským nařízením GDPR. Pokud se firmám prokáže, že jejich zabezpečení nebylo dostatečné a osobní údaje jim uniknou, hrozí jim stamilionové pokuty. Řešením je podle expertů zálohování dat v cloudu nebo jejich šifrování, které nařízení doporučuje.

Podle ankety Zákon roku 2017 v dnešní době podnikatele regulace neděsí
30. 06. 2017
V anketě Zákon roku 2016 zvítězilo zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Na druhém místě se umístila elektronická evidence tržeb. Podle advokáta Tomáše Babáčka tím podnikatelé říkají, že chtějí stabilní, přehledné zákony, které budou ale i ostatní dodržovat. Za tím účelem jsou podle Babáčka podnikatelé ochotni si na sebe ušít i delší bič.

V datech musí být pořádek. Jinak budou hrozit firmám stamilionové pokuty
29. 06. 2017
Společnosti musí najít způsob, jak ochránit citlivé informace. Blíží se evropské nařízení s dopadem jako EET.Na nařízení známé pod zkratkou GDPR, které začne platit za necelý rok, by se už firmy podle odborníků měly intenzivně připravovat. Evropská unie chce zvýšit práva spotřebitelů a sjednotit praxi mezi členskými státy, jak nakládat s citlivými osobními údaji.

Jednotné zadávání veřejných zakázek se opět odkládá, stát už ale zaplatil půl miliardy
29. 06. 2017
Za společný elektronický systém na zadávání veřejných zakázek zaplatil stát přes půl miliardy korun. Od července mělo být používání Národního elektronického nástroje (NEN) pro všechny povinné, končí totiž dotovaný provoz elektronických tržišť, vláda se ale rozhodla rok čekat. Odpůrci nový systém kritizují a tvrdí, že stále není připraven.

Google dostal rekordní pokutu 2,42 miliardy eur od Evropské komise
28. 06. 2017
Internetový gigant Google dostal v úterý od Evropské komise pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití svého dominantního postavení.Google ve svém vyhledávači zvýhodňoval vlastní produkt.Rozhodnutí oznámila Evropská komise v úterní tiskové zprávě.

Stát chce zkrotit byznys s dluhy. Lépe si ohlídá, kolik a za co předlužení lidé platí
28. 06. 2017
Více než 650 tisíc Čechů je v dluhové pasti. Osobní bankrot využilo jen asi 120 tisíc lidí.Změnit to má dvojice novel insolvenčního zákona.První z nich začne platit od července a na mušku si vzala hlavně byznys s dluhovým poradenstvím.

Brexit možná připraví Česko o sto miliard korun. Státy EU ale nic nechtějí doplácet
27. 06. 2017
V případě, že bude britská vláda trvat na přísných podmínkách odchodu (tzv. tvrdý brexit) a opuštění společného trhu, přijde unijní rozpočet o desítky miliard eur.Chudší členské státy nechtějí přijít o velké peníze z tzv. kohezních fondů, bohatší země EU ale odmítají rozpočet navýšit.Praze hrozí, že přijde až o sto miliard korun v unijních příspěvcích.

Rodné listy jsou lépe zabezpečené i v Jižní Americe než v České republice
26. 06. 2017
Hlídejte si rodný list a oddací list, nejsou dobře zabezpečené, říká šéf Státní tiskárny cenin.Nejvíc se v Česku zřejmě padělají jízdenky MHD, bohužel centrální registr není, takže relevantní data neexistují.V době krize se zrušila řada ochranných prvků na velkých technických průkazech, je tak snazší je falšovat.

Auditní zprávy prozradí na firmy více. Už řeší i soudní spory a nesplácené úvěry
26. 06. 2017
Jako o největší změně v historii auditorské profese v Česku hovoří auditoři o novém formátu auditní zprávy společností kotovaných na burzách a neregulovaných trzích.Od letoška nově popisují důležité oblasti kontroly i to, jak k nim přistoupily.V auditních zprávách se tak rozebírají například ocenění rezerv na probíhající soudní spory anebo odpisování špatných úvěrů.

Podle právníků by milosti prezidenta měl podepisovat i premiér, někteří by je zrušili
23. 06. 2017
Přední čeští odborníci debatovali v Poslanecké sněmovně o milostech prezidenta republiky. Ústavní právník Jan Kysela zmínil, že v budoucnu by mohly všechny milosti prezidenta podléhat spolupodpisu například předsedy vlády. Jeho názor pak podpořil i další ústavní právník Aleš Gerloch, který připomněl, že v minulosti forma spolupodpisu milostí už existovala.

Zajišťovací příkazy zachraňují státnímu rozpočtu miliardy, mohou ale zničit firmy
23. 06. 2017
Finanční úřady jsou kritizovány za to, že nadužívají zajišťovací příkazy, které jim umožňují zmrazit majetek podnikatele, než zaplatí DPH. Ministr financí Ivan Pilný pověřil šéfa finanční správy Martina Janečka, aby přezkoumal postupy svých úředníků. Finanční správa s kritikou nesouhlasí, tvrdí, že zajišťovací příkazy používá jen výjimečně a státnímu rozpočtu díky nim od roku 2014 už zachránila 2,5 miliardy korun.

K členství v Evropské unii je jen jedna alternativa - Česko skončí jako Ukrajina
22. 06. 2017
Novým státním tajemníkem pro EU se ve středu stane ekonom Aleš Chmelař. Česko se podle něj musí podílet na evropské integraci, pokud nechce, aby o něm rozhodovali jiní. Zároveň se ale Česko podle Chmelaře nesmí bát vyjádřit v rámci EU nesouhlas, pokud své argumenty dokáže jasně vysvětlit.

Starostové chtějí návrat příslušnosti k obci, která byla zrušena za komunismu
22. 06. 2017
Hnutí STAN chce, aby se v pozměněné podobě vrátil model, který v českých zemích fungoval do konce roku 1948.Do té doby byla garantem chudinského zaopatření "domovská obec", po nástupu komunistů byl koncept zrušen a celou oblast sociálního zabezpečení převzal stát.Návrat domovského práva je jednou z priorit Gazdíkových Starostů. Měl by se objevit v právě dokončovaném koaličním volebním programu s Bělobrádkovou KDU-ČSL.

EET je podle podnikatelů druhým nejlepším zákonem roku, zvítězila otevřená data
21. 06. 2017
Zákonem roku se stal zákon o zveřejňování otevřených dat.Na druhém místě skončila elektronická evidence tržeb. I přesto, že zákon většina podnikatelů kritizuje, získalo EET více než pětinu hlasů.V anketě hlasují zástupci firem, podnikatelů a odborné veřejnosti. Loni zvítězil zákon o registru smluv.

Student Agency a Invia se vzájemně soudí kvůli přetahování jejich klientů
21. 06. 2017
Do neobvyklého sporu se pustili dva velcí hráči na trhu s dovolenými v Česku - Student Agency a Invia.Navzájem se žalují kvůli neférovému přetahování zákazníků prostřednictvím internetu.Obě firmy již požádaly soud, aby konkurentovi zakázal údajně nekalé soutěžní jednání, které právě jejich firmu poškozuje. Soud jim v obou případech dal za pravdu a předběžná opatření vydal.Obě firmy přitom tvrdí, že nic neporušily a že netuší, proč někdo přesměrovává potenciální klienty konkurence na jejich stránky www.invia.cz, případně na www.dovolena.cz u Student Agency.

Zemřel Karel Čermák, zásadní osobnost české advokacie a člen redakční rady Právního rádce
20. 06. 2017
Doyen české advokacie, Karel Čermák, zemřel v úterý ve věku 82 let. Bývalý ministr spravedlnosti a někdejší dlouholetý předseda České advokátní komory se zasloužil o obnovu nezávislé svobodné advokacie po roce 1989. Podílel se na přípravě řady zákonů týkajících se advokacie, pracoval mimo jiné jako rozhodce u Rozhodčího soudu při České hospodářské komoře a České agrární komoře či u Rozhodčího soudu při Mezinárodní hospodářské komoře ve Vídni.

Prokažte své příjmy. Berní úřad poprvé použil zákon o prokazování majetku
20. 06. 2017
Šéf finanční správy Hospodářským novinám potvrdil, že daňoví úředníci prošetřují první případ, v němž má poplatník prokázat původ svého majetku.Povinnost doložit své historické i aktuální příjmy na výzvu úřadů ukládá zákon o prokazování původu majetku, který začal platit od prosince loňského roku.Podle šéfa finanční správy úředníci na řadu případů nedosáhnou, protože už jsou promlčené.

EP: A+++ a obdobné energetické štítky na elektronice budou brzy minulostí
20. 06. 2017
Evropští poslanci ve Štrasburku v prvním čtení schválili opatření, které výrobcům ukládá povinnost vrátit se k základní škále energetického hodnocení.

Diplomat EU: O vlivu Česka v eurozóně by rozhodovaly schopnosti politiků, ne HDP
19. 06. 2017
Kdyby Česko vstoupilo do eurozóny, mohlo by se stát vlivnou zemí - pokud by na to jeho politici měli, říká v rozhovoru pro HN Thomas Wieser, nejdůležitější ekonomický diplomat v EU.Vliv země podle něj nezávisí na její ekonomické síle, ale na tom, jak dokáže prosazovat své názory a zájmy. Wieser taky věří, že záchranný program pro Řecko příští rok úspěšně skončí.

Evropa omezí cílenou internetovou reklamu. Více bude obtěžovat to, co nás nezajímá
16. 06. 2017
Evropská unie hodlá posílit ochranu soukromí lidí na internetu.Webové stránky už nebudou smět bez souhlasu sbírat informace o svých uživatelích. Cílená reklama bude omezena a spotřebitele bude více obtěžovat agresivní reklama na zboží, které je nezajímá.

Niedermayer: Pokud mi bude po volbách nabídnut resort financí, odejdu z Bruselu
16. 06. 2017
Bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer tráví poslední tři roky většinu času v Bruselu, kde od roku 2014 sedí v Evropském parlamentu. Stále častěji je ale nyní vidět a slyšet i v Česku. Jeho zkušeností v ekonomice i unijní politice se totiž snaží maximálně využít TOP 09, za kterou byl jako nestraník do Bruselu zvolen. Po boku šéfa strany Miroslava Kalouska se proto čím dál častěji objevuje na diskuzích a mítincích. Sám se do sněmovny kandidovat nechystá, případný post šéfa financí by ale neodmítl.

Chaty a e-maily budou chráněné jako dopisy, říká komisař EU pro digitální trh
16. 06. 2017
Nařízení Evropské unie o zachování soukromí při elektronických komunikacích by mělo chránit identitu jejích občanů. Evropané se obávají o své soukromí. Pro 92 procent z nich je důležité, aby osobní informace z jejich počítače, telefonu nebo tabletu byly přístupné pouze s jejich souhlasem. Požadavek ePrivacy by neměl internetové firmy diskriminovat, míní eurokomisař pro evropský digitální trh Andrus Ansip.

Poslanci grilovali Janečka. Podle nich úřad vyšetřuje dluhopisy jen malých firem
15. 06. 2017
Šéf finanční správy musel poslancům odpovídat na otázky ohledně způsobu vyšetřování korunových dluhopisů.Ti správu podezřívají, že vyšetřuje jen "malé ryby". Také se jim nelíbí, jak postupuje u potenciálních neplatičů DPH.Martin Janeček bude muset k 15. září doložit průběžné výsledky kontrol firem s korunovými dluhopisy.

Město Semily vyhrálo spor o své pozemky. Chtěl mu je po letech vzít stát
15. 06. 2017
Řada českých měst hospodaří s pozemky, které jim téměř před třiceti lety svěřil do péče stát. Dnes ovšem tvrdí, že některá města získala pozemky neoprávněně a měla by je vrátit. Minulý týden do hry promluvil Ústavní soud a postavil se na stranu obcí.

Kontrolní hlášení pomohlo k lepšímu výběru daní, říká Martin Janeček
14. 06. 2017
Výběr daně v květnu meziročně vzrostl o 14 miliard korun.Podle šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka tomu pomohlo kontrolní hlášení.Celkem za rok a půl platnosti zákona přes půl milionu plátců DPH odevzdalo 5,4 milionu hlášení.

Komentář Jaroslava Kramera: Technologická revoluce v právu se zatím nekoná.
14. 06. 2017
Trh právních služeb se mění a technologie jsou čím dál tím důležitější.V dohledné době ale nečekejme nadvládu či dominanci umělé inteligence ani plnou automatizaci práva.I když zřejmě přijde o práci mnoho právníků a řada firem skončí, viníkem nebudou technologie. Zlomí jim vaz to, že je budou ignorovat.

Návrh vlády k zabránění další krize ze strany prezidenta nejspíše spedne pod stůl
13. 06. 2017
Demise premiéra znamená demisi celé vlády, sněmovna se může rozpustit i bez posvěcení prezidentem a Senát může žalovat hlavu státu i bez souhlasu dolní komory.Novinky v ústavě, které už před dvěma lety schválil kabinet a které měly jasněji definovat pravomoci prezidenta, vlády a parlamentu, se ale do praxe jen tak nedostanou.I když se na novele původně vládnoucí koalice shodla, na jednání poslanců se nikdy nedostala. Naposledy přitom mohla pomoci třeba v případě květnového sporu mezi hlavou státu a premiérem.

Obce dostanou 8,5 miliardy z výnosu DPH, rozdělí si je podle počtu školáků
12. 06. 2017
Do obecních a městských pokladen přiteče ze státního rozpočtu dalších 8,5 miliardy korun.V pátek se poslanci dohodli, že zvýší jejich podíl na výnosu z daně z přidané hodnoty (DPH).Zvýšení podílu obcí na DPH označil za krok správným směrem ministr financí Ivan Pilný (ANO).

Volání po celé Evropské unii za stejnou cenu jako uvnitř státu již není snem
12. 06. 2017
Již v neděli operátoři T-Mobile a Vodafone spustili volání po celé Evropské unii za stejnou cenu jako při vnitrostátních hovorech. O2 přistoupí ke změně až ve čtvrtek.

Soudy se přou a zájmy dotčených lidí jdou stranou
9. 06. 2017
Ústavní a Nejvyššího soud se už osm let nedokážou shodnout v otázce souběhu funkcí vrcholových manažerů. Podle advokáta Jaroslava Škubala v tomto sporu zůstávají stranou zájmy osob, které se v takové situaci ocitly v dobré víře.V současné době tak podle advokáta stále nelze sjednání souběžné pracovní smlouvy na vrcholovou manažerskou funkci doporučit.

Českou republiku čekají nové zelené dotace: kotle a silnější soláry
9. 06. 2017
Ministerstvo životního prostředí chystá novou podporu i pro stávající majitele solárních panelů. Peníze půjdou na větší fotovoltaické systémy i rozšíření stávajících stanic. Speciální bonus dostane ten, kdo zkombinuje solární výrobu energie s kotlíkovými dotacemi.

Úřad, který má kontrolovat předvolební kampaně, neví, co má do nákladů patřit
8. 06. 2017
Není to kampaň a dokažte mi opak! reagoval v Českém rozhlase šéf hnutí ANO Andrej Babiš na to, proč na transparentním předvolebním účtu chybí položky za videa k projektu Vize 2035. V tom, co patří a co nepatří do nákladů na předvolební kampaň, přitom nemá jasno ani úřad, který to má kontrolovat. "Zákon není jednoznačný a my fungujeme teprve od ledna," brání se šéf nového Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Vojtěch Weis.

Střet Nejvyššího soudu s Ústavním. Soudy se nemohou dohodnout, jak na souběh funkcí
8. 06. 2017
Nejvyšší české soudy se nemohou dohodnout, jak se postaví k takzvanému souběhu funkcí, kdy je jeden manažer zároveň členem statutárního orgánu a zaměstnancem. Ústavní soud vloni shodil ze stolu dlouhá léta prosazovaný zákaz takového jednání a chtěl po soudech lepší argumentaci. Nejvyšší soud to považuje za zbytečné a stojí si za svým - zákaz tak znovu přinesl na stůl.

Robotí odpovědnost: Evropa hledá, kdo má platit za škodu. Česko na to zákony má
7. 06. 2017
Evropská unie chce nastavit pravidla pro to, kdo má odpovídat za škody způsobené roboty.Česká republika si zatím vystačí se svými zákony, shodují se právníci.Třeba za nehodu samořídícího auta by podle občanského zákoníku odpovídal jeho provozovatel, ne řidič.

Miliony po zemřelých dědí stát. V závěti je ale lze odkázat třeba škole
6. 06. 2017
Státu za posledních pět let propadlo dědictví po zemřelých za dvě miliardy. Češi si ještě nezvykli, že dědit po nich mohou byť jen část majetku například zvířecí útulky, Armáda spásy nebo třeba škola. Kromě cenných sbírek či drahých vil se stát loni musel postarat i o dědictví v podobě pavouka a hroznýše.

Nábytek vyrobený vězni putuje například do domácností a soudních síní
6. 06. 2017
Malířem, chovatelem ovcí či daňků nebo také výrobcem ekologicky šetrného nábytku se mohou stát odsouzení ve Věznici Jiřice na Nymbursku. Ve střeženém a vysokými ploty obehnaném areálu funguje učiliště, kde se odsouzení mohou vyučit ve tříletém oboru malíř-natěrač, navíc polovina chovanců věznice pracuje - buď přímo v areálu, nebo dojíždí do soukromých podniků v blízkém okolí.

Zahrádku před restaurací zdržuje papírování, některé se objeví až koncem léta
5. 06. 2017
Postavit si pár židlí a stolů před cukrárnu znamená pro podnikatele složitou byrokracii. Někteří už to raději vzdali.Přísnější podmínky ohledně venkovních předzahrádek nastavil odbor památkové péče pražského magistrátu.Náměstkyně primátorky nyní slibuje, že se pokusí systém zjednodušit.

Ústavní soud: Důvody příkazu zatčení nemají být sdělovány odborným jazykem
5. 06. 2017
Stěžovatelka napadla příkaz k zatčení ústavní stížností, protože dle ní bylo porušeno její právo na seznámení se s důvody zbavení osobní svobody. Ústavní soud stížnosti vyhověl, a to kvůli jazyku, jakým byly sděleny důvody zatčení.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
2. 06. 2017
Robert Neruda z AK Havel, Holásek & Partners je ve světové špičce soutěžního práva. Úřad pro ochranu osobních údajů udělil rekordní pokutu za spam. Povinné energetické audity pro velké firmy s cílem snížit spotřebu energie zatím nepřinášejí výsledky.

Výzva k legislativní pauze
2. 06. 2017
Na poli právní regulace vymáhacího procesu jsme v posledních dvou až třech letech svědky neustávajícího proudu novel procesních předpisů různé provenience, kvality a promyšlenosti zejména v otázce dopadů na podnikatelskou praxi. Efekty tohoto stavu z pohledu bankovního sektoru vnímá Filip Hanzlík v zásadě dva.Jedním je frustrující nestabilita a vzrůstající nepřehlednost právního prostředí. Ještě závažnějším dopadem je kriticky klesající míra akceptace jakýchkoliv dalších navrhovaných změn.

Stát chrlí novinky v oddlužení příliš rychle za sebou, říká soudce Dörfl
2. 06. 2017
Úplné odpouštění dluhů by mělo být podle soudce Luboše Dörfla spíše výjimkou. Stát podle něj chrlí novely příliš rychle za sebou. Zákonodárci by měli se schvalováním amnestijní novely počkat, až jak se osvědčí již přijatá porce změn.

Senátoři chtějí pro učitele i příplatky za třídnictví. Kariérní řád vrátili do PS
1. 06. 2017
Senátoři vrátili kariérní řád učitelů do Poslanecké sněmovny. Schválili pozměňovací návrhy, které zvyšují příplatky učitelům za třídnictví, chtějí zrušit některé speciální funkce pro učitele a monopol ministerstva školství na vzdělávání učitelů. Kariérní řád měl učitele rozdělit do tří kategorií, na lepší plat tak mohou dosáhnout rychleji než při současném odměňování podle odučených let.

Kulatý stůl HN: Nulová varianta oddlužení by projít neměla, shodli se experti
1. 06. 2017
Ministerstvo spravedlnosti předložilo novelu insolvenčního zákona, která - pokud bude schválena - dlužníkům umožní, že za určitých podmínek nezaplatí věřitelům ani korunu. O tom, jaký dopad může mít novela na dlužníky a věřitele, ale i o tom, zda má být novela v současném znění vůbec schválena, polemizovali odborníci v diskusi, kterou uspořádaly Hospodářské noviny.Experti se shodli, že stávající návrh novely insolvenčního zákona by v současném znění projít neměl.

Chaos v daňovém balíčku: Co už platí a na co si daňoví poplatníci ještě počkají?
31. 05. 2017
Téměř čtyři stovky novinek v oblasti daní přináší vládní daňový balíček. Platit začne nejspíš od července.Jenže to neznamená, že všechny novinky budou moci daňový poplatníci ihned využít.Celkem 34 přechodných opatření rozsévá praktickou účinnost jednotlivých paragrafů do různých termínů.

Uber lobbuje za svou legalizaci. Na poslance se snaží tlačit masivní inzercí
31. 05. 2017
Ve třech celostátních denících se objevil celostránkový otevřený dopis pro poslance. Za Uber se přemlouval i bývalý digitální koordinátor Tomáš Prouza.Firma lobbuje za protlačení pozměňovacího návrhu, který může pomoci legalizovat Uber.

Zákaz kouření přinese kuřácké kluby, hlídky v ulicích i rozdávání popelníků
31. 05. 2017
Kvůli zákazu kouření se některé hospody chtějí přeměnit na soukromé kuřácké kluby.Lidé bydlící v blízkosti hospod se obávají zvýšeného hluku ve večerních hodinách způsobeného "vyhnanými" kuřáky.Města plánují pořádkové hlídky, které mají kuřáky zklidnit.

Právnička, která tři roky trávila nadřízenou projímadlem, půjde do vězení.
30. 05. 2017
Tři roky stráví právnička Správy železniční dopravní cesty Věra K. ve vězení za to, že stejně dlouho lila do pití své nadřízené projímadlo. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Žena vinu před soudem popřela, nicméně k činu se přiznala před znalci, kteří ji označují za sebestřednou osobu. "Nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila, 29 let jsem právnička, naprosto výtečně pracuji a lidem pomáhám," řekla v pondělí Věra K. před soudem.

Zrušení rozsudku nad Davidem Rathem je velmi zvláštní, říká Lenka Bradáčová.
30. 05. 2017
Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová považuje zrušení rozsudku nad Davidem Rathem za zvláštní, protože vybočilo z dosavadní praxe. V rozhovoru pro týdeník Respekt Bradáčová slíbila ukončit prověřování zneužití dotací EU u Čapího hnízda do konce června.S Andrejem Babišem jsem se nikdy nesetkala, řekla.

Novela veterinárního zákona přinese pravidla pro chovatele psů i domácí zabíjačku
30. 05. 2017
Na projednání ve třetím čtení Poslanecké sněmovny čeká novela veterinárního zákona, která přináší hned několik výrazných změn v oblasti chovu psů, ale například i pro domácí zabíjačky.

Boj proti hazardu: Stát zabavuje ve velkém nelegálně provozované herní automaty
29. 05. 2017
Při tažení proti nelegálnímu hazardu stát zabavil za poslední dva roky několik tisíc výherních automatů. Zatím se ale příliš nedaří trestat ty, kteří nelegální hazard provozují, jinak než zabavováním automatů. Ze statistiky soudů vyplývá, že v roce 2015 byli pravomocně odsouzeni za provozování nelegálního hazardu jen čtyři lidé, loni jich bylo 15.

ČT dá divákům na výběr mezi českým dabingem a originálním zněním s titulky
29. 05. 2017
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o elektronických komunikacích, díky které si diváci budou moci na České televizi vybrat mezi dabingem a originálním zněním s titulky.

ÚS: Zákonodárce by měl zvážit, zdali zákon dostatečně chrání zájmy biologické otce
26. 05. 2017
Nález Ústavního soudu potvrdil nedostatek procesních úkonů pro biologické otce při pokusu o styk s dítětem, kteří nejsou v matrice zapsání jako otec dítěte kvůli první domněnce otcovství.

Prezident zkoušel, co Sobotka vydrží, říká předseda Senátu Milan Štěch
26. 05. 2017
Prezident se mstí za staré křivdy a chybí mu velkorysost, říká předseda Senátu Milan Štěch. Za mnohé podle něj můžou i špatní hradní poradci.Ve zkoušce, kterou mu prezident Miloš Zeman připravil, prý premiér Bohuslav Sobotka obstál. Zatímco v ČSSD se stále spekuluje o jeho možné kandidatuře na nového prezidenta, on sám to vylučuje. "Nebudu kandidovat!", říká rozhodně.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
26. 05. 2017
Tým Kinstellaru rozšiřuje zkušený advokát Zdeněk Kučera, který působil v Baker & McKenzie. Na Fakultě informačních technologií ČVUT se uskutečnila konference Law Fit s tématem Právo a umělá inteligence.Krajský soud v Praze nařídil fotbalovému klubu FK Mladá Boleslav vrátit bývalému hráči Jiřímu Jeslínkovi půlroční odměnu, včetně úroků z prodlení.

Pověřenci jako podnikatelská příležitost budoucnosti
25. 05. 2017
Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů přineslo jako zcela nový institut v českém právním řádu institut pověřence.Nová pravidla stanoví tři skupiny, pro které vzniká povinnost pověřence jmenovat automaticky. Ostatní mohou dobrovolně.V přijaté verzi nařízení přitom nejsou konkrétní minimální hranice, při jejichž překročení by nastala povinnost pověřence jmenovat.

Příchod nového operátora by měl konkurenci tlačit k nižším cenám tarifů
25. 05. 2017
Poslanci schválili novelu telekomunikačního zákona, která posiluje práva zákazníků na mobilním trhu a dává zelenou druhé digitalizaci televize. Vládní návrh zákona byl schválen i přes tlak mobilních a satelitních operátorů, kteří vyžadovali jeho úpravu. Novela přinese například možnost rychlejšího přechodu klientů mezi operátory.Zároveň potvrzuje termín dokončení televizní digitalizace, která má být v roce 2021 završena vypnutím stávajícího televizního signálu.

Přípravy na revoluci v ochraně dat jsou pozadu. Firmy vystraší až první pokuty
25. 05. 2017
Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů bude účinné už za rok. Navzdory hrozbám se zatím české firmy do příprav na novinky nehrnou a zaostávají i za okolními státy. Česko do příštího května nestihne ani upravit svůj zákon o ochraně osobních údajů.

Nová pravidla pro ochranu dat: Ani hrozba miliardových pokut firmy nerozhýbala
24. 05. 2017
Blíží se revoluce v ochraně citlivých údajů. Podnikatelé se ale do příprav nehrnou.Implementace nových pravidel přitom může trvat i více než rok.

Končící Babiš představil rozpočet. Třeba důchody mají stoupnout o 500 korun
23. 05. 2017
Navržený schodek státního rozpočtu na příští rok je 50 miliard korun.Rozpočet počítá s růstem důchodů, platů i nemocenských nebo sociálních dávek, tvrdí ministr financí Andrej Babiš.Důchody by podle návrhu rozpočtu měly příští rok stoupnout zhruba o 500 korun měsíčně, což si vyžádá proti letošku navíc 21,6 miliardy korun.

OVB stáhla žalobu na dokumentaristu, který natočil film o jejích praktikách. Nestojí o medializaci
22. 05. 2017
Firma OVB Allfinanz stáhla žalobu na studenta dokumentaristiky Jakuba Charváta.Charvát v dokumentu Rada nad zlato upozorňoval na praktiky některých finančních poradců.OVB stažení žaloby zdůvodňuje negativními články o sporu.

Uber je přepravní služba a musí žádat o licenci, tvrdí advokát unijního soudu
21. 05. 2017
Evropská unie si s Uberem dál neví rady, je těžké jej zařadit.Soud se názorem svého hlavního poradce řídit nemusí.Spory Uberu s byrokracií jednotlivých zemí zdaleka nekončí.

Čeká nás uberizace světa. 1500 start-upů vypomáhá se zlepšením právnické služby
19. 05. 2017
Budoucnost právní profese spočívá v novém přístupu k umělé inteligenci a k technologickým start-upům. Jejich centrum může být i v Praze, řekl na konferenci o inovacích kanadský právník Aron Solomon.

Podle experta na právní služby čeká firmy revoluce, dvě třetiny z nich nepřežijí
19. 05. 2017
Právní služby jsou poslední oblastí, kde partneři dělají stejnou práci, jako po škole.Podle uznávaného londýnského poradce a experta na trh právních služeb Alana Hodgarta se celý byznys model právníků v příštích pěti letech zásadně změní.Ve výsledku více než dvě třetiny právnických firem skončí.

Chytrá kupní smlouva jen na pár kliknutí
18. 05. 2017
Poskytování právních služeb dozná v důsledku vývoje inovativních technologií zásadních změn, říká advokátka Olga Kaizar. Brzy bude možné, že veškeré údaje z veřejného cloudu budou integrované do smluvní dokumentace, žádné přepisování, pár kliků, a potřebná data jsou ve vzorové smlouvě.

Německo zpoplatněním dálnic nediskriminuje cizince, rozhodla Evropská komise
18. 05. 2017
Evropská komise nemá nic proti německému zákonu o zpoplatnění dálnic.Rakousku se to nelíbí, protože mýto mají fakticky platit jen cizinci. Vídeň už proto chystá žalobu.Žalobou Německu nejdřív hrozilo i Česko, nakonec ji ale nepodá.

Brabec: Pokud Sobotka odmítne i třetí návrh ANO, s dalším už nepřijdeme
17. 05. 2017
Místopředseda ANO Richard Brabec patří k nejvlivnějším lidem v hnutí ANO a pravděpodobně se brzy stane také vicepremiérem po svém šéfovi Andreji Babišovi, který by měl z vlády odejít.Než k tomu všemu dojde, musí se koalice dohodnout na novém ministrovi financí.Jestli to dokáže, není jisté.

ILSF 2017: Software pohlcuje svět, právníci proto musí překonat odpor k inovacím
16. 05. 2017
V pražském Slovanském domě se konal druhý ročník mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum 2017. Konference se zaměřila na chytré a efektivní využití nových technologií a na vývoje a trendy v oboru v regionu. 

Prezident se soudu nemusí bát. Je ale načase změnit ústavu, míní experti
16. 05. 2017
Prezident Miloš Zeman otálí s odvoláním ministra financí Andreje Babiše.Za nečinnost ho kritizuje premiér Bohuslav Sobotka a je připravený se s hlavou státu přít u Ústavního soudu.Otevírá se tak znovu otázka, jestli není čas na upřesnění některých článků, nebo dokonce na úplnou revizi čtvrtstoletí staré ústavy.

Pochybností v Kajínkově případu je mnoho, říká předseda Ústavního soudu Rychetský
15. 05. 2017
Kdybych rozhodoval o milosti pro Jiřího Kajínka, zeptal bych se nejprve věznice, jak se ve výkonu trestu choval, říká exministr spravedlnosti a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.Mé pochybnosti v jeho případě ovšem trvají, dodává Rychetský.Podle exministra je podivné například to, že Kajínek byl odsouzen, ale údajný zadavatel nájemné vraždy nikoliv.

Náhradní matkou se může stát i sestra neplodné ženy, často se ale za dítě platí
15. 05. 2017
V české právní úpravě není kromě paragrafu 804 občanského zákoníku ani stopy po institutu náhradního mateřství. Pro některé páry však znamená jedinou cestu k vlastnímu dítěti.

Co je "in" v oblasti legal tech
12. 05. 2017
Marie Bernardová je evropská ředitelka pro inovace advokátní kanceláře Dentons a strategická poradkyně pro Nextlaw Labs.I když podle ní ještě nedošlo na "transformační inovace", které by přinesly revoluci v právnické profesi, existuje už dnes mnoho nástrojů, které pomohou právním firmám poskytovat lepší, rychlejší a levnější služby.Budoucnost vidí v prediktivních analýzách anebo platformách, které umožňují právníkům a jejich klientům spojit se a spolupracovat.

Uprchlická krize? Může za ni absence jednotné autority islámu
12. 05. 2017
Podle kněze Stanislava Přibyla musí platit, že stát je ten, kdo rozhoduje o právním řádu. Katolická církev se pak vymezuje v rámci pravidel, která jsou jasná a očekávatelná. Na rozdíl od islámu. "U muslimů často není čeho se chytit. Příznivci islámu nemají jednotnou autoritu, se kterou by státy mohly jednat," říká v rozhovoru pro Právního rádce.

DNA zachována, korekce provedeny
11. 05. 2017
Pravděpodobně jenom právní snílek či zastánce právního inženýrství by mohl počítat s tím, že tak kolosální zákonná úprava, jakou je občanský zákoník, bude od začátku perfektní a plně pokryje potřeby právních vztahů 21. století. Je ale třeba uvítat, že v případě jeho novely nedošlo k překotným koncepčním změnám či stovkám nepromyšlených doplnění.

Jen Ústavní soud může donutit prezidenta konat. Možnosti jsou dvě.
11. 05. 2017
Pokud Miloš Zeman nepodepíše odvolání Andreje Babiše, jsou tu dvě varianty, jak postupovat dál. První je takzvaný kompetenční spor u Ústavního soudu, ten může odvolání Babiše prezidentovi nařídit. Druhou je ústavní žaloba na hlavu státu, na jejímž konci by teoreticky mohlo být i sesazení Miloše Zemana z prezidentského postu.

U první novely občanského zákoníku jednoznačně platí, že méně je více
11. 05. 2017
Občanský zákoník se po třech letech svého fungování dočkal první novely. Ta je nyní nominována v anketě Zákon roku. Novela řeší jen technické změny a nepřekopává celý zákoník. Podle kritiků ale nebyly nutné.

Chovanec pokáral policii za špatné informování o Modré velrybě, Tuhý důkazy dodal
10. 05. 2017
Před dvěma týdny ministr vnitra Milan Chovanec požadoval od policie důkazy o existenci hry Modrá velryba, která může dovést děti až k sebevraždě. Ty mu v úterý policejní prezident Tomáš Tuhý předal a Chovanec nyní připouští, že jim věří, pro příště by ale uvítal přesnější komunikaci policie vůči veřejnosti. Řada předních odborníků přitom upozorňovala, že Modrá velryba je s velkou pravděpodobností hoax - tedy lživá poplašná zpráva.

Zpřísňování zákonů: Zdravý rozum při řízení firmy pomalu přestává stačit
10. 05. 2017
Manažeři kličkují mezi zákony, aby nedostali přes prsty. Nové předpisy po nich přitom chtějí stále více.Vyznat se v čím dál podrobnějších požadavcích je pak pro podnikatele stále náročnější.Pomoci může program compliace, tedy jednání společnosti, zaměstnanců i vedení v souladu s právními i firemními pravidly.

Babiš: Nepochybuji, že Chovanec teď zařídí nějaké moje trestní stíhání
9. 05. 2017
Podle ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše stojí za nahrávkami, které ho diskreditují, ČSSD. Šéf ANO tvrdí, že je to cílená kampaň a připravená provokace.Nahrávky údajně pořídila agentura z Plzně, která má vazby na ministra vnitra Milana Chovance, říká Babiš.

ÚS: Lidé mohou po autonehodě žádat pojišťovnu o náhradu škody v plné výši
9. 05. 2017
Dosud bylo běžné, že pojišťovny proplácely po autonehodě náklady na opravu snížené o amortizaci náhradních dílů. Ústavní soud ale rozhodl, že náhrada škody musí proběhnout v plné výši.

"Třistadvacettrojka", jež (nejen) zrušila devizový zákon
5. 05. 2017
Advokát Štěpán Holub z nominační rady Zákona roku popisuje dalšího finalistu - zákon, který zrušil devizový zákon. Podle něj jednu normu z našeho právního řádu zcela odstraňuje, něco zjednodušuje a zbytek zákonů zpřehledňuje. Nominovaná novela podle Holuba zjednodušila zákon o oběhu bankovek a mincí.

"Třistadvacettrojka", jež (nejen) zrušila devizový zákon
5. 05. 2017
Advokát Štěpán Holub z nominační rady Zákona roku popisuje dalšího finalistu - zákon, který zrušil devizový zákon. Podle něj jednu normu z našeho právního řádu zcela odstraňuje, něco zjednodušuje a zbytek zákonů zpřehledňuje. Nominovaná novela podle Holuba zjednodušila zákon o oběhu bankovek a mincí.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
5. 05. 2017
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík získala od renomované britské ratingové agentury Chambers & Partners titul nejlepší právní firmy v Česku. Na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze se 22. května uskuteční konference Law Fit. Předběžné výsledky za první čtvrtletí roku 2017 ukazují, že téměř dvě třetiny všech investic do nemovitostí v rámci regionu střední a východní Evropy v tomto období směřovaly do České republiky.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
5. 05. 2017
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík získala od renomované britské ratingové agentury Chambers & Partners titul nejlepší právní firmy v Česku. Na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze se 22. května uskuteční konference Law Fit. Předběžné výsledky za první čtvrtletí roku 2017 ukazují, že téměř dvě třetiny všech investic do nemovitostí v rámci regionu střední a východní Evropy v tomto období směřovaly do České republiky.

V Brně raději Uber
5. 05. 2017

V Brně raději Uber
5. 05. 2017

Právníci musí změnit svůj vztah k inovacím
4. 05. 2017
Skutečně největší proměna, která právníky čeká, je jejich vztah k inovacím, píše Robert Němec z PRK Partners. V řadě průmyslových firem je modernizace a zdokonalování klíčovou součástí firemní filozofie a kultury. Ve světě řady konzultantských profesí včetně práva je systematické podporování nových myšlenek a jakési univerzální vynalézavosti aktivováno neochotně a teprve tehdy, je-li to nevyhnutelné.

Právníci musí změnit svůj vztah k inovacím
4. 05. 2017
Skutečně největší proměna, která právníky čeká, je jejich vztah k inovacím, píše Robert Němec z PRK Partners. V řadě průmyslových firem je modernizace a zdokonalování klíčovou součástí firemní filozofie a kultury. Ve světě řady konzultantských profesí včetně práva je systematické podporování nových myšlenek a jakési univerzální vynalézavosti aktivováno neochotně a teprve tehdy, je-li to nevyhnutelné.

Fakulta informačních technologií pořádá konferenci na téma umělé inteligence
4. 05. 2017
22. května proběhne na fakultě informačních technologií konference s názvem LAW FIT, která se bude zabývat právními otázkami v souvislosti s umělou inteligenci.

Fakulta informačních technologií pořádá konferenci na téma umělé inteligence
4. 05. 2017
22. května proběhne na fakultě informačních technologií konference s názvem LAW FIT, která se bude zabývat právními otázkami v souvislosti s umělou inteligenci.

Předpis o jednodušším zadávání veřejných zakázek je nominován na Zákon roku
4. 05. 2017
Zadavatelé veřejných zakázek mají od října loňského roku volnější ruce při rozhodování, komu zakázku přiklepnou. Předpis má snížit formalismus a zapracovat do českého práva požadavky Evropské unie. Zákon z dílny ministerstva pro místní rozvoj je nominován v anketě Zákon roku.

Předpis o jednodušším zadávání veřejných zakázek je nominován na Zákon roku
4. 05. 2017
Zadavatelé veřejných zakázek mají od října loňského roku volnější ruce při rozhodování, komu zakázku přiklepnou. Předpis má snížit formalismus a zapracovat do českého práva požadavky Evropské unie. Zákon z dílny ministerstva pro místní rozvoj je nominován v anketě Zákon roku.

Státní rozpočet si na konci dubna pohoršil o 24 miliard. Příliv peněz z EU propadl
3. 05. 2017
Státní rozpočet vykázal na konci dubna přebytek 6,3 miliardy korun.V porovnání s loňským rokem je výsledek horší o více než 24 miliard korun.Hlavní příčinou je podle ministerstva financí propad příjmů.

Státní rozpočet si na konci dubna pohoršil o 24 miliard. Příliv peněz z EU propadl
3. 05. 2017
Státní rozpočet vykázal na konci dubna přebytek 6,3 miliardy korun.V porovnání s loňským rokem je výsledek horší o více než 24 miliard korun.Hlavní příčinou je podle ministerstva financí propad příjmů.

Stát uvolňuje pravidla, na rodinný domek už nebude nutné stavební povolení
3. 05. 2017
Méně administrativy a méně běhání po úřadech.Novela stavebního zákona pomůže hlavně malým stavebníkům.Ti velcí čekají na zcela nový zákon.

Stát uvolňuje pravidla, na rodinný domek už nebude nutné stavební povolení
3. 05. 2017
Méně administrativy a méně běhání po úřadech.Novela stavebního zákona pomůže hlavně malým stavebníkům.Ti velcí čekají na zcela nový zákon.

Co bude dál? Zeman si může sestavit vlastní vládu, nebo udělat premiéra z Babiše
2. 05. 2017
Podáním demise vlády se pomyslný míček politické hry přesune do rukou prezidenta.Miloš Zeman má poměrně široký manévrovací prostor.Jak v minulosti ukázal, dokáže ho využít naplno.

Co bude dál? Zeman si může sestavit vlastní vládu, nebo udělat premiéra z Babiše
2. 05. 2017
Podáním demise vlády se pomyslný míček politické hry přesune do rukou prezidenta.Miloš Zeman má poměrně široký manévrovací prostor.Jak v minulosti ukázal, dokáže ho využít naplno.

Nečinnost ministerstva financí by mohla nabourat běh kontrolního hlášení
2. 05. 2017
Babišův úřad nepřipravil novelu zákona o DPH, aby reagoval na nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.Ústavní soud dal rok času na to, aby zákonodárci mezeru v zákoně napravili, přičemž důležité ustanovení k 1. lednu 2018 zrušil.Ministerstvo nyní hledá nouzové řešení. Chce poslanecký přílepek, ale ví, že to nemusí vyjít.

Nečinnost ministerstva financí by mohla nabourat běh kontrolního hlášení
2. 05. 2017
Babišův úřad nepřipravil novelu zákona o DPH, aby reagoval na nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.Ústavní soud dal rok času na to, aby zákonodárci mezeru v zákoně napravili, přičemž důležité ustanovení k 1. lednu 2018 zrušil.Ministerstvo nyní hledá nouzové řešení. Chce poslanecký přílepek, ale ví, že to nemusí vyjít.

Vozítka segway do historického centra Prahy nepatří, potvrdil rozsudkem soud
2. 05. 2017
Městský soud v Praze zamítl žalobu asociace provozovatelů vozítek segway, kteří se domáhali zrušení opatření magistrátu hlavního Města Prahy o zákazu vjezdu vozítek do historické části města.

Vozítka segway do historického centra Prahy nepatří, potvrdil rozsudkem soud
2. 05. 2017
Městský soud v Praze zamítl žalobu asociace provozovatelů vozítek segway, kteří se domáhali zrušení opatření magistrátu hlavního Města Prahy o zákazu vjezdu vozítek do historické části města.

Vozítka segway do historického centra Prahy nepatří, potvrdil rozsudkem soud
2. 05. 2017
Městský soud v Praze zamítl žalobu asociace provozovatelů vozítek segway, kteří se domáhali zrušení opatření magistrátu hlavního Města Prahy o zákazu vjezdu vozítek do historické části města.

Úřad zavřel kvůli smrtelnému úrazu stavbu a následně do haly zateklo. Stát to odškodní 30 miliony
29. 04. 2017
Inspektorát práce kvůli smrtelnému úrazu dělníka přikázal zastavit opravu střechy haly s hutním materiálem. Do haly následně kvůli nedokončené střeše zateklo a majitel si vyčíslil škodu na 30 milionů korun. Soud řekl, že za škodu může nezákonným rozhodnutím o vyklizení staveniště inspektorát.

Úřad zavřel kvůli smrtelnému úrazu stavbu a následně do haly zateklo. Stát to odškodní 30 miliony
29. 04. 2017
Inspektorát práce kvůli smrtelnému úrazu dělníka přikázal zastavit opravu střechy haly s hutním materiálem. Do haly následně kvůli nedokončené střeše zateklo a majitel si vyčíslil škodu na 30 milionů korun. Soud řekl, že za škodu může nezákonným rozhodnutím o vyklizení staveniště inspektorát.

Úřad zavřel kvůli smrtelnému úrazu stavbu a následně do haly zateklo. Stát to odškodní 30 miliony
29. 04. 2017
Inspektorát práce kvůli smrtelnému úrazu dělníka přikázal zastavit opravu střechy haly s hutním materiálem. Do haly následně kvůli nedokončené střeše zateklo a majitel si vyčíslil škodu na 30 milionů korun. Soud řekl, že za škodu může nezákonným rozhodnutím o vyklizení staveniště inspektorát.

Novou jihočeskou hejtmankou se stala Ivana Stráská, kraj povede nová koalice
28. 04. 2017
Jiří Zimola z ČSSD skončil v čele Jihočeského kraje.Na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu, které svolala opozice, rezignoval na svůj post.Novou hejtmankou se stala náměstkyně Ivana Stráská a sociální demokraté se tak udrží u moci i nadále.Samotný Zimola chce kandidovat do Poslanecké sněmovny, čeká ale na to, jestli získá souhlas vedení ČSSD.

Novou jihočeskou hejtmankou se stala Ivana Stráská, kraj povede nová koalice
28. 04. 2017
Jiří Zimola z ČSSD skončil v čele Jihočeského kraje.Na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu, které svolala opozice, rezignoval na svůj post.Novou hejtmankou se stala náměstkyně Ivana Stráská a sociální demokraté se tak udrží u moci i nadále.Samotný Zimola chce kandidovat do Poslanecké sněmovny, čeká ale na to, jestli získá souhlas vedení ČSSD.

Novou jihočeskou hejtmankou se stala Ivana Stráská, kraj povede nová koalice
28. 04. 2017
Jiří Zimola z ČSSD skončil v čele Jihočeského kraje.Na čtvrtečním mimořádném zastupitelstvu, které svolala opozice, rezignoval na svůj post.Novou hejtmankou se stala náměstkyně Ivana Stráská a sociální demokraté se tak udrží u moci i nadále.Samotný Zimola chce kandidovat do Poslanecké sněmovny, čeká ale na to, jestli získá souhlas vedení ČSSD.

Podnikoví právníci se mění. Učí se byznys a mnohem častěji míří do vedení
28. 04. 2017
Role podnikových právníků kvůli přibývajícím zákonům roste.Vedle práva musí rozumět také podnikání firmy, pro kterou pracují, shodují se vítězové soutěže Podnikový právník roku 2017.Firemní právníci se také začínají častěji dostávat i do vedení.

Podnikoví právníci se mění. Učí se byznys a mnohem častěji míří do vedení
28. 04. 2017
Role podnikových právníků kvůli přibývajícím zákonům roste.Vedle práva musí rozumět také podnikání firmy, pro kterou pracují, shodují se vítězové soutěže Podnikový právník roku 2017.Firemní právníci se také začínají častěji dostávat i do vedení.

Podnikoví právníci se mění. Učí se byznys a mnohem častěji míří do vedení
28. 04. 2017
Role podnikových právníků kvůli přibývajícím zákonům roste.Vedle práva musí rozumět také podnikání firmy, pro kterou pracují, shodují se vítězové soutěže Podnikový právník roku 2017.Firemní právníci se také začínají častěji dostávat i do vedení.

Dokážeme chránit před špionáží?
27. 04. 2017
V členských státech EU existují významné kvalitativní rozdíly v ochraně obchodního tajemství, což podle advokátky Jaroslavy Kračúnové představuje významnou brzdu přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti inovací.Právě proto spatřila světlo světa směrnice o ochraně know-how a obchodního tajemství.Ta nejpozději od června 2018 sjednotí v rámci EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska minimální standard ochrany obchodního tajemství před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, včetně náhrady škody.

Dokážeme chránit před špionáží?
27. 04. 2017
V členských státech EU existují významné kvalitativní rozdíly v ochraně obchodního tajemství, což podle advokátky Jaroslavy Kračúnové představuje významnou brzdu přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti inovací.Právě proto spatřila světlo světa směrnice o ochraně know-how a obchodního tajemství.Ta nejpozději od června 2018 sjednotí v rámci EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska minimální standard ochrany obchodního tajemství před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, včetně náhrady škody.

Dokážeme chránit před špionáží?
27. 04. 2017
V členských státech EU existují významné kvalitativní rozdíly v ochraně obchodního tajemství, což podle advokátky Jaroslavy Kračúnové představuje významnou brzdu přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti inovací.Právě proto spatřila světlo světa směrnice o ochraně know-how a obchodního tajemství.Ta nejpozději od června 2018 sjednotí v rámci EU, Islandu, Norska a Lichtenštejnska minimální standard ochrany obchodního tajemství před neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním, včetně náhrady škody.

Sestřičky nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, rozhodli poslanci
27. 04. 2017
Sněmovna schválila novelu zákona o nelékařských povoláních. Zdravotním sestrám by tak mohla pro výkon povolání stačit střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy.Změna se bude týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují.Čínské léčitelství bude nově oficiální zdravotnická odbornost.

Sestřičky nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, rozhodli poslanci
27. 04. 2017
Sněmovna schválila novelu zákona o nelékařských povoláních. Zdravotním sestrám by tak mohla pro výkon povolání stačit střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy.Změna se bude týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují.Čínské léčitelství bude nově oficiální zdravotnická odbornost.

Sestřičky nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, rozhodli poslanci
27. 04. 2017
Sněmovna schválila novelu zákona o nelékařských povoláních. Zdravotním sestrám by tak mohla pro výkon povolání stačit střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy.Změna se bude týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují.Čínské léčitelství bude nově oficiální zdravotnická odbornost.

Do finále ankety Zákon roku se probojovala ochrana byznysu i otevřená data
27. 04. 2017
Veřejnost má už poosmé možnost vybrat zákon s nejlepším dopadem na podnikatelské prostředí.Cílem ankety Zákon roku je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů a jejich dopadu v České republice.Odborníky v nominační radě Zákona roku zaujala směrnice na ochranu know-how a obchodního tajemství i novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Do finále ankety Zákon roku se probojovala ochrana byznysu i otevřená data
27. 04. 2017
Veřejnost má už poosmé možnost vybrat zákon s nejlepším dopadem na podnikatelské prostředí.Cílem ankety Zákon roku je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů a jejich dopadu v České republice.Odborníky v nominační radě Zákona roku zaujala směrnice na ochranu know-how a obchodního tajemství i novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Do finále ankety Zákon roku se probojovala ochrana byznysu i otevřená data
27. 04. 2017
Veřejnost má už poosmé možnost vybrat zákon s nejlepším dopadem na podnikatelské prostředí.Cílem ankety Zákon roku je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů a jejich dopadu v České republice.Odborníky v nominační radě Zákona roku zaujala směrnice na ochranu know-how a obchodního tajemství i novela zákona o svobodném přístupu k informacím.

Středočeští zastupitelé nechali Drábové krajský mandát navzdory dopisu od Chovance
26. 04. 2017
Středočeští zastupitelé nechali krajský mandát Daně Drábové, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.Zánik jejího mandátu tak zřejmě vysloví ministr vnitra. Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem vnitra nesouhlasí a chce, aby se celým sporem zabýval soud.

Středočeští zastupitelé nechali Drábové krajský mandát navzdory dopisu od Chovance
26. 04. 2017
Středočeští zastupitelé nechali krajský mandát Daně Drábové, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.Zánik jejího mandátu tak zřejmě vysloví ministr vnitra. Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem vnitra nesouhlasí a chce, aby se celým sporem zabýval soud.

Středočeští zastupitelé nechali Drábové krajský mandát navzdory dopisu od Chovance
26. 04. 2017
Středočeští zastupitelé nechali krajský mandát Daně Drábové, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.Zánik jejího mandátu tak zřejmě vysloví ministr vnitra. Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem vnitra nesouhlasí a chce, aby se celým sporem zabýval soud.

Zákony na franšízing zapomněly, Evropský parlament to teď chce změnit
26. 04. 2017
V Česku podobně jako v drtivé většině zemí Evropské unie neexistuje zákon, který by řešil, jak má vypadat franšízingová smlouva.Podle studie Evropského parlamentu to rozvoj franšízingového podnikání brzdí.Měla by tak vzniknout směrnice, která by franšízing svázala pevnými pravidly.

Zákony na franšízing zapomněly, Evropský parlament to teď chce změnit
26. 04. 2017
V Česku podobně jako v drtivé většině zemí Evropské unie neexistuje zákon, který by řešil, jak má vypadat franšízingová smlouva.Podle studie Evropského parlamentu to rozvoj franšízingového podnikání brzdí.Měla by tak vzniknout směrnice, která by franšízing svázala pevnými pravidly.

Zákony na franšízing zapomněly, Evropský parlament to teď chce změnit
26. 04. 2017
V Česku podobně jako v drtivé většině zemí Evropské unie neexistuje zákon, který by řešil, jak má vypadat franšízingová smlouva.Podle studie Evropského parlamentu to rozvoj franšízingového podnikání brzdí.Měla by tak vzniknout směrnice, která by franšízing svázala pevnými pravidly.

Politické strany bojují s novými pravidly, která limitují cenu kampaní
25. 04. 2017
Strany mohou nově utratit za kampaň před poslaneckými volbami maximálně 90 milionů korun.Pravidla schválená vloni však politiky matou natolik, že se radí s právníky, aby neudělali chyby.Bojí se až dvoumilionových pokut.

Politické strany bojují s novými pravidly, která limitují cenu kampaní
25. 04. 2017
Strany mohou nově utratit za kampaň před poslaneckými volbami maximálně 90 milionů korun.Pravidla schválená vloni však politiky matou natolik, že se radí s právníky, aby neudělali chyby.Bojí se až dvoumilionových pokut.

Politické strany bojují s novými pravidly, která limitují cenu kampaní
25. 04. 2017
Strany mohou nově utratit za kampaň před poslaneckými volbami maximálně 90 milionů korun.Pravidla schválená vloni však politiky matou natolik, že se radí s právníky, aby neudělali chyby.Bojí se až dvoumilionových pokut.

Daňová správa prověřuje korunové dluhopisy, šetření je zapovězeno i premiérovi
24. 04. 2017
Daňová správa analyzovala seznam více než pěti set privátních emitentů, tvrdí její šéf. Premiér Bohuslav Sobotka nicméně nemůže očekávat konkrétní informace o kontrolách.Metodiku k prověřování dluhopisů, vyžádanou rozpočtovým výborem, finanční správa dodá.

Daňová správa prověřuje korunové dluhopisy, šetření je zapovězeno i premiérovi
24. 04. 2017
Daňová správa analyzovala seznam více než pěti set privátních emitentů, tvrdí její šéf. Premiér Bohuslav Sobotka nicméně nemůže očekávat konkrétní informace o kontrolách.Metodiku k prověřování dluhopisů, vyžádanou rozpočtovým výborem, finanční správa dodá.

Modrá velryba? Milan Chovanec bude žádat o důkazy policejního prezidenta
24. 04. 2017
Ministr vnitra Milan Chovanec řekl, že důkazy existence hry Modrá velryba, která měla ohrožovat životy dětí, bude požadovat od policie.

Modrá velryba? Milan Chovanec bude žádat o důkazy policejního prezidenta
24. 04. 2017
Ministr vnitra Milan Chovanec řekl, že důkazy existence hry Modrá velryba, která měla ohrožovat životy dětí, bude požadovat od policie.

Nejlepší podnikové právníky má ČEZ, Kooperativa a Česká pošta
21. 04. 2017
Unie podnikových právníků ocenila nejlepší firemní právníky pro rok 2017.

Nejlepší podnikové právníky má ČEZ, Kooperativa a Česká pošta
21. 04. 2017
Unie podnikových právníků ocenila nejlepší firemní právníky pro rok 2017.

ÚS: Změny soudkyně v kauze zneužití Vojenského zpravodajství je legální
20. 04. 2017
Ústavní soud rozhodl, že odebrání případu Heleně Králové, která dvakrát obviněné zprostila obžaloby, bylo důvodné a o případu bude rozhodovat soudkyně Pavla Hájková.

ÚS: Změny soudkyně v kauze zneužití Vojenského zpravodajství je legální
20. 04. 2017
Ústavní soud rozhodl, že odebrání případu Heleně Králové, která dvakrát obviněné zprostila obžaloby, bylo důvodné a o případu bude rozhodovat soudkyně Pavla Hájková.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky nad Nečesaným. Případ má řešit jiný soudce
19. 04. 2017
Předchozí rozsudky, které poslaly třiadvacetiletého Lukáše Nečesaného za brutální napadení kadeřnice v Hořicích na 13 let do vězení, už neplatí. Nejvyšší soud zrušil jak rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, tak jeho potvrzení Vrchním soudem v Praze.Případ se už potřetí vrací do Hradce Králové, Nejvyšší soud však tentokrát nařizuje, aby ho soudil senát v novém složení.Případ by tak měl dostat k posouzení někdo jiný než soudce Jiří Vacek, který už Nečesaného poslal dvakrát za mříže.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky nad Nečesaným. Případ má řešit jiný soudce
19. 04. 2017
Předchozí rozsudky, které poslaly třiadvacetiletého Lukáše Nečesaného za brutální napadení kadeřnice v Hořicích na 13 let do vězení, už neplatí. Nejvyšší soud zrušil jak rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, tak jeho potvrzení Vrchním soudem v Praze.Případ se už potřetí vrací do Hradce Králové, Nejvyšší soud však tentokrát nařizuje, aby ho soudil senát v novém složení.Případ by tak měl dostat k posouzení někdo jiný než soudce Jiří Vacek, který už Nečesaného poslal dvakrát za mříže.

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?
19. 04. 2017
Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců nesouhlasí s tím, že EET je ve finále ankety Zákon roku. Nejde podle něj o otázku, zda takové opatření má, či nemá být součástí našeho právního řádu. Jde ale o kvalitu, jednoznačnost a nespornost daného zákona. Vadí mu například "smrtící sankce" zákona, tedy uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu podnikání.

Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?
19. 04. 2017
Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců nesouhlasí s tím, že EET je ve finále ankety Zákon roku. Nejde podle něj o otázku, zda takové opatření má, či nemá být součástí našeho právního řádu. Jde ale o kvalitu, jednoznačnost a nespornost daného zákona. Vadí mu například "smrtící sankce" zákona, tedy uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu podnikání.

Zákon o elektronické evidenci tržeb je podle nominační rady Zákona roku moderní
19. 04. 2017
Ministr financí Andrej Babiš plánuje další úlevy elektronické evidence tržeb, například pro spolky. Evidence se přitom může stát Zákonem roku. V anketě pořádané společností Deloitte Legal se totiž dostala mezi šestici finalistů. O vítězi teď rozhodne hlasování veřejnosti.

Zákon o elektronické evidenci tržeb je podle nominační rady Zákona roku moderní
19. 04. 2017
Ministr financí Andrej Babiš plánuje další úlevy elektronické evidence tržeb, například pro spolky. Evidence se přitom může stát Zákonem roku. V anketě pořádané společností Deloitte Legal se totiž dostala mezi šestici finalistů. O vítězi teď rozhodne hlasování veřejnosti.

Evidence tržeb může být Zákonem roku
13. 04. 2017
Veřejnost má už poosmé možnost vybrat zákon s nejlepším dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety Zákon roku je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů a jejich dopadu v České republice. Největší diskusi mezi odborníky v nominační radě Zákona roku vyvolala elektronická evidence tržeb.

Hospodářská komora připravuje web, který firmy upozorní na povinnosti
12. 04. 2017
Podnikatelé nemají šanci se v "džungli" pravidel orientovat, tvrdí Hospodářská komora.Proto pro ně připravuje elektronický systém, který by jim měl pomoci.Skupina poslanců teď ve sněmovně předkládá návrh novelizace zákona o Hospodářské komoře, která spuštění systému umožní.Mezi předkladateli je ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš nebo vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Úspěšnost vymáhání dluhů v Česku klesá. Ubývá i zájemců o profesi exekutora
12. 04. 2017
Polovina dlužníků řeší čtyři a více exekucí. Nemají šanci dluhy nikdy splatit.Rostoucí počet mnohonásobných dlužníků snižuje vymahatelnost dluhů.Jen loni rezignovalo 14 exekutorů. O profesi klesá zájem i kvůli snižování odměn.

Inovace jako základ úspěchu
12. 04. 2017
Podle advokáta Miroslava Dubovského jsou klienti stále sofistikovanější a od právníka čekají spíše roli průvodce.Klientské rozpočty na právní služby jsou často velmi nízké a jejich časové limity pro dodání jsou pak podle Dubovského někdy téměř nereálné.Některé právní firmy proto sází na nové technologie a inovace pracovních postupů.

Vláda kvůli kybernetické ochraně změní rozpočet. Letos na ni dá přes 200 milionů
11. 04. 2017
Rozpočet České republiky se letos rozroste o jednu položku.Vláda hodlá reagovat na plánovaný vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a vytvoří pro něj novou kapitolu.Bude v ní na tento rok přes 213 milionů korun.

Starým občanským průkazům hrozí konec, co navíc nabízejí ty s čipem?
11. 04. 2017
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o občanských průkazech a nyní putuje do Senátu. Úprava počítá se zavedením občanských průkazů s elektronickým čipem.

Kariérní řád učitelů prošel sněmovnou. Dobrý učitel s atestací si vydělá více
10. 04. 2017
Od září by měl platit kariérní řád učitelů, v pátek ho schválili poslanci.Ten učitele rozdělí do tří kategorií, na lepší plat tak mohou dosáhnout rychleji než při současném odměňování podle odučených let. Na druhou kategorii dosáhnou po přezkoušení komisí a dvouleté praxi, po dalších sedmi se mohou ti nejlepší pokusit o vstup do třetí kategorie.Ministerstvo školství věří, že tak přiláká do škol mladé kvalitní učitele a profesi zatraktivní. Někteří učitelé se ale obávají zbytečné administrativy.

Cizinci budou muset řízení o povolení k pobytu brát vážně, jinak hrozí jeho zastavení
10. 04. 2017
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o pobytu cizinců, který počítá se zastavením řízení o povolení k pobytu v případech, kdy cizinci lžou, předkládají falešné doklady, či se včas neomluví za neúčast z vážných důvodů.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
7. 04. 2017
Radim Kotlaba přechází do KPMG Legal. Mezinárodní ocenění získal Kinstellar. Vznikla kancelář Karo, Lašmanský & Partners.

Advokáti na vlnách datové analýzy
7. 04. 2017
S analýzou dat pracují už tři čtvrtiny tuzemských společností. Bránit by se jí neměly ani advokátní kanceláře. Pouhé využívání softwarů pro práci s dokumenty už dnes žádnou výraznou konkurenční výhodu neposkytuje.

Čeští kněží nejsou svatější než ti v Americe a Irsku, říká kněz a církevní soudce
7. 04. 2017
Kněz Stanislav Přibyl působí jako církevní soudce Metropolitního soudu v Praze. Většinu případů, které se mu dostanou na stůl, tvoří manželské kauzy. Součástí jeho práce jsou i prohřešky duchovních. Ty ale většinou podle Přibyla řeší mimosoudní proces. Tvrdí také, že jsou mezi lidmi ohledně zpovědního tajemství rozšířena poměrně velká klišé.

Rozchod ve světě start-upů
6. 04. 2017
Advokátka Iva Baranová stojí za názorem, že již u zakládání činnosti start-upu je třeba myslet na případný rozchod investora a firmy.

Osud hejtmana Zimoly je v rukou ANO. To ho chce kvůli aféře s chatou potopit
6. 04. 2017
Nejúspěšnějšímu hejtmanovi za ČSSD Jiřímu Zimolovi hrozí politický pád, proti němu se staví i hnutí ANO, které s ním vládne.Sám Zimola v rozhovoru pro HN připustil, že zvažuje setrvání ve své funkci.Jasno by mělo být do měsíce, kdy se patrně sejde mimořádné zastupitelstvo.

ČSSD a lidovci chtějí snížit pojistné na sociální zabezpečení rodičům více dětí
6. 04. 2017
To, jak vysoké pojistné na sociální zabezpečení budou lidé odvádět, by v budoucnu mohlo záviset na počtu dětí.Sociální demokraté a lidovci by ve středu ve vládě měli navzdory ANO odhlasovat nulovou sazbu pro jednoho z rodičů čtyř a více dětí. Bezdětní a matky či otcové jedináčků by dál odváděli 6,5 procenta.Státní rozpočet by novinka přišla na 3,8 miliardy ročně.

Předmanželských smluv přibývá. Loni ji v Česku podepsalo skoro deset tisíc párů
6. 04. 2017
Počet dohod o rozdělení majetku v manželství v Česku roste. Loni uzavřela manželskou smlouvu pětina párů. Výhodné jsou pro podnikatele nebo bohaté, problémem mohou být pro ženy v domácnosti.

Evropský soud pro lidská práva přiznal rekordní odškodnění za regulaci nájmů
5. 04. 2017
Evropský soud pro lidská práva přiznal za regulaci nájmů v letech 2002-2004 vyšší odškodnění, než dosud přiznávaly české soudy.Šanci na úspěch mají i majitelé bytů, kteří se dosud nesoudili.Ministerstvo spravedlnosti může ještě zažádat o nové projednání případu.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - pět let poté
4. 04. 2017
Dne 14. března 2017 se v historických prostorách Vlasteneckého sálu Karolina v Praze konala konference „Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - pět let poté“, kterou uspořádala Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod záštitou advokátní kanceláře Kinstellar, s. r. o. Konference se konala za velkého zájmu odborné veřejnosti, což dokládá aktivní participace mnoha významných představitelů trestněprávní nauky a odborníků z praxe.

Kožešinové farmy končit nemusí, stačí jim certifikát, navrhují poslanci ANO
4. 04. 2017
Poslanci za ANO chtějí vpravit do zákona zakazujícího kožešinové farmy zásadní změnu.Povolila by současným farmářům pokračovat v podnikání a byznys by uzavřela pro ostatní.Podle předkladatelů zákona je to protiústavní.

Ženy dostávaly za stejnou práci nižší plat, odhalila inspekce. A to i u policie
4. 04. 2017
Inspekce práce loni zkontrolovala 34 zaměstnavatelů a zjistila, že čtyři z nich při odměňování diskriminovali ženy. Chybovala restaurace, pekárna, dodavatel autodílů a městská policie.Jde o výsledky vůbec prvních kontrol zaměřených specificky na nespravedlivé rozdíly v platech žen a mužů.

Potřebujeme "robotí" právo? Legislativa pro umělou inteligenci je v jednání
4. 04. 2017
Evropská unie potřebuje legislativu pro roboty, shodli se v půlce února europoslanci. Schválili usnesení, kterým vyzvali Evropskou komisi k předložení pravidel, která by v budoucnu upravila například to, kdo ponese odpovědnost za škodu způsobenou roboty, jaké bude právní postavení robotů nebo jak by měli být kontrolováni.

Soudce, který musel dojíždět, odškodné nedostane. Měl si ho lépe rozvrhnout
3. 04. 2017
Brněnský soudce Miroslav Novák nedostane půl milionu korun odškodného, které si nárokoval za dojíždění na pobočku v Jihlavě.Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 2, u nějž požadoval za nezákonné dojíždění 4,5 milionu korun, které posléze snížil na půl milionu."Je na každém, aby škodám předcházel. Mohl si rozvrhnout pobyt v Jihlavě a Brně tak, aby si škody minimalizoval," uvedl soudce Petr Voleman.

Youtuber před soudem aneb Pomluvy ve zveřejněných videích se nevyplácí
3. 04. 2017
Okresní soud udělil podmínku Youtuberovi, který sprostě urážel psycholožku za poskytování dle jeho slov předražených terapií.

Naslouchejme svým klientům
31. 03. 2017
Vidět věci v širších souvislostech je podle advokáta Jaroslava Havla základním předpokladem úspěchu každé inovace. Kdo chce být inovativní, vymýšlet nová řešení a přesně cílené produkty, měl by podle něj především znát potřeby klientů. Pro dlouhodobý firemní rozvoj je klíčové, nakolik se podaří nový nápad dotáhnout do konce.

Nová úprava jako cesta za lepší prevencí sexuálně motivovaných trestných činů
31. 03. 2017
V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákona o specifických zdravotních službách, která mimo jiné upravuje i kastraci. Jednou z novinek má být snížení věkové hranice pro tento operativní zákrok z dosavadních 25 let na 21 let.

Počet nových exekucí loni klesl, přesto je Čechů s nevymahatelnými dluhy více
30. 03. 2017
Exekutoři loni zahájili nejméně exekucí od roku 2008 - počet případů klesl na 680 tisíc.V Česku nyní běží 4,68 milionu exekucí - naprostá většina z toho připadá na domácnosti, na firmy jen 230 tisíc.Podle exekutorské komory stále narůstá počet lidí, jejichž dluhy jsou nevymahatelné, chce proto zavést systémové změny.

Ministerstvo financí: Banky a advokáti by měli poskytovat více citlivých dat
30. 03. 2017
Ministerstvo financí připravilo novelu daňového řádu, podle níž budou muset například banky nebo daňoví poradci poskytovat správci daně nové citlivé informace. Novela už od počátku vyvolala kritiku napříč odbornou veřejností. Podle České advokátní komory změny prolamují mlčenlivost, kterou advokátům ukládá zákon. Ministerstvo s kritikou nesouhlasí.

Datová analytika a ochrana osobních údajů
29. 03. 2017
Příchod nového regulatorního nařízení pod zkratkou GDPR představuje výzvu pro pokročilé využití datové analytiky a velkých dat.

Pozvánka na seminář z oblasti Compliance s přednášejícím Stanislavem Kadečkou
29. 03. 2017
Unie podnikových právníků ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB pořádají 4. dubna seminář na téma „Nový zákon o přestupcích: Rekodifikace správního trestání“.

Bývalý šéf akademie věd Jiří Drahoš potvrdil, že ve volbách zabojuje o Hrad
29. 03. 2017
"Hlavním důvodem mé kandidatury jsou mé obavy o osud novodobé české demokracie. Není mi lhostejný nárůst extremismu a populismu a jisté občanské apatie vůči základním demokratickým hodnotám," řekl Jiří Drahoš.Navzdory zatím neoficiální podpoře politiků napříč stranami se Drahoš nechce stát kandidátem některé ze stran.V úvodní řeči vyzdvihl to, že nikdy nebyl členem žádné ze stran.

Alkohol v krvi není automatický důvod pro vyhazov, zbytkový lze tolerovat
29. 03. 2017
V zaměstnání se alkohol pít nesmí.Zákoník práce ale zakazuje zaměstnancům i to, aby pod vlivem alkoholu do práce přišli.Ke zbytkovému alkoholu jsou soudy někdy tolerantní, zkoumají přitom třeba, jestli pracovník pod vlivem něco pokazil.

Datové schránky zůstanou Kellnerovi za starých podmínek, shodil tendr České pošty
28. 03. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendr České pošty na nového generálního dodavatele Informačního systému datových schránek.Soutěž "shodila" Kellnerova O2, která přitom měla největší šanci ji vyhrát, neměla už žádné konkurenty.Systém datových schránek tak zvolna směřuje ke stejnému řešení jako dálniční mýto - stát si bude muset ponechat současného dodavatele, žádného jiného už není schopen vysoutěžit.

Podle nové metodiky čekají na insolvenční správce pokuty ve výši 5 milionů korun
28. 03. 2017
Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nová pravidla sankcí pro insolvenční správce. Od března se mohou za delikty dočkat mnohonásobně vyšších pokut, než dosud bylo zvykem. Největší dopady lze však očekávat až začátkem června, kdy ministerstvo bude moct za správní delikt udělit sankci ve výši až 5 milionů.

Soudce, který musel dojíždět, vzal většinu žaloby zpět, nechce zatěžovat rozpočet
27. 03. 2017
Miroslav Novák, soudce Krajského soudu v Brně, po státu požadoval přes 4,5 milionu korun za to, že byl nezákonně přeložen na pobočku soudu v Jihlavě, a musel tak dojíždět.Teď ale vzal většinu své žaloby zpět. "Nechce zbytečně zatěžovat státní rozpočet," uvedl jeho advokát.

ÚS: Soudní schválení dohody rodičů o péči a výživě po rozvodu není protiústavní
27. 03. 2017
Ústavní soud ve svém nálezu rozhodl o podmíněnosti dohody o péči a výživě po rozvodu. V průběhu řízení o nezletilou dceru manželů v Jičíně bylo namítnuto, že dohoda je protiústavní. To ale Ústavní soud vylučuje.

Neziskovky se bojí Pelikánova zákona, který je má rozdělit do dvou skupin
24. 03. 2017
Podle připravovaného zákona budou moci získat neziskové organizace status veřejné prospěšnosti.Mnohé organizace s takovým zákonem nesouhlasí, a proto se dopisem obrátily na premiéra Sobotku.Neziskovky argumentují tím, že i bez statusu jsou už dnes maximálně transparentní.

Kdo neochrání osobní data, může zaplatit přes půl miliardy, upozorňuje právník
24. 03. 2017
Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů dopadne na každého, kdo zpracovává osobní data. Účinné bude od května 2018. Pokud se na něj firmy nestihnou připravit, hrozí jim pokuta 20 milionů eur nebo až čtyři procenta z obratu.

Senátoři chtějí přísnější registr smluv a hodlají odstranit poslanecké výjimky
23. 03. 2017
Senátoři chtějí poslancům vrátit "okleštěný" návrh zákona o registru smluv.Vydavatelství Economia uspořádalo na dané téma panelovou diskusi.Zastánci výjimek říkají, že pro některé státní nebo městské firmy by povinnost zveřejňovat smlouvy znamenala ztrátu konkurenceschopnosti.

Podle nového stavebního zákona stále velkým stavbám jediné povolení nepomůže
23. 03. 2017
Jedním z hlavních bodů novely je spojení procesů územního řízení, stavebního povolení a řízení o vlivu na životní prostředí do jednoho společného procesu. Novela stavebního zákona míří do třetího čtení ve sněmovně.Stavebnictví to nezrychlí, říkají kritici.

Několik pozitivních bankovních vět
22. 03. 2017
Trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů se razantně pročišťuje. O licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů požádalo do konce zákonné lhůty 108 subjektů. O licenci zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů něco přes 300 subjektů.

Karlovarská losovačka znovu u soudu. Město chtělo peníze, musí samo platit
22. 03. 2017
Karlovy Vary zažalovaly konsorcium firem Baustav, Syner a Metrostav kvůli multifunkční hale, kterou pro město stavěly. Město věří, že stavba byla výrazně předražená, a chce po dodavatelích uhradit rozdíl mezi náklady na stavbu a její tržní cenou. Krajský soud v Plzni žalobu zamítl a nařídil městu uhradit soudní náklady ve výši 20 milionů korun.

Tři firmy v jedné kanceláři aneb při coworkingu se dá sdílet i pracovní stůl
22. 03. 2017
Provozování coworkingu je spojeno s organizačními, právními a daňovými povinnostmi.První věcí, kterou je třeba řádně promyslet, je, pro koho coworking bude, jaká je cílová skupina.Vyžaduje-li projekt lidi na plný úvazek, uzavírá se pracovní smlouva.Pokud stačí pokrýt potřeby chodu pomocí studentů, stačí dohoda o provedení práce.

Zaorálek: Volný pohyb osob za prací v Evropské unii musíme mít pod kontrolou
21. 03. 2017
Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce kontrolu volného pohybu za prací v rámci EU.Svoboda jít pracovat do jiné země EU je přitom jednou z hlavních priorit Česka, bez ohledu na to, jaká strana zrovna byla u moci.Podle Zaorálka toto právo zašlo příliš daleko, a když se přestěhují velké počty lidí, vyvolává to nesouhlas země, do které přišli.

Obnovením trestu smrti se podle Junckera Turecku uzavřou dveře do Evropské unie
21. 03. 2017
Turecký parlament má dle prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana jednat po dubnovém referendu o posílení prezidentských pravomocí o obnovení trestu smrti. EU se k podobnému jednání staví negativně.

Úřednice poslala do exekuce advokátku místo strojíren. Ty odškodnění nedostanou
20. 03. 2017
Teprve po osmi letech to má advokátka Jarmila Veselá černé na bílém: nemusí hradit osmnáctimilionovou škodu, kterou po ní požadovala firma Finaspol za zmařený obchod.Celé soudní martyrium začalo stěží uvěřitelnou chybou soudní úřednice a exekutora, kteří omylem místo strojíren poslali do exekuce jejich konkurzní správkyni. V důsledku toho zkrachoval Finaspolu investiční záměr.Přestože soud uznal, že jednoznačným viníkem je stát, nemusí ani on sám škodu platit.

Pochybení Komory během kárného řízení? Advokát by měl žádat odškodnění po ní
20. 03. 2017
Nálezem se Ústavní soud vyjádřil k případu advokáta, který po státu požadoval odškodnění za tříleté kárné řízení vedené Českou advokátní komorou. Skutečnost, která stála za zahájením řízení se podle ČAK nestala, tudíž řízení bylo neopodstatněné.

Trestní odpovědnost korporací: Jak by měla vypadat prevence u společností?
17. 03. 2017
Zhruba trojnásobně narostl od prosince počet trestných činů, za něž hrozí právnickým osobám stíhání. Ruku v ruce s tím roste i tlak na prevenci. Jak na ni, radili na lednovém semináři měsíčníku Právní rádce experti z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.

Češi zabředají do exekucí, šance na otočení tohoto trendu je minimální
15. 03. 2017
Přibývá zbytečných exekucí, u kterých je od začátku jasné, že nevynesou ani korunu.Na vině jsou zákony i konkurence mezi exekutory.Změnu měla přinést novela exekučního řádu, která ovšem narazila v parlamentu.

Zapírat únik dat vyjde podniky draho. Zaplatí za to i stamiliony, varuje Ivana Janů
15. 03. 2017
Blíží se nařízení s tajemnou zkratkou GDPR, které firmám nařizuje střežit citlivé údaje. Pokud si firma data neochrání, může zaplatit tučnou pokutu, varuje vrchní ochránkyně osobních údajů Ivana Janů. Sankce by mohla být až 20 milionů eur nebo čtyři procenta z obratu firmy. Už teď je jasné, že se nařízení dotkne téměř všech firem podobně jako EET.

Pokud firmy nezačnou chránit svoje data, zaplatí až půl miliardy. Blíží se nové nařízení
15. 03. 2017
České úřady a firmy se musí připravit na přísnější pravidla ochrany osobních údajů zaměstnanců a klientů, která přináší nové evropské nařízení. To bude účinné až v květnu 2018. Podle odborníků ale mají firmy s přípravou začít už teď, aby nová pravidla splnily a vyhnuly se vysokým pokutám přesahujícím až půl miliardy korun.Největší novinkou je zřízení funkce pověřenců ochrany dat, jichž budou české firmy a úřady potřebovat až několik tisíc.

Jednostranné navyšování autorských poplatků Senát zavrhl, mohou růst o inflaci
14. 03. 2017
Senát schválil novelu autorského zákona beze změny. To znamená, že autorské poplatky nebudou moct být navyšovány z libovůle správců autorských práv.

O kuřácích ve vlastní firmě by podnikatel měl mít přehled, pomohou čipové karty
13. 03. 2017
Obejít se celý pracovní den bez cigarety je pro někoho velice obtížné. Dobrým řešením pro evidenci kuřáckých přestávek jsou čipové karty.Některé podniky zavádějí výjimky pro kouření elektronických cigaret.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
10. 03. 2017
Advokátní kancelář Taylor Wessing radila společnosti Warimpex s odprodejem hotelů thajskému investorovi, společnosti U City.Právní firma Dentons rozšířila svou působnost v Saúdské Arábii.Součástí týmu advokátní kanceláře Legalité se stali partneři Miroslav Uřičař a Markéta Hrabáková.

Nový hazardní zákon udělal podle právníka Sazky z Česka pokusnou laboratoř
10. 03. 2017
Od ledna platí pro český hazard nová, liberální pravidla. Podle právníka Jana Chudoby ze Sazky je takový model v Evropě ojedinělý. Ostatní státy Evropské unie by se tak podle něj v tuzemsku mohly učit.

Česko nakonec podpoří nová evropská pravidla pro danění velkých firem
9. 03. 2017
Česko podle informací HN změní názor a přestane odmítat nová celoevropská pravidla pro danění velkých firem. Ministerstvo financí bylo nejdřív proti, teď ale přišlo s novým stanoviskem. Podle odborné studie by Česko v případě, že návrh začne platit, vybralo na firemní dani o šest miliard korun ročně navíc.

Konec právníků z britských zámků
9. 03. 2017
Britské právní kanceláře zaměřené na realitní byznys převálcovala malá inovativní parta z Mansfieldu a změnila práci právníků na ostrovech. Revoluční změnu přinesl elektronický spis. Ukázalo se, že do budoucna porostou pouze zavedené a inovativní kanceláře na úkor těch ostatních.

Do tří let bez dluhů. Ministerstvo spravedlnosti mění pravidla osobního bankrotu
9. 03. 2017
Vláda schválila změnu, která lidem umožní snáze dosáhnout na oddlužení. Podruhé o něj ale budou moci žádat až za 10 let.Pokud se dlužník bude chtít splácení vyhnout, i když by na to peníze měl, soud mu návrh na oddlužení zamítne.

Janeček jde před poslance kvůli korunovým dluhopisům, Babiše prý nepotopí
8. 03. 2017
Sněmovní finanční výbor si na středu předvolal šéfa Generálního finančního ředitelství Martina Janečka.Má vysvětlit, jak se daňová zpráva staví k případům takzvaných korunových dluhopisů.Ty si v roce 2012 v miliardových emisích koupili majitelé od svých vlastních firem a využili tak možnosti zákona neplatit z jejich výnosů žádné daně.

Insolvenční šablonka
8. 03. 2017
Irena Kolárová komentuje novelu insolvenčního zákona, která bude účinná od 1. 6. 2017.

EU vytáhla do boje proti agresivnímu daňovému plánování, připravte se na změny
8. 03. 2017
Brusel vydal směrnici, která má omezit přelévání zisků mezi státy.Firmám, které bude chtít kvůli lepším daňovým podmínkám přesunout své aktivity do zahraničí, nařizuje zaplatit "daň z odchodu".Směrnice se rovněž zaměří na situace, kdy příjmy firmy putují místo do mateřské společnosti, která vykazuje hlavní aktivitu, do dceřiné společnosti v zemi s nižší daňovou sazbou. V takovém případě budou některé příjmy „dcery“ započítávány do základu daně její mateřské společnosti.

On-line úřady se blíží. Umožní z domova vyřešit stavbu chaty kdekoli v EU
7. 03. 2017
Blíží se doba elektronických občanských průkazů s čipem.Lidé zvládnou vyřešit většinu starostí s úřady přes mail.Vláda ve středu projedná zákon o elektronické identitě. Poté se jím bude zabývat sněmovna.Parlament musí zákon o elektronické identitě schválit do září 2018, nařizuje to Evropská unie.

Výjimky ze zákona o registru smluv mohou mít vážné důsledky, shodují se experti
7. 03. 2017
Poslanecká sněmovna odhlasovala, že městské a státní podniky získají výjimku pro zveřejňování smluv. Z registru se může vytratit tedy až čtvrtina obsahu.

24. března se uskuteční Mezinárodní konference o CISG a o Úmluvě promlčení
6. 03. 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo pořádají Mezinárodní konferenci k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží.

Ministerstvo financí bude odpouštět pokuty za drobné chyby při kontrolním hlášení
6. 03. 2017
Ministerstvo financí změní pravidla pro udělování pokut za chyby v kontrolních hlášeních DPH.Minulostí by se měly stát například vysoké pokuty za krátké překročení termínu a podobně.Dosud úředníci tvrdili, že jim stávající pravidla neumožňují trestat podnikatele mírněji.

ÚS: Soud má u nezletilých pokutovaných zkoumat, zdali chápou závažnost smluv
6. 03. 2017
Ústavní soud ve svém nálezu rozhodl o nevhodném postupu pardubického soudu, když po stěžovatelce za pokuty z hromadné dopravy vyžadoval částku přesahující 26 tisíc korun poté, co je neuhradila matka pokutované.

Inovace a podnikoví právníci
3. 03. 2017
Je to právě podnikatel a jeho podnikání, které jsou motorem inovací, píše ve svém komentáři Petr Liška. Podnikový právník pak podle něj logicky musí být účasten na inovačních procesech svého zaměstnavatele. Zvýšenou pozornost podle Lišky vyžaduje spolupráce s externími právními kancelářemi, kdy je třeba stále zesilovat tlak na kvalitu a efektivnost poskytovaných služeb.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
3. 03. 2017
Vedoucí advokát KPMG Legal Martin Hrdlík se přesouvá z pozice counsel na pozici director. Christoph Rojahn, specialista na mezinárodní šetření, se stal členem oddělení forenzních služeb v PwC. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners získala od Global Competition Review nejvyšší rating pro oblast soutěžního práva v České republice.

Pokud OKD skončí, stát bude muset zaplatit více než 5,4 miliardy korun
3. 03. 2017
Podle znaleckého posudku, který je klíčový pro další osud OKD, je hodnota majetku firmy přes tři miliardy korun.To znamená, že by za případný konec OKD, které jsou v insolvenci, musel stát zaplatit 5,4 miliardy korun.Na posudek o 105 stranách a dalších 4,5 tisíce stran příloh se čekalo půl roku.

Městský soud v Praze bude rozhodovat o nejmenování fyzika Ošťádala profesorem
3. 03. 2017
Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který se odmítl zabývat žalobou fyzika Ošťádala, kterého odmítl prezident Miloš Zeman jmenovat profesorem. Městský soud tak bude muset o věci rozhodnout.

Česku se daří, lidé se ale topí v dluzích.Tři a více exekucí má půl milionu lidí
2. 03. 2017
Češi si loni u bank půjčili přes 1,3 bilionu korun. Zadlužení domácností roste. Na druhou stranu ale lidé půjčky splácejí lépe než dřív.

Zákon o sociálním bydlení řeší vláda na poslední chvíli, měl platit už od ledna
1. 03. 2017
Zákon o sociálním bydlení měl původně platit od letošního ledna. Na vládu ale zamíří teprve teď v březnu. Zdržel ho odpor obcí, kterým ministryně práce Michaela Marksová nakonec ustoupila. Další kompromis ale Marksová odmítá udělat - s ministerstvem pro místní rozvoj se neshodne na cílové skupině.

Máte v příbuzenstvu politika? Banka začne sledovat pohyby na vašem účtu
1. 03. 2017
Evropská rada chce zamezit snižování daňového základu s přeshraničním prvkem a zavést minimální standard ochrany veřejných rozpočtů.Nová úprava ohlídá třeba odečítání nákladů ve firemním účetnictví. Podle expertů je zatím těžké hodnotit, jakým způsobem směrnice ovlivní praxi.

Popelnice mají podražit. Proti novému zákonu o odpadech protestuje přes 800 obcí
28. 02. 2017
Města a obce protestují proti návrhu zákona o odpadech.Starostové se bojí, že nový zákon finančně zatíží rozpočty obcí i samotné občany.Obce také nesouhlasí s úplným zákazem skládkování do roku 2024, což je přísnější opatření, než s jakým počítá Evropská unie.

V roce 2019 začně elektronicky fungovat Informační systém insolvenčního rejstříku
28. 02. 2017
Ministerstvo spravedlnosti získalo dotace na elektronizaci Informačního systému insolvenčního rejstříku. Pomůže k propojení rejstříku s jinými zeměmi EU i ušetří čas.

Komentář: Návrh zákona o znalcích si žádá změny
27. 02. 2017
Na konci ledna projednala vláda návrh nového zákona o znalcích předložený ministerstvem spravedlnosti a poslala jej do parlamentu k projednání a schválení. Existující zákon, mnohokrát novelizovaný, je původně z roku 1967.

Otcovskou dovolenou budou moct čerpat tatínkové již od příštího roku
27. 02. 2017
Sněmovna schválila novou dávku ze systému nemocenského pojištění.V prvních šesti týdnech po porodu si otcové budou moci vzít týden volna v práci, stát jim ho zaplatí stejně jako peněžitou pomoc v mateřství.Proti návrhu bylo ministerstvo financí, hlavně kvůli nárokům na státní rozpočet.

Podle novely bude od června možné auto přepsat na úřadě v jakémkoliv městě
27. 02. 2017
Prezident podepsal novelu, díky které bude snadnější přepis vozidla. Od června to bude možné na jakémkoliv úřadu v Česku, dosud to bylo možné pouze na místě trvalého bydliště vlastníka automobilu.

Babiš převedl své firmy na svěřenské fondy. Podívejte se, kdo stráží Agrofert
7. 02. 2017
Ministr financí Andrej Babiš převedl svoje firmy na dva svěřenské fondy.O vliv na svůj někdejší byznys ale nepřijde. Do funkcí správců dosadil své spolehlivé kolegy z Agrofertu a dohled svěřil i své družce Monice.

Úpadek neznamená vždy konec firmy, cesta z dluhů může být ale klikatá
7. 02. 2017
Situaci, kdy podnikatel není schopný splácet pohledávky věřitelům, lze řešit pomocí konkurzu i reorganizace.Pro podnikatele s obratem pod dva miliony korun a s méně než padesáti věřiteli přichází v úvahu takzvaný nepatrný konkurz.Chystané novely příslušných zákonů mají zjednodušit zjišťování úpadku.

Komunisté chtějí obnovit trestný čin příživnictví. Za něj i půlroční vězení.
6. 02. 2017
KSČM předložila návrh novely zákona, ve které chce opět zavést trestný čin příživnictví. Ten před rokem 1989 komunisté často zneužívali k trestání disidentů. Za příživnictví nyní komunisté navrhují pokuty, obecně prospěšné práce i půlroční vězení.

Házení vajec po prezidentovi na Albertově se vrací před Obvodní soud pro Prahu 2
6. 02. 2017
Případ trestního stíhání v souvislosti s házení vajec na prezidenta ČR Miloše Zemana při projevu na Pražském Albertově se vrací znovu k soudu. Státní zástupkyně uspěla se stížností.

Marksová chce přísná pravidla pro home office, poslanci zas mírnější úpravu
3. 02. 2017
Ministerstvo práce chce v zákoně přesněji vymezit podmínky takzvaného home officu.Navrhuje například do zákoníku práce výslovně napsat, že firma hradí zaměstnanci náklady, které mu prací z domova vzniknou.Tedy třeba výdaje za elektřinu nebo internet. Poslanci to však odmítají a navrhují firmu od proplácení nákladů osvobodit v případě, že zaměstnanec pracuje z domova na vlastní žádost.

Právo je na straně mentálně postižených, od reality se však stále liší
3. 02. 2017
Přístup ke spravedlnosti by měl být stejný pro všechny osoby, bez ohledu na postižení. Právo však často klade překážky, které postižený nemůže překonat.

Státní rozpočet skončil v lednu v přebytku, přesto nejhůře od roku 2009
2. 02. 2017
Státní rozpočet skončil první měsíc v roce 2017 s přebytkem 9,1 miliardy korun.Za nižším přebytkem je podle ministerstva financí meziročně nižší příjem peněz z EU.Oproti lednu loňského roku vzrostly výdaje státního rozpočtu o pětinu.

Není nanuk jako Nanuk®
2. 02. 2017
Z právního hlediska je ochranná známka označením, které je výlučně chráněno pro zapsané výrobky a služby svého vlastníka. Z gramatického hlediska lze ochrannou známku považovat za vlastní jméno, název určitého výrobku či služby. Pijeme tedy brandy, vodku, bylinný likér, ale vodku Finlandia či bylinný likér Becherovka.Ignorování gramatiky přitom může vést k tomu, že se z ochranné známky stane označení druhu. To ohrožuje hlavně inovativní výrobky.

Firmy spouštějí soutěže o drahé ceny, zákon je díky novele už neomezuje
2. 02. 2017
Spotřebitelské soutěže od ledna neomezují přísná pravidla loterijního zákona. Podnikatelé tak mohou výherce vybírat losováním a nabízet jim hodnotnější ceny. Zákaznické hry nově kontroluje Česká obchodní inspekce.

Zaorálkův e-mail napadli nejspíš ruští hackeři, data stahovali i z účtů náměstků
1. 02. 2017
Hackeři napadli účty ministerstva zahraničí.Ministerstvo v tuto chvíli zjišťuje rozsah napadení.Kvůli útoku byla zřízena speciální vyšetřovací skupina.

Jak pojmenovat firmu, aby nenarazila u prvního rejstříkového soudu?
1. 02. 2017
Začínající podnikatel chtěl do názvu své firmy dostat slovo "hovno".Jenže ne vždy se touha po originálním názvu shledá s pochopením rejstříkového soudu.Jak by mělo vypadat jméno firmy, aby vůbec mohla vzniknout?

Samozvaní ředitelé
31. 01. 2017
Martin Hrdlík z KPMG se vyjádřil k odpovědnosti zaměstnance ke svému zaměstnavateli. K takové situaci se vyjádřil i Nejvyšší soud.

Děti a důchodci ušetří za léky. Ročně za ně doplatí maximálně tisíc korun, schválila vláda
31. 01. 2017
Vláda snížila finanční strop pro doplatky za léky.Novela finančně nedopadne na státní rozpočet, ale na zdravotní pojišťovny.Schválena tak byla i pravidelná valorizace zdravotního pojistného za státní pojištěnce.

Dech pod vodou zadrží na více než 8 minut, svůj světový rekord chce ale překonat
31. 01. 2017
Rodačka z Moravy Gabriela Grézlová dokáže pod vodou zadržet dech na 8 minut 33 sekund. I když drží již druhým rokem světový rekord, chce jít dál a pokořit hranici 9 minut, a to hned tento rok. Sportem se však neživí, vystudovala práva a působí jako podniková právnička v EY.

Pracovníky správy měl nalákat stotisícový příspěvek, poslanci ho odmítli
30. 01. 2017
Soukromá sféra často láká odborníky na jednorázový příspěvek. Ministerstvo vnitra chtělo tuto možnost dát i státním úřadům, které boj o specialisty často prohrávají právě s firmami. Poslanci ale stotisícové lákadlo zatrhli. Bojí se zneužívání.

Nejvyšší správní soud svá rozhodnutí nově vydává v internetové podobě
29. 01. 2017
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která měsíčně vycházela v tištěné podobě a byla posílána předplatitelům, končí. Nahradí ji e-Sbírka.

V Česku chybí posudkoví lékaři. Dříve než zákonný příspěvek přijde často smrt
27. 01. 2017
Kvůli služebnímu zákonu by od léta mělo z důvodu vysokého věku skončit 150 posudkových lékařů.Ti rozhodují o příspěvcích na péči pro těžce nemocné. Už nyní je jich přitom nedostatek.Kolaps posudkové péče má odvrátit výjimka ze zákona.

Zásah proti realitní bublině
27. 01. 2017
Německo plánuje podle advokáta Arthura Brauna omezovat poskytování úvěrů na bydlení spotřebitelům.Stanovila by se například horní hranice podílu financování koupě nemovitosti z cizích zdrojů. V Česku jsou pak podle Brauna historicky nízké úrokové sazby a banky dělají všechno pro to, aby mohly peníze půjčovat.

Soudní znalci se možná dočkají nového zákona, znamená pro ně i vyšší příjmy
27. 01. 2017
Vláda pustila do Poslanecké sněmovny zákon o znalcích, který zavádí nová pravidla pro přezkoumání posudků, ale například i zvyšuje odměny znalců.

Na seznamu blokovaných stránek se může jako první objevit hazardní web Lottoland
26. 01. 2017
Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se společností Lottoland.Jedná se o první případ, který by mohl už v dubnu skončit blokováním webových stránek na prvním státním blacklistu.Úřad už v roce 2015 vydal varování, aby Češi u Lottolandu nesázeli.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
26. 01. 2017
Dentons radili realitní skupině CPI Property Group při koupi 11 nemovitostí od společnosti CBRE Global Investors. Kamil Blažek, partner advokátní kanceláře Kinstellar, byl již počtvrté zvolen předsedou Sdružení pro zahraniční investice AFI. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners získala ocenění za právní poradenství v oblasti práva informačních technologií.

Profesionál musí nést zodpovědnost za špatnou radu, kterou poskytne klientovi
26. 01. 2017
Náhradu za škodu způsobenou špatnou radou nebo informací mohou lidé vymáhat po profesionálech už třetím rokem. Odpovědnost nese kdokoliv, kdo vystoupí jako odborník a za svoji radu si vezme odměnu. Novinka měla dopadnout na nepoctivé finanční poradce. Zatím jim ale přinesla jen víc papírování.

Znalce čekají až dvojnásobné odměny, zvýší se však ale i tresty za pochybení
25. 01. 2017
Odměny soudním znalcům se mají zvednout na dvojnásobek, zvýší se i tresty za jejich pochybení. Nový zákon chce prosadit ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ačkoliv se o špatném stavu v oblasti znaleckých posudků mluví dlouho, ročně se za problémové posudky trestá pouze dvacet z více než deseti tisíc znalců. Nový zákon by měl platit už od ledna příštího roku.

Češi a ochranné známky
25. 01. 2017
Průzkum advokátní kanceláře Taylor Wessing se zaměřil na vztah Čechu k ochranným známkám.

Česko zavádí první zákon, který omezuje anonymitu bitcoinu. Brzy přijdou další
25. 01. 2017
Do "svobodného" světa bitcoinů začíná zasahovat státní regulace.Směnárníci musí od ledna nově zjišťovat jména lidí, kteří si u nich mění, nakupují a prodávají virtuální měny.Další regulaci chystá ministerstvo financí i Evropská komise.

Česká spořitelna ukončuje spolupráci s Fincentrem a podává na něj žalobu
24. 01. 2017
Důvodem žaloby je podle České spořitelny zneužívání jejích značek.Fincentrum je dlouhodobým a významným partnerem České spořitelny.Banka s Fincentrem neprodlouží smlouvu, která končí 31. ledna.

Od ledna se pro podnikatele zmírnila pravidla pro spotřebitelskou soutěž
24. 01. 2017
Od 1. 1. 2017 se měnila pravidla spotřebitelské soutěže. Z ní se stala obchodní praktika regulována zákonem o ochraně spotřebitele. Už tak není považována za hazardní hru.

Za pět let se náklady na EET vyšplhají dle finanční správy na 2 miliardy korun
23. 01. 2017
Finanční správa vyčíslila náklady na rozjezd EET.I s výdaji na příštích pět let dosáhnou dvou miliard korun.Původní odhady byly o desítky miliard vyšší.

Autorské poplatky nemůže OSA regulovat bez pravidel, lze je zvýšit o inflaci
23. 01. 2017
Poslanci schválili novelu autorského zákona, který se týká i autorských poplatků. Ty byly v posledních letech nadmíru zvyšovány kolektivními správci, to ale novela nazítří odmítá.

Babišovo ministerstvo radí, jak blokovat weby kvůli hazardu. Lze to ale obejít
20. 01. 2017
Ministerstvo financí vydalo dlouho očekávaný dokument, který radí, jak mají provideři blokovat nelegální hazardní stránky.Podle materiálu bude resort tolerovat omezování obsahu i pomocí blokování DNS, které je levné a jednoduché.Odborníci však varují, že toto řešení půjde snadno obejít.Malí poskytovatelé internetu možnost vítají.Nebudou muset zdražovat.

Odsouzený Rittigův advokát může dál hájit, jiným komora pozastavuje činnost
20. 01. 2017
Přesto, že mu soud udělil podmíněný trest za vynášení informací BIS v kauze Jany Nečasové a čelí dalším dvěma obžalobám, může advokát David Michal své advokátní služby poskytovat dál. Podle stavovské komory by trest pozastavení činnosti byl příliš přísný. Jinému advokátovi Václavu Sládkovi ale i bez odsouzení Česká advokátní komora pozastavila činnost a připravila ho o výdělek.Koncem roku se oběsil, podle své manželky právě kvůli tomu.

Nejvyšší správní soud znovu vyškolil státní podnik v poskytování informací
20. 01. 2017
Nejvyšší správní soud potvrdil pochybení Lesy České republiky, s. p. ve sporu s Hnutí Duha Olomouc, když neposkytl informace o jednotlivých pokutách, kterými by měl disponovat.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
19. 01. 2017
Významné změny ve strukturách advokátních kanceláří, poradenské služby a právní trendy, i to jsou novinky, které zaznamenal uplynulý týden.

Evropská unie zavádí pravidla pro práci s citlivými daty, svědčí hlavně občanům
19. 01. 2017
Evropané budou mít větší kontrolu nad tím, jak společnosti zachází s jejich daty. Pro firmy změna pravidel znamená čas a náklady navíc. Když se nestihnou novým požadavkům přizpůsobit, hrozí jim pokuta až 20 milionů eur.

Zmapovat konkurenci bude možné na dotaz úřadu. Služba ale nebude zdarma
18. 01. 2017
Živnostenské úřady mají v budoucnu na žádost podnikatelů i fyzických osob sestavovat seznam všech podnikatelů v dané oblasti. Návrh novely živnostenského zákona, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu, schválila vláda a míří do sněmovny. Novela má také snížit administrativní zátěž podnikatelů. Ti by už neměli mít povinnost hlásit nové údaje o členech ve svém vedení zvlášť na živnostenské úřady a do obchodního rejstříku.

Podvodníkem snadno a rychle. Strůjci daňových úniků se kryjí poctivými firmami
18. 01. 2017
Firmy s pozitivní daňovou historií, které si vždy plnily své povinnosti vůči státu, slouží podvodníkům jako maskování.Do daňového úniky bývají zataženy nevědomky.Jsou to pak ale ony, od nichž stát zaplacení daně vymáhá.

Americký velvyslanec Andrew Schapiro odlétá do USA. Vrátí se k právní praxi
17. 01. 2017
Americký diplomat Andrew Schapiro se pomalu připravuje na návrat do Spojených států. Jeho žena a děti zůstanou do konce školního roku v Česku.V Chicagu se pravděpodobně vrátí k právní praxi. Svému nástupci vzkázal, aby se snažil poznat regiony a nebál se mluvit o věcech, na kterých záleží.

Ministerstvo vymýšlí jedinou státní jízdenku pro vlaky všech společností
17. 01. 2017
V mnoha evropských zemích platí, že si cestující na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem.Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.Na ministerstvu dopravy nyní vzniká první konkrétní plán na sjednocení a uznávání jízdenek.

Česká televize i Český rozhlas si přilepší- nově získají nárok na odpočty
17. 01. 2017
Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh zákona, který přiznává veřejnoprávním médiím nárok na odpočty z daní. Proti návrhu se ostře ohradilo Ministerstvo financí ČR.

Poslanci provolají miliony a brání se, že levnější volání jím odepírá zákon
16. 01. 2017
V době, kdy tuzemští operátoři poskytují neomezené volání i s daty za cenu i výrazně pod 200 korun za měsíc, někteří z poslanců utratí za volání s daty měsíčně i více než pět tisíc korun. Místo toho, aby pro ně sněmovna levnější volání vysoutěžila, zařizují si ho poslanci sami a sněmovna jim proplácí faktury. Hájí se, že to jinak nejde - nejsou zaměstnanci a nemůže jim nutit služby konkrétního operátora.

Marksová chce nezaměstnaným zatrhnout přivýdělek na dohodu o provedení práce
16. 01. 2017
Ministerstvo práce chce nezaměstnaným vzít možnost přivydělávat si na dohodu o provedení práce.Právě tento typ přivýdělku je přitom mezi uchazeči o práci velmi oblíbený.Cílem změny je motivovat nezaměstnané, aby si hledali trvalou práci, a zabránit zneužívání systému.

Podání soudu lze nově učinit přes datovou schránku i bez elektronického podpisu
16. 01. 2017
Nejvyšší soud schválil stanovisko k činění podání v elektronické podobě prostřednictvím datové sítě, které by mělo soudům ulehčit od administrativy.

Jitka Hejduková: Novela zákoníku práce je křehkou dohodou a ústupkem odborům
13. 01. 2017
Podle Jitky Hejdukové ze Svazu průmyslu a dopravy zaměstnavatelé tahají za kratší konec lana.Plánované změny v pracovním právu mohou podle ní ohrozit svými připomínkami odbory.Přestože se dohodli, že se nebudou bez vzájemného souhlasu provádět změny.

Koalice chce nadále snižovat daně. Návrh opozice však podpořit nehodlá
12. 01. 2017
Poslanci budou hlasovat o snížení sazby DPH z 21 na 19 a z 15 na 10 procent. Přestože Andrej Babiš připustil, že chce snižovat daně, návrh nepodpoří. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska je to pokrytecké.

Pravidelně Vám přinášíme významné novinky právního světa za uplynulý týden
12. 01. 2017
Významné transakce, povýšení u Havel, Holásek & Partners i zvyšující se pokuty za protisoutěžní jednání. To vše přinesl právnímu světu uplynulý týden.

Revoluce v insolvencích posílí roli správců a soudům se uleví i administrativně
12. 01. 2017
Novely insolvenčního zákona by měly přinést podstatné změny pro oddlužení. Pomohou regulovat podvodné oddlužovací agentury anebo vyloučí šikanózní insolvenční návrhy. Odborníci se však neshodují na tom, zda skutečně pomohou.

Lex Babiš může narazit u Ústavního soudu, poslanci pro něj ale hlasovat budou
11. 01. 2017
Lex Babiš stále rozděluje poslance. Sněmovna o něm bude hlasovat ve středu.Řada poslanců zákon považuje za účelový a namířený čistě proti ministrovi financí.Novelu však možná po schválení zamítne Ústavní soud.

Chovanec: Nemám ambici ozbrojit každého, ale chceme dát lidem právo se bránit
11. 01. 2017
Ministr vnitra a místopředseda ČSSD Milan Chovanec označuje za nesmysl snahu EU brát lidem zbraně. V rozhovoru pro HN vysvětluje, proč a jak chce lidem v Česku zbraně ponechat.Odmítá, že by se choval populisticky, a věří, že v tandemu s Bohuslavem Sobotkou uspějí ve stranických i parlamentních volbách.

Konec byrokracie. Hospodářská komora připravuje přehled povinností podnikatelů
11. 01. 2017
Hospodářská komora plánuje zřídit web, který by podnikatele upozorňoval na povinnosti, které mají vůči státu.Systém by podle ní měl dostat do vínku princip, že povinnost, která není v systému, nemůže stát po podnikatelích vymáhat ani je za nesplnění pokutovat.Návrh ale čelí kritice ze strany ministerstva financí i legislativců.

Exministr kultury Balvín dostal za korupci podmínku a pokutu 250 tisíc korun
10. 01. 2017
Bývalý ministr kultury a také dřívější ředitel České televize Jiří Balvín dostal podmíněný trest a k tomu čtvrtmilionovou pokutu za korupci.Se stejným trestem odešli i bývalý zájemce o budovu, podnikatel Jan Hnilica a další aktér kauzy, tehdejší náměstek ředitele rozhlasu Michal Koliandr.Soudkyně se však domnívá, že se trojice ničeho nedopustila.

Letitý spor skončil pokutou pro O2 i Vodafone ve výši téměř 100 milionů korun
10. 01. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil společnosti O2 a Vodafone pokutu sahající k částce 100 milionů korun ve sporu kvůli dohodě o přímém propojování sítí. Takové jednání je podle ÚOHS protisoutěžní. O2 a Vodafone se ale chtějí odvolat.

Vědma s advokátkou připravily seniora zfalšovanými smlouvami o miliony
9. 01. 2017
Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat případem dvou žen, které měly připravit o desítky milionů umírajícího seniora. Soudce Tomáš Kubovec musí doplnit dokazování a posoudit, zda se na okradení muže nepodílela i další žena Blanka Buchová. Ta z jeho účtů vybrala nejméně 15 milionů korun. Tvrdila ale, že jí peníze dal "pro její vlastní potřebu".

Obavy z hackerů ve volebním roce sílí. Česko připravuje obranu a spolupracuje i s FBI
9. 01. 2017
Ochránci českého kyberprostoru z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) vnímají jako hrozbu případné kybernetické útoky, které by mohly ovlivnit letošní volby do poslanecké sněmovny.Připravují proto kroky k tomu, aby k něčemu takovému nedošlo. Úřad spolupracuje například s FBI a dalšími federálními agenturami USA.Vyměňují si informace.

Souvislost pochybení lékařského postupu, šance na přežití a odškodnění
9. 01. 2017
Ústavní soud ve svém nálezu zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě pozůstalých, kteří požadovali žalobou na ochranu osobnosti odškodnění 1 milion korun za každého.

Pavel Šámal: Kvalitní judikáty hrají v Evropě stále významnější roli
6. 01. 2017
Evropa se podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala mění a paleta soudem posuzovaných případů se exponenciálně rozšiřuje. Rozhodnutí mají proto sloužit k rozpoznávání toho, co je dobré, co je špatné, jaké je nejlepší řešení konkrétního sporu i nesporné věci a jak to špatné má být spravedlivě potrestáno.

Když právníci radí turistům, kde se v Praze dobře najíst...
6. 01. 2017
Zuzana Daňková a Jan Valenta, též známí jako Taste of Prague, léta pracovali v prostředí advokacie. Jan překládal pro řadu kanceláří, poté působil na volné noze. Zuzana se pro změnu rozhodla těsně před advokátními zkouškami.

Šikana ze strany operátorů neustane. Mládek nedal do zákona, co slíbil
5. 01. 2017
Ministerstvo průmyslu poslalo do připomínkového řízení digitální novelu, v níž proti původním slibům ministra Mládka není několik důležitých novinek.Tou nejdůležitější je možnost odstoupit od smlouvy bez sankce, pokud operátor smlouvu změní.Dnes tuto možnost zákazník má, jen když se jedná o významnou změnu k horšímu. Poskytovatelé ale často tvrdí, že zdražení balíčku nebo omezení služeb není významnou změnou.

Rok 2016: Přelomové verdikty českých soudů se týkaly exekucí i očkování
5. 01. 2017
České soudy stále výrazněji zasahují do života společnosti a rozhodnutí v klíčových kauzách sleduje široká veřejnost. Loni třeba Ústavní soud zrušil zákaz adopce pro homosexuální páry, Nejvyšší soud pak znejistil očekávání podnikatelů při nájmu provozovny po předchozím podnikateli.

Rozhodnutí soudce, který zrušil verdikt v kauze Rath, musel napravovat NS
4. 01. 2017
Soudce Vrchního soudu v Praze Pavel Zelenka, který poslal na začátek kauzu Davida Ratha, už v minulosti řešil řadu mediálně známých a kontroverzních případů.A některá jeho rozhodnutí musel napravovat Nejvyšší soud.To byl například případ zkrachovalého H-Systemu.

Jako když sparťané a slávisté nadávají rozhodčímu, reaguje na kritiku Zelenka
3. 01. 2017
Soudce Vrchního soudu v Praze Pavel Zelenka si svým verdiktem, kdy vrátil korupční kauzu Davida Ratha znovu k první instanci, vysloužil vlnu kritiky. V rozhovoru vysvětluje svůj postoj.

MV: Majitelé legálně držených zbraní mají mít ústavní právo zastřelit teroristu
3. 01. 2017
Podle ministerstva vnitra je žádoucí, aby majitelé legálně držených zbraní mohli tyto zbraně aktivně použít na obranu Česka.Úprava nemá z možnosti držet zbraň dělat základní právo, jako je tomu například v USA, vyjádřilo se ministerstvo.Návrh by se vztahoval pouze na české občany a území ČR.

ÚOHS uložil svou první pokutu za protisoutěžní jednání za vyhlášku města Bílina
3. 01. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil městu Bílina pokutu ve výši 275 tisíc korun za vyhlášku, která omezovala hazard pouze v některých částech města.

Školy výuku postižených dětí zvládají. Tíží je ale složité papírování o inkluzi
2. 01. 2017
Od 1. září začal platit takzvaný proinkluzivní zákon, který garantuje podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.Dosavadní praxe nepotvrdila, že by postižené děti výuku ostatních brzdily.Školám ale přibyla spousta papírování.

Zeman podpisem stvrdil přísnější trestní postihy za podporu terorismu
2. 01. 2017
Parlamentem schválenou novelu trestního zákoníku podepsal prezident Miloš Zeman. Novela například zpřísňuje tresty za podporu terorismu.

V osmnácti prosadil své návrhy na ministerstvu. Změnil i pamlskovou vyhlášku
30. 12. 2016
Štěpán Kment se podílel na vzniku České středoškolské unie, která se snaží prosazovat své návrhy ve školství a vyvolat debatu o vzdělávání v Česku.Unie existuje tři roky, letos slavila hned dva úspěchy. Podařilo se prosadit dělení hodin matematiky a z pamlskové vyhlášky ministerstvo na jejich popud vyškrtlo střední školy.

Erwin Hanslik: Proč chtějí klienti od právníků mercedes za cenu škodovky?
30. 12. 2016
Zkušené advokátní kanceláře jsou čím dál častěji pod značným tlakem na snižování cen.Dlouhodobý trend ukazuje, že srovnatelné úkony, které jsou nabízeny téměř ve všech kancelářích, tedy úkony, jež jsou do určité míry standardizované, musí být daleko levnější, než tomu bylo před lety.

Pokut za kontrolní hlášení je málo, problémový byl každý sedmnáctý případ
29. 12. 2016
Do konce listopadu rozdala finanční správa přes 1700 pokut kvůli kontrolním hlášením.Jejich souhrnná výše je 77 milionů, nejvíc míří na firmy, které hlášení nepodaly ani poté, co je úřady vyzvaly.V Česku je přes půl milionu plátců DPH, na které se povinnost vztahuje.

Hlavní právní novinky v roce 2017: změny zákoníku práce i v insolvenci
29. 12. 2016
Příští rok se ponese ve znamení změn v soukromém právu. Očekávaná je třeba velká novela zákoníku práce nebo občanského zákoníku.Do života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.Plně se také projeví novinky přijaté v posledních měsících tohoto roku.

Soud zrušil už druhý osvobozující verdikt nad Nečasovou a zpravodajci
28. 12. 2016
Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek nad Janou Nečasovou a třemi bývalými vojenskými zpravodajci.Případ se týká zneužití Vojenského zpravodajství Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) pro uspíšení rozvodu bývalého premiéra Petra Nečase.Kauzou se bude muset počtvrté zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

Do tří let bez dluhů. Brusel chce dát podnikatelům v problémech novou šanci
28. 12. 2016
Evropská komise chce usnadnit život dlužníkům. Podnikatelé by měli do tří let od podání návrhu na oddlužení zůstat zcela bez dluhů.Během čtyřměsíční doby hájení by pak vůči předluženému podniku neměly probíhat donucovací akce a mohlo by se vyjednávat o restrukturalizaci.

ÚS: Nařízení podmíněného trestu nemůže být doručeno pomocí fikce doručení
27. 12. 2016
V nálezu se Ústavní soud vyjadřuje k tzv. fikci doručení, díky které jsou 10 dní nevyzvednuté písemnosti považovány za doručené. Nařízení podmíněného trestu by tak dle nálezu nemělo být ukládáno.

Věková hranice pro přijetí k městské policii se má snížit z 21 na 18 let
27. 12. 2016
Poslanci bezpečnostního výboru sněmovny připravují změny ve fungování městské policie.Jednou z nich má být třeba to, že strážníci nebudou smět měřit rychlost za hranicí své obce.Snížit se má také věková hranice, od které budou moct ke strážníkům nastupovat noví lidé, z 21 na 18 let.

Evropské dotace budou rozdělovat města. Zneužívání nehrozí, ujišťuje ministerstvo pro místní rozvoj
23. 12. 2016
O penězích z evropských fondů už nebudou rozhodovat úředníci z regionálních operačních programů, ale lidé na magistrátech.Města mohou v příštích letech dostat 65 miliard korun.Jistých mají 35 miliard.

Za vyplacení mzdy dělníkům dovezených do Česka mají nově ručit tuzemské firmy
22. 12. 2016
Platy pracovníkům ze zahraničí, kterým agentura nezaplatí, mají nově platit tuzemské firmy. Novinka v zákoně cílí hlavně na polské společnosti, které k nám nelegálně dovážejí Ukrajince. Podle Asociace pracovních agentur ČR je ale třeba firmy zneužívající levnou pracovní sílu z ciziny hlídat ještě víc.

Přísná pravidla pro firmy: kdo je nepříznivě ovlivnil, budou platit újmu
22. 12. 2016
Pokud jedna společnost ovlivní druhou tak, že jí vznikne újma, bude platit její náhradu. Jednodušší pravidla mají koncerny. Ty nemusí vzniklou újmu v jejich rámci hradit nutně v penězích. Klíčovou podmínkou je zveřejnění informace o členství v koncernu na webových stránkách ovlivněné společnosti.

Přísná pravidla pro firmy: kdo je nepříznivě ovlivnil, bude platit újmu
22. 12. 2016
Pokud jedna společnost ovlivní druhou tak, že jí vznikne újma, bude platit její náhradu. Jednodušší pravidla mají koncerny. Ty nemusí vzniklou újmu v jejich rámci hradit nutně v penězích. Klíčovou podmínkou je zveřejnění informace o členství v koncernu na webových stránkách ovlivněné společnosti.

Ministři ustoupili Uberu. Schválili změny pro taxikáře, postihy vypustili
21. 12. 2016
Vláda schválila změny pro taxikáře, vypustila z nich ale postihy pro Uber. Za službu se postavil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. S úpravami zákona je podle nich třeba počkat na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

Za správnost evidence tržeb ručí firma. Zaplatí za chyby zaměstnanců i pokladny
21. 12. 2016
Až půlmilionová pokuta nebo v extrémním případě i uzavření provozovny hrozí podnikatelům, pokud nebudou evidovat tržby.Platit budou zaměstnavatelé i tehdy, když chybu udělal jejich zaměstnanec či brigádník.

ČSSD chce snížit sociální odvody rodinám s více dětmi. Babiš návrh nepodporuje
20. 12. 2016
Sociální demokraté chystají velkou reformu sociálního pojištění. Jeden z rodičů dvou dětí by měl podle návrhu odvádět z hrubé mzdy na pojistném jen pět procent proti základním 6,5 procenta. U tří dětí by to mělo být pouze 2,5 procenta.Rodič se čtyřmi a více dětmi by pak na sociálním pojištění neměl z platu odvádět vůbec nic. Přesto by měl nárok na důchod v plné výši.

ÚS: Pokud chce Ministerstvo zdravotnictví úhradovou vyhlášku, musí změnit zákon
20. 12. 2016
Senátorskému návrhu dal Ústavní soud za pravdu, když označil úhradovou vyhlášku týkající se výše hrazených služeb za nezákonnou. Ministerstvo zdravotnictví ji totiž nevydalo v mezích, ani na základě zákona.

Pokuta i vězení. Evropský soud rozhodl o dvojím trestu za daňové úniky
19. 12. 2016
Evropský soud pro lidská práva vynesl průlomový verdikt, kterým umožňuje za daňový únik dát dva tresty - doměřit daň a udělit pokutu a zároveň poslat pachatele do vězení."Verdikt evropského soudu zní rozumně," souhlasí ministr spravedlnosti Robert Pelikán.Česko teď čeká, jak se ke stejné věci postaví tuzemský Nejvyšší soud.

Senioři jako oběti trestného činu docílí vyšší zákonné ochrany, schválila PS
19. 12. 2016
Podle novely zákona o obětech trestného činu, by důchodci měli spadat do kategorie tzv. zvlášť zranitelných obětí, kterým přísluší v trestném řízení vyšší ochrana, stejně jako dětem.

Soud s Nečasem a jeho ženou v kauze poslaneckých trafik se odročil na neurčito
16. 12. 2016
Obvodní soud pro Prahu 1 začal ve čtvrtek projednávat kauzu kolem Jany Nečasové, která se týká poslaneckých trafik.Podle obžaloby expremiér Petr Nečas, jeho současná manželka a vysoký státní úředník Roman Boček nabízeli lukrativní posty ve státních podnicích třem rebelujícím poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi.Soud hlavní líčení odročil na neurčito. Nejprve musí vyřešit námitky na podjatost žalobce, které podali advokáti.Všem obžalovaným hrozí mnohaleté tresty.

Nastala chvíle, kdy bychom měli oddlužení odklonit od soudů, říká Dörfl
15. 12. 2016
Resort spravedlnosti vede tažení za průhlednější insolvence a snazší oddlužení.Podle šéfa ústeckého krajského soudu Luboše Dörfla změny justici ale příliš nepomohou.Podle Dörfla není potřeba vázat insolvenční správce na obvody krajských soudů, jejich pobočky podle něj problematické nejsou. Soudy by podle jeho názoru měly hlavně soudit, a ne jen zkoušet znalce a administrovat oddlužení.

Vyhláška zakazuje nezdravé jídlo ve školách. Bufety zavedou "podpultové" zboží
15. 12. 2016
Školy se připravují na leden, kdy začne platit takzvaná pamlsková vyhláška, která zakazuje prodej nezdravých potravin ve školách. Problém řeší víceletá gymnázia, protože zákaz se vztahuje jen na základní školy a ona chtějí starším studentům nabídnout i "nezdravé" jídlo. Limity na zdravé potraviny jsou velmi přísné, nesplní je ani některé bílé jogurty či celozrnné pečivo.

Nákupů firem výrazně přibylo, ruku v ruce s tím přibývá i práce pro právníky
15. 12. 2016
Trh fúzí a akvizic letos táhli nahoru zajímavé nabídky, generační výměna, domácí investoři i snadno dostupné peníze.Podíl domácích transakcí na trhu roste. Podle barometru EY takové obchody v prvním pololetí 2016 tvořily 73 procent trhu. Pro rok 2017 předpovídají právníci pokračování rostoucího trendu jak v počtu, tak v objemu transakcí.

Turisté přesedlávají ze segwayů na koloběžky, podnikatelé chtějí Prahu i žalovat
14. 12. 2016
Kvůli zákazu segwayů v centru Prahy přesedlávají turisté na elektrické koloběžky. Někteří provozovatelé chtějí novými dopravními prostředky snížit ztrátu způsobenou novou vyhláškou. Podle radního pro dopravu Petra Dolínka to není nic překvapivého. Se zákazem segwayů se objevily alternativní dopravní prostředky i v jiných evropských městech.

O memorandu o zvýšení platu lékařů by měla rozhodnout vláda, tvrdí soud
14. 12. 2016
Žaloba Lékařského odborového klubu, který se domáhal splnění memoranda o zvýšení platů lékařů, bylo zastaveno. Podle Obvodního soudu pro Prahu 2 nespadá takové rozhodnutí do kompetencí justice.

Zákon o spotřebitelském úvěru nedefinuje nedostatečné posouzení bonity klientů
14. 12. 2016
Od prosince se musí úvěrové společnosti řídit novelou zákona o spotřebitelském úvěru. V některých ustanoveních ale tápou.Zákon je nejen podle finančníků, ale i právníků nejasný. Úvěrové firmy se obávají, že na nejasnosti doplatí.Na úvěr podle nových pravidel navíc nedosáhne každý.

Judikát o souběhu funkcí mění praxi
13. 12. 2016
Advokát Tomáš Bělina vysvětluje, který z judikátů v roce 2016 je dle něj nejzásadnější.

Sociální demokraté našli program: zavést progresivní zdanění pro lidi i firmy
13. 12. 2016
Vedení ČSSD řešilo, jak se poučit z prohraných krajských a senátních voleb.Jednali především o novém programu, zaměřili se na změnu daňového systému. Chtějí zavést progresivní zdanění.Trvají také na zálohovaném výživném nebo vyšší minimální mzdě.

Nevyčerpaná dovolená je chybou zaměstnavatele, zaměstnanci by ji měl přikázat
13. 12. 2016
Režim dovolené je jasně upravený zákoníkem práce, nicméně i zaměstnavatel má možnost do úpravy zasahovat.Takové zásahy ale mají svá pravidla.Třeba bezdůvodný převod dovolené do příštího roku není možný.

Babišovy nápady jsou lepší. Sobotka moc nepomůže ani chudým, tvrdí ekonomové
12. 12. 2016
Z návrhů politických vládních stran ekonomové upřednostňují snížení povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle nich je u nás už dnes i při rovné dani dostatečná míra progresivního zdanění. Ta je způsobena zejména daňovými úlevami a bonusy.

Od konce května si lidé v restauracích nezapálí. Protikuřácký zákon schválen
12. 12. 2016
Poslanecká sněmovna schválila protikuřácký zákon.Pro hlasovalo 118 poslanců, proti 23. Přítomných bylo 163 poslanců.Kuřárny, které na květnovém jednání prosazoval Marek Benda a kvůli kterým tenkrát poslanci návrh zákona neschválili, neprošly.

Nařízení o zákazu vozítek Segway začali vymáhat policisté, ti posílili hlídky
12. 12. 2016
Nařízení, které zakazuje v některých částech Prahy používání vozítka Segway, je od víkendu vymahatelné policisty. Nově tak hrozí pokuty do výše 2000 korun.

Odstartovala celorepubliková literární soutěž pro budoucí právníky a ekonomy
9. 12. 2016
Odstartoval již pátý ročník literární soutěže pořádané advokátní kanceláří Talor Wessing ve spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, tentokrát na téma „Aktuální otázky daňového práva v České republice“. Práce musí být odeslány do února a v anglickém jazyce.

Účtenkovka: Babiš plánuje za účtenky rozdávat ceny za 65 milionů korun ročně
9. 12. 2016
Loterie má lidi motivovat k tomu, aby si od obchodníků brali paragony z elektronické evidence tržeb. Od poloviny příštího roku se má s účtenkami každý měsíc hrát o hlavní výhru ve výši jednoho milionu korun.Soutěž se bude jmenovat Účtenkovka.

Lichváři si najdou cestu, jak obejít novelu zákona o spotřebitelském úvěru
9. 12. 2016
Od 1. prosince vstoupila v účinnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která má primárně chránit zájmy spotřebitelů. Poskytovatelé úvěrů budou muset pod hrozbou pokut lépe zkoumat například bonitu klienta.

Soud řeší postup policie při březnové návštěvě čínského prezidenta v Praze
8. 12. 2016
Po více než půl roce od březnové návštěvy čínského prezidenta v Česku se začal Městský soud v Praze zajímat o její průběh. A zejména o postup policie proti těm, kdo proti této návštěvě protestovali. Řeší totiž dvě žaloby - první kvůli nařízenému odstraňování tibetských vlajek, druhou pak kvůli zákazu uspořádat dvě již dříve regulérně oznámená shromáždění, která měla upozornit na porušování lidských práv v Číně.

Žalobci budou zkoumat firemní školení
8. 12. 2016
Novela přináší jako protiváhu lepší možnosti vyvinění se z trestní odpovědnosti. Postačí, aby firma prokázala, že udělala všechno proto, aby k spáchání činu danými osobami nedošlo. Na první pohled jednoduché ustanovení však přidělává starosti státním zástupcům.

Porušení péče řádného hospodáře může dostat jednatele k soudu i za mříže
8. 12. 2016
Všichni členové volených orgánů společnosti mají povinnost ve své funkci jednat s péčí řádného hospodáře. Jinak hrozí, že budou zodpovídat za způsobenou škodu, a to i u soudu. Tento úkol jednatelů stanovuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Začíná soud s "ostravským Janouškem". Na úplatcích si měl vzít víc než Rath
7. 12. 2016
V pondělí začne soud projednávat případ Martina Dědice, podnikatele, který roky ovlivňoval veřejné zakázky v Ostravě, poslouchali ho šéfové nemocnice, městských firem i sami politici. Krajský soud v Ostravě bude řešit šest zakázek, za něž Dědic údajně dostal přes třicet milionů korun. Jeho vliv na tendry i politiku byl značný a úplatky, které Dědic podle obžaloby vyinkasoval, překonají i případ bývalého hejtmana Davida Ratha.

Fungování rejstříků se zrychlilo, soudy stále rozhodují stejné případy odlišně
7. 12. 2016
Fungování rejstříků se za poslední léta zrychlilo, chválí si podnikatelé.Pomohla hlavně možnost přímých zápisů přes notáře nebo digitalizace justice.Teď se firmy potýkají hlavně s problémem, že rejstříkové soudy po celé republice rozhodují stejné případy odlišně.

Úřad dohlížející na peníze politických stran hledá šéfa, poslední slovo má Zeman
6. 12. 2016
Finišuje výběr předsedy a členů nového úřadu, který bude dohlížet nad hospodařením politických stran. Mezi nominovanými je politoložka Dvořáková nebo bývalý náměstek ministryně práce Marek. Úřad začne fungovat od 1. ledna.

Pracující cizinci si nově nebudou muset žádat po 90 dnech o prodloužení víz
6. 12. 2016
Vláda ČR schválila novelu zákona o pobytu cizinců, díky čemuž bude umožněn pracujícím cizincům delší pobyt bez nutnosti prodloužení víza. Investoři pak budou podléhat speciální úpravě.

Vzdělávání sester se zkracovat nebude. Ludvík stáhl ze sněmovny novelu zákona
5. 12. 2016
Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík stáhl ze sněmovny novelu svého předchůdce Svatopluka Němečka, který chtěl zdravotním sestrám zrušit povinné vysokoškolské vzdělání. Proti zkrácení studia jsou české i evropské profesní organizace.Podle nich je to krok zpět a kvalita sesterského vzdělání půjde dolů.

ÚS: Soud měl svěřit nezletilou otci místo bratrovi, sledovat tak její zájmy
5. 12. 2016
Ústavní soud ve svém nálezu rozhodl ve prospěch stěžovatele, který byl soudy nižší instance nucen platit výživné úřadu práce, a to i přesto, že se osobně podílel na výchově dcery v pěstounské péči jejího zletilého bratra.

Znovu přinášíme vybrané novinky ze světa práva za uplynulý týden
2. 12. 2016
Výběr novinek z právního světa informuje o nižší dani pro podnikatele i o jednom z největších realitních obchodů v České republice.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu aneb ochrana zaměstnanců na úkor logiky
2. 12. 2016
Rozhodnutí Nejvyššího soudu o přechodu zaměstnanců v souvislosti se změnou nájemce komerčních prostor má potenciál se zařadit mezi ty nejproblematičtější. Jde o případ kavárny v Pardubicích, jejíž nový pronajímatel si přivedl nové zaměstnance. Podle soudu měl přitom dál zaměstnávat ty stávající.Rozhodnutím chtěl chránit zaměstnance původního nájemce, ale trochu přitom zapomněl na ekonomickou realitu.

Pro klienty jsme předvoj. Stále častěji požadují byznysové poradenství
2. 12. 2016
Paul Rawlinson je šéfem druhé největší právnické firmy na světě, Baker & McKenzie. Má pod sebou 13 tisíc lidí, z toho 4500 právníků v 77 kancelářích od Bogoty po Tokio.Baker & McKenzie byla jednou z prvních globálních advokátních kanceláří. Nyní čelí sílící konkurenci a novým potřebám klientů.Jsme silní jak lokálně, tak globálně a přeshraničně. Každých 48 hodin někde na světě uzavíráme jednu transakci, říká Rawlinson v rozhovoru pro HN.

Senátoři převzali petici za zrušení EET. Někteří podnikatelé doufají ve změnu
1. 12. 2016
Petici s deseti tisíci podpisy za zrušení elektronické evidence tržeb přivezl do Senátu její iniciátor Ivo Hucl.Členové horní komory, kteří petici přebírali, označili EET za nástroj státu ke "šmírování" lidí.Chtějí se jí vážně zabývat.

Pracovní právo v příštím roce: snadnější výpovědi a přísnější home office
30. 11. 2016
Příští rok bude ve znamení velkých pracovněprávních změn. V červenci by měla začít platit novela zákoníku práce, která přinese zaměstnavatelům například povinnost proplácet náklady na home office. Díky novele bude také snazší doručit výpověď zaměstnanci, který se tomu vyhýbal. Nově by se mohl začít posuzovat i souběh funkcí, jehož zákaz Ústavní soud vážně zpochybnil.

NS a NSZ: Peněžitý trest je účinný, soudy ho ale dostatečně nevyužívají
30. 11. 2016
Na tiskové konferenci Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství k problematice peněžitých trestů představitelé institucí projevili snahu o jejich častější ukládání.

Dotace zamrzly, stěžují si společnosti. Vinu nese i nový monitorovací systém
30. 11. 2016
Schvalování dotací určené hlavně pro malé a střední podniky (program OPPIK) se podle firem nadmíru zdržuje.Za problémy nemůže jenom ministerstvo průmyslu, podnikatelé i úředníci zápasí s hodnoticím systémem, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.Podle náměstka Tomáše Novotného, který na MPO za fondy zodpovídá, se čerpání zlepšuje.

Právničtí žoldáci v pohybu aneb rošáda právních elit v sousedním Německu
30. 11. 2016
Spousta advokátních kanceláří si zakládá na loajalitě svých zaměstnanců. V Německu se však ukazuje, že loajalita partnerů advokátních kanceláří končí tam, kde začíná vyšší plat.

Soukromé střední školy mohou přijít o peníze, chystají se změny financování
29. 11. 2016
Prezident Miloš Zeman chce, aby při rozdělování peněz soukromým školám byly zvýhodněné ty technicky zaměřené.Nelíbí se mu ani to, že soukromé školy dosáhnou až na 90 procent peněz, které mohou získat školy veřejné. Ministryně školství Kateřina Valachová plánuje do konce roku přichystat návrh na změnu financování soukromých škol.

Dress code jako vizitka aneb proč nelze podcenit výběr vhodného oděvu
29. 11. 2016
Dress code je neodmyslitelnou součástí právnické profese. Ve světě advokacie vyjadřuje profesionalitu a pomáhá navazovat důvěrný vztah s klienty. Zároveň podtrhává důležitou funkci povolání. Již minulý rok Česká advokátní komora úpravou etického kodexu stanovila, že během výkonu povolání musí advokát i koncipient nosit společenský oděv. Jinak jim hrozí kárné řízení.

Inkluze dětí s handicapem funguje i ve školkách. Asistenti ale utíkají za lepším
28. 11. 2016
Pro české školky není inkluze žádnou velkou změnou. Integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zvyklé už léta.Dlouhodobě však učitelům a učitelkám schází schopnost handicap či naopak extrémní nadání odhalit.Nyní mají také mnohem více práce s administrativou.

Vláda schválila novelu zákona o soudech a soudcích a o veřejném opatrovnictví
28. 11. 2016
Novely navržené Ministerstvem spravedlnosti, které mají pomoci k prevenci před korupcí v soudnictví a změnit institut veřejného opatrovnictví, schválila vláda.

Realitní krize se neobávám, banky se poučily z minulosti, říká Evan Lazar
25. 11. 2016
Advokátní kancelář Dentons má s více než tisíci právníky největší realitní tým na světě. Spolupředseda celosvětové realitní praxe firmy Evan Lazar tvrdí, že je na tom český trh dobře. Ani mírné zvýšení úrokových sazeb nebude mít podle něj negativní dopad.

Největší novinky ze světa práva? To, co se stalo a co nás teprve čeká
24. 11. 2016
Právní služby v Česku jsou dobře dostupné. Loajalita právníků v Německu klesá.Na největším realitním obchodu - prodeji P3 Logistic Parks - se podílely firmy White & Case i Dentons. Hlasování o brexitu sráží očekávání nových transakcí.

Vyhlášku o snížení exekutorského tarifu posoudí Legislativní rada vlády
24. 11. 2016
Ministerstvo spravedlnosti postoupilo novelu vyhlášky o exekutorských tarifech k projednání do Legislativní rady vlády, podle Exekutorské komory ČR se však nevypořádalo s odbornými připomínkami, které byly ministerstvu zaslány.

Byznys s kamarádem prověří podnikatelské schopnosti, smlouvy nejsou ostuda
23. 11. 2016
Společný byznys s přáteli a příbuznými je pro zkušené podnikatele tabu.Končívá krachem firmy i vztahu.Když už se do něj začínající podnikatelé přece jen pustí, měli by si své firemní vztahy řádně smluvně ošetřit.

Povinná maturita z matematiky pro gymnázia od roku 2021, ostatní školy později
23. 11. 2016
Povinná maturita z matematiky bude od roku 2021 jen pro gymnázia a lycea. Ministryně školství Kateřina Valachová v úterý předloží vládě dvě varianty.V první by se o rok později zapojily všechny školy vyjma uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů.Ve druhé by se tyto školy zapojily až o dva roky později.

NSS rozhodl v prospěch rodičů, kteří odmítali povinné očkování dítěte
22. 11. 2016
Rodiče, kteří nenechali očkovat své dítě z důvodu svého svědomí uspěli proti kasační stížnosti ministerstva zdravotnictví. Nejvyšší správní soud se řídil nálezem Ústavního soudu.

Při delší nemoci dostanou zaměstnanci víc peněz, shodla se tripartita
22. 11. 2016
Zaměstnanci, kterým nemoc dlouhodobě nedovolí pracovat, si od státu zaslouží více peněz. Shodli se na tom vláda, odboráři i zástupci firem.Ministři se musí dohodnout, zda poslancům předloží svůj návrh na mírnější dvoufázové navýšení, nebo odborářskou variantu, která chce dávku zvednout už po prvním měsíci nemoci.

Vyplácení desítek milionů Nejvyšší soud neřeší pět let, jindy však jedná rychle
22. 11. 2016
Pátým rokem se snaží ministerstvo financí dostat zpět desítky milionů, které vyplatilo firmě SG Solar Green. Sumu zaplatilo na základě verdiktu, který ale následně zrušil Nejvyšší soud.V jiných případech přitom Nejvyšší soud reaguje rychle.O tom, že se Hrad zatím nemusí omlouvat za prezidentovy výroky o Peroutkovi, rozhodl za 13 dní.

Průhlednější jmenování rad ČT i ČRo. Zástupce mají navrhovat politické strany
22. 11. 2016
Sněmovní politické strany možná budou moci přímo navrhovat své zástupce do rad Českého rozhlasu a České televize. Další členy by do rad nominovaly konkrétní nevládní organizace dané zákonem. Předpokládá to novela zákonů o Českém rozhlasu a České televizi, kterou předkládá patnáctka poslanců v čele s Martinem Komárkem (ANO).

Jsou lidé spokojeni s dostupností právních služeb v České republice?
22. 11. 2016
Výběr právníka je důležitou součástí řešení soudních sporů. Podle čeho si tedy Češi právníka vybírají a jak jsou spokojeni s dostupností právních služeb?

Novela insolvenčního zákona omezí práva věřitelů, říká Michal Žižlavský
21. 11. 2016
Brzy se v českém právním řádu objeví novela insolvenčního zákona, která přinese hned několik důležitých změn. Advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský upozorňuje na možná úskalí úpravy.

Fikce místo reality: posudky v insolvencích jsou zatím dle všeho zbytečné
21. 11. 2016
Znalecké posudky v insolvenčním řízení neplní podle právníků a znalců svou funkci.Důvodem je, že zákon striktně vyžaduje, aby soud nechal ocenění firmy vypracovat v likvidační podobě, tedy tak, jako by mělo dojít k ukončení podnikání. Jenže řada společností funguje dál, vyrábí a připravuje se její záchrana v podobě reorganizace.

Soudy si na trestání firem ještě nezvykly, tvrdí advokát Tomáš Gřivna
20. 11. 2016
Advokát Tomáš Gřivna tvrdí, že se soudy pořád nenaučily používat zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Nevyužívají všechny tresty a šetří s jejich odůvodňováním.Soudy často například u peněžitých trestů vůbec nezjišťovaly, jaký má firma obrat, a tedy jaký bude mít jejich potrestání efekt.Novela zákona přitom od prosince ještě více rozšíří okruh trestných činů, za které může být společnost stíhaná.

Podle Právnické firmy roku se lídři právního byznysu ani v letošním roce nemění
18. 11. 2016
Už podeváté víme, které advokátní kanceláře jsou na českém trhu nejlepší a nosí titul Právnická firma roku.Letošní nejúspěšnější kanceláře jsou Dentons, PRK Partners, Weil, Gotshal & Manges a Havel, Holásek & Partners.I přes absenci překvapení, která je v tomto oboru vlastně pozitivní, ale nabízí výsledky několik zajímavostí.

Senát dál povede Štěch, ne všichni ho ale kvůli prohlášení k Číně podpořili
18. 11. 2016
Bývalý šéf odborářů Milan Štěch si udržel místo předsedy Senátu, který se ve středu dopoledne poprvé sešel v novém složení.Štěchovi sice hrozilo, že jej senátoři nezvolí, ale nakonec se většina nechala slyšet, že mu nadále důvěřuje.Přesto nedostal hlas zdaleka všech členů horní parlamentní komory, proti byli zejména někteří nezávislí senátoři a zástupci KDU-ČSL.

Jako advokáti bychom měli sledovat vyšší cíle, říká advokát Jaromír Císař
18. 11. 2016
Advokát Jaromír Císař patří k nejaktivnějším právníkům na poli společenské odpovědnosti.Jeho kancelář stojí například za nadačním fondem, který podporuje kulturu.V rozhovoru tvrdí, že se svými projekty snaží posilovat české národní sebevědomí.

Veřejné školy by časem mohly nahradit soukromé, varuje ministryně Valachová
16. 11. 2016
Pokud více nepodpoříme veřejné školy, nezvládnou konkurovat nabídce soukromých škol a hrozí privatizace školství, zaznělo na konferenci o budoucnosti školství. Ministryně Kateřina Valachová věří, že když se veřejným školám poskytne dostatek peněz, konkurovat mohou. Na nebezpečí plíživé privatizace školství už minulý týden upozornil bývalý ministr školství Ondřej Liška na konferenci Aspen Institutu Kam kráčíš, Česko.

Bezplatné exekutorské poradny se podle šéfky exekutorů Pavly Fučíkové osvědčily
16. 11. 2016
Exekutoři provozují již od roku 2009 bezplatné poradny. Lidé se mohou s odborníky poradit také on-line.Službu využívá čím dál tím víc dlužníků i věřitelů.Rolí exekutora je podle jejich šéfky Pavly Fučívkové prevence nezodpovědného zadlužování.

Novela o trestání za hanobení prezidenta čerpá z historie i ze zahraničí
15. 11. 2016
Předložený návrh novely trestního zákoníku, díky které by měly být trestány útoky proti osobě prezidenta, má svou předlohu ve státní historii i v zahraničí.

Stát zaplatí společnosti ČEZ miliardu. Za elektřinu, kterou mu nedodal
15. 11. 2016
Více než 1,2 miliardy korun musí zaplatit státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) společnosti ČEZ Prodej za elektřinu, kterou si objednala, ale nikdy neodebrala.Koncem roku 2008, když cena elektřiny strmě padala, totiž nakoupila pro všechny dopravce na dráze zbytečně drahý proud, a to na tři roky dopředu.Dopravci - především České dráhy - ale následně odmítli předraženou elektřinu od SŽDC odebrat a raději si ji koupili přímo sami od energetického gigantu a ušetřili tak více než třetinu peněz.

Investujte v Česku, dostanete dlouhodobý pobyt, láká vláda podnikatele z ciziny
15. 11. 2016
Zahraniční podnikatelé budou moci získat až dvouletý pobyt v České republice, pokud se tu rozhodnou investovat. Povolení by měli získat ve zkráceném řízení během třiceti dnů.Výhody získají také jejich rodinní příslušníci.

Na úspory z nezabavitelného minima exekutor již nemůže, rozhodl nálezem ÚS
15. 11. 2016
Ústavní soud rozhodl ve prospěch důchodce, kterému byly v rámci exekučního řízení odňaty finance ze spořícího účtu. Peníze totiž spořil z nezabavitelného minima.

Novým ministrem zdravotnictví bude Ludvík, Dienstbiera nahradí poslanec Chvojka
14. 11. 2016
Nový ministr vystřídá v čele resortu Svatopluka Němečka, bude jím ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík.Skončí i ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, toho nahradí poslanec Jan Chvojka.Premiér se sejde s předsedy ANO a KDU-ČSL a bude s nimi jednat o výměně některých jejich ministrů.Ministr financí Andrej Babiš přivítal vládní změny, označil je ale za kontraproduktivní.

Ochrana osobních údajů o zákaznících bude přísnější, bude se týkat i cookies
14. 11. 2016
Obecné nařízení EU, které rozšiřuje ochranu osobních údajů, bude nutné dodržovat nejpozději od května roku 2018.Podnikatelé by však přípravu neměli podcenit, kvůli vysokým sankcím se to nevyplatí.

Zákony už dávno nejsou pro laiky, profesionálové si s nimi poradí, říká Pelikán
11. 11. 2016
Podle soudce Nejvyššího správního soudu Karla Šimky chybí ve státní správě dlouhodobá koncepce.Vyznat se v předpisech a zákonech je podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého těžké i pro firmy a živnostníky.Hospodářská komora proto připravuje právní elektronický systém pro podnikatele.

Evropská komise zahájila kvůli nízkému jízdnému vyšetřování Českých drah
11. 11. 2016
Na dráze Praha - Ostava České dráhy možná účtovaly ceny, které byly nižší než náklady. Evropská komise proto zahájila šetření. Takové jednání totiž porušuje pravidla pro hospodářskou soutěž EU.

Schválené změny ve vzdělávání udrží více lékařů v Česku, slibuje si Němeček
10. 11. 2016
Sněmovna schválila změny ve vzdělávání lékařů.Redukce oborů, v nichž se lékaři vzdělávají v období mezi promocí a atestací, není tak velká, jak se původně plánovalo.Podle ministra Svatopluka Němečka je podstata změny v tom, že strukturu oborů zafixuje do zákona a nebude možné ji snadno a často měnit.

Právní zastupování dětí s mentálním postižením? Málokdo si na něj troufá
10. 11. 2016
Právní zastupování dětí s mentálním postižením zahrnuje spoustu překážek, které mohou bránit v přístupu ke spravedlnosti. Je proto třeba klást důraz na informovanost právníků, kteří se s postiženými mohou setkat.

Zakladatelka Obelisk Support Dana Smith- Právnické firmy jsou pokrytecké
9. 11. 2016
Britka Dana Denis-Smithová, zakladatelka Obelisk Support, je jednou z nejinovativnějších právniček na světě.Už víc než pět let sdružuje právníky na rodičovské, kteří se mohou flexibilně věnovat práci pro klienty.Velké právnické kanceláře se podle ní snaží zachovat každý kousek příjmů namísto opravdové změny svého fungování.

Praha neuznává verdikt soudu v kauze Uber a řidiče plánuje pokutovat i nadále
9. 11. 2016
I přes verdikt soudu bude Praha dál pokutovat řidiče, kteří jezdí s aplikací Uber bez taxikářské licence. Vyjasnit situaci by mohla novela silničního zákona, ale ta asi nezačne platit do konce příštího roku. V tom, zda je Uber taxislužba, nemá jasno ani Evropa a věc řeší Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Pojištění na pokuty: Na hříšných řidičích se přiživují eseróčka i právníci
9. 11. 2016
Z takzvaného pojištění pokut se v posledních letech stal výnosný byznys.Udělením plné moci při řešení pokuty se ovšem řidič vzdává kontroly nad průběhem správního řízení.Výsledkem může být i dvojnásobná pokuta a zbytečná ztráta bodů.

Proběhl již 9. ročník Právnické firmy roku, zvítězili PRK Partners a Dentons
8. 11. 2016
Žebříček Právnická firma roku pod záštitou ministra Roberta Pelikána a České advokátní komory ocenil právnické firmy za vynikající poskytování odborných služeb.

Registr smluv odolává útoku politiků. Poslanci výboru zavrhli zásadní výjimky
8. 11. 2016
Poslanecký útok na registr smluv se odkládá a zřejmě se nakonec ani neuskuteční.Odsunuli ho poslanci ústavně právního výboru, kteří chtějí více času na posouzení změn.Původně přitom hrozilo, že sněmovna už příští týden schválí výjimky, které by registr "vykradly".

ÚS: Při zápisu cizince do seznamu koncipientů je nutné přihlížet ke zkušenostem
8. 11. 2016
Ústavní soud rozhodl v prospěch absolventa Jagellonské univerzity v Krakově, který se domáhal zapsání do seznamu koncipientů České advokátní komory. O případu bude nyní znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1.

EET straší e-shopy. Pro nás je horší než pro kamenné obchody, říkají prodejci
7. 11. 2016
Tři týdny před startem elektronické evidence tržeb chybí kompletní manuál pro obchodníky.Majitelé internetových obchodů poukazují na to, že není jasné, jak mají postupovat v případě plateb přes takzvané platební brány.Ministerstvo slibuje nápravu během několika dnů.

Etický soud Soudcovské unie určí hranice pro komunikaci soudců na internetu
7. 11. 2016
Na shromáždění Soudcovské unie v Mikulově na Břeclavsku dostal Etický soud za úkol stanovit hranice, které by soudce při komunikaci na internetu a sociálních sítích neměl překročit.

Michal Horáček bude kandidovat na úřad prezidenta. Kampaň si zaplatí sám
4. 11. 2016
Michal Horáček na tiskové konferenci oficiálně oznámil, že bude kandidovat na prezidenta.Informace o Horáčkově možné kandidatuře se v médiích objevovaly více než šest měsíců.Už dříve hudebník hovořil o tom, že chce v přímé volbě vyzvat prezidenta Miloše Zemana.

Pomáhají dětem i obětem násilí, teď dostali ocenění pro výjimečné právníky
4. 11. 2016
Economia vyhlásila výsledky právnického ocenění Pro Bono & CSR 2016. Ocenění získali teplický advokát Alois Dvořák, projekt AdvoCats for Women, právníci Svazu průmyslu a dopravy v sekci zaměstnavatelské a Pro bono centrum.Už víc než půl roku se přitom vedou spory kolem plánovaného rozšíření bezplatné právní pomoci.

Studentka žádá od školy omluvu a 60 tisíc korun za zákaz nošení hidžábu
3. 11. 2016
Bývalá studentka střední zdravotnické školy žádá omluvu za nerovné zacházení kvůli tomu, že jí ředitelka školy zakázala nosit hidžáb."Moje klientka byla nepřímo diskriminována v přístupu ke vzdělání z důvodu víry," řekla advokátka Radka Korbelová; z řad diváků se ozval nesouhlasný hukot.K soudu dorazily desítky odpůrců i příznivců.

Vyjádření k osobě kolegy nesnižuje důstojnost profese soudce, rozhodl NSS
3. 11. 2016
Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodl o nevinně soudce Miroslava Čapka v souvislosti s dopisem směřovaným bývalému předsedovi soudu. Díky jeho vyznění měla být snížena důvěryhodnost justice.

Na přestěhování za prací nově přispěje stát. Lidem dá peníze i na dojíždění
2. 11. 2016
Příspěvek na dojíždění za prací je od dubna dostupný v pěti krajích.Od listopadu o něj mohou žádat lidé z celé republiky.Novinkou je pak příspěvek na přestěhování.

Bankrotů kvůli nezaplaceným fakturám přibývá zbytečně. Podnikatelé neznají zákon
2. 11. 2016
Tři pětiny finančních profesionálů hlásí, že zažili krach firmy kvůli nezaplaceným pohledávkám.Bankroty přitom bývají mnohdy zbytečné.Firmy se do obtížné situace dostávají samy tím, že neznají zákony a možnosti obrany proti neplatičům.

Pavel Rychetský zůstane v čele Ústavního soudu možná až do roku 2020
1. 11. 2016
Pavel Rychetský se v čele Ústavního soudu zatím nechystá končit. V rozhovoru pro HN sdělil, že bude nejspíš předsedat Konferenci evropských ústavních soudů. Rychetský v poslední době nezvykle kritizoval prezidenta Zemana, s nímž dříve silně souzněl.

Náhrada škody od státu za navýšení nájemného je znovu ve hře, rozhodl ÚS
1. 11. 2016
Ústavní soud rozhodl ve prospěch stěžovatelů, kteří požadovali náhradu škody ve výši více než 12 milionů korun vzniklou díky státem regulovanému nájemnému a zrušil minulé rozsudky, které argumentovaly námitkou promlčení.

Přichází povinnost přezutí na zimní pneumatiky, avšak jen za předpokladu že...
31. 10. 2016
Podle silničního zákona je řidičům stanovena povinnost přezutí na zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. Neplatí však pro všechny a všude.

Zeman rozdal 30 státních vyznamenání. Oceněni byli kardinál Duka a další
30. 10. 2016
Na státní svátek 28. října prezident ocenil například kardinála Dominika Duku, ředitele Budějovického Budvaru Jiřího Bočka či režiséra Juraje Jakubiska.Předem se hovořilo také o zpěvákovi Danielu Hůlkovi, politikovi Valtru Komárkovi či příslušníku odboje za druhé světové války Jaroslavu Klemešovi. I ti ocenění dostali.Vyznamenání naopak nedostal Jiří Brady, údajně za to, že se jeho synovec, ministr Daniel Herman setkal s dalajlamou.

Novela zákona o obchodních korporacích ulehčí také zakládání společností
29. 10. 2016
Ministerstvo spravedlnosti chystá první významnou změnu pro zákon o obchodních korporacích, podle kterého se řídí v Česku podnikání. Novela má přinést jednodušší řízení akciovek i usnadnit zakládání společností s ručením omezeným.Změny přichází po téměř tříletém fungování zákona.

Svěřenské fondy údajně zneužívají kriminálníci. Vláda kvůli tomu mění zákon
27. 10. 2016
Státní zástupci a ministerstvo spravedlnosti varují před zneužitím svěřenských fondů k trestné činnosti.Vláda chce změnit zákon a zavést povinnou evidenci fondů.Zapisovat by se do ní měly i citlivé informace o správcích, zakladatelích a lidech, k jejichž prospěchu mají fondy sloužit.

Je zveřejnění názoru Rychetského demokratické? Odpovídal jsem novinářům, říká
26. 10. 2016
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vydal prohlášení k politické situaci posledních dnů. Ze své pozice předsedy Ústavního soudu zaujal k tématu převážně negativní postoj. Může se však soudce vyslovovat k politické situaci?

Je zveřejnění názoru Rychetského demokratické? Odpovídal jsem novinářům, říká
26. 10. 2016
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vydal prohlášení k politické situaci posledních dnů. Ze své pozice předsedy Ústavního soudu zaujal k tématu převážně negativní postoj. Může se však soudce vyslovovat k politické situaci?

Soudy nestíhaly přezkoumat svéprávnost, zákonodárce jim vyšel vstříc novelou
26. 10. 2016
Doba pro přezkum svéprávnosti osob, kterým byla omezena či vzata před rokem 2014, se novelou občanského zákoníku prodlužuje ze 3 na 5 let. Změna má pomoci hlavně k jejich ochraně.

Homosexuálové si budou moci nově osvojit dítě partnera, schválila to vláda
26. 10. 2016
Vláda schválila zákon, jenž homosexuálům umožní přiosvojit si dítě, které vychovávají s jeho biologickým rodičem.Zjednoduší jim to život, druhý partner bude moct dítě vyzvednout ve škole nebo získat informace o jeho zdravotním stavu.Aby zákon začal platit, musí ho ještě schválit sněmovna. Ta už jednou projednávání podobného zákona přerušila kvůli hádkám.

Režim utajovaných informací v případě zamítnutí žádosti o občanství se nezmění
26. 10. 2016
Ústavní soud projednal žádost o zrušení části zákona o státním občanství, která se týká nezveřejňování stanovisek policie a zpravodajských služeb v souvislosti s žádostí o občanství, a to v případě, kdy obsahují utajované informace. Díky takovému faktu je žadateli zamítnuta žádost „z důvodu ohrožení bezpečnosti státu“, větší podrobnosti se nedozví.

Letní čas bude platit alespoň dalších 5 let, už ale přestal plnit svou funkci
25. 10. 2016
Již od roku 1979 se v České republice střídá letní čas se zimním. Takové pravidlo začalo platit díky nařízení vlády a mělo vést k úsporám energie. Dnes dle mnohých postrádá smysl.

Autorské poplatky v příštím roce vzrostou, pro menší podniky bude změna citelná
25. 10. 2016
Každý podnik, který používá televizní a rádiové přijímače, musí počítat s autorskými poplatky.Ty se od příštího roku navýší zhruba o 30 procent.Asociace hotelů a restaurací České republiky se proti navyšování autorských poplatků ohradila.

Novela zákona o veřejném registru smluv naráží v připomínkovém řízení
24. 10. 2016
Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošla novela zákona o veřejném registru smluv. Poslanci vznesli dohromady 23 pozměňovacích návrhů na výjimky z povinného zveřejňování.

Zeman nejmenuje šéfa Vězeňské služby generálmajorem. Odporuje tak Pelikánovi
23. 10. 2016
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán navrhl jmenovat ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala generálmajorem.Prezident Miloš Zeman to ale odmítl udělat.Důvod svého rozhodnutí zatím nesdělil.

Nechci být králem exekucí, s dlužníky se dohodnu, říká nástupce obávaného Vrány
23. 10. 2016
Lukáš Jícha už půl roku řídí největší - a dříve i nejtvrdší - exekutorský úřad v zemi, který vede 100 tisíc exekucí.Úřad převzal po legendárním exekutorovi Tomáši Vránovi, kterého na jaře obvinil z pokusu o stamilionové tunelování.Uzavřeli jsme smír, bylo to jen nedorozumění - a policie také nic nezjistila, říká dnes Jícha.

Vnitro spustí útvar proti dezinformacím. Zaměří se na lživé weby, propagandu
21. 10. 2016
Česká společnost je podle ministerstva vnitra pod vlivem dezinformačních kampaní cizích států, které se snaží ovlivňovat její veřejné mínění. Od Nového roku proto spustí odbor proti dezinformacím.Útvar by měl zabraňovat šíření nepravdivých nebo zavádějících informací a propagandy. Za úkol bude mít také otázku "odolnosti" úředníků.

Při podnikání v Německu si dejte pozor třeba na zvýšené celní kontroly
21. 10. 2016
Řada českých firem řeší právní úskalí vstupu na německý trh. Objevují se přitom nové skutečnosti, které podnikání v Německu stěžují.Očekává se například navýšení celních kontrol v souvislosti s novou německou minimální mzdou, která bude 8,84 € za hodinu.Nepříjemností se pro české firmy stává také praxe tzv. výzev u porušení práv průmyslového vlastnictví.

V zajetí regulace. Legislativní novinky odvádí pozornost pojišťoven od klientů
21. 10. 2016
Koncem září nabyl účinnosti zákon o pojišťovnictví, od prosince ho budou následovat nová pravidla pro odměňování zprostředkovatelů.Zbrusu nový zákon o distribuci v pojišťovnictví by měl resort financí předložit do konce roku.Potřeba přizpůsobovat se nové regulaci přitom odvádí pozornost pojišťoven od jejich klientů.

Vyhazov ministra Hermana z Ústavu pro studium totalitních režimů neplatí
20. 10. 2016
Soud se po třech letech vrátil ke kauze propuštění tehdejšího ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana, který se mezitím stal ministrem kultury. Rozhodl, že jeho propuštění bylo neplatné, jeho nástupci mu měli nabídnout jiné místo. Ústav již oznámil, že se odvolá.

Potřebuje deset milionů obyvatel v ČR Senát? Zeman si tím není zcela jistý
20. 10. 2016
V reakci na historicky nejnižší volební účast v letošních senátních volbách začal prezident ČR pochybovat o významu horní komory Parlamentu ČR.

Profesor Verny je novou posilou advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ
19. 10. 2016
Profesor Verny, uznávaná kapacita z oblasti práva evropského a mezinárodního, posiluje po působení z pozice advokáta v Berlíně a Bruselu tým AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.

Rath dostal příležitost, aby vyvázl z korupční kauzy. Sám ale nezná své šance
19. 10. 2016
David Rath dělal od začátku vše proto, aby svůj sledovaný korupční proces shodil - jako neférový, zmanipulovaný a postavený na nezákonných odposleších. Nyní se zdá, že bývalý poslanec a středočeský hejtman za ČSSD dostal šanci, že bude moct tyhle argumenty znovu vytáhnout u Krajského soudu v Praze.Odvolací vrchní soudci včera oznámili, že rozsudek neplatí, a krajský soud se musí znovu Rathovou kauzou zabývat.

Ošťádal se svou stížností proti rozhodnutí o nejmenování profesorem neuspěl
19. 10. 2016
Prezident vloni rozhodl o nejmenování tří profesorů. Fyzik Ivan Ošťádal podal proti tomuto rozhodnutí žalobu. Ta byla však zamítnuta bez přezkoumání, odevzdal ji totiž pozdě.

Zaměstnanci v západní Evropě zjistí, kolik bere kolega. Česko se chce inspirovat
18. 10. 2016
Zaměstnanci v řadě evropských zemí už dostali právo dozvědět se výši platu svých kolegů. V Česku by firmy měly místo toho zveřejňovat průměrné platy na jednotlivých pozicích. Transparentnost má pomoci odstranit rozdíl v platech mužů a žen; v Česku je třetí největší v Evropě.

Souhrn problematických aspektů nové právní úpravy o zadávání veřejných zakázek
18. 10. 2016
Přestože je nový zákon o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. října koncipován jako komplexní předpis upravující proces a způsob zadávání veřejných zakázek se zřetelem na lepší vymezení, či zpřesnění některých stávajících pravidel, objevuje se v něm řada institutů, jejichž aplikace nebo výklad mohou v praxi činit problémy.

Policie přiznává, že v boji proti kyberkriminalitě mají navrch hackeři
17. 10. 2016
Zločin se přesouvá do kyberprostoru. Podle policejních statistik přibývá v posledních letech trestných činů spojených s informačními technologiemi o desítky procent ročně. A sama policie přiznává, že na hackery mnohdy nestačí.

Ministr spravedlnosti prezentoval nejvýraznější změny pro proces oddlužení
17. 10. 2016
Robert Pelikán představil na tiskové konferenci nejvýraznější změny insolvenčního zákona, které se týkají z velké části institutu oddlužení. Změna myslí i na ty, kteří nemají prostředky vstoupit do insolvence v dnešní podobě.

Pelikán navrhl Zemanovi kandidáta na předsedu Krajského soudu v Praze
14. 10. 2016
V únoru příštího roku se uvolní místo předsedy Krajského soudu v Praze. Robert Pelikán jako náhradu za Ivanu Švehlovou navrhl Lubomíra Drápala, soudce Nejvyššího soudu.

Komunistická poslankyně Semelová se dle soudu nemusí omlouvat za své výroky
14. 10. 2016
Pražský městský soud rozhodl, že komunistická poslankyně Marta Semelová se nemusí omlouvat za své výroky o Miladě Horákové.Semelová v pořadu ČT24 Hyde Park zpochybnila, že přiznání Horákové bylo vynucené.Invazi vojsk z roku 1968 označila za internacionální pomoc.

Novela o kybernetické bezpečnosti: méně transparentnosti, více regulace
14. 10. 2016
Ještě ani ne dva roky se Česko řídí zákonem o kybernetické bezpečnosti. A už ho čeká novela. Odstraňovat se budou nedodělky, na něž poukázala praxe, a zapracovat se do zákona musí i nové požadavky z Bruselu.

Pacienti se budou moci připojistit pro drahé zubařské zákroky, VZP předloží návrh
13. 10. 2016
Není výjimkou, že pacienti nechávají za péči v ordinaci zubaře tisíce korun.Teoreticky se mohou pro tyto případy pojistit u komerčních pojišťoven, které ale takovou možnost v praxi nenabízejí.Změnit by to mohla největší zdravotní pojišťovna, která už za podpory ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka návrh na připojištění připravuje.

Podnikání z domova je pro ženy lákavé. Svést ale musí bitvu se zákony
13. 10. 2016
Rozjet byznys z bytu není zrovna jednoduché.Pravidla pro umístění sídla nebo provozovny totiž obsahuje hned několik zákonů - například občanský zákoník nebo živnostenský zákon.A v některých případech si i protiřečí.

Dráhy žalují stát kvůli pokutě za nevyvěšené ceníky na stanicích bez pokladen
12. 10. 2016
Dráhy požadují u soudu zrušení pravomocné pokuty 150 tisíc korun od finančního úřadu za porušení zákona o cenách. Sankci dostaly za to, že na dvou tisícovkách železničních zastávek bez pokladen nevyvěšují ceníky jízdného, a pasažéři se tak nemohou předem dozvědět, za kolik mohou cestovat. Aby se dráhy vyhnuly opakované pokutě, upraví smluvní přepravní podmínky a vývěsky.

Roman Janoušek se obnovy procesu nedočká, soud jeho žádost zamítl
12. 10. 2016
Několik znaleckých posudků mělo přesvědčit soud, aby zrušil trest nad podnikatelem Romanem Janouškem.Ten si má odpykat čtyři a půl roku ve vězení za to, že v květnu 2012 autem těžce zranil ženu a pak z místa činu ujel.Soud nakonec obnovu procesu zamítl.

Exekuce dětí kvůli dluhům za volání budou nově směřovány na jejich rodiče
12. 10. 2016
Český telekomunikační úřad na základě šetření ombudsmanky Anny Šabatové rozhodl ve věci telefonních tarifů, které rodiče sjednali jménem dětí. Neplacené pohledávky byly vymáhány právě po dětech, tomu je konec.

Praha nestihne včas schválit Metropolitní plán, potřebuje dva roky navíc
11. 10. 2016
Praha nestihne schválit Metropolitní plán v termínu stanoveném stavebním zákonem. Pokud vše půjde bez problémů, mohl by nový plán začít platit v roce 2022.Tým, který pracuje na přípravě Metropolitního plánu, se po odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka rozpadá. To může přípravu klíčového materiálu ještě zbrzdit.Návrh plánu měl být dokončen letos v listopadu. Komise, která materiál posuzovala, ale požaduje zapracovat další změny.Některé si vyžádají měsíce další práce.

Na řízení téměř poloviny firem s právním oddělením se podílí podnikový právník
11. 10. 2016
Z průzkumu PwC Legal, jehož respondenty bylo 55 českých podnikových právníků, vyplývá důvěra firem ve svá právní oddělení. Ve 42 procentech případů firem s in-house právníky se na řízení společnosti podílí právě podnikový právník.

Čechům v Dubaji neuznávají řidičáky. Stát postrádá dohodu, Slováci ji ale mají
10. 10. 2016
Spojené arabské emiráty neuznávají české řidičské průkazy. Chybí na to mezinárodní dohoda.Česko ji slíbilo uzavřít už před třemi lety, jenže od té doby se to nepodařilo.Ministerstvo zahraničí tvrdí, že vše leží na bedrech ministerstva dopravy. Tam už návrh smlouvy připravili, jenže ostatní resorty s jejím zněním nesouhlasily.

Podle Elišky Wágnerové by měli Ústavní soudci přijít o přestupkovou imunitu
10. 10. 2016
Senátorka a bývala soudkyně Ústavního soudu Eliška Wágnerová předložila návrh na zrušení přestupkové imunity ústavních soudců. Odpovídali by tak plně například za dopravní přestupky.

Linklaters a Hewlett Packard Enterprise mají nejinovativnější právníky v Evropě
7. 10. 2016
Britský ekonomický deník Finantial Times vyhlásil prestižní ocenění FT European Innovative Lawyer Awards 2016.

Porodní bolesti elektronické evidence tržeb: Stánkaři mají klid, kadeřnice už ne
7. 10. 2016
Ministerstvo financí přiblížilo, jak by měla v praxi fungovat evidence tržeb.Někomu přidělává vrásky již nyní, pro někoho se starostí teprve stane.

Česko neumí stavět dálnice a čerpat na ně dotace. Předpisy brzdí projekty
6. 10. 2016
Evropská komise chce navýšit Junckerův balíček. Česko na peníze pro investice z tohoto fondu ale nejspíše nedosáhne, kvůli špatnému investičnímu prostředí. Podle Evropské komise by mělo Česko odstranit administrativní a regulační překážky. Ty brání hlavně při stavbě silnic a dálnic nebo v oblasti energetiky.

Kriminalita mládeže podle předsedy Nejvyššího soudu klesá, vězňů by mohlo ubývat
6. 10. 2016
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal tvrdí, že se česká společnost stabilizovala.Pozitivním faktorem je třeba klesající míra kriminality mládeže.Změnit takové trendy by podle něj mohla třeba velká migrační vlna.

Petr Pavelek, známý i z dluhopisové aféry, je novým náměstkem pro rozpočet.
5. 10. 2016
Novým náměstkem ministra financí pro rozpočet bude Petr Pavelek, který dosud vedl odbor pro řízení dluhu.Na ministerstvu působil i v době, kdy uzavíralo nevýhodné kontrakty s bankami na zajištění státních dluhopisů.Babiš se za jmenování Pavelka jednoznačně postavil.

Marksová navrhuje placení péče o nemocné blízké i držení pracovního místa
4. 10. 2016
Pokud se zaměstnanec bude potřebovat starat o svého nemohoucího blízkého, brzy si na to možná bude moci vzít až tři měsíce hrazeného volna.Ministryně práce Michaela Marksová navrhuje, aby firma musela zaměstnanci po dobu absence držet místo.Pracovník by nepřišel o příjem. Podobně jako v případě mateřské by z povinného nemocenského pojištění dostával dávku převyšující polovinu platu.

V určitých případech mohou němečtí policisté zasahovat u nás, čeští v Německu
4. 10. 2016
V platnost vstoupila smlouva podepsaná ministrem vnitra Milanem Chovancem a jeho německým protějškem Thomasem de Maiziérem. Ta v některých případech povoluje zásah českých policistů v Německu a německých v Česku.

Zbránek se kvůli důtce za výroky o uprchlících odvolává k Ústavnímu soudu
4. 10. 2016
Liberecký soudce Miloš Zbránek se po obdržení důtky od kárného senátu Nejvyššího správního soudu za výroky na adresu migrantů a neziskových organizacích obrací na Ústavní soud.

Silničáři obchází zákon. Opravy svodidel za miliony zadávají bez soutěže
3. 10. 2016
Nadační fond proti korupci připravuje proti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podnět pro antimonopolní úřad.Po výtkách ŘSD uznalo, že otevřená soutěž na opravy svodidel by byla vhodná, a chystá ji na příští rok.ŘSD patří k nejčastěji pokutovaným firmám právě kvůli neprůhledným tendrům a chybám v nich.

Kamerový systém ve společných bytových prostorách? I tam má svá pravidla
3. 10. 2016
Instalace kamer v bytových domech je jednou z možností, jak zajistit větší bezpečí majetku a osob ve společných prostorách bytových domů. K takovému kroku se pojí ale i jisté povinnosti.

Advokáti radí, jak na si poradit s efektivitou při regionální právní agendě
30. 09. 2016
Korporace, která má aktivity v několika zemích středo a východoevropského regionu, má zájem řešit veškeré své právní potřeby centralizovaně.V životě každé korporace, i té s mezinárodním přesahem, převažují běžné provozní aspekty.

Zkrácené úvazky firmy příliš nelákají. Vadí jim hlavně překážky v zákonech
30. 09. 2016
Politici hlásají podporu částečných úvazků. Překážky v zákonech ale nechávají.Zkrácené úvazky přitom vytlačují z trhu dohody, které jsou pro firmy výhodnější.Posílení obrany pracovníků usilujících o zkrácené pracovní úvazky je jedním z mála bodů, kterému se teď věnují i zákonodárci.

Za změnu pravomocí správci Lítačky žaluje ministerstvo vnitra Prahu
29. 09. 2016
Ministr vnitra Milan Chovanec chce dostat pražský magistrát k soudu.Rada města změnila pravomoci svých osmi akciovek a odmítá je vrátit do původní podoby.Podle primátorky jde o běžnou praxi, která se uplatňuje už řadu let. Chovanec ale tvrdí, že je to protizákonné.

Třetí milost za více než tři roky, nyní ji Zeman udělil muži po mozkové příhodě
29. 09. 2016
Prezident Miloš Zeman udělil svou v pořadí třetí milost. Zasloužil si ji muž po mozkové příhodě stíhaný za řízení bez řidičského průkazu.

ÚS: Náklady exekuce nejsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení
27. 09. 2016
Ústavní soud rozhodl ve věci stěžovatele exekutora Tomáše Vrány, který se domáhal nákladů na exekuci. Ty mu vzal ostravský krajský soud v rámci insolvenčního řízení, ale Ústavní soud rozhodl v jeho prospěch.

Čtyřleté děti bez očkování do školky nesmí, pětileté budou muset. Jsou prý odolnější
27. 09. 2016
Příští rok budou muset všechny pětileté děti povinně do školky, i ty neočkované.Ukládá to novela školského zákona. Neočkovaným čtyřletým a mladším dětem zákon přijetí do školky i nadále zakazuje.Ve stejné třídě tedy budou děti očkované i neočkované. Ministerstvo školství ani zdravotnictví v tom nevidí problém.

Peníze získané prodejem věcí z trestní činnosti se rozdělí mezi poškozené
27. 09. 2016
Na příští schůzi projednají poslanci novelu zákona, která by zřídila nový účet pod ministerstvem spravedlnosti. Ten by sloužil pro rozdělování peněz získaných v trestním řízení mezi oběti trestných činů.

Češi, Němci, Francouzi: Všichni si budou na internetu rovni
23. 09. 2016
Evropská komise zveřejnila návrh nových pravidel pro obchodování na internetu.On-line prodejci by nově neměli rozlišovat mezi zákazníky z různých členských zemí.Pro Čechy to bude mimo jiné znamenat, že se dostanou mnohdy k levnějšímu zboží.

Špionážních kybernetických útoků v Česku přibývá, i na státní dokumenty
23. 09. 2016
V Česku stále přibývá špionážních kybernetických útoků.Počítačové viry jsou navíc rok od roku sofistikovanější, zaměřují se například na získávání hesel k bankovním účtům nebo získávání citlivých státních dokumentů. Odborníci z Národního centra kybernetické bezpečnosti měsíčně řeší až stovku nahlášených útoků.

Martin Šolc se stal prezidentem Mezinárodní advokátní komory
22. 09. 2016
Zakládající partner české advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Martin Šolc byl zvolen prezidentem Mezinárodní advokátní komory.

Jan Passer se ujal funkce soudce Tribunálu Soudního dvora EU
22. 09. 2016
V souvislosti s navýšením počtu soudců v Tribunálu Soudního dvora EU se ujal po Ireně Pelikánové funkce člena i Jan Passer, bývalý soudce Nejvyššího správního soudu.

Využití soukromých počítačů v práci zažívá boom. Pro firmy ale znamená riziko
22. 09. 2016
Využití soukromých počítačů či telefonů slibuje firmám nižší náklady, hrozí jim ale ztráta citlivých klientských dat nebo neoprávněný přístup k podnikové síti.

Pelikánův návrh na bezplatnou právní pomoc jde na vládu, už teď je terčem kritiky
22. 09. 2016
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje rozšířit právní pomoc placenou státem pro nemajetné občany. Zajišťovat ji mají advokáti.

Vláda chystá změny v pracovním právu. I tak bude moci žena po rodičovské dostat výpověď
22. 09. 2016
Vláda chystá výraznou novelu zákoníku práce. Změny se dotknou třeba návratu z rodičovské anebo zpřísnění podmínek u prací konaných mimo pracovní poměr.

Průlomové rozhodnutí: Poskytovatelé wi-fi sítí apriorně neodpovídají za jejich zneužití
21. 09. 2016
Soudní dvůr Evropské unie aktuálně judikoval k odpovědnosti poskytovatelů bezplatné wi-fi sítě za následky toho, že tuto síť někdo využije k protiprávnímu jednání.

Mnoho exekutorů končí, jiní jsou na pokraji krachu. O uvolněné úřady nikdo nestojí
20. 09. 2016
Vize snížení exekutorského tarifu podle návrhu Ministerstva spravedlnosti i náklady na nevymahatelné exekuce přiměly mnoho exekutorů v úřadu skončit.

Důchodci si přilepší až o 300 korun měsíčně, Babiš předloží návrh vládě
19. 09. 2016
Důchodci si od nového roku přilepší nejspíše o 300 korun měsíčně. Ministr financí oznámil, že pro navýšení důchodů našel v rozpočtu potřebné peníze.

Služební zákon oslabí personál úřadů. O místo přijdou úředníci bez maturity
16. 09. 2016
Zaměstnancům úřadů, kteří si do konce příštího června nedodělají maturitu, hrozí, že kvůli služebnímu zákonu přijdou o místo.Jde zpravidla o starší lidi, kteří na úřadech pracují desítky let na nejnižších pozicích. Obvykle v podatelnách.Jejich odchod by mohla zvrátit nebo alespoň oddálit senátní novela zákona.Ta by lhůtu pro dodělání maturity prodloužila až do konce roku 2021.

Obce mohou ve svých územních plánech řešit i otázky celostátního významu
16. 09. 2016
Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že za určitých podmínek může obec v územním plánu upravit otázky významem přesahující její území, třeba ohledně silnic první třídy.

Zákon o střetu zájmů nezakazuje být v politice a být bohatý, říká expert
15. 09. 2016
Sněmovna schválila "lex Babiš", tedy zákon o střetu v zájmů, který má členům vlády mimo jiné zakázat vlastnit média.Podle politologa a ústavního právníka Jana Kysely je logické, že se parlament tímto zákonem zabývá právě nyní - před příchodem Andreje Babiše do politiky a do vlády prostě nikoho nenapadlo, jaké riziko by mohla být kumulace ekonomické, mediální a politické moci.

Lex Babiš prošel. Oligarchové si musí vybrat mezi vládou a účastí na mediích
15. 09. 2016
Poslanci schválili zákon o střetu zájmů, nazývaný někdy "lex Babiš".Pokud novelu schválí i Senát a prezident, znamená to konec médií v rukou členů vlády.Firmy, v nichž mají ministři alespoň 25 procent, se nebudou smět ucházet o dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky.Členové vlády by si ale i nadále mohli ponechat většinové podíly v korporacích. Průběh jednání sledujeme on-line.

Prezidentská kancelář by měla poskytnout informace o Klausově amnestii
15. 09. 2016
Městský soud v Praze dal za pravdu zastupiteli za Piráty Jakubu Michálkovi v případě zamítnuté žádosti o informace v souvislosti s amnestií Václava Klause z roku 2013.

Eurokomisaři musí okamžitě předělat návrh roamingu. Juncker chce rušit poplatky
14. 09. 2016
Předseda Evropské komise nechal na poslední chvíli stáhnout a předělat návrh o konci roamingu v EU. Donutila ho k tomu hlasitá kritika ze strany spotřebitelů poté, co byl návrh zveřejněn. Návrh totiž nařizoval operátorům povinně neúčtovat roaming pouze minimálně 90 dní, a ne bez omezení, jak Juncker původně sliboval.

Soudci musí být ve svém projevu zdrženliví, volby mají komentovat opatrně
13. 09. 2016
Ústavní soud ve svém nálezu rozhodl ve věci soudce Kamila Kydalky, který se ideově vyjadřoval k politické soutěži v Mnichovicích u Prahy. Soudce musí být v takových případech zdrženlivý.

Expert na zdravotní právo Ondřej Dostál posílil tým advokátní kanceláře PwC
13. 09. 2016
Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal se ještě více zaměří na oblast zdravotnictví.Angažovala proto Ondřeje Dostála, jehož rolí bude hlavně radit ve sporech mezi nemocnicemi, pacienty a pojišťovnami nebo analyzovat chystané změny zákonů.Dostál dříve radil ministrům i poslancům a také hájil práva pojištěnců.

Volební limity v akci aneb jak donutit politické strany k transparentnosti
13. 09. 2016
Novela, která pro politické strany a hnutí zavádí limity na volební výdaje, putuje po opětovném schválení Poslanecké sněmovny k podpisu prezidenta Miloše Zemana.

Při určování zdánlivého manželství se musí soudit i po smrti jednoho z "manželů"
12. 09. 2016
Ústavní soud zrušil ustanovení § 376 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, pokud jde o řízení o určení, zda tu manželství je, či není.

Soud rozdal za Opencard podmínky. Svoboda i Hudeček se cítí být dotčeni
9. 09. 2016
Čtyři bývalí radní včetně exprimátorů Bohuslava Svobody a Tomáše Hudečka jsou podle soudu vinni, že zadali nezákonnou zakázku na kartu Opencard.Kromě exprimátorů byli odsouzeni radní pro informatiku Eva Vorlíčková, náměstek odpovědný za dopravu Josef Nosek a tehdejší ředitel odboru informatiky Jan Teska.Všichni obžalovaní se hájili tím, že zakázku na pokračování provozu zadali firmě Haguess bez soutěže, protože jinak by hrozil kolaps systému.

Jeho matka ošetření odmítala, tak pomoc neposkytl. S podmínku se obrací k ÚS
9. 09. 2016
Lékař dostal podmínku za neposkytnutí pomoci své matce, která nakonec zemřela. Třiačtyřicetiletého lékaře se u Nejvyššího soudu kromě znalce a svědků zastala i žalobkyně Nejvyššího státního zastupitelství. Norman Handl nyní zkouší svou poslední možnost. Podává společně s advokátem Tomášem Sokolem stížnost k Ústavnímu soudu, kde hledá zastání.

Pokuta 8,5 milionu za netransparentní dostavbu metra dopravní podnik nemine
9. 09. 2016
Dostavba metra A od stanice Dejvická do stanice Motol stála dohromady 27, 1 miliardy korun. Způsob hodnocení nabídek však nebyl transparentní, proto pražskému dopravnímu podniku vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 8,5 milionu korun.

Když se spor podcení, může to mít fatální následky
8. 09. 2016
Kvůli otevřené ekonomice či nárůstu legislativy přibývá soudních sporů. Manažeři jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a u toho se bez právníka neobejdou.

Exekutoři se obávají, že budou v Česku po snížení jejich tarifu vládnout superúřady.
8. 09. 2016
Exekutoři se ostře ohradili proti plánovanému snížení svého tarifu. Změny považují za protiústavní. Ministerstvo trvá na svém a připouští, že mnohé exekutorské úřady změnu tarifu nepřežijí.

Elektronický podpis se mění. Čeští podnikatelé ale o změnách nevědí
8. 09. 2016
Brusel změnil pravidla pro elektronické podepisování. Zruší se například elektronické značky, které se využívaly při elektronické fakturaci a přirovnávaly se k otisku razítka.

EU potřebuje reformu: za rok 2014 se nevybralo na DPH ohromujících 160 miliard eur
8. 09. 2016
Studie zadaná Evropskou komisí ukázala, že v Unii došlo za rok 2014 k výpadku příjmů z daně z přidané hodnoty ve výši 159,5 miliard eur. V absolutních číslech nejhůř dopadli Italové a Rumuni.

Konec volného povolování hlučných nočních akcí pro obce. Rodinných oslav se to ale nedotkne
7. 09. 2016
Akce rušící nočních klid budou nově obce muset dlouho dopředu zahrnovat do svých vyhlášek. Rodinné oslavy by ale být ohroženy neměly.

Co se stane se společností v případě, že se manželé rozvádějí
6. 09. 2016
Do společného jmění manželů patří podle občanského zákoníku i podíl firmy nabytý jedním z manželů.To při rozvodu znamená nárok druhého manžela na část společnosti, ve které dosud nefiguroval.Společné jmění manželů zahrnuje nejenom majetek, ale i dluhy.

Ombudsmanka: Ministerstvo pro místní rozvoj porušuje zákon a odmítá přestat
6. 09. 2016
Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zjistila, že Ministerstvo pro místní rozvoj porušuje soustavně zákon a žádala na něm nápravu. Marně. Obrátí se tedy na vládu.

Český státní zástupce bude řešit podvody v EU. Čápí hnízdo nechá jiným
5. 09. 2016
Státní zástupce Petr Klement bude prvním Čechem ve vedení evropského úřadu proti podvodům. Podle kodexu nesmím řešit české kauzy ani Babišovo Čapí hnízdo, říká. Vyhrát konkurz mu pomohla i mise v Kosovu, kde vyšetřoval vraždy i drogové kauzy.

Díky vyhlášce by mohly sladkosti zmizet ze škol již v lednu
5. 09. 2016
Ve školském zákoně je stanoven zákaz potravin škodící dětskému zdraví již od loňského září, bez vyhlášky vlády však nemohl být uplatňován v praxi, teď se čeká pouze na publikaci.

Zloděj a trest?
3. 09. 2016

Alkohol na pracovišti - výpověď neukázněnému zaměstnanci může stát miliony
2. 09. 2016
Výpověď pro zaměstnance, který porušuje své pracovní povinnosti, může firmy vyjít draho.Zákon totiž přesně neříká, za jaké prohřešky lze pracovníka rovnou propustit a kdy musí výpovědi předcházet napomenutí.Zaměstnavatelé tak musí při posuzování intenzity prohřešku spoléhat především na svůj vlastní instinkt.

Neplaťte daně za své obchodní partnery. Jak nedoplácet neodvedené DPH
2. 09. 2016
Napříč EU lze zaznamenat zesílenou snahu v boji proti daňovým únikům a za vyšší výběr DPH.Společnostem hrozí riziko ručení za DPH svých dodavatelů.Podnikatelé by proto měli přizpůsobit v rámci společnosti způsob řízení rizik.

Do režimu reverse charge spadnou i telekomunikace, ČR jej chce zavést plošně
2. 09. 2016
Vláda schválila návrh Ministerstva financí na rozšíření používání režimu reverse charge i na některé telekomunikační služby. Cílem je boj s daňovými úniky.

Koalice odsouhlasila odchod do důchodu v 65 letech. ANO se musí přispůsobit
1. 09. 2016
Do důchodu budou lidé odcházet v 65 letech, shodla se koalice. Zavedení horní hranice věku odchodu do důchodu navrhla ČSSD, lidovci to podpořili a posléze souhlasilo i hnutí ANO."Pokud dvě koaliční strany říkají 65 let, my se tomu samozřejmě přizpůsobíme," řekl Andrej Babiš.

Vláda schválila kompenzaci ve výši 133 milionů korun za jarní mrazíky
1. 09. 2016
Ovocnáři, kteří kvůli jarním mrazíkům ztratili velkou část úrody a odhadovaná škoda se vyšplhala až ke 400 milionům korun, získají kompenzaci ve výši 133 milionů.

Spisy v archivech StB možná zmizí. Ústavní soud rozhodne o "uzavření"
31. 08. 2016
Ústavní soud začne v září jednat o návrhu na omezení přístupu do archiválií z období před rokem 1990. Zatímco nyní dostávají badatelé kompletní materiály, po vyškrtnutí sporného ustanovení by z dokumentů zbyla informační torza. Pokud převáží ochrana osobních údajů, archivářům, historikům a badatelům se výrazně zkomplikuje práce.

Bělobrádek tvoří ministerstvo pro vědu, zákon by mohl dokončit již letos
31. 08. 2016
Vláda podpořila záměr Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) ve tvorbě zákona na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Zákon by chtěl dokončit již letos, aby byl schválen v tomto volebním období.

Call centra za mřížemi: Vězni budou volat zákazníkům třeba za T-mobile
30. 08. 2016
Věznice ve středočeských Vinařicích otevře telefonní centrum, ve kterém zaměstná desítky vězňů. Projekt připravila Vězeňská služba ČR spolu s ministerstvem spravedlnosti a firmou A-Giga.Projekt ve Vinařicích není nový. Telefonní centrum tam už před pár lety fungovalo. Na začátku loňského roku jej ale zastavil tehdejší ředitel vězeňské služby Pavel Ondrášek.

Na celou provizi si zprostředkovatelé pojištění budou muset počkat 5 let
30. 08. 2016
Senát schválil vládní novelu omezující výplaty provizí pojišťovacích zprostředkovatelů. Ti provizi již nebudou dostávat jednorázově, ale výplata se jim rozloží do pěti let.

Všechny bankovní účty budou v registru, schválil senát
29. 08. 2016
Přes obavy ohledně ochrany dat, které projevili již poslanci při projednávání návrhu, schválil zákon zřizující centrální registr účtů senát.

Zápisník Jaroslava Kramera: Uzavírá se český advokátní stav?
26. 08. 2016
Novela zákona o advokacii určuje, že na jednoho advokáta připadnou maximálně 3 koncipienti. Za změnu může neúspěch koncipientů u advokátních zkoušek, velké kanceláře se tak možná dočkají personálních změn.

Senátoři schválili alkohol u cyklistů, i 0,8 promile by mohlo projít
26. 08. 2016
Cyklisté budou nově moci sednout na kolo i s alkoholem v krvi. Senátoři schválili novelu o provozu na pozemních komunikacích, která dovoluje cyklistům mít v krvi 0,8 promile. Schválení v horní komoře předcházela dlouhá debata, ve které někteří senátoři před přijetím takové změny zákona varovali. Novelu musí ještě schválit sněmovna.

Vláda posvětila novelu zákoníku práce. Zatím je však kritizována
26. 08. 2016
Zákoník práce z roku 2006, který byl během své existence téměř čtyřicetkrát novelizován, se třese nad další změnou. Podle Hospodářské komory ČR i Svazu průmyslu a dopravy ČR je vládou schválený návrh zbytečný.

Finanční úřady mají novou zbraň: prokazování původu majetku
25. 08. 2016
Nový návrh zavádí povinnost poplatníků daně z příjmů prokazovat původ jejich majetku. Výzva bude obvykle produktem probíhající daňové kontroly.

Obžalovaného i poškozeného může v určitých případech zastupovat stejný advokát
25. 08. 2016
Ústavní soud ve svém aktuálním nálezu dospěl k názoru, že rozpor zájmů obviněného a poškozeného nemusí být dán vždy a apriorně, a stejný advokát tak připadá v úvahu.

Zadlužený zaměstnanec je pro firmu drahý špás, exekuce na plat jsou nákladné
25. 08. 2016
Firmy částečně nesou náklady na exekuce svých zaměstnanců. Náklady se pro zaměstnavatele nejčastěji pohybují v rozmezí 150 až 500 korun na jednu exekuci měsíčně.

Celní správa s pravomocemi policistů: Celníci mají daňové trestné činy vyšetřovat samostatně
24. 08. 2016
Ministerstvo financí navrhuje rozšíření pravomocí a kompetencí pro Celní správu.Celníci by mohli vyšetřovat i trestné činy, které nyní řeší policie. Změny mohou platit nejdříve od roku 2019.

Pomoc Čechům v zahraničí i fungování MZV a konzulátů upraví zcela nový zákon
24. 08. 2016
Do meziresortního připomínkového řízení zamířil návrh zákona o zahraniční službě z pera Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Má se stát celkovým právním rámcem fungovaní ministerstva doma i v zahraničí.

Doplatí zaměstnavatel na to, že falešná zubařka padělala diplom?
23. 08. 2016
Zdravotní pojišťovna chce po zdravotnickém zařízení zpět peníze proplacené za výkony zubařky, která padělala svůj lékařský diplom. ÚS se zařízení zastal.

Ministerstvo bude platit, firmě pronajalo lázně, potom jí je zase sebralo
22. 08. 2016
Snaha ministerstva vnitra pronajmout čtveřici lázeňských komplexů slovenské firmě Temparano skončila fiaskem.Ministerstvo firmě lázně pronajalo v roce 2008, vzápětí ale smlouvu bez důvodu zrušilo.Soud nyní rozhodl, že vnitro musí firmě za odstoupení od smlouvy zaplatit 62 milionů.Dalších 14 milionů dá na úrocích.

Počet exekucí důchodců vloni stoupl o šest procent, často díky rodině
22. 08. 2016
Současným trendem je zvyšující se počet exekucí mezi občany ve věku nad 65 let. Jejich dluhy nejsou vysoké, nicméně vzhledem k nízkým penzím často destruktivní. Příčinou bývají smlouvy, ke kterým se upsali kvůli dětem či vnoučatům.